Структурні підрозділи

Кафедра: Новітньої історії України


ID: 6956
Кількість показів: 4018
дата змінення: 24.11.2014 18:54:07
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Challenges and Prospects for the Development of Social Sciences in Ukraine and EU Countries: Comparative Analysis e


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2019
Izdevnieciba " Baltija Publishing", Riga
c.239-255
2
Матеріали конференції
Вітання учасникам конференції


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2019
Збірник матеріалів п'ятої (ювілейної) Чернігівської обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді "Найкращі описи історико-краєзнавчої спадщини Чернігівщини, Київ-Чернігів
c.11
3
Наукова стаття
Воїни-рідновіри (сучасні язичники, неоязичники):національна ідея зі зброєю в руках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Мельниченко Аліна Анатоліївна
2018
Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 рр.:конфлікти та мир у ХХ-ХХІ ст.
c.175-177
4
Наукова стаття
Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. [Елекроний ресурс]
5
Наукова стаття
Неоязичництво в науковому дискурсі: огляд німецькомовної літератури


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки
т.30 c.82-87
6
Тези
Неоязичництво в релігійно-культурному просторі України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2019
Київські філософські студії-2019. Матеріали наукової конференції
c.262-264
7
Матеріали конференції
Управління розвитком науково-освітнього потенціалу України через призму сучасної історіографії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2019
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського наукового форуму"Адаптивні системи управління в освіті" Харків
c.102-103
8
Наукова стаття
Християнські капелани та вояки рідновіри/язичники в зоні бойових дій на Сході України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції "Воєнно-історична робота у військово-Морських Силах Збройних Сил України
c.186-188
9
Наукова стаття
Представництво жінок в органах державної влади: досвід Фінляндії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.117-121
10
Наукова стаття
«Я знаю, что Вы почувствуете и не осудите…» : Листування Олександра Мурашка з Оленою Праховою (грудень 1905 — червень 1906)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2018
Антиквар
c.94-103
11
Наукова стаття
Beit Professorship та імперська історія


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
Русанова М.І.
2018
Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки»: (зб. наук. праць; редкол.: С.О. Довгий (голова), О. Є. Стрижак, О.В. Лісовий та ін.) – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018
c.33-43
12
Монографія
European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
Антонець Н.Б.
Бадер С.О.
2018
Volume 1. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”
c.322-346
13
Наукова стаття
Monitoring as a Methodological Framework for Predicting the Quality of Training of Scientific Personnel


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
Ростока М.Л.
2018
Sciences of Europe
c.31-36
14
Наукова стаття
Transdisciplinary paradigm of STEM-knowledge management in the context of adaptive approach


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2018
World Science. Warsaw: RS Clobal Sp.z O.O
c.4-9
15
Наукова стаття
Берестейський мирний договір з погляду історичної ретроспективи


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2018
Київські історичні студії : наук. журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка
c.12-19
16
Наукова стаття
Василь Кук в боротьбі проти радянської системи. 1944-1954 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Аліна Василівна
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.152-158
17
Наукова стаття
Взаємовідносини Старокиївської парафії УАПЦ м. Києва з органами державної та партійної влади (1920 – 1930 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Житкова Олеся Олександрівна
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.74-81
18
Наукова стаття
Відповідь, що ставить запитання. Знайдений запис про хрещення О. Мурашка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2017
Антиквар
c.94-95
19
Наукова стаття
Втілення в радянському художньому кіно образів «ворога» та «героя» періоду Української революції 1917-1921 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
2018
Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм.
т.21 c.28-38
20
Наукова стаття
Глобальне мислення та історична освіта


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2017
Scientific pedagogical internship «Education in the field of politology, sociology, history and philosophy: prospective and priority directions of scientific research»: Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija
c.69-75
21
Тези
Голодомор-геноцид: історично-психологічний зріз національної пам’яті


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2017
Етнополітичний та культурно-релігійний розвиток суспільства в умовах тоталітаризму: до 85 роковин Голодомору 1932-1933 років: Матер. Всеукр. наук. конф., м. Київ, 13 грудня 2017 р. – К.: Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського, 2017.
c.30-32
22
Матеріали конференції
Державні гарантії навчання національних меншин у закладах вищої освіти України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
2018
Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного простору: стан, проблеми, перспективи. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. м. Маріуполь 18-19 квітня 2018 р. – Маріуполь: МДУ, 2018.
c.121-123
23
Монографія
Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE «Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guid


Історичний факультет
Новітньої історії України
Мінералогії, геохімії та петрографії
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Мазуркевич А.
Хруцька О.
Щеглюк Д.
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-347
24
Матеріали конференції
Економічна політика Президента Л.Кучми (1994 – 2004 рр.): історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2018
Наука. Освіта.Молодь. Умань – 2018: матеріали 9 Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців та студентів (м.Умань, 26 квітня 2018 р.) в 2-х ч. Ч.2 / ред..кол: В.В. Сокирська (гол.ред.), А.І. Мельник, О.А. Смерецька – Умань: ВПЦ «Візаві»
c.200-204
25
Матеріали конференції
Зародження польських громадських організацій в Україні у 1990-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Ількович Вікторія Миколаївна
2018
Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Випуск ХІ. – К., 2018.
c.186-189
26
Розділ монографії
Звіт про сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Хруцька О.
Щеглюк Д.
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.83-127
27
Матеріали конференції
Інститут президентства в історії Автономної Республіки Крим доби незалежності України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2018
Матеріали 6ї Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Історико-філософські дослідження молодих учених» (26 квітня 2018 року). – Суми: ФОП Цьома С.П.
c.114-116
28
Наукова стаття
Інформаційні виклики в контексті постмодерні стичного світосприйняття


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2018
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
c.328-335
29
Тези
Історія – Істина - Інформація


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2017
International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 2017. Tbilisi: Baltija
c.137-140
30
Навчально-методичний комплекс
Історія в художній літературі : Український досвід. Актуальні акценти.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2018
К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”
c.1-48
31
Навчально-методичний комплекс
Історія СРСР: Збірник документів і матеріалів (1917–1991)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2017
Академвидав
c.1-352
32
Навчальний посібник
Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник. 2-ге видання.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Петасюк Олена Іванівна
2018
К.:Славутич-Дельфін, 2010.
c.1-168
33
Наукова стаття
Історія, що застигла: радянські та пострадянські «місця пам’яті» (на прикладі Іванківського району Київської області)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 2017. Tbilisi: Baltija
c.125-127
34
Наукова стаття
Київ як центр автокефального руху в роки Української революції


Історичний факультет
Новітньої історії України
Житкова Олеся Олександрівна
2018
Наукові записки Центральноукраїнского державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка
c.113-117
35
Тези
Концепція міжнародних відносин Папи Бенедикта XVI.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Данилюк Іван Васильович
2017
Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.20-24
36
Розділ монографії
Коротка інформація про проект QUAERE


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Щеглюк Д.
Хруцька О.
Мазуркевич М.
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.12-16
37
Тези
Культурна дипломатія Святого Престолу у вирішенні міжнародних конфліктів


Історичний факультет
Новітньої історії України
Данилюк Іван Васильович
2017
Культурологічний альманах.Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями. – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД
c.18-22
38
Праці конференції
Курс економічної політики Президента України Леоніда Кравчука (1991-1994 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2018
The Second International Scientific Congress ofScientists of Europe (as a part of the II International Scientific Forum of Scientists “East-West”), 10-11th May, 2018. – Vienna, Austria, 2018.
c.693-703
39
Матеріали конференції
Мова в світогляді сучасних українських язичників (рідновірів)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2018
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення, 19-20 квітня 2018, Львів. – Львів, 2018.
c.3
40
Розділ монографії
Моніторинг чинного стану системи забезпечення якості в Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Щеглюк Д.
Мазуркевич М.
Хруцька О.
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.25-34
41
Наукова стаття
Навчальна література з військової підготовки підстаршинських шкіл Української повстанської армії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Олександр Дмитрович
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.146-151
42
Наукова стаття
Науково-освітній потенціал України через призму сучасної історіографії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2018
Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу: (зб. матер. Всеук.наук-практ.WEB-форуму (Київ-Харків, 22-23 березня 2018 р.); за заг. ред. М. Л. Ростока, І. М. Савченко, Т. С. Бондаренко. – Кропивницький: Вид-во Льотної академі
c.49-52
43
Наукова стаття
Неоязичництво в Україні: духовні пошуки людини міста


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.54-58
44
Наукова стаття
Нова парадигма для суспільства глобальної епохи: субсидіарна перспектива Бенедикта XVI.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Данилюк Іван Васильович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.5-7
45
Наукова стаття
Основні напрямки діяльності спілки поляків України у 1991 – 2016 роках на прикладі житомирської обласної організації


Історичний факультет
Новітньої історії України
Ількович Вікторія Миколаївна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.158-164
46
Тези
Перспективи управління глобалізацією у вченні Папи Бенедикта XVI.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Данилюк Іван Васильович
2017
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
т.1 c.57-60
47
Тези
Позиція О. Мурашка щодо проблеми відсутності власного приміщення Української академії мистецтва у 1918 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2018
Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 100-річчю заснування Української академії мистецтв, 25-28 квітня 2017 р., М-во культур
c.8-9
48
Тези
Послання папи Бенедикта XVI до Генеральної Асамблеї ООН.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Данилюк Іван Васильович
2017
Актуальні питання сьогодення:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ»
c.90-94
49
Наукова стаття
Пошуки, знахідки, здогадки. Нове у родоводі Олександра Мурашка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2018
Антиквар
c.74-79
50
Наукова стаття
Презентація сучасної української літератури в Польщі: Юрій Андрухович та його візії «Європи»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.70-73
51
Наукова стаття
Проблема дипломатичної співпраці у вченні папи Бенедикта XVI.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Данилюк Іван Васильович
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки
т.29 c.58-62
52
Матеріали конференції
Проблематика місцевого самоврядування в програмних документах української місії Агенства США з міжнародного розвитку (USAID)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Кругляк Дмитро Михайлович
2017
«Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин»
c.10
53
Наукова стаття
Реформування релігійної обрядовості в діяльності церковних громад УАПЦ у м. Києві в 1920-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Житкова Олеся Олександрівна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.13-17
54
Розділ монографії
Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
Хруцька О.
Щеглюк Д.
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.47-51
55
Наукова стаття
Роль радянської номенклатури у переході від партійно–радянського до постсоціалістичного моноцентризму


Історичний факультет
Новітньої історії України
Кругляк Дмитро Михайлович
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.123-126
56
Наукова стаття
Спогади Тіни Омельченко як джерело вивчення педагогічної діяльності Олександра Мурашка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz. – Svazek 3. – Vydani 6. – 2016.
c.18-27
57
Наукова стаття
Тенденції становлення місцевого самоврядування у процесі трансформацій перехідного періоду (кін. 1980-х – кін. 1990-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Кругляк Дмитро Михайлович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.18-21
58
Наукова стаття
Україна та Фінляндія на шляху до здобуття державної незалежності в контексті імперіалістичної політики Росії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.35-42
59
Наукова стаття
Українські кооператори у першому складі Генерального Секретаріату: до біографічного портрету


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2018
Київські історичні студії : наук. журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка
c.84-87
60
Матеріали конференції
Участь Олександра Мурашка в реорганізації мистецької освіти у 1918–1919 роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2018
Видавництво Людмила
c.15
61
Наукова стаття
Участь Олександра Мурашка в реорганізації мистецької освіти у 1918–1919 роках та його проект ступеневої системи професійного художнього навчання


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.27-32
62
Монографія
Хронологія співпраці партнерів проекту QUAERE


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
Щеглюк Д.
Хруцька О.
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.17-24
63
Наукова стаття
„Зараза для українського війська”. Як приборкували радикалів-полуботківців


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2017
Електронний ресурс www.dsnews.ua
64
Наукова стаття
„Хохлацкие морды”. Як російські кірасири полк імені Хмельницького на фронт „проводжали”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2017
Електронний ресурс www.dsnews.ua
65
Розділ монографії
«Всенародна боротьба»: комуністичне підпілля та радянський партизанський рух в Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2017
КСД-Харків
c.101-117
66
Наукова стаття
«Знаєте, Тіно, я дуже люблю життя...» : Спогади про Олександра Мурашка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2017
К.: ArtHuss
c.3-96
67
Наукова стаття
«Краще б мене вбили на фронті, ніж так жити…» про що заставляли «замовкнути» листи в Радянській Україні (за матеріалами звітів НКДБ/МДБ УРСР про перлюстрацію особистої кореспонденції, грудень 1945- лютий 1947рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.34-39
68
Розділ монографії
«Перемога одна на всіх»: Підсумки Другої світової війни для України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2017
КСД-Харків
c.338-346
69
Тези
«Радянська сім'я у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років: погляд із сьогодення»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Тищенко Юлія Андріївна
2017
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.271-275
70
Наукова стаття
3. The way to struggle. The family, chilhood and youngers of Vasyl Kuk (1913-1929)/


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Аліна Василівна
2017
European philosophical and historical discourse
c.39-47
71
Наукова стаття
Finding spiritual core: Union of the Believers of the Ukrainian Native Faith


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Edukacja-Technika-Informatyka. Kvartalnik naukowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow
c.126-133
72
Наукова стаття
Modernization befor Disaster.[Рец. на: Чолій С.В. Мобілізація на периферії. Військовий обов'язок як фактор модернізації імперії Габсбургів 1868 - 1914.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2017
Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space.
c.19-24
73
Наукова стаття
Participation of the Ukrainian «Sokil» movement in a military-patriotic education of youth before the I World War


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Studia Warminskie
c.421-431
74
Монографія
Quality Assurance in Higher Education Institutions in Ukraine 2016 through the prism of European Guidelines and Standards ESG 2015


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
2016
Wrocław: EXANTE
c.1-104
75
Наукова стаття
Specificity of formation and functioning of the officer system in the Ukrainian insurgent army


