Структурні підрозділи

Кафедра: Фізичної хімії


ID: 6944
Кількість показів: 5801
дата змінення: 25.11.2014 12:49:43
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1441
Water-soluble branched Dextran-graft-Polyacrylamide copolymers: synthesis, properties and prospects of applications // VII Polish-Ukrainian Conference “Polymers of Special Application”. September 25-27, 2012. Radom - Święta Katarzyna, Poland. Bo


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1442
Активность в реакции окисления монооксида углерода Cu-содержащих нанесенных цеолитных систем // Тези доповідей Другої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Хімічні проблеми сьогодення“.- 18-20 березня 2008 р.-Донецьк


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1443
Взаимодействие в сплавах двух- и трехкомпонентных систем, содержащих галлий // Пятая Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1444
Вплив кислотної обробки на формування оксидної фази, що нанесена на нановолокна карбіду кремнію, активної в реакції окиснення СО// Друга всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених “ Хімічні проблеми сьогодення”, м. Донецьк. -


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1445
Вплив природи та молекулярної маси полімеру на адсорбцію та структурно-механічні властивості водних дисперсій кремнезему // Дванадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 18-20 травня 2011р. Киї


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1446
Галогенування активованого вугілля для створення активного функціонального поверхневого шару // Тези доповідей Шостої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», 12-15 бере


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1447
Дослідження процесів фазоутворення в керамічному зварювальному флюсі складу (мас. %) MgO(40)-Al2O3(25)-SiO2(10)-CaF2(25) // Тези доповідей Четвертої всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні каразінські читання -2012», Харків, 2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1448
Исследование влияния добавок палладия на чувствительность к Н2 адсорбционно-полупроводниковых сенсоров на основе наноматериалов, полученных золь-гель методом // Тези доп. Всеукр. з міжнар. участю конф. молодих вчених “Хімія, фізика та технологія поверхні“


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Невідоме
1449
Исследование керамического флюса для наплавки на основе солеоксидной системы MgO-Al2O3-SiO2-CaF2 // ІІI международная научно-техническая конференция “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве”, 12-16 сентября 2011, Крам


Хімічний факультет
Фізичної хімії
1450
Исследование строения металлических расплавов на кафедре физической химии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко // ІІI международная научно-техническая конференция “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном произво


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Повернення до списку

Вгору