Структурні підрозділи

Кафедра: Хімії високомолекулярних сполук


ID: 6945
Кількість показів: 3743
дата змінення: 25.11.2014 12:49:55
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко

Публікації:

Вретік Л.А., Загній В. В., Савчук О.А. Гуменюк Л.Н., Сиромятніков В.Г Селективна кополімеризація метакрилоїламінофеніл- та нафтилметакрилатів // VI науково-технічна конференція “Поступ в нафтогазопере-робній та нафтохі-мічній промислово-сті” 25-28 квітня
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Гладиш С.І., Вретік Л.О., Загній В.В., Гуменюк Л.М., Сиромятніков В.Г Полігідроксістирол – матеріал для фото чутливих полімерних систем // Тринадцята всеукра-їнська конференція з міжнародною участю студентів та аспі-рантів “Сучасні про-блеми хімії” 25-27
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Голографические интерферометры для неразрушающего контроля качества и определения остаточных напряжений. // Book of Abstracts.VI Scientific-Technical Conference “Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry”. Lviv, Ukraine, April 25-28, 2012,
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Голографические интеферометры для неразрушаемого контроля качества и определения остаточных напряжений // VI науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловісті"25-28 квітня 2012 року, Львів, збірник тез доповідей, с.
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Загний В.В , Назаренко Н.И., Вретик Л.А., Гуменюк Л.Н., Сыромятников В.Г.Селективная полимеризация бифункционального мономера на основе (метакрилоиламино)гексил-4-аминобензоата как способ получения фотоактивного полимера для ориентации ЖК //Международный
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 


Повернення до списку

Вгору