Структурні підрозділи

Кафедра: Історії для гуманітарних факультетів


ID: 6960
Кількість показів: 3758
дата змінення: 24.11.2014 18:57:41
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Казьмирчук Григорій. Вибрані твори / Університет св. Володимира і Тарас Шевченко


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Рябцева Ярослава Григорівна
2017
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
c.1-195
2
Тези
«Документи Богдана Хмельницького»: реалізація задуму всього життя І.Крип’якевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Джерелознавчі читання
c.98-100
3
Матеріали конференції
Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Американська історія та політика: науковий журнал
c.94-100
4
Матеріали конференції
Synergetics and changing the classical university at the current development stage


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
c.171-172
5
Наукова стаття
Висвітлення економічних реформ М. Горбачова в західній історіографії другої половини 1980-х – початку 1990-х рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2016
Часопис української історії. Збірник наукових праць
c.107-113
6
Наукова стаття
Віддзеркалення ідей американських суспільствознавців у реаліях і перспективах України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Сторінки історії: збірник наукових праць
c.165-174
7
Наукова стаття
Відмінності економічного та політичного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2016
Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: Зб. наук. праць /За загал. ред. А.Г.Бульвінського. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»
c.275-284
8
Матеріали конференції
Відмінності соціально-економічних та суспільно-політичних процесів в пострадянських країнах східноєвропейського простору


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2016
Країни пострадянського простору: виклики модернізації, матеріали міжнародної наукової конференції, Інститут всесвітньої історії НАН України
c.12
9
Тези
Гендерні студії в українській вищій школі: досвід історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, РІКУП НАНУ, м. Рівне.
c.193-195
10
Тези
Громадсько-політична активність українського студентства у Варшаві на поч. ХХ ст. (за спогадами учня М.Грушевського І.Крип’якевича)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Знаки питання в історії України: про що мріяли, що маємо, на що надіємося?». – Ніжин, вид-во НДУ ім. М. Гоголя,
c.27-31
11
Довідник
Данилюк Михайло Зіновійович, Буцько Микола Олександрович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2016
Кафедра історії для гуманітарних факультетів (1936–2016 гг.) / упоряд. Г. Д. Казьмирчук, С. В. Набока; заг. ред. док. іст. наук, проф. Г. Д. Казьмирчука–К.: ПП«КП УкрСІЧ»
c.32-34
12
Наукова стаття
Держави пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
Зовнішні справи: науковий, суспільно-політичний журнал
c.23-25
13
Наукова стаття
Зв’язки І.Крип’якевича зі студентством з підросійської України у Варшаві в контексті його археографічних експедицій (за матеріалами спогадів історика)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Історія в рідній школі
c.26-34
14
Наукова стаття
Зіткнення цивілізацій на пострадянському просторі і Україна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: Зб. наук. праць /За загал. ред. А.Г.Бульвінського. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»
c.39-47
15
Наукова стаття
Іван Крип’якевич: основні віхи життя і діяльності


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Історія в рідній школі
c.28-36
16
Наукова стаття
Іван Крип’якевич: основні віхи життя і діяльності (закінчення)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Історія в рідній школі
c.29-35
17
Матеріали конференції
Історичні уроки Сполучених Штатів Америки для України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: Американознавча мультидисциплінарна конференція
c.256–264
18
Матеріали конференції
Історіографія Чорнобильської катастрофи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2016
Чорнобильська трагедія: осмислення 30 років потому: Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція
c.27-30
19
Тези
Львівський університет початку ХХ ст.: персоналії викладачів, система викладання, відносини «наставник-учень» (за спогадами І. Крип’якевича)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Матеріали Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch)», 22-23 вересня 2016
c.332-333
20
Тези
Монографія «Київська Русь» – лебедина пісня представника львівської історичної школи М.Грушевського академіка Івана Крип’якевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Джерелознавчі читання
c.183-185
21
Наукова стаття
На пути в Вискули. Основные концепции дезинтеграции СССР


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2011
Научные труды кафедры "История, мировая и отечественная культура" БНТУ. Минск : БНТУ.
c.88-92
22
Наукова стаття
Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку європейських держав пострадянського простору


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2016
Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: Зб. наук. праць /За загал. ред. А.Г.Бульвінського. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»
c.120-129
23
Наукова стаття
Перестройка: процесс и следствия


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2016
Ab Imperio
c.471-475
24
Навчально-методичний комплекс
Політична фаза національного руху в Наддніпрянській Україні: Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
c.1-34
25
Матеріали конференції
Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-практична конференція
c.317-321
26
Навчально-методичний комплекс
Початки українського національного відродження та організаційне оформлення українського національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні: Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
c.1-40
27
Матеріали конференції
Причини краху радянської моделі розвитку в країнах Східної Європи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
«Крах радянської імперії: анатомія катастрофи». Матеріали міжнародної наукової конференції. НДУ ім. Миколи Гоголя
c.113-122
28
Наукова стаття
Розвал СРСР і сучасна Росія: історичні паралелі


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Емінак: науковий щоквартальник
c.112-120
29
Наукова стаття
Російська бідність і Україна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Зовнішні справи: науковий, суспільно-політичний журнал
c.12-15
30
Монографія
Росія: вчора, сьогодні, завтра?


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
К. : Логос
c.1-232
31
Матеріали конференції
Славістичні погляди Івана Крип’якевича за матеріалами його неопублікованої монографії “Київська Русь (початок Київської держави)”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань
c.236–246
32
Наукова стаття
Становление революционной концепции декабризма в советской историографии (вторая половина 1930-х – середина 1950-х гг.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
Декабристы. Актуальные направления исследований: Сборник статей и материалов / Сост., отв. ред. П. В. Ильин. СПб.: Нестор-История
c.400-409
33
Наукова стаття
Столкновение цивилизаций на постсоветском пространстве


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
Проблеми миру і безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття: зб. наук. статей. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя
c.53-65
34
Тези
Туризм і краєзнавство в дослідженнях та практичній діяльності І.Крип’якевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.32-34
35
Наукова стаття
Україна в європейському цивілізаційному вимірі – новий перспективний курс у вищій школі


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
Українознавчий альманах
c.198-201
36
Навчально-методичний комплекс
Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.: Матеріали навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
c.1-40
37
Матеріали конференції
Університет в умовах світової економічної кризи: нові виклики


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
c.83-84
38
Навчально-методичний комплекс
Участь українців в російському та польському суспільно-політичному русі (ХІХ ст.): Матеріали й навчально-методичні рекомендації до нормативного курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
c.1-34
39
Наукова стаття
Формування уявлень про місце і роль України у сучасному світі в процесі викладання навчальної дисципліни «Всесвітня історія»


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі: Матеріали VIII міжвузівського науково-методологічного семінару
c.50-55
40
Тези
Цивіліологія і зовнішня політика України на сучасному етапі: погляд історика


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України
c.163-165
41
Матеріали конференції
Чи може соціаліст стати ПрезидентомСША: випадок Берні Сандерса


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2016
Європейські історичні студії: науковий журнал
c.161-175
42
Наукова стаття
Чому розпався СРСР? Підходи та концепції в сучасній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2016
Література та культура Полісся
c.206-217
43
Наукова стаття
«Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / упорядники М.Г. Казьмирчук, В.Ю. Латиш. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2014. – 462 с.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.92-94
44
Наукова стаття
Historio-graphy of the role of Ukraine in the disintegration of the USSR


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2015
Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies.
т.1 c.558-563
45
Наукова стаття
Ukrainian statehood idea in the cultural and educational activity of the Society "Museum of the Ukrainian liberation Struggle" (1925-1939)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
т.5 c.34-38
46
Наукова стаття
Алкогольная политика Украины


Економічний факультет
Історичний факультет

Фінансів
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Собриология
c.28-31
47
Матеріали конференції
Алкогольная политика Украины


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2015
Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики и алкологии. Международная конференция
c.237-244
48
Наукова стаття
Анти-алкогольна кампанія М. Горба-чова: причини, здобутки, втрати


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2015
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей
т.21 c.48-53
49
Навчальний посібник
Бібліотека «Часопису української історії»


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Новітньої історії України
Української історії та етнополітики
Коцур Галина Георгіївна
Пивовар Сергій Федорович
Коцур Анатолій Петрович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-32
50
Наукова стаття
Біографічний напрям досліджень у сучасному декабристознавстві


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.96 c.163-166
51
Наукова стаття
Буковина в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Дунайські наукові читання. Міжнародна науково-практична конференція
т.30 c.154-155
52
Наукова стаття
Від головного редактора


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.4
53
Наукова стаття
Віншуємо ювілярку Галину Георгіївну Коцур


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.102-103
54
Наукова стаття
Джерелознавчі студії Івана Крип’якевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2015
Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей
c.326-338
55
Наукова стаття
До історії співпраці І.Крип’якевича з «Українським історичним журналом»


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2015
Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей
т.5 c.113-130
56
Наукова стаття
До питання про обрання І.Крип’якевича академіком АН УРСР. Документи і матеріали


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.89
57
Наукова стаття
До читачів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.5
58
Наукова стаття
Друг, Сподвижник, Учений.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.25 c.103
59
Матеріали конференції
Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст. Міжнародна науково-практична конференція


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2015
HISTORIA, POLITYKA I KULTURA W EUROPIE WSCHODNIEJ
т.1 c.46-49
60
Наукова стаття
З особового архіву Г. Д. Казьмирчука


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.80-86
61
Матеріали конференції
Запровадження прогресивних форм господарювання в часи П. Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2015
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів
c.127-128
62
Наукова стаття
Ідея української державності в діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі (1925-1948 рр.): історіографія проблеми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.174-179
63
Матеріали конференції
Інвентар 1748 р. – джерело вивчення соціально-економічного розвитку містечка Кальника


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.6-10
64
Підручник
Історія України. Курс лекцій


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Терес Наталія Володимирівна
Мороз Інна Миколаївна
Іваницька Лілія Василівна
Пивовар Сергій Федорович
Купчик Олег Романович
Коцур Галина Георгіївна
Капелюшний Валерій Петрович
2015
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.1-756
65
Наукова стаття
Кафедра звітує. Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2013 рік


