Структурні підрозділи

Кафедра: Хімії високомолекулярних сполук


ID: 6945
Кількість показів: 3741
дата змінення: 25.11.2014 12:49:55
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко

Публікації:

Синтез, структура у блочному стані та особливості поведінки в розчинах триблок-кополімерів із взаємодіючими аморфним і кристалічним фрагментами. / Тези доповідей VI Відкритої української конференції молодих вчених ВМС-2008, сентябрь 30 - октябрь 3 2008, К
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук

Фотовольтаические свойства полупроводниковых пленочных композиций на основе соолигомера N-эпоксипропилкарбазола, сенсибилизированных катионными полиметиновыми красителями. // 14 міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 15-1
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Фотоэлектрические свойства гетероструктур на основе поли-N-эпоксипропилкарбазола и MEH-PPV с добавкой октабутилфталоцианина цинка. // Всероссийская конференция «Фотоника органических и гибридных наноструктур», сборник тезисов докладов и программа конфере
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 

Электро- и фотопроводимость полимерных композитов с частицами гетерополиядерных Cu(II)/Cr(III) комплексов. // Материалы республиканской конференции «Оптические методы в современной физике» (с международным участием), Узбекистан, Ташкент, 7-8 мая 2008, с.5
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук

Эффект отрицательной фотопроводимости пленок полимерного диэлектрика, содержащего разнометаллический комплекс MnIII/Cd. // Всероссийская конференция «Фотоника органических и гибридных наноструктур», сборник тезисов докладов и программа конференции, 5-9
Кафедра / Відділ:  Хімії високомолекулярних сполук
№ теми: 


Повернення до списку

Вгору