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Олександр Дмитрович
2016
European philosophical and historical discourse
c.43-54
76
Наукова стаття
The Memory of World War II as a Factor of collective Identity in Ukraine, in Der Jahresbericht 2016 der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2016
München-Berlin: Otto Sager
c.10-11
77
Наукова стаття
Азербайджанська державність в геополітичній стратегії більшовицької Росії (1918–1920 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2017
Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: науковий збірник.
c.14-40
78
Наукова стаття
Академічна мобільність як фактор входження науково-освітнього потенціалу до європейського та світового простору освіти (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2017
Збірник Міжнародного симпозіуму «Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества» - Київ: «Наш Формат».- 2017
c.442-448
79
Розділ монографії
В епіцентрі конфлікту: Україна в німецько-радянській війні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2017
КСД-Харків
c.41-71
80
Наукова стаття
Виставкова діяльність українських мистецьких об’єднань у 1920–х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сокирко Анастасія Андріївна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.24-29
81
Наукова стаття
Відображення державної політики з охорони материнства і дитинства в УРСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років на сторінках журналу «Радянська жінка»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Тищенко Юлія Андріївна
2017
Сумська старовина
c.57-69
82
Розділ монографії
Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років


Історичний факультет
Новітньої історії України
Лободаєв Володимир Миколайович
2017
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" (монографія)
c.20-59
83
Наукова стаття
Військові капелани в Україні доби незалежності: історія та перспективи


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceeding, June 16–17, 2017. Shumen. Konstantin Preslavsky University of Shumen
c.232-235
84
Матеріали конференції
Внесок Олександра Мурашка у створенні Київського Товариства Художників та участь у його діяльності


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2017
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.176-178
85
Наукова стаття
Вплив процесу декомунізації в Україні на формування пострадянської ідентичності (на прикладі топоніміки Києва)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.283-286
86
Наукова стаття
Громадська діяльність Олександра Мурашка в роки Української революції (1917–1919 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.78-81
87
Наукова стаття
Державна політика щодо зниження дитячої смертності в УРСР (1965-1985)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Тищенко Юлія Андріївна
2017
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані"
т.20 c.45-56
88
Наукова стаття
Діяльність Київської губернської надзвичайної комісії (1919-1922 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.254-259
89
Наукова стаття
Добираючи інших слів: невідомі щоденники Ірини Хорошунової


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.5-9
90
Наукова стаття
Доля митця: Бернард Кратко між мистецтвом і політикою


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сокирко Анастасія Андріївна
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
c.50-56
91
Наукова стаття
Дослідник важких питань вітчизняної історії. До 80-річчя Анатолія Кентія


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2017
Архіви України
c.223-227
92
Розділ монографії
Заручники системи: радянська влада й українське суспільство під час війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
Громанко С.
2017
КСД-Харків
c.200-242
93
Розділ монографії
Заручниця геополітики: українські землі напередодні та на початку Другої світової війни (1939 – 1941 рр.).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
2017
КСД-Харків
c.5-40
94
Наукова стаття
Знищити гадючі кубла контрукраїнства”. Як заколот генерала Корнілова вгамовували


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2017
Електронний ресурс www.dsnews.ua
95
Наукова стаття
Історія Київської Русі за працями викладачів Університету св. Воло¬ димира 1884–1920 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Дубчак Євгеній В’ячеславович
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.37-45
96
Монографія
Історія українського війська


Історичний факультет
Новітньої історії України
Лободаєв Володимир Миколайович
2016
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" (монографія)
c.346-355
97
Матеріали конференції
Київська Академія мистецтв у державному відродженні 1917 року


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.73-77
98
Матеріали конференції
Київська Академія мистецтв у державному відродженні 1917 року


Історичний факультет
Новітньої історії України
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.73-
99
Тези
Кіберпростір: виклики гібридної війни для України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення» (17 березня, 2017 р., м. Київ)
c.107-108
100
Наукова стаття
Листування Олександра Мурашка як джерело вивчення його особистості


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.67-76
101
Наукова стаття
Матеріальна підтримка материнства в УРСР, як один із напрямків державної політики (1965-1985 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Тищенко Юлія Андріївна
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.158-164
102
Наукова стаття
Між перемогою і миром: воркшоп про мови війни і насильства


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2017
Україна модерна
103
Монографія
На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914–1921 років


Історичний факультет
Новітньої історії України
Лободаєв Володимир Миколайович
2017
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" (монографія)
c.288-351
104
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні матеріали з «Курсу історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання» для студентів історичного факультету


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2017
К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017
c.1-80
105
Тези
Національні спецслужби 1917–1920 рр. у контексті ставлення українського народу до державності


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2017
Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення» (17 березня, 2017 р., м. Київ)
c.91-92
106
Наукова стаття
Неоязичництво в Україні: духовні пошуки людини міста


Історичний факультет
Новітньої історії України
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.54-58
107
Наукова стаття
Особливості збройної боротьби Революційної повстанської армії України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2017
Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції «Українське військо в національній революції 1917–1921 рр. (до 100-річчя армії УНР)». – Львів: Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, 2017
c.75-77
108
Наукова стаття
Оцінка відповідності існуючих в Україні практик забезпечення якості вищої освіти європейським стандартам ESG-2015


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
Бугров Володимир Анатолійович
Гожик Андрій Петрович
2016
Вища освіта України. Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу"
c.6-12
109
Наукова стаття
Підпільна діяльність Василя Кука 1944-1954 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Аліна Василівна
2017
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
c.53-57
110
Розділ монографії
Повернення на арену історії: Український визвольний рух у роки Другої світової війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
В’ятрович В.
2017
КСД-Харків
c.118-199
111
Матеріали конференції
Польська кооперація в Галичині - піонер кооперативного руху


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2017
Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: "Міленіум"
c.275-277
112
Наукова стаття
Польські військові формування в Києві на початку Української революції (березень 1917)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2017
Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат:: Міжнародна науково-практична конференція
c.23-25
113
Монографія
Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Видавець Олег Філюк
c.198
114
Наукова стаття
Придушення опору: «зачистка» території України радянськими органами державної безпеки в 1946 році мовою документів


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
Ляпіна Олена Валеріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.59-85
115
Наукова стаття
Придушення опору: «зачистка» території України радянськими органами державної безпеки в 1946 році мовою документів


Історичний факультет
Новітньої історії України
Ляпіна Олена Валеріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.59-85
116
Наукова стаття
Проблеми створення та діяльності перших старшинських шкіл УПА(серпень 1943 р. – січень 1944 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Олександр Дмитрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.54-58
117
Наукова стаття
Релігійний фактор гібридної війни (на прикладі діяльності Об’єднання рідновірів України)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2016
Українознавчий альманах
c.178-182
118
Наукова стаття
Репресивна діяльність революційних трибуналів в Україні 1919 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.25-30
119
Наукова стаття
Сім'я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х років: погляд із сьогодення


Історичний факультет
Новітньої історії України
Тищенко Юлія Андріївна
2017
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
c.188-193
120
Наукова стаття
Січові стрільці під російською артилерією. Як захлинався „наступ Керенського”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2017
Електронний ресурс www.dsnews.ua
121
Наукова стаття
Соціальне походження та формування особистості Василя Кука у 1913-1929 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Аліна Василівна
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.85-92
122
Тези
Спогади Маргарити Мурашко як джерело дослідження постаті Олександра Мурашка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2017
Четверті Платонівські читання: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції
c.16-17
123
Тези
Спогади Тіни Омельченко як джерело дослідження постаті Олександра Мурашка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2017
Міжнародна наукова конференція "Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України" (Київ, 25 травня 2017 року)
c.40-41
124
Наукова стаття
Створення та діяльність Асоціації художників Червоної України (1923 – 1932 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сокирко Анастасія Андріївна
2017
Сторінки історії: збірник наукових праць
c.66-73
125
Розділ монографії
Тотальна війна на винищення: окупаційний режим Німеччини та її союзників в Україні (1941 – 1944 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2017
КСД-Харків
c.72-100
126
Матеріали конференції
Український літературний постмодернізм у культурному просторі Польщі


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат:: Міжнародна науково-практична конференція
c.186-187
127
Наукова стаття
Феномен “розстріляного відродження” (до 80 роковин розстрілів в урочищі Сандармох)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.39-42
128
Наукова стаття
Формування старшинської та підстаршинської ланки Української повстанської армії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Олександр Дмитрович
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.115-123
129
Наукова стаття
Юнацькі роки та становлення особистості останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука (1913 – 1934 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Аліна Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.30-34
130
Наукова стаття
Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації історико-культурного спадку


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.468-471
131
Тези
Воєнні інтервенції у зовнішній політиці Росії (1956–2015 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2015
Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України
c.171-175
132
Наукова стаття
«Эти десять лет большого, глубокого счастья...» : Спогади Маргарити Мурашко


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2016
К.: ArtHuss
c.168
133
Наукова стаття
1969 рік в Радянській Україні очима КДБ


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.50-59
134
Наукова стаття
Die Wahl der anderen Worte: Nichtsowjetische Aufzeichnungen des sowjetischen Menschen


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2016
Erinnerungskulturen:Erinnerung und Geschichtspolitik im östlichen und südöstlichen Europa
c.30-36
135
Наукова стаття
Абсентеїзм у виборчих кампаніях до місцевих рад УСРР у 1920-ті рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.40-47
136
Праці конференції
Актуальність обгрунтування поняття «науково-освітній потенціал»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2016
Збірник матеріалів міжнародного симпозіуму «Взаємодія урядів та національних наукових товариств із міжнародними організаціями з метою розвитку та застосування наукових знань»
c.212-214
137
Наукова стаття
Акція «Вісла» у світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.39-43
138
Розділ монографії
Військово-політична й організаційна діяльність ОУН(Б) й ОУН(М) у червні-грудні 1941 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2016
100 днів війни. Дослідження, документи, свідчення
c.1-44
139
Наукова стаття
Вогонь майдану: денник революції 21.11.2013-22.02.2014


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2015
Щоденник. – Варшава.: READ ME
c.144-146
140
Матеріали конференції
Вплив банківської кризи 2014-2015 рр. на соціально-економічне та суспільно-політичне життя в Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.41-44
141
Наукова стаття
Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 рік)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2016
Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник
c.119-138
142
Наукова стаття
Встановлення комуністичного єдиновладдя у місцевих радах на початку 1920-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
c.152-156
143
Наукова стаття
Депутатська діяльність Леоніда Кучми в Верховній Раді України (1990-1994 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.126-131
144
Розділ монографії
Дивізія «Галичина»: історія на тлі епохи.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2016
Українська дивізія «Галичина» (Львівщина). Історія, спогади, світлини
c.1-28
145
Матеріали конференції
Діяльність Леоніда Кучми в статусі народного депутата ( 1990–1994 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.122-126
146
Матеріали конференції
Діяльність Леоніда Кучми на посаді прем’єр-міністра України (1992–1993 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.114-118
147
Наукова стаття
Діяльність радянських органів держбезпеки на Львівщині (липень 1944 – травень 1945 рр.) у світлі звіту оперативної бригади НКДБ СРСР


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
Пижик Андрій Миколайович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.50-72
148
Матеріали конференції
Діяльність Старокиївської парафії УАПЦ у м. Києві у сфері реформування церковної практики (1920-ті рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.37-40
149
Наукова стаття
Жіночі голоси війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2015
Ольвійський форум
c.52-54
150
Наукова стаття
Журнал «Радянська жінка» як джерело до вивчення державної політики у сфері охорони дитинства в УРСР (1965-1985 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Тищенко Юлія Андріївна
2016
151
Наукова стаття
Из собраний киевлян


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2016
Антиквар
c.102-109
152
Наукова стаття
Інтервенція у зовнішній політиці СРСР і Росії: від Угорщини до України (1956–2015 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2015
Проблеми миру і безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття: зб. наук. статей. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя
c.65-74
153
Наукова стаття
Історія опору в українській «панджшерській ущелині». Рецензія на монографію: Ільницький В.І. Карпатський край ОУН в Українському визвольному русі (1945 – 1954)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.73-75
154
Наукова стаття
Красный террор в Киеве в 1919 г.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія
т.8 c.51-62
155
Матеріали конференції
Левко Крисько у визвольних змаганнях. Життя та діяльність підпільника ОУН і командира УПА


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.91-94
156
Наукова стаття
Між двома проваллями: Україна в роки Другої світової війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2016
Інститут всесвітньої історії НАН України
c.169-182
157
Наукова стаття
Неоязичництво/рідновір’я з точки зору християнства


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2014
Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство"
c.138-146
158
Наукова стаття
Неоязичництво/рідновір’я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2013
Історико-політичні студії. Збірник наукових праць
c.51-59
159
Праці конференції
Неоязичництво/рідновір’я як міська субкультура


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2014
ПЦ "Фоліант"
c.434-437
160
Наукова стаття
Новации в методологии украинской историографии


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2016
Институт истории естествознания и техники РАН
c.315-330
161
Енциклопедія
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). Енциклопедичний словник довідник


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2015
Львів: Новий Світ-2000
c.23, 111, 168,179,209,248-249,369-370,436, 446, 449,451,463-464
162
Наукова стаття
Організаційно-правова діяльність радянської влади щодо створення системи охорони здоров'я в Україні (1920-ті роки)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.5-9
163
Наукова стаття
Отчеты органов власти во время избирательных кампаний в Украине в 1920-е годы


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
c.17-19
164
Наукова стаття
Партійно-державна політика щодо образотворчого мистецтва УСРР (1920-ті – початок 1930-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сокирко Анастасія Андріївна
2016
Сторінки історії: збірник наукових праць
c.116-123
165
Наукова стаття
Популярні історії з потаємних фондосховищ Рец. на: Володимир В’ятрович Історія з грифом «Секретно». Українське ХХ століття.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2016
Критика
c.18-26
166
Наукова стаття
Постать Олександра Мурашка (на матеріалах спогадів вдови художника) Партійно-державна політика щодо образотворчого мистецтва УСРР (1920-ті – початок 1930-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2016
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.97-107
167
Наукова стаття
Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі «армійських оповідань» Юрія Андруховича та його романів «Рекреації», «Московіада» і «Таємниця»)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.77-81
168
Наукова стаття
Проблема терору в контексті актуальних акцентів сучасного цивілізаційного розвитку


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2016
Європейські історичні студії: науковий журнал
c.218-233
169
Наукова стаття
Проблеми створення та діяльності перших старшинських шкіл УПА (серпень 1943 р. – січень 1944 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.54-58
170
Матеріали конференції
Просвітницька діяльність Старокиївської парафії УАПЦ у м. Києві (1920-ті рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.52-55
171
Матеріали конференції
Ради в системі владних взаємовідносин на селі в УСРР (перша половина 1920-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.49-52
172
Праці конференції
Радянська репресивна політика в Україні в 1921 році Радянська репресивна політика в Україні в 1921 році