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.104-126
66
Наукова стаття
Кафедра звітує. Список робіт, опублікованих викладачами кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2014 рік


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.127-150
67
Наукова стаття
Київський національний університет імені Тараса Шевченка в умовах державної незалежності України (1991-2014 рр.): відродження автономії і надання статусу дослідницького вищого навчального закладу


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.30 c.29-43
68
Наукова стаття
Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Наукові записки. Серія: історичні науки
т.22 c.91-98
69
Наукова стаття
Конспиро-логические теории Перестройки и разрушения СССР


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2015
Известия Иркутского государственного университета. Серия: история
т.13 c.83-91
70
Монографія
Коцур П.М. Весни приносять щастя


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Української історії та етнополітики
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
2015
Переяслав-Хмельницький:ФОП Лукашевич
c.1-598
71
Наукова стаття
Логіка вибору


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.62-68
72
Наукова стаття
Лонгин Цегельський на еміграції(за матеріалами фондів ЦДІАЛ)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.99 c.96-101
73
Наукова стаття
Лонгин Цегельський. "Від легенд до правди" : ключові проблеми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.152-157
74
Матеріали конференції
Масонство і релігія I чверті XIX століття у Російській імперії: сучасна історіографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.13 c.126-128
75
Наукова стаття
Масонські ложі «Любов до істини» та «Об'єднанні слов'яни»: пострадянська історіографія проблеми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe
т.5 c.35-43
76
Монографія
Михайло Іванович Сікорський


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
Латиш Юрій Володимирович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-47
77
Матеріали конференції
Обеспечение земельными участками учителей УССР в 1953-1964 гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Государство, общество, церковь в истории России ХХ века
т.2 c.357-361
78
Наукова стаття
Основні напрямки пострадянських досліджень історії масонства на території українських губерній I чверті XIX століття


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.43 c.235-240
79
Наукова стаття
Останній запорозький отаман Петро Калнишевський: звитяга і жертовність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2015
Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal.
т.22 c.4-7
80
Матеріали конференції
Пауперизм як глобальна проблема на сучасному етапі


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.10-13
81
Наукова стаття
Перебудова та здобуття незалежності: українська історіографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.194-201
82
Матеріали конференції
Перший етап дослідження Перебудови в українській історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.35-37
83
Наукова стаття
Питання духовності в публіцистиці П.М. Коцура ( До 80-річчя з Дня народження)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2015
Переяславський літопис: збірник наукових статей
т.7 c.219-225
84
Тези
Постать Василя Лукашевича у сучасній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.514-516
85
Матеріали конференції
Продовольче забезпечення вчителів УРСР в роки «відлиги» (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Богданівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
т.8 c.2015-219
86
Наукова стаття
Рада ветеранів війни і праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2015
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.31 c.7-12
87
Розділ монографії
Роздуми Людини, яка створила сама себе


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Яворський Леонід. Спогади про родину: автобіографічний нарис
c.4
88
Матеріали конференції
Спіраль історії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.37-40
89
Навчально-методичний комплекс
Україна в європейському цивілізаційному вимірі: Програма навчальної дисципліни


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
К. : Логос
c.1-28
90
Матеріали конференції
Українська історіографія Перебудови: погляд крізь призму тоталітарної парадигми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2015
Науковий діалог «Схід-Захід»: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.59-62
91
Наукова стаття
Університети душі та серця Бориса Федоровича Білецького (До 80-річчя з Дня народження)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2015
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.32 c.128-130
92
Наукова стаття
Учений, просвітитель, громадський діяч (До 205-річчя з дня народження М. І. Пирогова)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.10-15
93
Наукова стаття
Учений, просвітитель, громадський діяч (До 205–річчя з дня народження М.І. Пирогова)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Марія Григорівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.10-15
94
Наукова стаття
Фальшиві литовські монети князя Олександра Ягеллона та технології їх виробництва 1492-1501 рр. (на прикладі знахідок в українських землях)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.28 c.33-37
95
Наукова стаття
Формування державності в Україні


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.15-20
96
Наукова стаття
Юрій Михайлович Сорока – науковець, педагог і людина з великої літери


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.97-98
97
Наукова стаття
"To the question “On the necessity of the struggle for the political independence of Ukraine” by Longin Tsehelskyi"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
British Journal of Science, Education and Culture
т.2 c.85-93
98
Терміни, поняття довідників
"Арабська весна"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.36-38
99
Терміни, поняття довідників
"Бідна релігія"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.64-65
100
Терміни, поняття довідників
"Інформаційний вибух"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.252
101
Терміни, поняття довідників
"Лівий поворот"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.358-360
102
Терміни, поняття довідників
"Людський капітал"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.363-364
103
Терміни, поняття довідників
"М'яка сила"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.415-416
104
Терміни, поняття довідників
"Революція зелена"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.544-545
105
Терміни, поняття довідників
"Революція оксамитова"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.553-554
106
Терміни, поняття довідників
"Революція претензій"(Революція зростаючих очікувань)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.554-556
107
Терміни, поняття довідників
"Революція тих (мовчазна)"


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.559-560
108
Наукова стаття
The study of Soviet everyday life as a direction of cooperation of the Сentral State Archives of Public Organizations of Ukraine with scientific and educational institutions


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Atlanti
т.23 c.169.0000
109
Терміни, поняття довідників
Автаркія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.6
110
Терміни, поняття довідників
Автокефалія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.8-9
111
Наукова стаття
Актуальні питання історіографії Кирило-Мефодіївського братства наприкінці 90-х років ХХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.118 c.22-25
112
Терміни, поняття довідників
Алія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.14-16
113
Терміни, поняття довідників
Анафема


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.19-20
114
Терміни, поняття довідників
Антиглобалізм (антиглобалістський рух)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.22-24
115
Терміни, поняття довідників
Ареал


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.38
116
Терміни, поняття довідників
Археографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.41-44
117
Терміни, поняття довідників
Атрибутика


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.50-52
118
Терміни, поняття довідників
Бартер


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.59
119
Терміни, поняття довідників
Бібліопегістика


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.63-64
120
Терміни, поняття довідників
Боністика


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.71-72
121
Терміни, поняття довідників
Борг державний


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.72-73
122
Терміни, поняття довідників
Боротьбизм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.74-76
123
Терміни, поняття довідників
Буржуазія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.82-83
124
Наукова стаття
В. Заробітна плата педагогічних працівників УРСР у половині 1950-х – першій половині 1960-х рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Історичні етюди: збірник. наукових праць.
т.4 c.102-104
125
Терміни, поняття довідників
Валовий національний продукт (ВНП)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.86
126
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Введение в курс “История Украины”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
История Украины: Учебник
c.12-37
127
Терміни, поняття довідників
Велика депресія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.90-91
128
Наукова стаття
Великий подвижник музейної справи (до 90-річчя від дня народження М. І. Сікорського)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
Латиш Юрій Володимирович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.40-44
129
Терміни, поняття довідників
Великий стрибок


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.92-93
130
Розділ монографії
Відбудова і відродження Київського державного університету


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія Київського університету : монографія
c.410-480
131
Розділ монографії
Відродження автономії і надання Київському університету статусу дослідницького вищого навчального закладу


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія Київського університету : монографія
c.601-622
132
Терміни, поняття довідників
Візантизм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.95-97
133
Терміни, поняття довідників
Війна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.97-99
134
Терміни, поняття довідників
Війна інформаційна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.99-100
135
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Галицко-Волынское княжество


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Купчик Олег Романович
2014
История Украины: Учебник
c.90-123
136
Терміни, поняття довідників
Гендер


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.109-110
137
Наукова стаття
Геополитическое положение Украины в конце ХХ – начале ХХI в.: историография


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Теория и пракрика общественного развития
т.3 c.162.0000
138
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Гетманщина во время Руины: военно-политическое противостояние и социально-экономическое положение


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
История Украины: Учебник
c.208-237
139
Терміни, поняття довідників
Гетто


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.1
140
Терміни, поняття довідників
Гімн


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.118-119
141
Терміни, поняття довідників
Гласність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.119-121
142
Терміни, поняття довідників
Глобалізація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.124-125
143
Терміни, поняття довідників
Глобальні проблеми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.123-124
144
Монографія
Декабристи в Україні: історіографічні студії.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Логос
c.1-238
145
Терміни, поняття довідників
Деколонізація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.143-144
146
Терміни, поняття довідників
Демографічний вибух


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.146-147
147
Наукова стаття
Державницька ідея у культурно-просвітницькій діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України» у роки Другої світової війни


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.86 c.70-74
148
Наукова стаття
Дискусії в українській історіографії щодо статків і благодійності кошового отамана П. Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.231-240
149
Терміни, поняття довідників
Діаріуш


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.176-177
150
Тези
Дореволюційна дворянська історіографія діяльності декабристів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.114-116
151
Наукова стаття
Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.118 c.13-15
152
Наукова стаття
Евангелия, подаренные кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Вестник Академии знаний. Всероссийский научный журнал.
т.4 c.17-22
153
Терміни, поняття довідників
Екзарх


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.185
154
Терміни, поняття довідників
Екуменізм (екуменічний рух)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.187
155
Терміни, поняття довідників
Емансипація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.188-189
156
Терміни, поняття довідників
Епідемія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.192-193
157
Терміни, поняття довідників
Епітафія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.194
158
Терміни, поняття довідників
Етикетознавство


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.199-201
159
Терміни, поняття довідників
Єврокомунізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.210-211
160
Наукова стаття
Житлове забезпечення сільських вчителів в УРСР в першій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Історичні записки: Збірник наукових праць.
т.38 c.94.0000
161
Наукова стаття
Забезпечення комунальними послугами вчителів УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Сумський історико-архівний журнал
c.24.0000
162
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Западноукраинские земли в составе Австрийской империи (конец ХVІІІ – первая половина ХІХ вв.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
История Украины: Учебник
c.299-327
163
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине ХІХ в.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
История Украины: Учебник
c.360-380
164
Наукова стаття
І. Крип’якевич – гімназист: фактори формування особистості, інтелектуала, українця (на основі джерел автобіографічного характеру)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.174-187
165
Матеріали конференції
Іван Крип’якевич: формування національної самосвідомості


