Структурні підрозділи

Кафедра: Фізичної хімії


ID: 6944
Кількість показів: 5580
дата змінення: 25.11.2014 12:49:43
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1391
Дослідження процесів фазоутворення в керамічному зварювальному флюсі складу (мас. %) MgO(40)-Al2O3(25)-SiO2(10)-CaF2(25) // Тези доповідей Четвертої всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні каразінські читання -2012», Харків, 2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1392
Исследование влияния добавок палладия на чувствительность к Н2 адсорбционно-полупроводниковых сенсоров на основе наноматериалов, полученных золь-гель методом // Тези доп. Всеукр. з міжнар. участю конф. молодих вчених “Хімія, фізика та технологія поверхні“


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1393
Исследование керамического флюса для наплавки на основе солеоксидной системы MgO-Al2O3-SiO2-CaF2 // ІІI международная научно-техническая конференция “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве”, 12-16 сентября 2011, Крам


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1394
Исследование строения металлических расплавов на кафедре физической химии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко // ІІI международная научно-техническая конференция “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном произво


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1395
Исследование строения шлаковых расплавов на кафедре физической химии Киевского национального университета имени Тараса // ІІI международная научно-техническая конференция “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве”, 12-16


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1396
Квантово-хімічне дослідження механізму селективного каталітичного відновлення оксиду нітрогену(ІІ) амоніаком на поверхні оксиду ванадію(ІV) // Дванадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 18-2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1397
Матеріали на основі гетеробіметалічних комплексів міді, нанесених на активоване вугілля, у реакції окиснення водню // Конф. молод.дослідників, аспірантів та студентів «Сучасні дослідження кінетики і механізму гетерогенно-каталітичних реакцій» Київ,Україн


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1398
Модифікування поверхні вуглецевого волокна Br, S- та N-вмісними сполуками // Тези доповідей, Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, присвячена 25-річчю Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України «Актуальні проблеми хімії та фізики поверхні


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1399
Оптимизация энтальпий смешения расплавов системы Al-Ni // Тез. докл. 7-й Междунар. конф. “Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий” МЕЕ 2012, 24-28 сентября 2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1400
Особенности темплатного синтеза комплексов меди(II) и никеля(II) с оксалогидразидгидроксамовой кислотой // Конференция «Актуальные проблемы развития химической науки, технологи и образования в республике Каракалпакстан» Нукус, Каракалпакстан, 16-17 марта,


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Повернення до списку

Вгору