Структурні підрозділи

Кафедра: Новітньої історії України


ID: 6956
Кількість показів: 4016
дата змінення: 24.11.2014 18:54:07
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
31
Тези
Голодомор-геноцид: історично-психологічний зріз національної пам’яті


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2017
Етнополітичний та культурно-релігійний розвиток суспільства в умовах тоталітаризму: до 85 роковин Голодомору 1932-1933 років: Матер. Всеукр. наук. конф., м. Київ, 13 грудня 2017 р. – К.: Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського, 2017.
c.30-32
32
Матеріали конференції
Державні гарантії навчання національних меншин у закладах вищої освіти України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
2018
Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного простору: стан, проблеми, перспективи. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. м. Маріуполь 18-19 квітня 2018 р. – Маріуполь: МДУ, 2018.
c.121-123
33
Монографія
Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE «Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guid


Історичний факультет
Новітньої історії України
Мінералогії, геохімії та петрографії
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Мазуркевич А.
Хруцька О.
Щеглюк Д.
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-347
34
Матеріали конференції
Економічна політика Президента Л.Кучми (1994 – 2004 рр.): історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2018
Наука. Освіта.Молодь. Умань – 2018: матеріали 9 Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців та студентів (м.Умань, 26 квітня 2018 р.) в 2-х ч. Ч.2 / ред..кол: В.В. Сокирська (гол.ред.), А.І. Мельник, О.А. Смерецька – Умань: ВПЦ «Візаві»
c.200-204
35
Матеріали конференції
Зародження польських громадських організацій в Україні у 1990-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Ількович Вікторія Миколаївна
2018
Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Випуск ХІ. – К., 2018.
c.186-189
36
Розділ монографії
Звіт про сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Хруцька О.
Щеглюк Д.
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.83-127
37
Матеріали конференції
Інститут президентства в історії Автономної Республіки Крим доби незалежності України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2018
Матеріали 6ї Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Історико-філософські дослідження молодих учених» (26 квітня 2018 року). – Суми: ФОП Цьома С.П.
c.114-116
38
Наукова стаття
Інформаційні виклики в контексті постмодерні стичного світосприйняття


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2018
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
c.328-335
39
Тези
Історія – Істина - Інформація


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2017
International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 2017. Tbilisi: Baltija
c.137-140
40
Навчально-методичний комплекс
Історія в художній літературі : Український досвід. Актуальні акценти.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2018
К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”
c.1-48

Повернення до списку

Вгору