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Личность в истории: героическое и трагическое
c.92-98
166
Терміни, поняття довідників
Ідеологія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.228
167
Наукова стаття
Ідея української державності в культурно-просвітницькій діяльності Товариства «Музей визвольної боротьби України»


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Австрійський журнал гуманітарних і суспільних наук
т.5 c.34-38
168
Наукова стаття
Ідея української державності в процесі створення Товариства «Музей визвольної боротьби України»


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.118 c.36-39
169
Терміни, поняття довідників
Імперіалізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.234-236
170
Терміни, поняття довідників
Інтелігенція


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.246-247
171
Терміни, поняття довідників
Інтернаціоналізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.248-249
172
Терміни, поняття довідників
Інтерпретація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.250-251
173
Терміни, поняття довідників
Іслам


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.253-255
174
Терміни, поняття довідників
Ісламізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.255-256
175
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник


Історичний факультет
Археології та музеєзнавства
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Давньої та нової історії України
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Історії Росії
Історії слов'ян
Історії стародавнього світу та середніх віків
Новітньої історії України
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Української історії та етнополітики
Орлова Тетяна Володимирівна
Мороз Інна Миколаївна
Коцур Галина Георгіївна
Латиш Юрій Володимирович

Шидловський Павло Сергійович
Синиця Євген Валентинович


Машевський Олег Петрович
Павленко Валерій Михайлович
Городня Наталія Данилівна
Іванов Олександр Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Папенко Наталія Степанівна
Таран Макар Анатолійович
Шевченко Наталія Ігорівна
Щербак Микола Григорович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Калакура Ярослав Степанович
Сорока Юрій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Зубко Андрій Миколайович
Колесник Віктор Федорович
Сергійчук Володимир Іванович
Божко Олег Іванович
Надтока Олександр Михайлович

Рудь Микола Олексійович
Рубель Вадим Анатолійович
Гоман Юрій Олексійович
Пуховець Дмитро Сергійович
Малацай Ірина Володимирівна
Мотрук Світлана Миколаївна
Капелюшний Валерій Петрович
Борисенко Мирослав Володимирович
Гончаров Олександр Петрович
Громова Наталія Олександрівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Конта Ростислав Михайлович
Кузіна Наталія Вікторівна
Пилипенко Віктор Володимирович
Терес Наталія Володимирівна
Литвин Володимир Михайлович

Боровик Микола Андрійович
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Савченко Григорій Петрович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Черевичний Геннадій Семенович
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
176
Монографія
Історія Київського університету: монографія


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Історії Росії
Історії слов'ян
Новітньої історії України
Української історії та етнополітики
Казакевич Геннадій Михайлович
Конта Ростислав Михайлович
Терес Наталія Володимирівна
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Мороз Інна Миколаївна
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Набока Сергій Валерійович
Колесник Віктор Федорович
Надтока Олександр Михайлович
Шемета Юлія Марківна

Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Могильний Леонід Петрович
Литвин Володимир Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Руккас Андрій Олегович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
177
Терміни, поняття довідників
Історія політична


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.267
178
Підручник
Історія пострадянських країн: підручник


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Знання
c.1-502
179
Наукова стаття
Історія таємних організацій у Росії (перша чверть XIX ст.) в науковій спадщині Михайла Драгоманова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.81 c.137-141
180
Терміни, поняття довідників
Каган


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.273
181
Терміни, поняття довідників
Камікадзе


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.277-278
182
Терміни, поняття довідників
Канібалізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.279-280
183
Терміни, поняття довідників
Канон


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.280-282
184
Терміни, поняття довідників
Канонізація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.282-285
185
Терміни, поняття довідників
Капіталізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.285-287
186
Терміни, поняття довідників
Катехізис


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.289-290
187
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Киевская Русь


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
История Украины: Учебник
c.62-90
188
Терміни, поняття довідників
Кіберрелігія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.294-295
189
Терміни, поняття довідників
Кібуц


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.295-296
190
Терміни, поняття довідників
Кліометрія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Ляпіна Олена Валеріївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.301-302
191
Терміни, поняття довідників
Коаліція


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.302-303
192
Терміни, поняття довідників
Когнітаріат


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.303
193
Терміни, поняття довідників
Колективізація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.312-314
194
Терміни, поняття довідників
Комуна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.318-319
195
Терміни, поняття довідників
Комунізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.319-320
196
Терміни, поняття довідників
Конкістадори


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.321-322
197
Терміни, поняття довідників
Консерватизм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.322-324
198
Терміни, поняття довідників
Консисторія (консисторій)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.325-326
199
Терміни, поняття довідників
Контрреформація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.330-331
200
Терміни, поняття довідників
Кочівники, кочовики або номади


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.337-338
201
Терміни, поняття довідників
Культ


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.347-348
202
Терміни, поняття довідників
Культура


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.347-348
203
Терміни, поняття довідників
Куркульство


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.349-350
204
Терміни, поняття довідників
Лавра


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.351
205
Терміни, поняття довідників
Легітимність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.354-355
206
Терміни, поняття довідників
Лібералізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.356-358
207
Терміни, поняття довідників
Мавзолей


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.367
208
Терміни, поняття довідників
Магнат


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.370
209
Терміни, поняття довідників
Макіавелізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.371-372
210
Терміни, поняття довідників
Масова культура (маскульт)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.378-380
211
Наукова стаття
Материальное благосостояние учителей УССР во половине 1950-х – первой половине 1960-х гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота
т.7 c.92-99
212
Терміни, поняття довідників
Менталітет


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.385-386
213
Терміни, поняття довідників
Меритократія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.386-387
214
Терміни, поняття довідників
Міграція


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.393-395
215
Розділ монографії
Міжнародна співпраця Київського університету (1944–1991 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Купчик Олег Романович
Шевченко Наталія Ігорівна
2014
Історія Київського університету : монографія
c.584-600
216
Терміни, поняття довідників
Мода


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.399-400
217
Терміни, поняття довідників
Молитва


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.404-405
218
Терміни, поняття довідників
Монастир


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.406-407
219
Терміни, поняття довідників
Мошав


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.411-412
220
Розділ монографії
Навчальний процес у Київському університеті


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія Київського університету : монографія
c.622-652
221
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Национально-освободительная война украинского народа во главе с Богданом Хмельницким


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
История Украины: Учебник
c.181-208
222
Терміни, поняття довідників
Націоналізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.423-424
223
Терміни, поняття довідників
Негритюд


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.427-428
224
Терміни, поняття довідників
Некрополістика


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.428-429
225
Терміни, поняття довідників
Некрополь


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.429-430
226
Терміни, поняття довідників
Номенклатура


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.437-439
227
Матеріали конференції
О руководителе внешней торговли Украины 1918–1919 гг. Сергее Васильевиче Бородаевском


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2014
Личность в истории: героическое и трагическое
c.197-201
228
Наукова стаття
Обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных школ УССР в первой половине 1950-х – первой половине 1960-х гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Вестник Московского государственного областного университета. Серия "История и политические науки"
c.74.0000
229
Терміни, поняття довідників
Одяг


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.443-444
230
Терміни, поняття довідників
Опір, рух опору


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.445-446
231
Терміни, поняття довідників
Орда


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.458
232
Наукова стаття
Особливості політичного розвитку Канади у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.350-358
233
Терміни, поняття довідників
Охлократія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.451-453
234
Терміни, поняття довідників
Панісламізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.465-466
235
Терміни, поняття довідників
Пантеон


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.467
236
Терміни, поняття довідників
Парадигма


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.468-469
237
Терміни, поняття довідників
Партизани


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.470-471
238
Терміни, поняття довідників
Парцеляція


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.472
239
Терміни, поняття довідників
Патерналізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.473-474
240
Наукова стаття
Первый летописец истории Соловецкого заточения М.А. Колчин


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Исторические, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики
т.2 c.67-69
241
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985–1991 гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2014
История Украины: Учебник
c.629-658
242
Наукова стаття
Переяслав-Хмельницький – місто музеїв


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.327-336
243
Терміни, поняття довідників
Плутократія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.490-491
244
Терміни, поняття довідників
Плюралізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.491
245
Наукова стаття
Повернення українського Троцького[Рец. на: Український Троцький. Тексти Лева Троцького про Україну. – Одеса: ВМВ, 2013. – 167 с.]