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.1 c.189-194
173
Матеріали конференції
Регламент і арбітраж українського футболу в Г енеральній Г убернії


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.105-109
174
Матеріали конференції
Регламент і арбітраж українського футболу в Генеральній Губернії


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016»
c.105-109
175
Матеріали конференції
Розвиток банківської системи України в умовах соціально-економічної кризи 2008-2009 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.98-101
176
Матеріали конференції
Розвиток банківської системи України за президентства В. Януковича (2010-2013 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.117-122
177
Наукова стаття
Розвиток банківської системи України у 2014–2015 рр. та роль міжнародних організацій у її відновленні


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
c.400-408
178
Наукова стаття
Розвиток конституційної думки в добу Директорії УНР: сучасна історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
2016
Чернівці:Чернівецький університет
c.68-76
179
Матеріали конференції
Розвиток традиції колекціонування творів Олександра Мурашка (з кін. XIX ст. - до сьогодення)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.33-37
180
Матеріали конференції
Роль М. Кручинського у проведенні червоного терору у Волинській губернії в 1919 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.27-30
181
Наукова стаття
Роль червоного терору у встановленні совєтської влади в Україні в 1919 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
c.348-357
182
Наукова стаття
Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2016
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.132-140
183
Наукова стаття
Співпраця України з Радою Європи у сфері конституційного законотворення (1996 – 2010 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк
c.105-111
184
Наукова стаття
Суспільно-політичні реаліїї України як підгрунтя співпраці з Радою Європи


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Європейські історичні студії: науковий журнал
c.18-28
185
Енциклопедія
Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2015
Львів: Новий Світ-2000
c.20, 83-84,86,128-129,136, 158,20-271,326, 330,332,335, 344-345
186
Наукова стаття
Твори Олександра Мурашка в приватних збірках киян: розвиток традиції колекціонування (з кін. XIX ст. – до сьогодення)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2016
Образотворче мистецтво
c.81-83
187
Матеріали конференції
Твори Олександра Мурашка в приватних збірках: розвиток традиції колекціонування (з кін. XIX – XX ст.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.362-366
188
Матеріали конференції
Трансформація образу жінки на сторінках радянської пропаганди другої половини 1960-х - першої половини 1980-х років (за матеріалами журналу «Жінка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Тищенко Юлія Андріївна
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.402-405
189
Матеріали конференції
Трансформація повноважень міських рад УСРР у другій половині 1920-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.15-18
190
Матеріали конференції
Трансформація повноважень міських рад УСРР у другій половині 1920-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.15-18
191
Матеріали конференції
Українофіли та україноскептики в Раді Європи


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук. Міжнародна-наукова практична конференція
c.17-20
192
Матеріали конференції
Український сокільський рух та боротьба з алкоголізмом серед мешканців Галичини упродовж 20-х рр. ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.60-63
193
Наукова стаття
Упряж для сталевих коней. Рецензія на монографію: Кривоконь О.Г. Тракторобудування в Україні: передумови, історія, тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті – 80-ті рр. ХХ сторіччя)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.74-57
194
Матеріали конференції
Участь України у статутних органах Ради Європи


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.26-28
195
Наукова стаття
Ученые о неоязычестве: краткий обзор публикаций


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2014
COLLOQUIUM HEPTAPLOMERES: Научный альманах
c.44-51
196
Матеріали конференції
Червоний терор в Україні в 1919 р. в документах відділів ЦК КП(б)У


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.48-51
197
Матеріали конференції
Юнацькі роки та становлення особистості останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука (1913-1934 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Аліна Василівна
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.44-48
198
Наукова стаття
«Прийшла озброєна людина»: повсякденне сприйняття радянських партизанів населенням України в роки Другої світової війни в усних джерелах.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2014
Боротьба за Україну в 1943-1944 роках: влада, збройні сили, суспільство. Збірник наукових праць.
c.553-561
199
Наукова стаття
Proby nawiązania przez ukraińskie podziemie nacjonalistyczne kontaktów z antykomunistycznymi ruchami w Serbii oraz w krajach nadbałtyckich (1944 r. – lata pięćdziesiąte XX w.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович

2014
Obok siebie. Studia polsko-uraińskie
c.127-144
200
Наукова стаття
The Foreign Policy Activity of Leonid Kuchma in 1994 – 2004: between East and West


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
т.12 c.266-276
201
Наукова стаття
Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективне бачення й перспективи реформування.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2015
Науковий вісник національної академії наук України
т.8 c.58-70
202
Навчальний посібник
Бібліотека «Часопису української історії»


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Новітньої історії України
Української історії та етнополітики
Коцур Галина Георгіївна
Пивовар Сергій Федорович
Коцур Анатолій Петрович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-32
203
Наукова стаття
Більшовицький терор в Україні в грудні 1917 – квітні 1918 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.89 c.31-36
204
Матеріали конференції
Більшовицький терор на Чернігівщині в січні – квітні 1918 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.236-239
205
Наукова стаття
Більшовицький терор у Києві в лютому 1918 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.2 c.71-76
206
Тези
Більшовицький терор у Одесі в січні – березні 1918 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.232-236
207
Наукова стаття
Британсько-німецькі відносини в 30-ті рр. ХХ ст.: історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Папенко Наталія Степанівна

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.123 c.31-35
208
Матеріали конференції
Вектор высшего реформирования образования Украины их противоречия


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2015
Социальное знание и проблемы интенсификации развития белорусского общества. Международноя научно-практическая конференция
c.168-172
209
Монографія
Велика війна 1914-1918 рр. і Україна. У двох книгах.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2015
Видавництво «КЛІО»
c.1-1474
210
Наукова стаття
Великі починання революції можуть зруйнуватися: люди зуміли зрозуміти і хочуть, та не зуміли зробити


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2014
Голос України. Газета Верховної Ради України
c.4-6
211
Матеріали конференції
Виконання зобов’язань України перед Радою Європи


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Сучасні тенденції розвитку суспільних наук. Міжнародна науково-практична конференція
c.67-71
212
Наукова стаття
Виставкова діяльність Олександра Олександровича Мурашка (1898–1922 роки)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.93 c.40-47
213
Матеріали конференції
Виставкова та організаторська діяльність Олександра Мурашка у Києві


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.13 c.251-253
214
Наукова стаття
Війна за історичну пам'ять


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2015
Голос України. Газета Верховної Ради України
c.3-4
215
Матеріали конференції
Влада як фактор колективної ідентичності в Україні в роки Другої світової війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2015
Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді. Міжнародна наукова конференція
c.14-19
216
Тези
Внесок В. Нагірного у суспільний розвиток Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.315-318
217
Наукова стаття
Вплив реформування системи освіти на розвиток громадянського суспільства України в 1990-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.9 c.88-93
218
Матеріали конференції
Выход Украины на международную арену в 1918 году


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2015
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918г. – начало ХХІ в.): Международная научно-практическая конференция
c.66-71
219
Наукова стаття
Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського (1918-1920 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.90 c.104-107
220
Монографія
Децентралізація, федералізація, сепаратизм: парадокси політичного дискурсу.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2014
НАН України Інститут історії України
т.8 c.1-252
221
Наукова стаття
Діяльність органів державної влади України щодо правового забезпечення репатріації кримських татар у 1991-2004 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.42 c.205-208
222
Наукова стаття
Діяльність органів державної влади України щодо розвитку національної освіти кримських татар наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.46 c.152-157
223
Наукова стаття
Діяльність українського молодіжного товариства «Сокіл» у галузі гімнастики та спорту наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.122 c.37-40
224
Наукова стаття
Діяльність українського молодіжного товариства «Сокіл» у ліквідації стихійних лих і пожеж у Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.44 c.108-112
225
Наукова стаття
Діяльність українського сокільського товариства за головування В. Нагірного (1894 – 1900 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.96 c.69-74
226
Матеріали конференції
До історії 1-го робітничого полку з військовополонених поляків у 1920-1921 роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.274-277
227
Наукова стаття
Економічна політика Леоніда Кучми в 1994-1999 рр.: спроби реформ


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.120 c.61-64
228
Тези
Експонентська діяльність Олександра Олександровича Мурашка на європейських вернісажах (1909-1914 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.236-242
229
Розділ монографії
Живий в пам’яті поколінь


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2014
Україна Тараса Шевченка: історико-краєзнавчі нариси
c.182-213
230
Матеріали конференції
Забезпечення українською державою фінансування соціальних потреб кримських татар у 90-х рр. ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.110-111
231
Наукова стаття
Зародження чеських і польських сокільських організацій в Австро-Угорській імперії у другій половині ХІХ ст. та їхній вплив на створення українського «Соколу»


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.43 c.136-140
232
Наукова стаття
Зобов’язання України перед Радою Європи та їх виконання


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Сторінки історії: збірник наукових праць
т.39 c.147-155
233
Матеріали конференції
Зовнішня політика України періоду президентства Леоніда Кучми (1994-2005)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.378-382
234
Матеріали конференції
Зовнішня політика України періоду президентства Леоніда Кучми (1994-2005)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.378-382
235
Наукова стаття
Ідейно-політична складова державно-політичної діяльності Ю. Коцюбинського


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука»
c.265-267
236
Матеріали конференції
Інформаційний вплив на українське суспільство: засоби та методи радянської влади в 1920 х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2015
Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія
c.17-18
237
Матеріали конференції
Колабораціонізм в СРСР у роки Другої світової війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2015
Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть. Всеукраїнська наукова конференція.
c.153-155
238
Матеріали конференції
Конституційна законотворчість як одна зі сфер співпраці України з Радою Європи (1996 – 2010 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Міжнародна науково-практична конференція "Чинники розвитку суспільних наук у XXI столітті"
c.64-68
239
Матеріали конференції
Культурно-просвітницька діяльність українських сокільських товариств наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
c.78-80
240
Наукова стаття
Маргінальні явища у лавах радянських партизанів та бійців українського визвольного руху (1941-1943 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Аліна Василівна
2015
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.120-126
241
Наукова стаття
Медико-санітарна пропаганда в УСРР у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.93 c.52-56
242
Наукова стаття
Новации в методологии украинской историографии


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2015
Россейско-украинский сборник
т.3 c.286-294
243
Наукова стаття
Осмислення євроінтеграційного та євроатлантичного наступу в контексті стратегії України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2015
Європейські історичні студії: науковий журнал
т.1 c.62-76
244
Наукова стаття
Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2015
Інтелігенція і влада. Серія Історія.
т.32 c.329-342
245
Монографія
Перемога або смерть. Український визвольний рух у 1939-1960 роках. Видання друге.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2015
Харків-Львів:Часопис
c.1-512
246
Підручник
Перший полк Української революції (з історії створення Першого українського козацького полку імені Богдана Хмельницького в 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2015
Без видавництва
c.1-65
247
Матеріали конференції
Підготовка населення України до протихімічної оборони (1943 – 1945 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2015
Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті. Міжнародна наукова конференція
c.134-138
248
Наукова стаття
Політична та соціально-економічна ситуація в Україні напередодні вступу до Ради Європи (1992 – 1995 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.81 c.53-56
249
Наукова стаття
Початковий етап співпраці України та Ради Європи


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.119 c.12-15
250
Тези
Початок співпраці України з Венеціанською комісією (1992-1996 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії
c.5-10
251
Матеріали конференції
Протистояння українського визвольного руху нацистам та їхнім союзникам (1943 – 1944 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2015
Українська Друга світова війна. Міжнародна наукова конференція
c.161-226
252
Наукова стаття
Радянська політика щодо фармацевтичного забезпечення населення УСРР в 1920-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.101 c.43-48
253
Розділ монографії
Радянські партизани в Україні: міфи навколо реальності


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
НАН України Інститут історії України
c.33-39
254
Наукова стаття
Репресивна діяльність більшовиків в Україні в 1920 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.120 c.17-20
255
Матеріали конференції
Репресивна діяльність більшовиків у Києві в 1919 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.173-176
256
Матеріали конференції
Розвиток банківської системи України в 2000-2008 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.340-343
257
Наукова стаття
Розвиток банківської системи України в 2000-2008 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.106-111
258
Наукова стаття
Розвиток банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.87-92
259
Наукова стаття
Розвиток банківської системи України за президентства В. Януковича (2010-2013 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.93-98
260
Наукова стаття
Роль та місце В. С. Нагірного у зародженні українського сокільського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.19-24
261
Наукова стаття
Роль Української ради трудової армії в стабілізації соціально-економічного становища Донбасу в першій половині 1920 року


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал
т.1 c.143-150
262
Наукова стаття
Роль фінансово-промислових груп у формуванні громадянського суспільства в Україні у 1990-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Переяславський літопис: збірник наукових статей
т.7 c.59-66
263
Розділ монографії
Рухи Опору в Україні: ретроспектива суспільного дискурсу


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2015
НАН України Інститут історії України
c.76-84
264
Наукова стаття
Соціально-економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.101 c.120-124
265
Матеріали конференції
Співробітництво Україна – НАТО за президентства Л.Кучми


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2015
Матеріали Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції
c.72 – 74
266
Наукова стаття
Старшинська школа УПА «імені Героя Крут Георгія Пипського-Олені І/Олені ІІ (березень-жовтень 1944 р.).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Понипаляк Олександр Дмитрович
2015
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.127-135
267
Матеріали конференції
Створення та основні напрямки діяльності мистецьких об’єднань художників в УСРР у 1920-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сокирко Анастасія Андріївна
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.269-273
268
Матеріали конференції
Суспільно-політичні течії в українському сокільському русі наприкінці ХІХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології. Міжнародна науково-практична конференція
c.62-64
269
Матеріали конференції
Суспільно-політичні течії в українському сокільському русі наприкінці ХІХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології. Міжнародна науково-практична конференція
c.62-64
270
Наукова стаття
Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2014
Голос України. Газета Верховної Ради України
c.2-6
271
Наукова стаття
Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2015
Регіональна історія України. Збірник наукових статей.
т.10 c.52-56
272
Наукова стаття
У полоні стійких стереотипів: ставлення Організації націоналістів до єврейської меншини в міжвоєнний період і перші роки Другої світової війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2015
Дрогобицький краєзнавчий збірник
т.2 c.94-108
273
Матеріали конференції
Україна напередодні вступу до Ради Європи (1992 – 1995 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.48-51
274
Наукова стаття
Українізація в російській армії в період червневого наступу 1917 року


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2015
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича
т.26 c.85-98
275
Наукова стаття
Участь Вільгельма Котарбінського в мистецьких об’єднаннях та художніх виставках Києва


Історичний факультет
Новітньої історії України
Добріян Дар'я Михайлівна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.92 c.23-26
276
Наукова стаття
Участь Леоніда Кучми у конституційному процесі (1994-2004): історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.31 c.24-30
277
Тези
Участь та внесок Леоніда Кучми в новітній етап конституціоналізму (1994-2004)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.310-315
278
Матеріали конференції
Участь Ю. Коцюбинського у проведенні колективізації та хлібозаготівель в 1930-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.284-287
279
Матеріали конференції
Червоний терор в Україні в 1920 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.56-59
280
Наукова стаття
Чи прийде «українська весна» на Донбас?


