Структурні підрозділи

Кафедра: Хімії високомолекулярних сполук


ID: 6945
Кількість показів: 3739
дата змінення: 25.11.2014 12:49:55
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко

Публікації:

Исследование оптическими методами водных растворов наночастиц SiO2 для получения биологически активных веществ. // Тезисы докладов Научно-практической конференции Биологически-активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения.
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Молекулярні фотонапівпровідники на основі поліметинових барвників для інформаційних технологій, фотовольтаічних та оптоелектронних пристроїв. // Каталог інвестиційних та інноваційних пропозицій промислових та наукових підприємств м. Києва, Сьоме видання,
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук

Назаренко Н.К., Вретик Л.А., Загний В.В., Гуменюк Л.Н. Синтез и исследование реакционной способ-ности бифункциональ-ного мономера 6-(ме-такрилоиламино)гек-сил-4-(метакрилоил- амино)бензоата // IX Международная научно-практическая конференция студентов и а
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Назаренко Н.К., Загній В.В., Вретік Л.А. Синтез та дослідження фотоорієнтуючої здат-ності кополімеру на ос-нові 6-(метакрилоїл-аміно)гексил-4-(мета-крилоїламіно)бензоату // Тринадцята всеукра-їнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Необычные эффекты фотопроводимости пленок поли-N-эпоксипропилкарбазола с анионным полиметиновым красителем. // Всероссийская конференция «Фотоника органических и гибридных наноструктур», сборник тезисов докладов и программа конференции, 5-9 сентября 2
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 


Повернення до списку

Вгору