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історичні студії суспільного прогресу
c.115-119
246
Наукова стаття
Погляди Лонгина Цегельського на проблеми російсько-українських відносин


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.83 c.110-114
247
Терміни, поняття довідників
Поліс


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.495-496
248
Тези
Польський конспіративний рух першої чверті XIX ст. в Правобережній Україні у працях російських дореволюційних істориків


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
249
Наукова стаття
Польський конспіративний рух першої чверті XIX століття в Правобережній Україні у працях російських істориків


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Сумська старовина
т.43 c.28-35
250
Тези
Польський суспільний рух кінця XVIII- першої чверті XIX ст. Правобережної України у дослідженнях українських дореволюційних істориків


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
251
Тези
Польський шляхетський рух кінця XVIII - першої чверті XIX ст. на Правобережній Україні в працях українських істориків другої половини XIX - початку XX столітя


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Глухівські наукові читання
c.23.0000
252
Тези
Польський шляхетський рух кінця XVIII- першої чверті XIX ст. на Правобережній Україні в працях українських істориків другої половини XIX- початку XX століття


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Глухівські наукові читання
c.23-24
253
Терміни, поняття довідників
Популізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.499-500
254
Терміни, поняття довідників
Посткомунізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.502-503
255
Терміни, поняття довідників
Постмодернізація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.503-504
256
Терміни, поняття довідників
Православ’я


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.513-514
257
Терміни, поняття довідників
Православізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.513
258
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Предисловие


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
История Украины: Учебник
c.9-11
259
Терміни, поняття довідників
Прекаріат


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.516
260
Наукова стаття
Про ув’язнення кошового П. Калнишевського та «умови утримання, які неможливо здоровій на розум людині уявити» (за матеріалами досліджень М.А. Колчина)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.27 c.96-99
261
Терміни, поняття довідників
Пролетаріат


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.519
262
Терміни, поняття довідників
Пропаганда


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.519-521
263
Терміни, поняття довідників
Просвітництво


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.521-522
264
Терміни, поняття довідників
Протестантизм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.523-524
265
Терміни, поняття довідників
Протоіндустріалізація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.524-525
266
Довідник
Професори Київського університету: біографічний довідник.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-591
267
Терміни, поняття довідників
Ради


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.532-533
268
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Развитие Советской Украины в 20-30 гг. ХХ в.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2014
История Украины: Учебник
c.475-504
269
Терміни, поняття довідників
Райтократія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.535
270
Терміни, поняття довідників
Расизм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.536-537
271
Терміни, поняття довідників
Ревайвалізм релігійний


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.540-542
272
Терміни, поняття довідників
Революційні демократи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.542-543
273
Терміни, поняття довідників
Революція інформаційна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.545-546
274
Терміни, поняття довідників
Революція культурна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.548
275
Терміни, поняття довідників
Революція наукова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.548-549
276
Терміни, поняття довідників
Революція науково-технічна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.549-552
277
Терміни, поняття довідників
Революція промислова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.556-557
278
Терміни, поняття довідників
Революція сексуальна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.557-559
279
Терміни, поняття довідників
Регент


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.560-561
280
Терміни, поняття довідників
Рейх


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.562-563
281
Терміни, поняття довідників
Реконкіста


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.563-564
282
Терміни, поняття довідників
Релігійність нова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.565
283
Терміни, поняття довідників
Релігія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.564-565
284
Терміни, поняття довідників
Релігія політична


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.566
285
Терміни, поняття довідників
Ренесанс


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.567-569
286
Терміни, поняття довідників
Реформація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.573-574
287
Наукова стаття
Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.84 c.9-11
288
Терміни, поняття довідників
Рух жіночий


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.578-580
289
Терміни, поняття довідників
Рух неприєднання


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.581
290
Терміни, поняття довідників
Селянство


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.584-585
291
Терміни, поняття довідників
Сервітути


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.586-587
292
Терміни, поняття довідників
Синкретизм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.592-593
293
Праці конференції
Система оплати праці вчителів сільських шкіл УРСР період «відлиги» (1953-1964 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.19-22
294
Наукова стаття
Система снабжения топливом учителей Украинской ССР период «оттепели» (1953-1964 гг.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Государство, общество, церковь в истории России ХХ века
т.2 c.473-478
295
Наукова стаття
Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Архіви України
т.3 c.104-111
296
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Социально-экономическое и общественно- политическое развитие Украины в первой половине 1950-х – середине 1980-х гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2014
История Украины: Учебник
c.601-628
297
Терміни, поняття довідників
Соціалізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.599-601
298
Наукова стаття
Студенты-азербайджанцы города Киева начала XX века: социально-политический портрет


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.269-272
299
Терміни, поняття довідників
Субкультура


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.610-611
300
Терміни, поняття довідників
Субкультура політична


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.611-612
301
Терміни, поняття довідників
Суспільство постіндустріальне інформаційне


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.616-618
302
Терміни, поняття довідників
Суфражизм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.618-619
303
Терміни, поняття довідників
Сфера впливу


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.619-620
304
Терміни, поняття довідників
Схизма


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.620-621
305
Терміни, поняття довідників
Табір концентраційний


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.622
306
Терміни, поняття довідників
Таліби


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.623-624
307
Терміни, поняття довідників
Тероризм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.628-630
308
Терміни, поняття довідників
Тоталітаризм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.632-634
309
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украина в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2014
История Украины: Учебник
c.528-564
310
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украина в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
Купчик Олег Романович
2014
История Украины: Учебник
c.428-443
311
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украина в период послевоенного восстановления (1945–1953 гг.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
История Украины: Учебник
c.564-600
312
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украина периода независимости


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2014
История Украины: Учебник
c.659-710
313
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украинская диаспора


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
История Украины: Учебник
c.711-736
314
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украинские земли в составе Российской империи в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ вв.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
История Украины: Учебник
c.263-298
315
Наукова стаття
Українська перспектива в російському вимірі


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.337-349
316
Наукова стаття
Українсько-російські відносини в історичній літературі (1991 – 2011 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.29 c.87.0000
317
Монографія
Університет св. Володимира і Тарас Шевченко


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2014
Університет св. Володимира і Тарас Шевченко. Монографія
c.1-228
318
Терміни, поняття довідників
Утопізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.645-646
319
Праці конференції
Участь України в регіональних та світових міжнародних організаціях в науковій літературі (1991 – 2011 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2014
Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності
c.27.0000
320
Терміни, поняття довідників
Фарисеї


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.650-651
321
Терміни, поняття довідників
Фемінізм


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.654-656
322
Терміни, поняття довідників
Хан


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.670-671
323
Терміни, поняття довідників
Хвилі Кондратьєва (К-хвилі)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.673-674
324
Терміни, поняття довідників
Холокост


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.675
325
Терміни, поняття довідників
Целібат


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.683-684
326
Терміни, поняття довідників
Цивілізація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.685-688
327
Терміни, поняття довідників
Цивілізація проміжна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.689
328
Терміни, поняття довідників
Цивілізація техногенна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.691-692
329
Терміни, поняття довідників
Час соціальний


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.695-696
330
Наукова стаття
Шляхом «апостолів свободи»


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.22-44
331
Терміни, поняття довідників
Шляхта


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.704-705
332
Терміни, поняття довідників
Штрейкбрехерство


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.706-707
333
Терміни, поняття довідників
Яничари


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.710
334
Наукова стаття
“Сучасна політична історія країн світу” – важлива складова підготовки майбутніх фахівців


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2013
335
Наукова стаття
“Чехословацкий кризис 1968 года глазами Политбюро ЦК КПСС П. Е. Шелеста”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
336
Монографія
Альтернативы исторического пути Украины


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Социализм: ХХІ век
c.1.0000
337
Наукова стаття
Арешт братів Булгарі (Документи Державного архіву Одеської області)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.15.0000
338
Наукова стаття
Архівні документи, замовте слово за вчителя Кальницького однорічного міністерського сільського училища Григорія Добржанського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць
т.6 c.357.0000
339
Наукова стаття
Бережімо цю мить


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.25 c.41.0000
340
Наукова стаття
Більшовицька українізація


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Комуніст України.
c.46.0000
341
Наукова стаття
Борьба партизан Черниговского соединения А. Ф. Федорова против немецких оккупантов на территории Брянской и Орловской РСФСР осенью-зимой в 1942–1943 гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
342
Наукова стаття
В. С. Петров – курсант Сумського артилерійського училища ім. М.В. Фрунзе (1939-1941 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.23 c.38.0000
343
Наукова стаття
Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
c.150.0000
344
Наукова стаття
Введение в курс “История Украины”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.0.0000
345
Наукова стаття
Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2013
346
Наукова стаття
Вивчення сучасної політичної історії країн світу – важливий напрямок підготовки майбутніх міжнародників, політологів, юристів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.114 c.46.0000
347
Наукова стаття
Визволення Волині та Полісся від нацистських загарбників у ході Житомирсько-Бердичівської операції (24 грудня 1943 – 14 січня 1944 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2013
Воєнна історія України. Волинь та Полісся.
c.473.0000
348
Наукова стаття
Вікопомний подвиг героїв битви на Дніпрі


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2013
Патріот України. Історичний альманах.
т.15 c.0.0000
349
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном у 1918–1921 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2013
Лідер двох епох.
c.201.0000
350
Наукова стаття
Галицко-Волынское княжество


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
История Украины: Учебник
c.90.0000
351
Наукова стаття
Гетманщина во время Руины военно-политическое противостояние и социально- экономическое положение


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
История Украины: Учебник
c.208.0000
352
Монографія
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Інше
т.7 c.1-440
353
Наукова стаття
Декабристи на Житомирщині


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.271.0000
354
Наукова стаття
Діяльність радянських партизан у німецькому тилу під час другого етапу війни ( 1942-1943 рр): сучасна українська історіографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.66 c.296.0000
355
Наукова стаття
До історії вивчення роду Добржанських


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.4.0000
356
Наукова стаття
До питання про класову структуру сучасного українського суспільства


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.74 c.74.0000
357
Наукова стаття
Економічна політика УРСР під час перебування П. Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ (1960-х – поч. 1970-х років)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
358
Наукова стаття
Життя та діяльність двічі Героя Радянського Союзу В.С. Петрова: історіографічний аспект


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
т.33 c.295.0000
359
Наукова стаття
З досвіду боротьби з рекламою алкоголю і тютюну


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.82.0000
360
Наукова стаття
Закономірності та особливості соціально-економічної модернізації УРСР на рубежі 1920-х –1930-х рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.115 c.42.0000
361
Наукова стаття
Западноукраинские земли в межвоенный период


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
История Украины: Учебник
c.505.0000
362
Наукова стаття
Западноукраинские земли в составе Австрийской империи (конец ХVІІІ – первая половина ХІХ вв.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
История Украины: Учебник
c.299.0000
363
Наукова стаття
Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине ХІХ в.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
История Украины: Учебник
c.360.0000
364
Наукова стаття
Заседание Ученого совета Института проблем социализма


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Политическое просвещение.
c.134.0000
365
Наукова стаття
Іван Муравйов-Апостол – “ліберал” доби Французької революції та Наполеонівських війн


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історіографії.
c.148.0000
366
Наукова стаття
Кальничани-учасники руху опору на Вінниччині


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Наукові записки : [збірник наукових праць]. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова Серія педагогічні та історичні науки)
т.17 c.290.0000
367
Наукова стаття
Кафедра звітує