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2015
Голос України. Газета Верховної Ради України
c.5-12
281
Наукова стаття
Чинники поширення соціальних аномалій серед населення УСРР у 1921-1925 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.93 c.49-53
282
Терміни, поняття довідників
„Держава загального благоденства”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.152-153
283
Терміни, поняття довідників
„Держава загальнонародна”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.153
284
Терміни, поняття довідників
„Диктатура пролетаріату”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.172-173
285
Терміни, поняття довідників
„Залізна завіса”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.217
286
Терміни, поняття довідників
„П’ята колона”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.529
287
Терміни, поняття довідників
„Радянський народ”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.533-534
288
Наукова стаття
Olena Teliha: Sozial-schöpferische Tätigkeit der Dichterin auf dem Posten der Vorsitzenden des ukrainischen Schriftstellerverbandes und der Redakteurin der Wochenzeitschrift für Literatur und Kunst „Lytawry“ (1941-1942)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
т.5 c.38-43
289
Наукова стаття
Próby nawiązania przez ukraińskie podziemie nacjonalistyczne kontaktów z antykomunistycznymi ruchami w Serbii oraz w krajach nadbałtyckich (1944 r. - lata pięćdziesiąte xx w.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Od armii komputowey do narodowey – Torun
т.5 c.216-228
290
Терміни, поняття довідників
Авдієнко Михайло Овер’янович


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2014
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда
c.14-15
291
Наукова стаття
Агентурна боротьба радянських спецслужб з львівським крайовим проводом (1946-1955 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Зона. Громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих.
т.36 c.143-185
292
Наукова стаття
Агентурна справа «Провалля» («Пропасть») як джерело вивчення методики боротьби радянських спецслужб з українським визвольним рухом


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Україна. Збірник наукових праць
c.101-133
293
Терміни, поняття довідників
Анархізм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.18-19
294
Терміни, поняття довідників
Апартґейд


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.33-34
295
Терміни, поняття довідників
Бездержавність


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.60-61
296
Терміни, поняття довідників
Бланкізм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.68
297
Наукова стаття
Бої на сході… До питання про рейд з’єднання УПА «Базар» на південно-східну Житомирщину та Західну Київщину (березень - квітень 1944 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Література та культура Полісся
т.73 c.149-161
298
Терміни, поняття довідників
Боротьба класова


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.73-74
299
Терміни, поняття довідників
Братерство


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.76-77
300
Терміни, поняття довідників
Велике переселення народів


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.91-92
301
Терміни, поняття довідників
Великі географічні відкриття


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.93-94
302
Наукова стаття
Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ – ХХІ століть: правовий та історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2014
Вісник Академії адвокатури України
т.11 c.27-35
303
Наукова стаття
Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ-ХХІ століть: правовий та історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2014
Вісник Академії адвокатури України
т.1 c.27-35
304
Наукова стаття
Використання частин Української трудової армії в бойових діях (літо-осінь 1920 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.89 c.121-124
305
Монографія
Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917-1938 рр.). Монографія у 2-х томах (Том 1).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2013
НАН України Інститут історії України
т.1 c.1-776
306
Монографія
Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917-1938 рр.). Монографія у 2-х томах (Том 2).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2013
НАН України Інститут історії України
т.2 c.1-812
307
Наукова стаття
Відродження та розвиток освіти та культури кримськотатарського народу наприкінці XX cт.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.79 c.70.0000
308
Наукова стаття
Відродження та розвиток освіти та культури кримськотатарського народу наприкінці ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.79 c.70-71
309
Терміни, поняття довідників
Війна „холодна”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.102
310
Терміни, поняття довідників
Війна локальна


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.100
311
Терміни, поняття довідників
Віче


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.104-105
312
Терміни, поняття довідників
Гандизм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.108
313
Терміни, поняття довідників
Геронтократія


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.118
314
Терміни, поняття довідників
Господарство планове


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.129-130
315
Наукова стаття
Графіка обкладинок і титульних сторінок української радянської медичної періодики 1920-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.82 c.133-137
316
Терміни, поняття довідників
Греков Олександр Петрович


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2014
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда
c.176-177
317
Терміни, поняття довідників
Даосизм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.138-139
318
Наукова стаття
Дипломатична діяльність Юрія Коцюбинського(1920-1922 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.38.0000
319
Наукова стаття
Діяльність агентурно-бойової групи «Форт» як приклад боротьби радянських органів держбезпеки зі збройним підпіллям ОУН у повоєнний період


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Військово-історичний меридіан. Електронний науковий журнал
т.2 c.76-87
320
Наукова стаття
Діяльність аероклубів у системі Товариства сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву України (1927 – 1948 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.78 c.55.0000
321
Праці конференції
Діяльність Олени Теліги на еміграції в Польщі


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
322
Тези
Діяльність Пантелеймона Куліша в справі українсько-польсько- російського порозуміння


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.38
323
Наукова стаття
Діяльність радянських партизанських формувань Середньої Наддніпрянщини під час форсування Дніпра як складова частина загальноукраїнської антинацистської боротьби в роки Великої Вітчизняної війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Битва за Дніпро. До 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників: зб. наук. праць
c.78.0000
324
Наукова стаття
До історії діяльності 1-го партизанського полку НКВС


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Архіви України
c.107.0000
325
Наукова стаття
До питання бойової діяльності загонів месників під командуванням О. Сабурова в листопаді 1941 – серпні 1942 років


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Сіверянський літопис
c.71.0000
326
Праці конференції
До питання взаємовідносин місцевого населення та радянських партизанів під час нацистської окупації на території Північно-Східної України


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.67.0000
327
Терміни, поняття довідників
Елітаризм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.187-188
328
Наукова стаття
Епістолярна спадщина Олени Теліги


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.181-186
329
Терміни, поняття довідників
Ера християнстька


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.196-197
330
Терміни, поняття довідників
Есери


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.197-198
331
Терміни, поняття довідників
Етатизм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.198-199
332
Терміни, поняття довідників
Єзуїти


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.212-213
333
Розділ монографії
Живий в пам’яті поколінь


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2014
Україна Тараса Шевченка: історико-краєзнавчі нариси
c.182-213
334
Терміни, поняття довідників
Зороастризм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.225-226
335
Праці конференції
Ідеї формування громадянського суспільства під впливом Великої французької революції за творами Б. Констана


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
336
Терміни, поняття довідників
Ідеократія


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.227-228
337
Терміни, поняття довідників
Інквізиція


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.243-244
338
Наукова стаття
Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950-1970-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
т.12 c.71-76
339
Терміни, поняття довідників
Інтернаціонал


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.247-248
340
Наукова стаття
Історіографія проблеми діяльності інтелігенції Української РСР в охороні навколишнього природного середовища у др. пол. 1940 - середині 1980-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.39 c.230-236
341
Праці конференції
Історіографія сучасного молодіжного руху в Україні (перша половина 1990-их рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Богданівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
c.82.0000
342
Навчальний посібник
Історія в термінах і поняттях (5 статей)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.45-46, 125-126, 333-334, 664, 664-665
343
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник


Історичний факультет
Археології та музеєзнавства
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Давньої та нової історії України
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Історії Росії
Історії слов'ян
Історії стародавнього світу та середніх віків
Новітньої історії України
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Української історії та етнополітики
Орлова Тетяна Володимирівна
Мороз Інна Миколаївна
Коцур Галина Георгіївна
Латиш Юрій Володимирович

Шидловський Павло Сергійович
Синиця Євген Валентинович


Машевський Олег Петрович
Павленко Валерій Михайлович
Городня Наталія Данилівна
Іванов Олександр Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Папенко Наталія Степанівна
Таран Макар Анатолійович
Шевченко Наталія Ігорівна
Щербак Микола Григорович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Калакура Ярослав Степанович
Сорока Юрій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Зубко Андрій Миколайович
Колесник Віктор Федорович
Сергійчук Володимир Іванович
Божко Олег Іванович
Надтока Олександр Михайлович

Рудь Микола Олексійович
Рубель Вадим Анатолійович
Гоман Юрій Олексійович
Пуховець Дмитро Сергійович
Малацай Ірина Володимирівна
Мотрук Світлана Миколаївна
Капелюшний Валерій Петрович
Борисенко Мирослав Володимирович
Гончаров Олександр Петрович
Громова Наталія Олександрівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Конта Ростислав Михайлович
Кузіна Наталія Вікторівна
Пилипенко Віктор Володимирович
Терес Наталія Володимирівна
Литвин Володимир Михайлович

Боровик Микола Андрійович
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Савченко Григорій Петрович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Черевичний Геннадій Семенович
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
344
Монографія
Історія Київського університету: монографія


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Історії Росії
Історії слов'ян
Новітньої історії України
Української історії та етнополітики
Казакевич Геннадій Михайлович
Конта Ростислав Михайлович
Терес Наталія Володимирівна
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Мороз Інна Миколаївна
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Набока Сергій Валерійович
Колесник Віктор Федорович
Надтока Олександр Михайлович
Шемета Юлія Марківна

Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Могильний Леонід Петрович
Литвин Володимир Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Руккас Андрій Олегович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
345
Терміни, поняття довідників
Історія соціальна


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.269-270
346
Підручник
Історія України. Підручник. Доопрацьоване і доповнене видання.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2013
Наукова думка
c.1-1761
347
Терміни, поняття довідників
Католицизм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.291-293
348
Матеріали конференції
Київський університет в епіцентрі процесу НТР радянської доби (середина 1950-х – 1960-ті рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.340-345
349
Розділ монографії
Київський університет у роки воєнного лихоліття (1941-1944)


Історичний факультет
Історії Росії
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
Верба Ігор Володимирович
2014
Історія Київського університету: монографія
c.394-410
350
Розділ монографії
Київський університет у роки хрущовської лібералізації суспільного життя (середина 1950-х – середина 1960-х років)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2014
Історія Київського університету: монографія
c.480-516
351
Наукова стаття
Колаборація і колаборанти в повсякденному сприйнятті мешканців України (на матеріалах усноісторичного проекту «Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання»)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2013
Сторінки воєнної історії України
т.16 c.165-168
352
Терміни, поняття довідників
Конвергенції теорія


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.320-321
353
Терміни, поняття довідників
Консиліаризм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.324-325
354
Тези
Конституційний процес в Україні в 1991 – 2004 рр. Сучасна Українська історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ ТА КУЛЬТУР»
c.26.0000
355
Терміни, поняття довідників
Конфедерація


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.331-332
356
Терміни, поняття довідників
Конфуціанство


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.332-333
357
Терміни, поняття довідників
Космополітизм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.336-337
358
Терміни, поняття довідників
Ландскнехт


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.351-352
359
Терміни, поняття довідників
Легізм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.352-353
360
Терміни, поняття довідників
Легіон


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.353-354
361
Терміни, поняття довідників
Лицарство


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.355-356
362
Терміни, поняття довідників
Лютеранство


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.366
363
Терміни, поняття довідників
Мафія


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.380-382
364
Монографія
Між війною та миром: відносини між ОУН і УПА та збройними силами Угорщини (1939-1945). Літопис УПА. Бібліотека


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Торонто-Львів: Вид-во «Літопис УПА»
т.12 c.1-581
365
Терміни, поняття довідників
Міжнародне право


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.396
366
Наукова стаття
Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2013
Часопис Київського університету права
т.4 c.127-130
367
Праці конференції
Місцеві органи радянської влади в Україні в 1919 – 1921 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
368
Терміни, поняття довідників
Народництво


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.420
369
Тези
Наукова діяльність Дмитра Антоновича – директора Музею визвольної боротьби України (1920-1945 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.201-205
370
Наукова стаття
Науково-педагогічна діяльність О.Я. Шульгина у Празі (1923–1927 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
Купчик Олег Романович
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки
c.103-106
371
Терміни, поняття довідників
Непокора громадянська


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.433
372
Терміни, поняття довідників
Олігархія


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.444
373
Наукова стаття
Особливості функціонування національного підпілля на Півдні України. На прикладі Миколаївщини (1940-ві – 1950-ті рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Література та культура Полісся
т.73 c.178-191
374
Терміни, поняття довідників
Пацифізм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.477
375
Терміни, поняття довідників
Перебудова


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.478-479
376
Монографія
Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2014
Наукова думка
c.1-456
377
Терміни, поняття довідників
Пилькевич Олександр Меркурійович


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2014
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда
c.462-463
378
Матеріали конференції
Питання ядерного роззброєння як складова зовнішньої політики Президента України Леоніда Кравчука


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2014
Матеріали Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції
c.75-77
379
Терміни, поняття довідників
Піратство


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.488-489
380
Терміни, поняття довідників
Повстанств


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.491-492
381
Наукова стаття
Політико-дипломатична діяльність урядів УНР на Балканах на прикладі відносин з Болгарським царством (1918-1920 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.39 c.113-115
382
Тези
Постать та діяльність Леоніда Кучми в оцінці сучасників


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
383
Праці конференції
Постать та діяльність Леоніда Кучми в оцінці сучасників


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.180.0000
384
Наукова стаття
Постать Юрія Коцюбинського в контексті радянської репресивної політики в 30-х роках ХХ століття