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.102.0000
368
Наукова стаття
Киевская Русь


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
История Украины: Учебник
c.9.0000
369
Наукова стаття
Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в “Історії царської тюрми” М. М. Гернета


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.112 c.22.0000
370
Наукова стаття
М. В. Нєчкіна і В. Г. Сорбей: перегук доль


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.84.0000
371
Наукова стаття
Микола Закревський – дослідник руху декабристів (до 90-річчя з дня народження)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.384.0000
372
Наукова стаття
Міжнародне співробітництво Київського національного університету 1991–2001 рр.: навчально-методична складова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.75 c.257.0000
373
Наукова стаття
Навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в роки незалежності


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.40 c.131.0000
374
Наукова стаття
Национально-освободительная война украинского народа во главе с Богданом Хмельницким


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.181.0000
375
Наукова стаття
О.Ф. Федоров-організатор підпільно-диверсійної діяльності Чернігівсько-Волинського партизанського з‘єднання проти нацистських окупантів на території Волині та Полісся у 1943 р.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Сумська старовина
c.49.0000
376
Наукова стаття
Організаційні заходи радянського уряду щодо підпорядкування та активізації керівництва діяльності партизанів і підпільників в Україні на другому етапі війни (1942-1943 рр). : сучасна українська історіографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.69 c.268.0000
377
Наукова стаття
Організація навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 1991–2002 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.44.0000
378
Наукова стаття
Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.75 c.31.0000
379
Наукова стаття
Останній кошовий


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Nova газета
c.17.0000
380
Наукова стаття
Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985–1991 гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2013
История Украины: Учебник
c.629.0000
381
Наукова стаття
Побут студентів та викладачів Київського Державного Університету в повоєнні роки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.33.0000
382
Наукова стаття
Позиція першого секретаря ЦК КПУ П. Ю. Шелеста щодо діяльності дисидентів в 1960-х – на початку 1970-х років


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.66 c.199.0000
383
Наукова стаття
Політичні процеси у посткомуністичних країнах Європи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2013
384
Наукова стаття
Присяга селян 1825 року на Київщині. (Записка Івана Линниченка)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.56.0000
385
Наукова стаття
Развитие Советской Украины в 20-30 гг. ХХ в.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2013
История Украины: Учебник
c.475.0000
386
Наукова стаття
Рух опору в Україні на першому етапі війни (1941-1942 рр.): сучасна історіографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.74 c.161.0000
387
Наукова стаття
Соловецький в’язень Петро Калнишевський у науковій спадщині радянського вченого-історика Г. Г. Фруменкова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей
т.32 c.238.0000
388
Наукова стаття
Социально-экономическое и общественно- политическое развитие Украины в первой половине 1950-х – середине 1980-х гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2013
История Украины: Учебник
c.601.0000
389
Наукова стаття
Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.77 c.79.0000
390
Монографія
Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861–1914 рр.): Монографія.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2013
391
Монографія
Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900–1917 рр.): монографія.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2013
392
Монографія
Студенты-азербайджанцы в общественно-политической жизни Украины (1900–1917 гг.): монография.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2013
393
Наукова стаття
Суспільно-політичне життя в Україні у ХІХ ст. Українське національне відродження. Культура України ХІХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мороз Інна Миколаївна
2012
Історія України: навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл.
c.529.0000
394
Праці конференції
Торговая дипломатия Советской Украины (1920–1923 гг.): главные действующие лица


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
Личность в истории: героическое и трагическое
c.115.0000
395
Наукова стаття
Торговельна дипломатія радянської України (1919–1923 рр.): головні дійові особи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.115 c.28.0000
396
Наукова стаття
Украина в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2013
История Украины: Учебник
c.528.0000
397
Наукова стаття
Украина в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
Купчик Олег Романович
2013
История Украины: Учебник
c.428.0000
398
Наукова стаття
Украина в период послевоенного восстановления (1945–1953 гг.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.564.0000
399
Наукова стаття
Украина периода независимости


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2013
История Украины: Учебник
c.659.0000
400
Наукова стаття
Украинская диаспора


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.697.0000
401
Наукова стаття
Украинские земли в составе Российской империи в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ вв.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.263.0000
402
Наукова стаття
УСРР і радянська зовнішня політика у міжвоєнний період (1920–1930-ті рр.): головні дійові особи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.21.0000
403
Наукова стаття
Ф. Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.26 c.56.0000
404
Наукова стаття
Формирование и развитие украинского казачества. Культура Украины в XVI – первой половине XVII вв.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
Шемета Юлія Марківна
2013
История Украины: Учебник
c.147.0000
405
Наукова стаття
Хомутець – місце пам’яті декабристів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович

2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.309.0000
406
Наукова стаття
Хотин


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.16 c.48.0000
407
Наукова стаття
Червоний Ренесанс: Комуністична партія України у виборчій кампанії 2012 року


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2013
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
т.4 c.109.0000
408
Наукова стаття
Автентичність портрета Петра Калнишевського: нове бачення


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Сумська старовина
т.35 c.91.0000
409
Праці конференції
Взаємодія партизанів з воїнами Червоної армії під час визволення Середньої Наддніпрянщини від нацистських окупантів (1943–1944 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
410
Наукова стаття
Взаимоотношения между Украинской ССР и Польшей в контексте Рижского мирного договора


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2011
411
Монографія
Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси.


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Української історії та етнополітики
Терес Наталія Володимирівна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
2012
Вища школа
c.1.0000
412
Наукова стаття
Візитації кальницького греко-католицького деканату як джерело вивчення соціально-релігійного життя української спільноти


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.57 c.27.0000
413
Праці конференції
Військова та диверсійна діяльність Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання О. Ф. Федорова (січень-квітень 1944 року)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
414
Наукова стаття
Володимир Щербицький і Михайло Горбачов: висвітлення взаємовідносин в історіографії та мемуарах


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2012
415
Наукова стаття
Декабристские чтения в Киеве


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2012
416
Праці конференції
Державницька діяльність Петра Калнишевського: повчальні уроки для сьогодення


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
417
Наукова стаття
Деякі питання історії минулої війни у вузівських навчальних посібниках


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2012
418
Наукова стаття
Джерела вивчення біографії В. М. Базидевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.64 c.125.0000
419
Наукова стаття
Диверсійна та військова діяльність Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання під керівництвом О. Ф. Федорова на території Правобережної України та Білорусі (1943 – 1944 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
420
Праці конференції
Діяльність першого секретаря ЦК КПУ П. Ю. Шелеста у сфері молодіжної політики УРСР (1963–1972 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
421
Праці конференції
До питання підготовки кадрів для зовнішньоторговельного відомства УСРР (1920–1923 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
422
Праці конференції
Дослідження зовнішніх відносин радянської України 1919–1924 рр. в умовах незалежності


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
423
Наукова стаття
Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.60 c.213.0000
424
Праці конференції
Життя та побут населення Середнього Посулля в творчості краєзнавця П. М. Коцура


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
c.8.0000
425
Наукова стаття
З історії міст і містечок України. Вижниця


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.22 c.103.0000
426
Праці конференції
Змінювання орієнтацій країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи на міжнародній арені (кінець 1980-х – 2000-ті роки)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2012
427
Наукова стаття
Издания материалов “Декабристских чтений” (Библиографический указатель).


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2012
428
Наукова стаття
Іван Муравйов-Апостол: державний діяч, людина, батько декабристів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2012
429
Наукова стаття
Історіографічна оцінка морально-етичних принципів кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
т.28 c.235.0000
430
Праці конференції
Історіографія господарської діяльності кошового отамана П. Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
431
Наукова стаття
Історіософська та етнопсихологічна репрезентація національних рис українства у світоглядно-моральному синтезі (на прикладі козацтва та кошового отамана Петра Калнишевського)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.23 c.84.0000
432
Наукова стаття
К вопросу об украино-азербайджанских дипломатических отношениях в 1917–1921 гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2011
Баку: Міжнародний науково-теоретичний журнал
c.61.0000
433
Наукова стаття
Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2012
434
Наукова стаття
Київський національний університет імені Тараса Шевченка: проблеми прийому іноземних громадян на навчання (1991–2001 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2012
Соціальна історія: Науковий збірник
т.8 c.55.0000
435
Праці конференції
Комуністична партія України у виборах до Верховної Ради України 1994 р.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2012
436
Наукова стаття
Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: нові підходи до з’ясування дискусійних сторінок біографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
437
Наукова стаття
Краєзнавча діяльність В. М. Базидевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.63 c.19.0000
438
Наукова стаття
Масово-політична робота серед воїнів під час форсування Дніпра і визволення Києва (осінь 1943 р.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2012
Воєнна історія
c.609.0000
439
Наукова стаття
Молодіжна політика УРСР під час перебування П. Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ (1963–1972 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.55 c.184.0000
440
Наукова стаття
Наукова спадщина Василя Базилевича як джерело вивчення його історичних поглядів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.62 c.137.0000
441
Праці конференції
Нова Січ та кошовий Петро Калнишевський на сторінках видань у фондах бібліотеки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
c.7.0000
442
Праці конференції
Організація та здійснення керівництва радянським Рухом Опору в Україні у сучасній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
443
Праці конференції
Освіта на Запорозькій Січі часів останнього кошового отамана Петра Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
444
Наукова стаття
Основні напрямки міжнародного співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1991–1996 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.62 c.286.0000
445
Наукова стаття
Особливості соціально-економічної політики країн Європейського Союзу на сучасному етапі


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.24 c.111.0000
446
Наукова стаття
П. Ю. Шелест і події у Чехословаччині 1968 року


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.58 c.144.0000
447
Наукова стаття
ПАР: “Африканський ренесанс” у деклараціях і реаліях


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2012
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.3 c.206.0000
448
Наукова стаття
Первый программный документ коммунистов


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2012
449
Наукова стаття
Передумови “Руху вікінгів” в історії середньовічної Європи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2012
Соціальна історія: Науковий збірник
т.8 c.4.0000
450
Праці конференції
Перестройка и межнациональные конфликты в СССР: дискуссионные проблемы историографии


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2012
451
Наукова стаття
Петро Калнишевський – нескорений духом (До 250-річчя обрання кошовим отаманом Запорозької Січі)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
452
Наукова стаття
Петро Калнишевський – останній кошовий отаман Війська Запорозького Низового (До 250-річчя обрання козацьким керманичем)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.24 c.0.0000
453
Наукова стаття
Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.35 c.28.0000
454
Наукова стаття
Петро Калнишевський в публікаціях “Киевской старины”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
455
Наукова стаття
Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.108 c.23.0000
456
Монографія
Петро Калнишевський: нескорений духом: Монографія.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.1.0000
457
Наукова стаття
Повстання декабристів на Київщині у спадщині В. М. Базилевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2012
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.37 c.83.0000
458
Наукова стаття
Правдивая книга о Великой Отечественной войне


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2012
459
Наукова стаття
Про підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1960 – 1965 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.32.0000
460
Наукова стаття
Про Підготовчий факультет Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1960–1965 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.28.0000
461
Праці конференції
Про уповноваженого НКЗТ УСРР при РНК РСФРР Брона Саула Григоровича (1887–1938 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
462
Праці конференції
Проти тенденційного висвітлення деяких питань внутрішньої політики в СРСР періоду Великої Вітчизняної війни


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2012
463
Праці конференції
Радянські історики про національне питання та міжнаціональні конфлікти в СРСР доби Перебудови


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2012
464
Праці конференції
Рід Казьмирчуків в буремні роки суспільно-політичних трансформацій українського суспільства наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століть


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2012
465
Наукова стаття
Родовід Казьмирчуків: до історії вивчення


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2012
Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – Суми
т.5 c.220.0000
466
Праці конференції
Розвиток літератури на Великому Близькому Сході у ХХ – на початку ХХІ ст.: ґендерний аспект


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
467
Наукова стаття
Розвиток освіти на Близькому та Середньому Сході у ХХ – на початку ХХІ ст.: ґендерні аспекти


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.209.0000
468
Праці конференції
Роль О. Ф. Федорова в економічному та культурному розвитку Херсонщини у повоєнний період (1944–1949рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
469
Наукова стаття
Скандинавські країни: втілення “лівої” ідеї в королівствах


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.46.0000
470
Наукова стаття
Скандинавські країни: втілення «лівої» ідеї у королівствах


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.51.0000
471
Наукова стаття
Слово про вченого


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2012
472
Праці конференції
Соціально-економічні процеси в Україні в 1991–2011 р.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2012
473
Наукова стаття
Становлення та діяльність радянського Руху Опору в Україні на першому етапі війни (1941–початок 1942 рр.): українська історіографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.24 c.107.0000
474
Наукова стаття
Статки Петра Калнишевського: історіографічна когнітивність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.22 c.72.0000
475
Наукова стаття
Сучасна українська історіографія (1991–2011 рр.) про кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.105.0000
476
Наукова стаття
Схема української історії М. Грушевського – канон сучасної вітчизняної історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
т.27 c.207.0000
477
Наукова стаття
Три святині, даровані кошовим отаманом Петром Калнишевським


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2012
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.37 c.51.0000
478
Наукова стаття
Украина и Рапалльский договор 1922 г.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
479
Наукова стаття
Украино-азербайджанская дипломатия (1917–1920 гг.): главные действующие лица


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
Соціальна історія: Науковий збірник
т.8 c.40.0000
480
Праці конференції
Украинская историография перестройки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2012
481
Монографія
Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
482
Праці конференції
Україна в державницьких планах декабристів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2012
483
Наукова стаття
Українсько-турецький договір 1922 року


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2012
Історичний календар
т.15 c.33.0000
484
Наукова стаття
Фактор ісламу у розвитку ґендерних відносин на Близькому та Середньому Сході у ХХ – на початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.60 c.272.0000
485
Наукова стаття
Федоров О. Ф. – керівник народної боротьби проти нацистських окупантів на території Чернігівщини 1941–1943 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Сумська старовина
т.35 c.106.0000
486
Наукова стаття
Федоров О. Ф. – організатор бойового навчання, побуту, медичного обслуговування та політично-масової роботи в Чернігівсько-Волинському партизанському з’єднанні у 1942–1944 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.24 c.54.0000
487
Наукова стаття
Формування наукового та громадського світогляду В. М. Базидевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.24 c.32.0000
488
Праці конференції
Шведська модель соціально-економічного розвитку: сутність і сучасні виклики


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2012
489
Наукова стаття
“Наука розпочинається на кафедрі”. (На прикладі кафедри історії для гуманітарних факультетів, початок 2000-них років)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.14.0000
490
Наукова стаття
Антиалкогольна кампанія часів Перебудови: історіографія питання


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.50 c.290.0000
491
Наукова стаття
Бойова діяльність Сумського партизанського з’єднання під час Карпатського рейду (1943 р.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.21 c.27.0000
492
Наукова стаття
Боротьба уніатів і православних кліриків парафії на прикладі Кальницького деканату


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2011
493
Наукова стаття
Вестернізація Туреччини: історія і сучасність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.46 c.171.0000
494
Наукова стаття
Використання радянських військовополонених німецькою окупаційною владою на території України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.52 c.45.0000
495
Наукова стаття
Візитаційні інспекції греко-католицької церкви містечка Кальника – важливе джерело соціально-економічного розвитку кліру


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2011
Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – Суми
т.4 c.217.0000
496
Наукова стаття
Вітчизняна історіографія про участь жіноцтва у революційних подіях в Україні 1917 – 1921 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.4 c.147.0000
497
Наукова стаття
Дискусія про хиджаб як віддзеркалення цивілізаційних протиріч у розвиткові Туреччини ХХ – початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.21 c.56.0000
498
Наукова стаття
До ювілею Сергія Миколайовича Клапчука


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.21 c.144.0000
499
Наукова стаття
Допомога населення окупованих територій радянським військовополоненим


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.51 c.84.0000
500
Наукова стаття
Дослідження радянської антиалкогольної кампанії 1985–1988 рр. на Заході


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.28.0000
501
Наукова стаття
Жінки України у Другій світовій війні: історіографія проблеми.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
502
Наукова стаття
З історії гігієни та побуту студентів Університету Св. Володимира (1834 – 1858)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.28.0000
503
Наукова стаття
Захід і Схід в історичному процесі: минуле і сучасність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
504
Наукова стаття
Зміни статусу жіноцтва Туреччини у ХХ – на початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: КПУ
т.94 c.263.0000
505
Наукова стаття
Історичний шлях кафедри історії для гуманітарних факультетів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
Латиш Юрій Володимирович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.5.0000
506
Наукова стаття
Історіографія створення та бойової діяльності партизанського з’єднання під командуванням С.А. Ковпака (1941 – 1943 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.44 c.225.0000
507
Наукова стаття
Історія дитинства – новий напрямок соціальної історії України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.47 c.138.0000
508
Наукова стаття
Історія села Кальника в дослідженнях та документах


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.65.0000
509
Наукова стаття
К вопросу об украино-азербайджанских дипломатических отношениях в 1917 – 1921 гг.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.43.0000
510
Монографія
Кальницький козачий полк (1848-1711 рр.). 2-е виправ. і допов. вид.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2011
Логос (Монографія)
c.1-108
511
Наукова стаття
Кілька штрихів до портрета вченого (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
Коцур Анатолій Петрович
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.19 c.111.0000
512
Наукова стаття
Листівки – дієвий засіб популяризації героїзму воїнів-визволителів України (1943 – 1944 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.103 c.15.0000
513
Наукова стаття
Мавзолей Леніна як символ інволюції радянської цивілізації: нарис “нової історичної науки”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.19 c.55.0000
514
Наукова стаття
Місто Кальник під владою греко-католицької єпархії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2011
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл
т.30 c.74.0000
515
Наукова стаття
Міфологема “Берегині” в світлі критики українських суспільствознавців


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2010
Сторінки історії: збірник наукових праць
т.31 c.205.0000
516
Наукова стаття
Навчально-методична робота кафедри історії для гуманітарних факультетів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.0.0000
517
Наукова стаття
Накази щодо поводження з радянськими військовополоненими в прифронтовій зоні


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.47 c.113.0000
518
Наукова стаття
Нападение нацистской Германии на СССР – “превентивная война”?


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2011
Патріот України. Історичний альманах.
т.8 c.15.0000
519
Наукова стаття
Написав лише тисячну долю того, що хочеться… (До 60-річчя від дня народження Г.В. Діброви)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
Коцур Анатолій Петрович
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.21 c.152.0000
520
Наукова стаття
Насильство по відношенню до жінок в Україні: історіографія проблеми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2010
Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: КПУ
т.88 c.237.0000
521
Наукова стаття
Олена Апанович про сингулярність постаті кошового отамана П. Калнишевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.50 c.232.0000
522
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування органів зовнішньої політики в УСРР (1922 – 1924 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2011
Вісник Академії адвокатури України
т.1 c.168.0000
523
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1919–1922 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2011
Наукові записки НаУКМА
т.117 c.20.0000
524
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1922 – 1924 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.30.0000
525
Наукова стаття
Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.44.0000
526
Наукова стаття
Особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні в 1991 – 2011 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.53 c.145.0000
527
Наукова стаття
Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського на сторінках “Часопису української історії”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.53 c.169.0000
528
Наукова стаття
Причини та методи знищення радянських військовополонених на полі бою та під час транспортування на початку радянсько-німецької війни


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.53 c.109.0000
529
Наукова стаття
Родина Раєвських і декабристи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2011
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл
т.30 c.84.0000
530
Наукова стаття
Розвиток соціально-економічних процесів в України в 1991 – 2011 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.55 c.91.0000
531
Наукова стаття
Розвиток суспільно-політичних процесів в Україні в 1985 – 1991 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.54 c.97.0000
532
Наукова стаття
Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела ХХ – початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.42.0000
533
Наукова стаття
Соціально-економічний розвиток України в 1964 – 1984 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2011
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.140.0000
534
Наукова стаття
Сумське партизанське з’єднання під командуванням Сидора Ковпака (1941 – 1942рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
535
Наукова стаття
Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.45 c.152.0000
536
Наукова стаття
Табори та лазарети – місця знищення військовополонених