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.38 c.153-157
385
Терміни, поняття довідників
Походження держави теорії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.507-510
386
Тези
Початок співпраці України з Венеціанською комісією (1992-1996 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії
c.48.0000
387
Наукова стаття
Проблема державності в ідеологічних концепціях і програмних документах українських націоналістів у роки Другої світової війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Військово-історичний меридіан. Електронний науковий журнал
т.1 c.114-126
388
Наукова стаття
Проблема суверенізації України в 1991 році: нариси історіографії початку 1990-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Український історичний збірник
т.16 c.359.0000
389
Тези
Проблеми економічних трансформацій в політиці президента Леоніда Кучми (1994-1999 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.355-358
390
Тези
Проблеми економічних трансформацій в політиці президента Леоніда Кучми (1994-1999)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.355-358
391
Праці конференції
Проведення «проб ВФС» як один з напрямків спортивної діяльності УЦК в Генеральній Губернії


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
392
Наукова стаття
Протистояння рейдуючих відділів УПА радянським силовим структурам на території Житомирщини та Київщини весною 1944 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.51-54
393
Наукова стаття
Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному режимові: міфи та реалії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Галичина
т.24 c.27-35
394
Терміни, поняття довідників
Прудонізм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.528
395
Терміни, поняття довідників
Реалізм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.538-539
396
Терміни, поняття довідників
Реалізм соціалістичний (соцреалізм)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.540
397
Тези
Репресивна діяльність більшовиків у Києві в 1919 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.173-176
398
Наукова стаття
Розвиток кримськотатарського національного руху в Україні наприкінці ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.38 c.190-193
399
Тези
Роль банківської системи України в подоланні соціально-економічної кризи 1998-1999 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
400
Наукова стаття
Роль банківської системи України в подоланні соціально-економічної кризи 1998-1999 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.96-101
401
Праці конференції
Роль Юрія Коцюбинського в діяльності повноважного представництва СРСР у Польщі


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
402
Терміни, поняття довідників
Сепаратизм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.585-586
403
Терміни, поняття довідників
Сербіна Оксана (Ксенія) Миколаївна


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2014
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда
c.523
404
Терміни, поняття довідників
Синтоїзм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.593-594
405
Наукова стаття
Советская политика в сфере охраны природы в Украинской ССР (начало 1970-х – середина 1980-х гг.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Омский научный Вестник. Исторические науки.
т.1 c.36-39
406
Терміни, поняття довідників
Соціалізм утопічний


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.601-602
407
Наукова стаття
Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х –перша половина 1960-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.61.0000
408
Наукова стаття
Співпраця польського населення Волині з німецькою окупаційною адміністрацією як фактор в українсько-польському конфлікті


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Волинська трагедія: через історію до порозуміння. Зб. наукових праць.
c.70-77
409
Наукова стаття
Становлення військово-політичних відносин України з Кубанню в 1917 році


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.79 c.28.0000
410
Терміни, поняття довідників
Стоїцизм


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.606-607
411
Навчально-методичний комплекс
Сторінки історії українського мистецтва


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2014
Київ: Аграр Медіа Груп
c.1-52
412
Наукова стаття
Сучасна історіографія дослідження проблеми поширення соціальних аномалій у повсякденному житті населення УСРР в 20-х рр. ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.79 c.161.0000
413
Монографія
Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2-х томах


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2014
НАН України Інститут історії України
т.1 c.1-378
414
Матеріали конференції
Тарас Шевченко і Київський університет


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.24-35
415
Наукова стаття
Теоретико-методологические основы исследования проблемы распространения социальных аномалий в повседневной жизни населения Украинской Социалистической Советской Республики в 20-х гг. ХХ в.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Научный журнал
т.93 c.192-195
416
Терміни, поняття довідників
Терор червоний


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.628
417
Терміни, поняття довідників
Трудодень


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.639-640
418
Матеріали конференції
У полоні стереотипів: ставлення Організації українських націоналістів до єврейської меншини в міжвоєнний період


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн»
c.84-93
419
Тези
Україна напередодні вступу до Ради Європи (1992 – 1995 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
420
Терміни, поняття довідників
Українізація в Петроградському гарнізоні в 1917 році


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2014
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда
c.596-599
421
Наукова стаття
Український самостійницький рух на завершальному етапі війни


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення.
c.118-138
422
Наукова стаття
Українсько – Польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Сторінки історії: збірник наукових праць
т.37 c.148-159
423
Наукова стаття
Українсько-польський конфлікт у роки Другої світової війни: спроба узагальнення


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2014
Українофобія як явище і політтехнологія. Збірник наукових праць
c.87-96
424
Терміни, поняття довідників
Установчі збори


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.644-645
425
Наукова стаття
Участь Юрія Коцюбинського у радянській зовнішній політиці


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Українознавство
т.3 c.43-48
426
Наукова стаття
Участь Юрія Коцюбинського у радянській зовнішній політиці (1925- 1930 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Українознавство
c.43.0000
427
Терміни, поняття довідників
Фаланга


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.647-648
428
Тези
Формування національної свідомості Олени Теліги на еміграції


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.205-210
429
Терміни, поняття довідників
Халіфат


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.669-670
430
Терміни, поняття довідників
Хрестоносці


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.677-678
431
Терміни, поняття довідників
Християнство


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.678-679
432
Терміни, поняття довідників
Хунта


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.682
433
Тези
Червоний терор в Україні в 1920 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
434
Праці конференції
Червоний терор в Україні в 1920 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
435
Терміни, поняття довідників
Шаріат


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.699
436
Терміни, поняття довідників
Шах


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.699-670
437
Наукова стаття
Шевченківська тематика в творчості українських художників 1920 – 1930-х років (на матеріалах фондів Національного музею Тараса Шевченка)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2014
Архіви України
т.2 c.78-83
438
Наукова стаття
Veterans in the Making


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2013
The Ukrainian Week
c.24.0000
439
Праці конференції
Б. Хмельницкий как государственный деятель в исторической концепции М. Грушевского


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2012
Личность в истории: героическое и трагическое
c.167.0000
440
Наукова стаття
Бої на сході: До питання про бойові дії рейдуючих груп УПА ВО «Тютюнник» (березень-квітень 1944 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Література і культура Полісся
т.45 c.184.0000
441
Наукова стаття
Бойові листки як джерело вивчення партизанської діяльності


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Сумський історико-архівний журнал
т.20 c.25.0000
442
Наукова стаття
Ветерани по-радянськи


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2013
Український тиждень
c.52.0000
443
Наукова стаття
Взаємини між Т. Боровцем і командуванням збройних відділів ОУН(Б) на зламі 1942 – 1943 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Волинські історичні записки. Збірник наукових статей
т.2 c.75.0000
444
Наукова стаття
Визволителі очима визволених


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2013
Український тиждень
c.42.0000
445
Тези
Військово-політичні відносини урядів Української Держави з Кубанню


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.31.0000
446
Матеріали конференції
Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 16 квітня 2000 року як приклад історичного досвіду врегулювання політичної кризи в Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2013
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Історико-філософські читання молодих учених»
c.185 – 188
447
Наукова стаття
Газета «Зоря» як джерело вивчення повсякденного життя вчительства Дніпропетровщини в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник
т.10 c.226.0000
448
Наукова стаття
Господарювання мешканців київських комунальних квартир (1943-1945 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.39 c.140.0000
449
Тези
Громадсько-культурницька діяльність Олени Теліги в Києві (1941-1942 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
450
Наукова стаття
Державна політика України щодо репатріації та соціальної адаптації кримських татар в 1991-2001 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.112 c.59.0000
451
Наукова стаття
Деякі аспекти діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України» (1925-1948 рр.) в розвитку ідеї української державності


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології.
т.6 c.58.0000
452
Наукова стаття
Деятельность Н.И. Махно в контексте становления советско-польских отношений (1922-1924 гг.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
453
Наукова стаття
Дипломатична і військово-політична діяльність урядів Української Держави в чорноморському регіоні


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Павло Скоропадський - останній гетьман України(до 140-річчя від дня народження): національна та історична пам’ять
т.7 c.232.0000
454
Наукова стаття
Дипломатичні відносини Української Держави П.Скоропадського з Болгарією та Османською імперією (квітень-грудень 1918 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.59 c.66.0000
455
Наукова стаття
Дипломатичні та військово-політичні відносини Української Держави з Грузинською Демократичною Республікою (квітень-грудень 1918 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.69 c.50.0000
456
Тези
Дискримінаційне антикубинське законодавство США в 1990-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.13.0000
457
Наукова стаття
Діяльність Закордонного відділу ЦК КП(б)У (1920–1921 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
Купчик Олег Романович
2013
458
Наукова стаття
Діяльність мережі закладів громадського харчування м. Києва (1943-1945 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.69 c.124.0000
459
Наукова стаття
Діяльність Українського товариства охорони природи в 1946-1973 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.65 c.73.0000
460
Наукова стаття
Дмитро Малаков: штрихи до портрета краєзнавця


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
Краєзнавці Київщини. Дмитро Малаков: бібліографічний покажчик.
c.0.0000
461
Тези
До питання відродження освіти та культури кримських татар в Україні наприкінці ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.89.0000
462
Наукова стаття
До питання про заснування та діяльність Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі (1925-1948 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.75 c.85.0000
463
Праці конференції
Доля жінок – активних учасниць боротьби за національно-культурне та державне відродження українського народу в 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
464
Матеріали конференції
Дума України як приклад державотворчих процесів періоду незалежної України на початку 90-х років ХХ століття


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2013
Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція
c.160-162
465
Наукова стаття
З історії формування дивізії сірожупанників: перша передислокація українців із таборів військовополонених на Волинь


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2013
Воєнна історія України. Волинь та Полісся.
c.261.0000
466
Наукова стаття
Заселение станиц Натухайского военного округна и образование из них Адагумского конного казачьего полка в 1862 году


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия
т.7 c.309.0000
467
Праці конференції
Историография высшего образования в творчестве В.И. Вернадского


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2013
Владимир Иванович Вернадский и история науки: к 150-летию со дня рождения
c.247.0000
468
Монографія
Исторические очерки Западного Закубанья в 1768-1917 гг.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
469
Праці конференції
Ідея української державності в діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі (1925-1948 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Каразинські читання. Харків
c.236.0000
470
Навчальний посібник
Історія України: Новітня доба. Розділ 6.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
Литвин Володимир Михайлович
Колесник Віктор Федорович
2012
"Академвидав"
c.398-464
471
Навчальний посібник
Історія України. Новітня доба.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Литвин Володимир Михайлович
2012
"Академвидав"
c.10-65
472
Навчальний посібник
Історія української авіації в особах. Калінін Костянтин Олексійович (1887-1938); Неман Йосип Григорович (1903-1952); Таїров Всеволод Костянтинович (1900-1941)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
Петасюк І.А.
2013
К.:НАУ, "Логос"
c.106-132
473
Наукова стаття
Краєзнавцю Дмитру Малакову


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції.
т.12 c.336.0000
474
Наукова стаття
Краєзнавча складова в науковій діяльності Василя Базилевича


Історичний факультет
Новітньої історії України
Вербовий Олексій Вікторович
Савченко Григорій Петрович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
c.154.0000
475
Наукова стаття
Материально-бытовое обеспечение партийно-советской номенклатуры Киева (ноябрь 1943 – май 1945 гг.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Вестник Мичуринского государственного аграрного университета
c.155.0000
476
Тези
Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров’я УСРР в 1919-1921 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.5.0000
477
Наукова стаття
Миграция сельского населения УССР в Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток в 1920-х гг.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Теория и пракрика общественного развития
c.185.0000
478
Наукова стаття
Міжнародна наукова конференція «RUTHENIA DIVIDA: цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт другої половини XVII ст.»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2013
Український історичний журнал
т.5 c.228.0000
479
Наукова стаття
Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно – правовий аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2013
Часопис Київського університету права
c.127-130
480
Наукова стаття
Міт революції і нова схема української історії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2013
Критика
т.7 c.16.0000
481
Наукова стаття
Наукова літературно-краєзнавча конференція „Андрій Малишко: слово і пісня”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
Краєзнавство: науковий журнал
c.64.0000
482
Наукова стаття
Науково-педагогічна діяльність О. Я. Шульгина у Празі (1923 - 1927 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
Купчик Олег Романович
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки
c.103-106
483
Наукова стаття
Націоналізація в Російській армії: польський та український складники (березень – липень 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2013
484
Тези
Націоналізм як ідеологія: проблемні аспекти


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.52.0000
485
Праці конференції
Образ жінки в творчості Олени Теліги


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
486
Тези
Організація кінноти Армії УНР у 1919-1920 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.15.0000
487
Тези
Особові документи Симона Петлюри як джерело вивчення його життєвого шляху та творчого доробку


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2013
Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21-22 березня 2013. – К. : НАУ
c.25-26
488
Наукова стаття
П.Т.Тронько і рідний історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович

2012
Петро Тимофійович Тронько.
c.117.0000
489
Наукова стаття
Павло Скоропадський і зародження ідеї українізації 34-го корпусу російської армії в 1917 році


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2013
Національна та історична пам’ять: Збірник наукових праць
т.7 c.164.0000
490
Наукова стаття
Пам'ять про війну в усних джерелах (на матеріалах проекту «Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання»)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.111 c.18.0000
491
Наукова стаття
Перебудова системи фізичної культури в УСРР наприкінцій 1920-х – на початку 1930-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України

Савченко Григорій Петрович
2013
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.39 c.134.0000
492
Монографія
Переселенський рух в Україні: друга половина XVI ст. – 1930-ті роки.


Історичний факультет
Новітньої історії України

Розовик Дмитро Федорович
2013
493
Тези
Переселенські процеси в післячорнобильський час: характеристика та наслідки


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 c.7.0000
494
Наукова стаття
Перспективи реформування конституції України: вітчизняний та закордонний досвід


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.71 c.238.0000
495
Наукова стаття
Перші антинімецькі бойові акції повстанців: спроба датування


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Українська воєнна історія. Збірник наукових праць.
т.1 c.37.0000
496
Тези
Повноважне представництво УСРР в Австрії під керівництвом Юрія Коцюбинського


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.26.0000
497
Наукова стаття
Польські витоки твору Пантелеймона Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.5-7
498
Наукова стаття
Популяризація природоохоронних знань в УРСР (друга половина 1940 – початок 1970-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.112 c.13.0000
499
Розділ монографії
Постмодернистские вызовы для христианства: неоязычество


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2012
Экстремизм как цивилизационный вызов: коллективная монография / Науч. ред. д.филос.н., проф. В.Ш. Сабиров; Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т (Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012.
c.260-267
500
Наукова стаття
Початок бойової діяльності та перші рейди Сумського партизанського з’єднання 1941-1942 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Гуржіївські історичні читання
т.6 c.325.0000
501
Наукова стаття
Початок діяльності Української трудової армії (лютий-квітень 1920 року)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
502
Наукова стаття
Поширення кримінальної злочинності серед населення УСРР у першій половині 20-х років XX ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.62 c.49.0000
503
Наукова стаття
Прийшла озброєна людина


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2013
Український тиждень
c.44.0000
504
Тези
Проблеми української мови та національної освіти на сторінках журналу "Українская Жизнь" (1912-1914 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.5.0000
505
Наукова стаття
Проблемні питання діяльності радянських партизанських формувань Північно-Східної України у період становлення


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гуржіївські історичні читання
c.251.0000
506
Наукова стаття
Прогулянки з пам’ятниками


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2013
Критика
т.9 c.22.0000
507
Наукова стаття
Радянська державна політика в сфері охорони природи УРСР у 1950 – на початку 1970-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Сумський історико-архівний журнал
c.126.0000
508
Матеріали конференції
Религиозная толерантность в украинском обществе (конец ХХ – начало ХХІ вв.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2012
Духовные процессы и общественно-политическая мысль в России: прошлое и настоящее: Сборник материалов международной заочной конференции / Под общей редакцией Р.В. Кауркина; науч. ред. В.П. Сапон и Р.В. Шиженский. – Н. Новгород: НГПУ, 2012.
c.153-150
509
Наукова стаття
Репресовані жінки – активні учасниці боротьби за національне відродження українського народу в 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Волинські історичні записки. Збірник наукових статей
c.202.0000
510
Тези
Референдум 17 березня 1991 р. та його проведення в Україні як спроба легітимізації нового союзного договору


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.84.0000
511
Тези
Розвиток виноградництва у Кримській області УРСР (1954 – 1991 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.66.0000
512
Наукова стаття
Саблін Михайло Павлович


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2013
Енциклопедія історії України
т.9 c.413.0000
513
Наукова стаття
Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923-1930 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.112 c.54.0000
514
Тези
Судочинство в Райхскомісаріаті "Україна"


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.42.0000
515
Наукова стаття
Сучасна українська історіографія про участь жінок в громадсько-політичному житті УСРР у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія "Історія"
т.21 c.264.0000
516
Праці конференції
Товариство «Музей визвольної боротьби України» в Празі ― осередок збереження ідеї української державності


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.21.0000
517
Монографія
Україна і Росія в 90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ (міждержавні відносини в сфері культури).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Парахіна Марія Богданівна
2013
518
Наукова стаття
Українське націоналістичне підпілля в середовищі студентської молоді Києва в 1941-1951 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2013
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.1 c.134.0000
519
Наукова стаття
Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 році


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.114 c.49.0000
520
Наукова стаття
Український рух у сімферопольському гарнізоні російської армії в 1917 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.113 c.43.0000
521
Тези
Українсько-польські відносини на території Волині в 1943-1944 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.88.0000
522
Наукова стаття
Умови формування перших партизанських груп і загонів на території Північно-Східної України


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
c.154.0000
523
Тези
УПА крізь призму особистості: курінний "Недоля"


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.62.0000
524
Наукова стаття
Участь жінок в громадсько-політичному житті УСРР у 1920-х роках: радянська історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.66 c.263.0000
525
Праці конференції
Участь жінок УСРР у кооперативному будівництві в 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
526
Тези
Участь УНА-УНСО у кавказьких конфліктах 1990-х років: найманство чи ідеологічна акція?


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.80.0000
527
Тези
Хрущов як засновник ракетного фактору в протистоянні СРСР та США


Історичний факультет
Новітньої історії України
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.23.0000
528
Наукова стаття
Язык и национальное самосознание: вызовы глобализации


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2013
Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субъектов: росс. и межд. опыт: Мат. VII межд.науч.-практ. конф. 2012 г. – М.: Интеграция, 2013
c.127-132
529
Монографія
«Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух 1939-1960 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2012
530
Тези
Благодійницька діяльність релігійних братств Полтавщини кін. ХІХ - поч. ХХ ст. (за матеріалами Полтавських Єпархіальних ВІдомостей)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
531
Праці конференції
Взаємовідносини між Українською СРР і Польщею в контексті Ризького мирного договору


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2011
532
Праці конференції
Волинський період в історії 34-го корпусу російської армії (січень – квітень 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
533
Наукова стаття
Всеукраїнська наукова конференція «Усна історія в Україні: сучасність та перспективи»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2012
Український історичний журнал
т.4 c.235.0000
534
Праці конференції
Героизация истории в трудах идеологов украинского родноверческого движения


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
535
Тези
Головування України в раді Безпеки ООН (березень 2001 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
536
Тези
Деякі аспекти участі Ю. Коцюбинського в формуванні збройних сил радянської України


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
537
Наукова стаття
Дипломатичні відносини України з Кубанню (1917- 1918 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
538
Праці конференції
Дипломатичні відносини Української Держав із Грузією (квітень-грудень 1918 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Каразинські читання. Харків
c.25.0000
539
Наукова стаття
Діяльність графа Б. С. Тишкевича (1849–1939) у київському товаристві сільського господарства та сільськогосподарської промисловості.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.64.0000
540
Наукова стаття
Діяльність похідних груп ОУН(Б) у західних районах Київської області влітку 1941 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2012
541
Тези
Діяльність українських художників в 1930-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
542
Наукова стаття
До питання передислокації 21-го корпусу російської армії з Північного фронту в Україну (листопад 1917 – січень 1918 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
543
Тези
До питання про ефективність роботи Української трудової армії на початковому етапі діяльності (лютий-квітень 1920 року)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
544
Наукова стаття
Дослідження з історії Києва, опубліковані вченими Імператорського університету святого Володимира на сторінках часопису «Киевская старина»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
Тарнавський Андрій Сергійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.55.0000
545
Наукова стаття
Дослідження з історії Києва, опубліковані вченими Імператорського університету святого Володимира на сторінках часопису «Київська старовина»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.49.0000
546
Наукова стаття
З історії діяльності міжнаціональних військових органів у російській армії в 1917 році


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.37 c.67.0000
547
Наукова стаття
Зародження українського руху в російській армії в 1917 році: учасники подій очима М.Грушевського


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
548
Наукова стаття
Заходи державних органів влади і громадських організацій УСРР щодо охорони материнства та дитинства у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Наук.зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту
т.29 c.185.0000
549
Наукова стаття
Історіографія історії науково-освітнього потенціалу: актуальність інституалізації


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.58 c.51.0000
550
Наукова стаття
Історія українських земель IХ-XIV століть на сторінках «Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.4-7
551
Наукова стаття
Історія українських земель XIV-XVI століть на сторінках «Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.8.0000
552
Праці конференції
Кримське питання в зовнішній політиці уряду Української Держави (квітень-грудень 1918 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
553
Тези
Культура українських земель IХ- XVI ст. в дослідженнях Історичного товариства Нестора-літописця


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
554
Тези
Листи остарбайтерів в системі німецького пропагандистського забезпечення вербування трудових ресурсів з України (1941-1944 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
555
Наукова стаття
Макарівщина: новітні історико-краєзнавчі розвідки


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
556
Наукова стаття
Матеріально-фінансове забезпечення вищих навчальних закладів УСРР в 1920-х – на початку 1930-х троків


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.57 c.111.0000
557
Тези
Міжнародне співробітництво українських кінорежисерів (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
558
Наукова стаття
Національне мистецтво у державотворчому процесі України постновітнього періоду


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.60 c.131.0000
559
Наукова стаття
Неспокій краєзнавчої душі (до 75-річчя Дмитра Малакова)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
Краєзнавчий вісник. Документально-історичне видання. – Ізмаїл
c.92.0000
560
Праці конференції
Олександр Костянтинович Богомазов як теоретик образотворчого мистецтва


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
561
Наукова стаття
Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр.: історіографія проблеми


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.56 c.235.0000
562
Тези
Організаційна структура ОУН і УПА на Гуцульщині в умовах радянської влади в 1944-1945 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
563
Тези
Організаційно-структурні процеси волонтерства в Україні в 1991-2004 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
564
Наукова стаття
Освітньо-науковий потенціал як фактор державотворення сучасної України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.57 c.139.0000
565
Тези
Особливості молодіжного руху та організацій в незалежній Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
566
Монографія
Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939 – 1960 рр. Україна в роки Другої світової війни.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2012
567
Тези
Повернення Семена Палія з Сибіру в листуванні російської політичної еліти


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
568
Наукова стаття
Поповнення особового складу 34-го корпусу Російської армії на початку українізації з’єднання


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2011
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.36 c.16.0000
569
Тези
Продовольча політика німців в окупованому Києві (1941-1943 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
570
Праці конференції
Процес «СВУ» як один із етапів наступу радянської влади на Українську автокефальну православну церкву


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
571
Праці конференції
Религиозная толерантность в украинском обществе (конец ХХ – начало ХХІ вв.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Нижний Новгород: Нижегородский научно–прикладной центр "Юридическая техника"
c.153.0000
572
Тези
Роль та місце жінки в Легіоні Українських Січових Стрільців


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
573
Наукова стаття
Секретар Ради революційних повстанців України (махновців) Петро Рибін: портрет націоналіста


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2012
574
Наукова стаття
Соціально-економічне становище кримських татар в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.59 c.173.0000
575
Наукова стаття
Співпраця України з іншими державами та міжнародними організаціями щодо стабілізації становища кримськотатарського населення наприкінці ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.62 c.87.0000
576
Тези
Ставлення радянської влади до дітей у 1930-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
577
Тези
Становлення та функціонування Української Гельсінської групи та її вплив на рух опору в другій половині 1970-х – 1980-х рр. ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.5 c.65.0000
578
Наукова стаття
Сторінка з історії київського храмобудівництва початку ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.30.0000
579
Тези
Судочинство в Рейхскомісаріаті «Україна»


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
580
Наукова стаття
Українське націоналістичне підпілля


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2012
581
Праці конференції
Українське питання в німецько-російських угодах 1918 року


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2012
582
Наукова стаття
Українсько-американське стратегічне партнерство 1995-1999 рр. у періодиці США


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.60 c.164.0000
583
Тези
Участь О.Андрієвського у роботі Директорії УНР


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
584
Тези
Участь України у формуванні нової європейської системи колективної безпеки у 90-х роках ХХ століття: історіографія та огляд джерел


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
585
Тези
Формування багатопартійної системи в УРСР: характеристика процесу


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
586
Наукова стаття
Формування багатопартійності в незалежній Україні (стан наукової розробки проблеми)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.65 c.178.0000
587
Наукова стаття
Формування національної свідомості Олени Теліги


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.60 c.84.0000
588
Наукова стаття
Формування персонального складу Організаційного Українського Військового Комітету в Києві (березень – липень 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2012
589
Тези
Шістдесятництво в літературно-суспільному процесі в період хрущовської відлиги


Історичний факультет
Новітньої історії України
2012
590
Наукова стаття
34-й армійський корпус російської армії напередодні та на початку українізації (червень – липень 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2011
591
Наукова стаття
Аграрне питання в контексті розвитку українського руху в російській армії (березень-травень 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2011
592
Наукова стаття
Академік П.Т. Тронько і Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2011
593
Наукова стаття
Більшовицький режим і українське село (1928-1933 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.63.0000
594
Наукова стаття
В’ячеслав Баранов в українській військовій авіації 1917–1918 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
595
Наукова стаття
Вибух, що змінив світ. До 25-х роковин Чорнобильської катастрофи


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2011
596
Наукова стаття
Владика Галицький


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2011
Український тиждень
c.48.0000
597
Матеріали конференції
Всеволод Костянтинович Таїров – видатний авіаконструктор 1930-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2011
Історично-культурологічні читання : Матер. наук.-практ. конференції викладачів та студентів, м. Київ, 17 листопада 2011. – К.: НАУ
c.28-33
598
Наукова стаття
Героїзація історії в працях ідеологів та засновників українського рідновірського руху


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.33 c.114.0000
599
Наукова стаття
Діяльність Київської міської управи у промисловій сфері (вересень 1941 р. – початок 1942 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.50 c.155.0000
600
Наукова стаття
Діяльність Київської міської управи у сфері забезпечення санітарної очистки міста Києва (1941-1942 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.24.0000
601
Наукова стаття
Діяльність Київської міської управи у фінансовій сфері (вересень 1941 р. – лютий 1942 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.49 c.128.0000
602
Наукова стаття
Життя та діяльність жінок-освітян України часів голодомору 1932 – 1933 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.5.0000
603
Наукова стаття
Залучення кочуючих циган УСРР до осілості, громадської і культурно-освітньої роботи у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.35 c.18.0000
604
Наукова стаття
Зародження вільно козачого руху на Звенигородщині (березень – серпень 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.47 c.38.0000
605
Наукова стаття
Зародження українського руху в харківському гарнізоні (березень – квітень 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2010
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.33 c.141.0000
606
Наукова стаття
Ідеологічна основа більшовицької політики українізації


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.51.0000
607
Наукова стаття
Катеринославський кіш вільного козацтва (1917–1918 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2011
Воєнна історія
c.229.0000
608
Наукова стаття
Керівний склад та структура місцевого управління в генеральному окрузі «Житомир» (1941-1944)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.52 c.52.0000
609
Навчально-методичний комплекс
Київський університет – центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х – 1960-ті рр.).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Черевичний Геннадій Семенович
2011
К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017
c.1-72
610
Наукова стаття
Ліквідація Дунаєвецького надрайонного проводу ОУН(б) (1951 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.55.0000
611
Наукова стаття
Матеріальне забезпечення 34-го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2010
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.32 c.146.0000
612
Наукова стаття
Мережа та структура Вищих навчальних закладів УСРР в 1920-1933 роки


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.50 c.119.0000
613
Наукова стаття
Міжнародні конгреси історичних наук: зміни в організації та структурі роботи у другій половині ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.59.0000
614
Наукова стаття
Опір українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.37.0000
615
Наукова стаття
Опозиційний рух в Україні другої половини 1980-х років: історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
616
Наукова стаття
Організація навчально-методичної роботи у Вищій школі Української СРР (1920-ті – початок 1930-х років)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
617
Наукова стаття
Остання подорож Кобзаря (до 150-річчя перепоховання Т.Г.Шевченка)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2011
618
Наукова стаття
Партійна система Радянської держави другої половини ХХ ст: українська історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.103 c.20.0000
619
Наукова стаття
Переговори української делегації М. Ґалаґана і Є. Онацького з урядами Війська Донського та Південно-Східного Союзу (грудень 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Воєнна історія
c.249.0000
620
Наукова стаття
Перші кроки. Київський університет у 1834 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2011
621
Наукова стаття
Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 – лютий 1944 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.41.0000
622
Наукова стаття
Повстанський рух в Україні у 1917 – на початку 1920-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.103 c.5.0000
623
Наукова стаття
Проблема виникнення давньоруської державності в історичній концепції Н. Полонської-Василенко