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.46 c.144.0000
537
Наукова стаття
Трансформація інституційно-функціонального статусу зовнішньо-торгівельного відомства УСРР (1919 – 1924 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2011
Україна дипломатична: науковий щорічник
c.817.0000
538
Наукова стаття
Українсько-польське переселення кінця 1940-х – початку 1950-х років: джерела


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.44 c.233.0000
539
Наукова стаття
Базилевич Василь Митрофанович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.31.0000
540
Наукова стаття
Бондарчук В. Д.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.70.0000
541
Наукова стаття
Боротьба Кальничани за земельні права (70-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2010
Соціальна історія: Науковий збірник
c.30.0000
542
Наукова стаття
В’ячеслав Липинський і державницька школа в українській історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
т.22 c.111.0000
543
Наукова стаття
Видавнича діяльність “Просвіти” та її вплив на популяризацію проблем державознавства


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (монографія)
т.24 c.56.0000
544
Наукова стаття
Видатні діячі громадсько-політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні: історіографічний нарис


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.143.0000
545
Наукова стаття
Відображення “Киевской стариной” українознавчої проблематики


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2010
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.17 c.61.0000
546
Наукова стаття
Воблий Костянтин Григорович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.95.0000
547
Наукова стаття
Гермайзе Самуїл – Йосиф Гермайзе


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2010
Соціальна історія: Науковий збірник
c.113.0000
548
Наукова стаття
Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.96 c.41.0000
549
Навчальний посібник
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навчальний посібник


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Давньої та нової історії України
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Української історії та етнополітики
Терес Наталія Володимирівна
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Розовик Дмитро Федорович
Сорока Юрій Михайлович
Шемета Юлія Марківна
Коцур В. П.
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-688
550
Наукова стаття
Жінки в революціях: українська історіографія ХХ – початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Сторінки історії: збірник наукових праць
т.28 c.111.0000
551
Наукова стаття
Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному політичному житті України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.27 c.61.0000
552
Наукова стаття
Культурно-масова робота серед воїнів – визволителів України (1943 – 1944 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.96 c.21.0000
553
Наукова стаття
Наукова діяльність жіноцтва України: історіографічні розвідки і далекосяжні висновки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2010
Історіографічні дослідження в Україні
т.20 c.508.0000
554
Наукова стаття
Постмодернізм українських письменниць і сучасні гендерні проблеми України: історіографічні нотатки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2010
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.118.0000
555
Наукова стаття
Роль народного ополчения в обороне Киева (1941 г.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2010
Патріот України. Історичний альманах.
c.24.0000
556
Наукова стаття
Співпраця Інституту історії України НАН Україні та Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі декабристознавства


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2010
557
Наукова стаття
Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.15 c.136.0000
558
Наукова стаття
Сучасний стан історіографічного аналізу напрацювань в галузі жіночих студій українськими науковцями ХХ – початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.29 c.107.0000
559
Наукова стаття
Тутковський Павло Аполлонович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2010
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.605.0000
560
Наукова стаття
Українська жінка в реаліях ринкової економіки: історіографічні студії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.103.0000
561
Наукова стаття
Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.97 c.48.0000
562
Наукова стаття
Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів (історіографічні аспекти)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Історичний журнал
c.106.0000
563
Наукова стаття
– Становлення державної політики соціального забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни в УРСР в 1942-1950 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
564
Наукова стаття
„Найкращим монументом для мене буде, якщо люди читатимуть мої твори...” (До 150-річчя від дня народження Шолом-Алейхема)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.13 c.114.0000
565
Наукова стаття
«Я человек не злопамятный и обид долго не держу, если чувствую вновь обращенную ко мне открытую душу». Останній лист Ю. П. Павлова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2009
566
Праці конференції
Антисталінські кампанії в СРСР


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
567
Наукова стаття
Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.22 c.166.0000
568
Наукова стаття
Винокуріння у Київській губернії в ХІХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
c.0.0000
569
Наукова стаття
Віктор Петрович Коцур – науковець, педагог, керівник, людина


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.15 c.0.0000
570
Наукова стаття
Втрати робочого часу та боротьба за зміцнення трудової дисципліни на початку Перебудови (на матеріалах УРСР)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.25 c.78.0000
571
Наукова стаття
Григорій Казьмирчук: людина і вчений (з нагоди 65-річного ювілею)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.6.0000
572
Наукова стаття
Гриценко Іван Сергійович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.41.0000
573
Наукова стаття
Декабризм і сучасна Росія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
574
Наукова стаття
Державна діяльність С. Єфремова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.14 c.27.0000
575
Праці конференції
Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи на Правобережній Україні після призначення царським урядом спеціальної "Тимчасової комісії для виконання розпоряджень по Височайшому указу тридцятого липня 1863 р."


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2009
576
Наукова стаття
Документи з історії початкового облаштування Університету Св. Володимира: Опис лікарні та її майна (1834 р.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.130.0000
577
Праці конференції
Життєвий рівень інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у повоєнний період (1945-1950рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
578
Монографія
Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ–початку ХХІ ст.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
579
Праці конференції
Жінка і релігія у висвітленні української історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
580
Наукова стаття
Жіноцтво в Україні періоду соціалістичного будівництва у світлі радянської і пострадянської історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.11 c.95.0000
581
Наукова стаття
Жіноцтво і релігія: підходи вітчизняної історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.19 c.133.0000
582
Наукова стаття
З історії системи покарань Університету Св. Володимира: звільнення студентів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.16 c.7.0000
583
Наукова стаття
Івасюк Микола Іванович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.232.0000
584
Наукова стаття
Імператорський університет св. Володимира в дореформений період (1834 - 1864)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.17 c.43.0000
585
Наукова стаття
Історико-географічна праця М. Ф. Владимрського-Буданова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.14 c.124.0000
586
Наукова стаття
Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.24 c.131.0000
587
Наукова стаття
Історіографія нової економічної політики в Україні: стан наукової розробки та періодизація з позицій сьогодення


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.14 c.110.0000
588
Монографія
Кальницький козацький полк (1648 - 1711 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Української історії та етнополітики
Казьмирчук Марія Григорівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2009
СПД Цимбаленко Є.С. (монографія)
c.1-98
589
Наукова стаття
Комуністична партія України у виборчій кампанії 2002 року


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.88.0000
590
Наукова стаття
Крижановський Володимир Степанович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.53.0000
591
Наукова стаття
Легенди та дійсність старих Вороньків


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2009
592
Наукова стаття
Липовченко Микола Миколайович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.55.0000
593
Наукова стаття
Листи М. А. Шкаліберди


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2009
594
Наукова стаття
Лопатинська Філомена Миколаївна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.366.0000
595
Наукова стаття
Мандичевський Євсевій Васильович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.393.0000
596
Наукова стаття
Матеріали до біографії Василя Маслова


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
597
Наукова стаття
Місце інституту казеннокоштних студентів в історії університетів підросійської України середини ХІХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.82.0000
598
Наукова стаття
Місце харчування в структурах повсякденності студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
599
Праці конференції
Нові архівні документи про заснування Кальницького цукрового заводу


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2009
600
Наукова стаття
Однокласне народне міністерське училище у селі Кальнику: історія створення і соціальна діяльність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2008
601
Наукова стаття
Олійниченко Алла Миколаївна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.68.0000
602
Наукова стаття
Освіта жіноцтва України у вітчизняній історіографії ХХ–поч. ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2008
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.79 c.255.0000
603
Наукова стаття
Особливості функціонування інституту мирових посередників у 1865-1867 рр. на Правобережній Україні під час проведення селянської реформи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.32.0000
604
Наукова стаття
Оцінка українською історіографією ролі жіноцтва у літературі та мистецтві


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
605
Наукова стаття
Перебудова в СРСР та суверенізація України очима західної людини (за мемуарами Д. Саттера)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.96 c.70.0000
606
Наукова стаття
Пилипенко Віктор Володимирович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.76.0000
607
Наукова стаття
Питання чисельності інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у перші повоєнні роки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
608
Наукова стаття
Правові засади соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1942-1948 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
c.119.0000
609
Наукова стаття
Прокопенко Леонід Львович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.80.0000
610
Наукова стаття
Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.118.0000
611
Наукова стаття
Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Український історичний журнал
c.184.0000
612
Наукова стаття
Роки становлення педагога і вченого


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2009
613
Наукова стаття
Руснак Денис Манолійович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.520.0000
614
Наукова стаття
Руснак Орест Манолійович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.522.0000
615
Наукова стаття
Соціально-економічне життя УРСР (перша половина 1980-х років)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.67.0000
616
Наукова стаття
Спорт в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія, політологія, міжнародні відносини
т.8 c.0.0000
617
Наукова стаття
Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.15 c.136.0000
618
Наукова стаття
Стан наукової розробки становища жіноцтва України за часів Великого Голодомору 1932 -1933 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.19 c.112.0000
619
Наукова стаття
Страна горного орла


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
Еженедельник „2000”
c.8.0000
620
Наукова стаття
Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія, політологія, міжнародні відносини
т.8 c.71.0000
621
Наукова стаття
Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.28 c.55.0000
622
Наукова стаття
Українська та російська історіографії декабризму в Україні 1920-х рр.: змагання, концепції, наукові осередки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
623
Праці конференції
Український народ – воїнам-визволителям


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2009
624
Наукова стаття
Українсько - польські стосунки 1944 - 1947 рр.: історіографія проблеми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.123.0000
625
Праці конференції
УСРР у радянській зовнішній політиці (1919–1923 рр.): оцінки істориків


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2009
626
Наукова стаття
Фемінізм в Україні: проблема та історіографія