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.96.0000
624
Наукова стаття
Продовольче постачання 34-го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.44 c.110.0000
625
Наукова стаття
Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.103 c.29.0000
626
Наукова стаття
Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля на території генерального комісаріату «Київ» у світлі документів німецької поліції безпеки і СД (квітень – листопад 1942 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.2
627
Наукова стаття
Протистояння між УПА та угорськими окупаційними військами на Волині у березні-вересні 1943 року


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.46.0000
628
Тези
Радикальні вияви релігійних почуттів


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
Християнство и ислам – диалог культур и цивилизаций: Тезисы докладов международной научной конференции 16-20 мая 2011 г., Севастополь / Под. ред. Ю.А. Бабинова. – Севастополь: Рибест, 2011.
c.82-83
629
Наукова стаття
Релігійні рухи в УРСР другої половини 80-х років ХХ ст.: Історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.129.0000
630
Навчально-методичний комплекс
Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
ФОП Черенок
c.1-20
631
Навчальний посібник
Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2011
Видавець ПП Лисенко М.М. (навчальний посібник)
c.1-244
632
Наукова стаття
Робота державних органів влади і громадських організацій УСРР з ліквідації неписьменності серед жіночого населення республіки у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.121.0000
633
Наукова стаття
Робота державних органів влади та громадських організацій УСРР з ліквідації жіночого безробіття у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.19.0000
634
Наукова стаття
Роль КПРС в уніфікації суспільно-політичного розвитку УРСР другої половини 1960-х – початку 1980-х років: історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.44 c.224.0000
635
Наукова стаття
Рух за відновлення Української держави другої половини 1980-х років: Історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.45 c.74.0000
636
Наукова стаття
Слідами Стефенса


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2011
Український тиждень
c.42.0000
637
Наукова стаття
Соціальне і культурно-освітнє становище національних меншин народів Сходу в УСРР 1920-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.202 c.66.0000
638
Наукова стаття
Соціальні аспекти української державності середини XVII ст. в радянській історіографії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.84.0000
639
Наукова стаття
Становлення та розвиток Вищої школи в УСРР (1920-1930 роки): історіографічний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
640
Наукова стаття
Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Адамська Ірина Геннадіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.5.0000
641
Наукова стаття
Створення українських культурно-освітніх закладів у республіках СРСР у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.22.0000
642
Наукова стаття
Ташанський парк на Переяславщині


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.46.0000
643
Наукова стаття
Українізація державного апарату і громадсько-культурного життя в законодавчих документах УСРР у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.19 c.77.0000
644
Наукова стаття
Участь громадян УРСР у профспілковому русі другої половини 1960-х – 1970-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.47 c.144.0000
645
Наукова стаття
Фінансування кінематографа в УСРР в роки першої п’ятирічки


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.53 c.188.0000
646
Наукова стаття
Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х – на початку 1990-х років: історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.41.0000
647
Наукова стаття
Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х – на початку 1990-х років: українська історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.53 c.188.0000
648
Навчально-методичний комплекс
«Культурний простір постмодерної України» (модуль 2)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
К., Karat Ltd, 2010
c.1-22
649
Наукова стаття
1943 рік в історії ОУН і УПА


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
Український Визвольний рух. Зб. Львів
c.133.0000
650
Наукова стаття
Авангардне мистецтво України: національні та західноєвропейські впливи (1 третина ХХ ст.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті.
c.171.0000
651
Наукова стаття
Антибільшовицький селянський повстанський рух в Україні 1920 р. в сучасній історіографії


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.38 c.136.0000
652
Наукова стаття
Висвітлення діяльності опозиційного руху в УРСР у II пол. 1960-х – поч. 1980-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
653
Наукова стаття
Вплив державно-політичної діяльності П.Постишева на встановлення одноосібної влади Й.Сталіна (1920 і роки)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.28.0000
654
Наукова стаття
Державно-політична діяльність П.Постишева в УСРР: до питання історіографії проблеми


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.32 c.122.0000
655
Наукова стаття
Літопис УПА


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
Енциклопедія історії України
т.6 c.241.0000
656
Наукова стаття
Літочислення та поняття часу в теоретичних розробках представників українського рідновірського руху


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.36-39
657
Навчальний посібник
Логіка в таблицях і схемах: Структурний курс основ формальної логіки.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна

2010
Логіка в таблицях і схемах: Структурний курс основ формальної логіки.
658
Навчально-методичний комплекс
Матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Культурний простір постмодерної України» (модуль 1) для студентів І курсу магістерського відділення історичного факультету.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
К.: Знання України
c.1-47
659
Наукова стаття
Нахтігаль


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2010
Енциклопедія історії України
т.8 c.230.0000
660
Наукова стаття
Організація українських націоналістів


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2010
Енциклопедія історії України
т.7 c.608.0000
661
Наукова стаття
Переговори між представниками українського націоналістичного підпілля і представниками німецької окупаційної влади та вермахту в 1944 році: проблема оцінки


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
Галичина
c.408.0000
662
Наукова стаття
Повстанський рух на Київщині 1917-1923 рр.: сучасна історіографія проблеми


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Український історичний журнал
c.186.0000
663
Наукова стаття
Повстанський рух під проводом Нестора Махна в сучасній вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Наука. Релігія. Суспільство.
c.49.0000
664
Навчальний посібник
Релігійний фактор в умовах глобалізації / Людина у полікультурному суспільстві.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Пометун О. І.
Султанова Л.Ю.
2010
К.: Інжиніринг, 2010.
c.107-146
665
Наукова стаття
Розвідувально-підривна діяльність спецслужб УСРР на території іноземних країн (початок 1920-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пивовар Сергій Федорович
2010
Соціальна історія: Науковий збірник
c.53.0000
666
Наукова стаття
Роль комсомольських організацій у суспільно-політичних процесах в УРСР у другій половині 60-х - 80-х роках XX ст.: Історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.164.0000
667
Наукова стаття
Роль П.П.Постишева у проведенні політики колективізації селянства в УСРР у 1933 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.67.0000
668
Наукова стаття
Роль рад депутатів у суспільно-політичних процесах в УРСР другої половини 1960-х – початку 1990-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.7 c.0.0000
669
Наукова стаття
Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець XX-початок XXI ст.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.48-52
670
Монографія
Современное язычество в религиозно-культурной жизни: исторические очерки.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Шиженський Р.
2010
– Нижний Новгород, Йошкар-Ола: Историко-литературный музей финно-угорских народов имени Валентина Колумба, 2010
c.1-304
671
Наукова стаття
Становлення Вільного козацтва в контексті зростання національної свідомості українських селян (літо 1917 р. весна 1918р.): сучасна історіографія проблеми


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.182 c.45.0000
672
Наукова стаття
Створення та діяльність філій УНС на Поділлі (1918-1919)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.31.0000
673
Наукова стаття
Східні торги. Як Москва із Заходом Європу ділили


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2010
Український тиждень
c.29.0000
674
Наукова стаття
У тіні Бандери: справжнім лідером визвольного руху був Роман Шухевич


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2010
Український тиждень
c.28.0000
675
Наукова стаття
Украинское родноверческое движение: формирование, трансформации, перспективы


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Шиженський Р.
2010
Indigenous religions. «Русь Языческая»: этническая религиозность в России и Украине ХХ-ХХІ вв. / Сост. и общ. ред. Р.В. Шиженский. – Н. Новгород: НГПУ, 2010.
c.45-68
676
Наукова стаття
Українське радянське кіно 1930- х рр: суспільно-політичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.88.0000
677
Наукова стаття
Участь нащадків Тараса Шевченка Левка і Ананія Шевченків у селянському повстанському русі 1918 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.51.0000
678
Наукова стаття
Філософсько-естетичні засади українського авангардного мистецтва


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2010
Вісник СевДТУ. Філософія: Зб. наук. праць. Севастоп. нац. тех. ун-т.
c.165-172
679
Наукова стаття
„Найменувати університетом святого Володимира”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
680
Наукова стаття
Ukrainski ruch wyzwoleczy w oczach polskiego badaсza (recenzja ksiazki Grizegorza Motyki, Ukrainska partyzanka 1942-1960


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
Варшавські українознавчі записки. Варшава
c.363.0000
681
Наукова стаття
Архівна справа "Про боротьбу Туза" як джерело з вивчення історії селянського повстанського руху в Українській революції 1917-1921 років


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.22 c.56.0000
682
Наукова стаття
Безперервність освіти: фінський досвід


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2009
Історіографічні дослідження в Україні
т.41 c.21.0000
683
Наукова стаття
Висвітлення розвитку історичної освіти в виданнях, присвячених історії університетів


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.100.0000
684
Наукова стаття
Військова конференція ОУН(б) 1942 р. і розробка планів зі створення Українських Збройних Сил


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
Архіви України
c.484.0000
685
Наукова стаття
Громадська діяльність Панаса Саксаганського


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.26 c.55.0000
686
Праці конференції
Демографічна політика та розвиток міських поселень УРСР (60-ті рр. XX ст.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
687
Наукова стаття
Джерела формування світогляду Панаса Саксаганського


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.28 c.84.0000
688
Наукова стаття
Дисиденський рух в УРСР у другій половині 60-х першій половині 80-х років XX ст.: історіографія


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.99.0000
689
Наукова стаття
Діяльність П. П. Любченко на посаді голови Київської міської ради (1925-1927)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.64.0000
690
Наукова стаття
До питання впливу інституту президентства на внутрішню та зовнішню політику України: історичний аспект (у плані дискусії)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2009
Вісник Київського славіністичного університету.
c.108 – 113
691
Наукова стаття
До питання усунення Постишева від влади (1937-1938 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.21.0000
692
Наукова стаття
До питання участі С. Косіора в організації голодомору в 1933 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.75.0000
693
Еволюція політичних поглядів Панаса Петровича Любченка


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.12 c.56.0000
694
Навчальний посібник
Історія української та зарубіжної культури.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Петасюк Олена Іванівна
2009
К.: Інститут металофізтки НАН України ім. Г.В. Курдюкова, 2009.
c.1-168
695
Наукова стаття
Колективізація на Переяславщині у 1929 - 1931 роках (за спогадами жителів с. Дениси)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.28 c.127.0000
696
Наукова стаття
Культурне життя національних меншин Києва (1920- ті перша половина 1930-х рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
697
Наукова стаття
Культурно-освітня діяльність української студенської еміграції в країнах Центрально-Східної Європи в 1920-1930 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.53.0000
698
Наукова стаття
Людина-прапор


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
Український тиждень
c.57.0000
699
Наукова стаття
Отаман Квітковський в селянській війні доби Української революції 1917-1921 років (за матеріалами періодичних видань, документів, архівів, наукових досліджень)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.21 c.75.0000
700
Наукова стаття
Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2009
Історичний журнал
c.60.0000
701
Наукова стаття
Підготовка військових кадрів для Служби безпеки Організації українських націоналістів (Бандери): 1944-1950 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.109.0000
702
Підготовчо-виховна діяльність у відділах Української народної міліції ОУН (б) (липень - вересень 1941 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.43.0000
703
Наукова стаття
Повернення стипендій як одна з форм матеріальної підтримки українського студенства на чужині в другій половині ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.28 c.132.0000
704
Наукова стаття
Повстансько-німецькі переговори грудень 1943 – вересень 1944 років: причини, хід, наслідки


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
Воєнна історія
т.5 c.66.0000
705
Наукова стаття
Проблема радянських військових мобілізацій 1943 р. на території Лівобережної України


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.103.0000
706
Наукова стаття
Пророки у віровченнях українських рідновірських об’єднань


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.77-82
707
Наукова стаття
Радянські військові мобілізації 1943 р. Київська обл. Обухівський р-н.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Сторінки воєнної історії України
т.12 c.80.0000
708
Наукова стаття
Родноверческое движение в Украине (на примере объединения родноверов Украины)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
Время, событие, исторический опыт в дискурсе современного историка: XVI чтения памяти член-корреспондента АН СССР С.И. Архангельского, 15-17 апреля 2009 г. - Часть 2. - Н.Новгород: НГПУ, 2009.
c.301-310
709
Наукова стаття
Роль і місце календарно обрядового комплексу в діяльності Об’єднання рідновірів в Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.22 c.206.0000
710
Наукова стаття
Роль С. Косіора у здійсненні антиукраїнської політики (1928 - січень 1933 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.50.0000
711
Наукова стаття
С. Косіор як апологет "нового сталінського курсу" (листопад 1933 р.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.32.0000
712
Наукова стаття
Селянський повстанський рух в роки Української революції 1917-1921 років за матеріалами архівів України


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.22 c.3.0000
713
Наукова стаття
Селянський повстанський рух в Україні: особливості військової організації


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2009
Історичний журнал
c.41.0000
714
Праці конференції
Урбанізація в Україні в світлі Всесоюзного перепису населення 15 січня 1959 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Каразинські читання. Харків
c.74.0000
715
Наукова стаття
Урбанізація на Чернігівщині в 1950-1960-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Сіверянський літопис
c.75.0000
716
Наукова стаття
Утвердження радянської тоталітарної влади в Україні 1917-1933 років та її наслідки (за матеріалами архівів України, преси споминів очевидців та наукових досліджень)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.157.0000
717
Наукова стаття
Фонди Державного архіву Київської областіяк важливе джерело дослідження селянського руху України 1917-1933 років


Історичний факультет
Новітньої історії України
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.19 c.96.0000
718
Наукова стаття
Що їли-пили студенти „за царя”


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2009
719
Наукова стаття
Архітектурно-просторова організація приватного будинку в містах України в 20-х роках ХХ століття


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2008
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.144-149
720
Наукова стаття
Виховна і культурно-масова робота у Харківському та Київському університетах у 1933-1941 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.103.0000
721
Наукова стаття
Вільне козацтво в 1918 році


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2008
Воєнна історія
c.48.0000
722
Наукова стаття
Генеза вищої освіти України у контексті сучасних вимог


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2008
Інтеграція науки і освіти. Збірник наукових праць. – К.
c.68.0000
723
Наукова стаття
Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара в 1990-1995 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.9 c.93.0000
724
Наукова стаття
Деякі питання розвитку цивільної авіації в Україні в 1920-1930-х рр. (історіографічний огляд: культурологічний аспект)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Петасюк Олена Іванівна
2008
725
Наукова стаття
Діяльність Михайла Бойчука в Українській Академії Мистецтв


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.122.0000
726
Наукова стаття
Доля Українського митця в радянських реаліях


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.14.0000
727
Наукова стаття
Життя, віддане Україні (До питання про здоров’я Романа Шухевича)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Визвольний шлях
c.250.0000
728
Наукова стаття
Завжди актуальна книга: Рец. на: Мірчук П. «Нарис історії ОУН 1920-1939 роки»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Визвольний шлях
c.275.0000
729
Наукова стаття
Засідання круглого столу «Уряди Центральної Ради»


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
Боровик Микола Андрійович
2008
Історичний журнал
c.20.0000
730
Наукова стаття
Інструкції керівництва українського збройного підпілля для ведення переговорів з представниками угорських військ


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Сторінки воєнної історії України
т.11 c.64.0000
731
Матеріали конференції
К вопросу о первых попытках научного исследования языческого мировоззрения восточных славян (конец ХVІІІ- начало ХІХ вв.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2008
Тысячелетие развития общественно-политической и исторической мысли России. Материалы Всероссийской научной конференции 14-16 мая 2008 г. – Нижний Новгород, НГПУ. – 2008.
c.314-317
732
Наукова стаття
Коваль-Медзвецький М.О.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2007
Енциклопедія історії України
т.4 c.249.0000
733
Наукова стаття
Міста радянської України 50-60-х рр. ХХ ст. як історичне явище


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.26 c.157.0000
734
Наукова стаття
На шляху до університету: передумови заснування університету в Києві


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
735
Наукова стаття
Незасвоєнні уроки історії


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2008
Дзеркало тижня
т.19
736
Наукова стаття
Одеська "криївка" Романа Шухевича


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Український тиждень
c.26.0000
737
Наукова стаття
Останній командир нескореної армії (До 95-річчя від дня народження Василя Кука)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Визвольний шлях
c.189.0000
738
Наукова стаття
Перший курс «за царя». Сто років тому потрапити до вишів було важче, ніж сьогодні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Український тиждень
c.54.0000
739
Наукова стаття
Побут міських мешканців України в 30-х роках ХХ століття


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2008
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.12-18
740
Наукова стаття
Повернення творчих спілок та організацій по визволенню території УРСР


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
741
Монографія
Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2008
742
Наукова стаття
Постновітні реалії: виклики для України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
Боровик Микола Андрійович
2008
Історичний журнал
c.15.0000
743
Наукова стаття
Правила вступу до університету Святого Володимира


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
744
Матеріали конференції
Проблеми рідновірського руху в Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2008
Религия и гражданское общество: новые национальные границы и парадоксы глобализации культурного пространства. Материалы VIII международного семинара 20-22 ноября 2008 года. г. Ялта / Под ред. Т.А. Сенюшкиной. – Севастополь: НПЦ.
c.173-174
745
Наукова стаття
Протистояння анархістів України владі урядів УЦР


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2008
Визвольний шлях
c.134.0000
746
Наукова стаття
Репресії німецької інтелігенції в м. Києві (30-ті роки ХХ століття)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
747
Наукова стаття
Рік важливих історичних ювілеїв


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Визвольний шлях
c.167.0000
748
Наукова стаття
Створення молодіжних політичних партій після проголошення незалежності України


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.120.0000
749
Наукова стаття
Студентське голодування 1990 року та молодіжний громадський рух а Україні


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
c.55.0000
750
Навчально-методичний комплекс
Український авангард (перша третина ХХ століття)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2008
К.: Знання України
c.1-35
751
Наукова стаття
Усе Тобі віддати в боротьбі. До питання про стан здоров’я Романа Шухевича в 1947-1950 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Визвольний шлях
c.123.0000
752
Наукова стаття
Участь українців Російської армії в діяльності міжнаціональних військових органів (жовтень-грудень 1917)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Савченко Григорій Петрович
2007
Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. – К.
c.288.0000
753
Наукова стаття
Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин М. Києва (1920-1930 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2008
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.26 c.150.0000
754
Наукова стаття
Як націоналісти били нацистів


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2008
Український тиждень
c.37.0000
755
Наукова стаття
Боротьба політичних сил за прийняття Конституції України 1996 р.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.147.0000
756
Наукова стаття
Вивчення "радянської повсякденності" 20-30-х років сучасними російськими істориками: проблеми теорії та методології дослідження


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
НАН України Інститут історії України
т.12 c.275.0000
757
Наукова стаття
Вища освіта України: новації, проблеми, перспективи


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2007
Наука та наукознавство
c.6.0000
758
Наукова стаття
Вплив містобудівної політики на урбанізацію в УРСР (друга половина 50-х – початок 60-х років ХХ ст.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
759
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Німеччиною (1920-1922 рр.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Пижик Андрій Миколайович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.95.0000
760
Наукова стаття
Григоріїв Никифор Якович


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сухобокова Ольга Олегівна
2006
Енциклопедія сучасної України
т.6 c.439.0000
761
Наукова стаття
Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара:історіографія проблеми


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
762
Наукова стаття
Державна діяльність М.П.Бажана в 1943-1949рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
763
Монографія
Державотворчі процеси України. 1991-2007.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2007
764
Наукова стаття
Діяльність громадських організацій в УРСР 1920-1930-х років (сучасні інтерпритації українських і російських істориків)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України
c.87.0000
765
Наукова стаття
Діяльність Олеся Гончара в сфері захисту української мови


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
c.69.0000
766
Наукова стаття
Діяльність Романа Шухевича в Українському Легіоні (1941-1943)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2007
Журнал "Український визвольний рух"
c.78.0000
767
Наукова стаття
Діяльність та умови перебування В.Чорновола в ув’язненні


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
768
Монографія
Енциклопедія історії України


Історичний факультет
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
2007
769
Наукова стаття
Заборона і відновлення діяльності Комуністичної партії України на початку 1990-х рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.6 c.117.0000
770
Наукова стаття
Зарубіжна історіографія політики українізації 20-30-х роках в УСРР


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Вісник Київського славіністичного університету.
т.32 c.186.0000
771
Наукова стаття
Історія незнищенного краю


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2007
Журнал "Визвольний шлях"
c.86.0000
772
Наукова стаття
Колективізація сільського господарства: сучасні інтерпритації російської історіографії


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
НАН України Інститут історії України
т.11 c.102.0000
773
Наукова стаття
Колективізація та політика розкуркулення СРСР (кінець 20-х - перша половина 30-х років): концепції сучасної західної історіографії


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
774
Наукова стаття
Комуністична партія України у виборчих кампаніях 1994-1998 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.7 c.132.0000
775
Наукова стаття
Концептуальні основи і тематичні пріорітети сучасної російської історіографії проблем формування радянської держави в 20-х роках ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.4 c.161.0000
776
Наукова стаття
Культурно-просвітницька та педагогічна діяльність Н.Я. Григорієва


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сухобокова Ольга Олегівна
2006
НАН України Інститут історії України
т.9 c.157.0000
777
Наукова стаття
Літопис УПА Сумщини


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2007
Журнал "Визвольний шлях"
c.45.0000
778
Наукова стаття
Микола Бажан про історичну концепцію Михайла Грушевського та її вплив на радянську історіографію


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
779
Наукова стаття
Микола Дашкевич - історик, літературознавець, педагог.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2007
780
Наукова стаття
Михайло Грушевський і студентський рух в еміграції в 1920-ті роки


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
781
Наукова стаття
Новітня російська історіографія "радянської повсякденності" 20-30-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
782
Наукова стаття
Обєктивні реалії змін до Конституції України 1996 року


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
НАН України Інститут історії України
т.11 c.495.0000
783
Наукова стаття
Обов'язок чи право: історико правовий дискурс щодо виконання "Закону про мови"


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
784
Наукова стаття
Основні етапи конституційної реформи в Україні (1990-1996 роки)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
785
Наукова стаття
Повернення творчих спілок і мистецьких організацій на визволену територію УРСР


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
786
Наукова стаття
Політична система "непівського суспільства": сучасні інтерпритації російських істориків


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
787
Наукова стаття
Політична система радянського суспільства 1920-1930-х років: сучасні концепції зарубіжної історіографії


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
788
Наукова стаття
Проблема економічних перетворень в ідеології українського анархізму в період революції та громадянської війни 1917-1921 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Боровик Микола Андрійович
2007
Історичний журнал
c.0.0000
789
Наукова стаття
Проблеми взаємодії гілок влади в контексті конституційної реформи


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Буковинський журнал. Чернівці
т.1 c.72.0000
790
Наукова стаття
Радянська влада і культура у 20 - 30 -х роках ХХ ст. (історіографія проблеми)


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
791
Матеріали конференції
Релігійно-інституційні процеси в Україні як один з аспектів демократизації суспільства (кінець 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2007
Религия и гражданское общество: кризис идентичности и новые вызовы постсекулярного общества. Материалы VІІ международного семинара 8-10 ноября 2007 г., г. Ялта. – Севастополь, 2008.
c.136-140
792
Наукова стаття
Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.172-16
793
Наукова стаття
Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
794
Наукова стаття
Роман Шухевич в 1939-1943 рр.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Патриляк Іван Казимирович
2007
Журнал "Визвольний шлях"
c.45.0000
795
Наукова стаття
Російська історична наука 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст.: пошуки методології


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
796
Наукова стаття
Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2007
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.28-33
797
Матеріали конференції
Становлення та розвиток інституту президентства в політичній системі України в 1990-ті рр.: аналіз історіографії проблеми


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2007
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.199 – 201
798
Наукова стаття
Становлення та розвиток інституту президентства у політичній системі України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2007
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.177 – 182
799
Наукова стаття
Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на поч. ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
800
Наукова стаття
Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції. (20–30-ті роки XX століття)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2007
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.32-38
801
Наукова стаття
Сучасна україно-російська історіографія розвитку профспілкового руху в Україні 20-30-х років ХХ ст.


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України
c.75.0000
802
Наукова стаття
Трансформація державної освітянської політики у сфері міжнародного співробітництва в Україні (90-ті роки XX ст.) :інтеграційний аспект.


Історичний факультет
Новітньої історії України
Черевичний Геннадій Семенович
2007
Історичний журнал
c.2.0000
803
Наукова стаття
Українська держава часів гетьмана П.Скоропадського в працях українських зарубіжних істориків


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
804
Наукова стаття
Формування світогляду Олеся Гончара


Історичний факультет
Новітньої історії України
2007
805
Хрестоматія
Національні традиції українського авангарду


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
Петасюк Олена Іванівна
2006
К.: ТОВ «Поліграфцентр»
c.1-256
806
Наукова стаття
Система влади в Україні (1991 – 1994): історичний аспект


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2006
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.130-134
807
Наукова стаття
Становлення та трансформація інституту президентства в Україні в 1990-ті роки: аналіз історіографії проблеми


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
Слюсаренко Анатолій Гнатович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.102 – 104
808
Наукова стаття
Комунальне господарство та умови життя киян в 1920–1930-х роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2005
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.108-113
809
Наукова стаття
Правове врегулювання релігійно-церковної діяльності в Україні в умовах посттоталітарного розвитку (90-ті рр. ХХ ст.)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2005
Україна соборна. Зб. наук. праць. Вип. 2. – Ч. І. – Історико-політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. – Інститут історії НАН України. – К., 2005.
c.404-412
810
Наукова стаття
Архітектурне середовище в системі трансформації міської культури України в часи сталінізму


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2004
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.71-76
811
Наукова стаття
Релігійний чинник у житті українського суспільства (90-і роки ХХ століття)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.109-112
812
Навчально-методичний комплекс
Релігійно-церковне життя України в умовах державної незалежності (матеріали до вивчення спецкурсу, методичні рекомендації, програма) для студентів історичного факультету


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2004
К.: Знання України
c.1-34
813
Матеріали конференції
Розмежування повноважень гілок влади в Україні за період президентства Л.М. Кравчука


Історичний факультет
Новітньої історії України
Чернишевич Олена Володимирівна
2004
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.207 – 210
814
Наукова стаття
Тернистий шлях художника Нової Доби


Історичний факультет
Новітньої історії України
Сморжевська Оксана Олександрівна
2004
Історичний журнал. Наукове громадсько-політичне видання. – К.: «Вища школа»
c.91-97
815
Наукова стаття
Ukrainians in Finland, 1917–1918 / Українці у Фінляндії в 1917–1918 роках


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Новітньої історії України
Пилипенко Віктор Володимирович
Савченко Григорій Петрович
2003
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.46-51
816
Наукова стаття
Житлова криза та комунальна політика радянського уряду в Україні (1920-ті роки)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2003
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.45-50
817
Довідник
Історична наука: Термінологічний і понятійний довідник


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Новітньої історії України
Литвин Володимир Михайлович
Слюсаренко Анатолій Гнатович
Хоменко Микола Михайлович
2002
Вища школа
c.1-430
818
Навчальний посібник
Історичні та пам’ятні місця України: з історії, етнології та краєзнавства. Посібник для студентів історичних факультетів


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Новітньої історії України
Гончаров Олександр Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
Борисенко Мирослав Володимирович
Борисенко Валентина Кирилівна
Третяк Кирило Олегович
Хоменко Микола Михайлович
2002
Унісерв (монографія)
c.1-67
819
Наукова стаття
Радикальні концепції організації простору в тоталітарній культурі 1920-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2002
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.27-30
820
Наукова стаття
До проблеми осмислення тоталітарної культури


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2001
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.30-33
821
Наукова стаття
Топоніміка України 1920–1930-х років (історичний аналіз)


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2001
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.21-25
822
Наукова стаття
Уніфікація літературного життя України в 1920 - 1932 роках


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2001
Унісерв (монографія)
c.1-126
823
Наукова стаття
Ідеологічна криза більшовизму в українській літературі 1920-х років


Історичний факультет
Новітньої історії України
Борисенко Мирослав Володимирович
2000
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
c.50-54

Повернення до списку

Вгору