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2009
Історичний журнал
c.47.0000
627
Наукова стаття
Цивілізаційний підхід у вивченні Давньої історії України в сучасній вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.13 c.88.0000
628
Наукова стаття
Чирко Богдан Володимирович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.97.0000
629
Наукова стаття
Шемета Юлія Марківна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.99.0000
630
Наукова стаття
Шолом-Алейхем


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ
c.671.0000
631
Наукова стаття
Шоста Міжнародна науково-практична конференція молодих учених „Шевченківська весна”


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.11 c.130.0000
632
Наукова стаття
Юрій Лисянський - український мореплавець і вчений (1773 -1837)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Коцур Галина Георгіївна
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.5.0000
633
Наукова стаття
Буцько Микола Олександрович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.33.0000
634
Наукова стаття
Викладачі кафедри історії для гуманітарних факультетів: сучасність


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.40.0000
635
Наукова стаття
Висвітлення деяких проблем Великої Вітчизняної війни в новітніх навчальних посібниках з історії України


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2008
636
Наукова стаття
Відродження музейних установ та їх діяльність на завершальному етапі Великої Вітчизняної війни і в роки четвертої п’ятирічки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Українознавство
c.136.0000
637
Наукова стаття
Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2008
638
Наукова стаття
Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.59.0000
639
Наукова стаття
Горшков Володимир Павлович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.29.0000
640
Наукова стаття
Данилюк Михайло Зіновійович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.32.0000
641
Наукова стаття
Движение декабристов с точки зрения истории ментальностей


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2008
642
Наукова стаття
Діяльність інституту мирових посередників у 1861 - 1863 рр. на Правобережній Україні в контексті соціальної політики самодержавства


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.31.0000
643
Наукова стаття
Дмитрушко Вікторія Михайлівна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.70.0000
644
Наукова стаття
До історії дисципліни та дисциплінованості студентів Імператорського Університету Св. Володимира: (1834 - 1864)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Шемета Юлія Марківна
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.79.0000
645
Наукова стаття
Дубина Кузьма Кіндратович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.27.0000
646
Наукова стаття
Єврейське містечко в радянській Україні після громадянської війни: проблеми виживання


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.144.0000
647
Наукова стаття
Жінка і сім’я за радянських часів: історіографія проблеми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.139.0000
648
Наукова стаття
Історія будівництва та реконструкції храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальнику


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.39.0000
649
Наукова стаття
Історія жіноцтва - перспективний напрямок досліджень на сучасному етапі розвитку української історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.127.0000
650
Підручник
Історія України (для студентів-іноземців)


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Капелюшний Валерій Петрович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2008
Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.1-400
651
Наукова стаття
Кальницький полк: історіографія та джерела


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.54.0000
652
Наукова стаття
Кафедра історії для гуманітарних факультетів: нарис історії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.0.0000
653
Наукова стаття
Костюк Майя Володимирівна


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.69.0000
654
Наукова стаття
Кузьменко Андрій Володимирович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.72.0000
655
Наукова стаття
Лекційна пропаганда – одна з форм роботи клубів України в роки четвертої п’ятирічки (на матеріалах Лівобережної України)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.9 c.90.0000
656
Наукова стаття
Основні форми агітаційної роботи клубних установ у селах Лівобережної України в роки ІV п’ятирічки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.90 c.102.0000
657
Наукова стаття
Педагог. Вчений, наставник. До 100-річчя від дня народження проф. Бородіна О.А.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.167.0000
658
Наукова стаття
Позняк Володимир Тимофійович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.35.0000
659
Праці конференції
Полкове місто Кальник на початковому етапі Визвольної війни українського народу під керівництвом Б.Хмельницького (1648-1654 рр.).


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2008
660
Наукова стаття
Правові засади соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної війни (1942-1948 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.119.0000
661
Монографія
Роде наш красний: село Кальник. Кн.ІІ. Документи та дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
2008
Логос
c.250.0000
662
Наукова стаття
Серіщев Яків Матвійович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.36.0000
663
Наукова стаття
Современное декбристоведение на постсоветском пространстве: становление, проблематика, научные центры и персперктивы развития


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2008
664
Наукова стаття
Соціально-економічне життя СРСР (перша половина 1980-х рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.3 c.105.0000
665
Праці конференції
Соціально-економічний розвиток Молдови після здобуття державної незалежності


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2008
666
Наукова стаття
Специфіка та основні риси функціонувння інституту мирових посередників у 1863-1865 рр. на Правобережній Україні під час проведення селянської реформи.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.90.0000
667
Наукова стаття
Україна в процесі європейської інтеграції: цивілізаційний вимір сучасній вітчизняній історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.27 c.82.0000
668
Монографія
Університетська decembriana. Дослідження рушу декабристів у Київському університеті


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
669
Наукова стаття
Участь УСРР у радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922 – 1923 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Купчик Олег Романович
2008
Історичний журнал
c.100.0000
670
Наукова стаття
Шевчук Василь Петрович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.0.0000
671
Наукова стаття
Яремчук Сергій Степанович


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2008
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.10 c.6.0000
672
Наукова стаття
Актуальність проблем соціальної історії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2007
Історичний журнал
c.106.0000
673
Наукова стаття
Актуальність проблем соціальної історії і наукова діяльність кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського університету імені Тараса Шевченка


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
c.0.0000
674
Наукова стаття
Бунт робить свій вибір разом з українською демократією(березень - листопад 1917 р.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
Український історичний журнал
c.20.0000
675
Праці конференції
Взаємодія Інституту мирових посередників з іншими адміністративними губернськими установами при проведенні селянської реформи 1861 р. на Правобережній Україні в умовах зміни урядової політики після польського повстання 1863 р.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2007
676
Праці конференції
ВІдбудова клубних закладів України у повоєнні роки


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
677
Праці конференції
Внесок вченого-історрика В.К. Піскорського у вивчення соціального розвитку європейських народів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
678
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською республікою (1920-1921 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.109.0000
679
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Італією (1921-1922 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.6 c.92.0000
680
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Латвійською республікою (1920-1922 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.7 c.94.0000
681
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Литовською республікою (1920-1921 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.66 c.226.0000
682
Наукова стаття
Дело по отношению командира Вятского пехотного полка полковника и кавалера Павла Пестеля


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2007
683
Праці конференції
Державна політика щодо інакомислення в СРСР (перша половина 1980-х рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
684
Праці конференції
Діяльність закордонного відділу при ЦК КП(б)У на Волині (початок 1920-х років)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
685
Наукова стаття
Життєвий шлях українського декабристознавця Василя Митрофановича Базилевича


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Вербовий Олексій Вікторович
2007
НАН України Інститут історії України
т.5 c.36.0000
686
Наукова стаття
Інститут мирових посредників, як провідник соціальної політики самодержавства під час запровадження селянської реформи на Правобережній Україні у 1861 - 1863 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
т.2 c.20.0000
687
Праці конференції
Історичний погляд на еволюцію сім'ї у сучасному світі


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2007
688
Наукова стаття
Історіографія соціальних проблем освітянського життя с.Кальника 60-х рр. XIX ст.- 20-ті роки XX ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2007
689
Наукова стаття
Історія жіноцтва - важливий напрям нової соціальної історії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2007
690
Наукова стаття
Історія руху декабристів в вивченні професора київського університету Василя Базилевича. Декабристи в Україні:дослідження й матеріали


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2007
691
Наукова стаття
Листи Є.С. Фвербух


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2007
692
Наукова стаття
М.В.Довнар-Запольский и М.С.Грушевский встреча на страницах «записок навукового товариства iменi Шевченка


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
693
Наукова стаття
М.Грушевський і українська історична наука (др. пол. XIX-XX ст.): історіографія проблеми


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
694
Наукова стаття
Матеріали до біографії А. К. Буцика (до 100-річчя з дня народження)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2007
695
Наукова стаття
На зустріч ювілею кафедри


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2007
696
Праці конференції
Національно-культурні процеси в Україні другої половини 1950-х - середини 1960-х рр.: огляд історіографії


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
697
Праці конференції
Нормативно-правові засади діяльності НКЗС УСРР (1919- 1923 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
698
Наукова стаття
Освіта в селі Кальнику з 60-х років ХІХ - 20-х років ХХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2007
699
Наукова стаття
Проблема єдності українських земель в творчій спадщині М.Грушевського


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
700
Наукова стаття
Репатріаційні угоди в структурі міждержавних домовленостей УСРР (1920-1922 рр.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
701
Наукова стаття
Роль інституту мирових посередників у розвитку соціальних процесів на Правобережній Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
т.1 c.0.0000
702
Наукова стаття
Соціальні аспекти в житті й діяльності причту церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальнику наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
2007
Соціальна історія: Науковий збірник
т.2 c.0.0000
703
Спроба постмодерністських студій історії руху декабристів. Декабристи в Україні:дослідження й матеріали


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Орлова Тетяна Володимирівна
2007
704
Праці конференції
Становлення, структура та роль мирових установ у проведенні соціально-економічних реформ і адміністративному управлінні в другій половині ХІХ ст. на Правобережній Україні


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Набока Сергій Валерійович
2007
705
Наукова стаття
Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
2007
706
Наукова стаття
Друїди в суспільний організації стародавніх кельтів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казакевич Геннадій Михайлович
2006
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
c.3-7
707
Наукова стаття
Кельти на землях України (ІІІ-І ст. до н. е.)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казакевич Геннадій Михайлович
2006
Історичний журнал
c.22-31
708
Монографія
Кельти: традиційна культура та соціальні інститути


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казакевич Геннадій Михайлович
2006
Видавництво "Фітосоціоцентр" (монографія)
c.1-260
709
Наукова стаття
Походження деяких слов’янських фольклорних персонажів у світлі даних порівняльної міфології


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казакевич Геннадій Михайлович
2006
Мова та історія : Періодичний збірник наукових праць
c.75-80
710
Наукова стаття
Кельтські мотиви в історичних переказах Закарпаття


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Казакевич Геннадій Михайлович
2005
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.25-30
711
Монографія
Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку. Перевидання виправлене і доповнен


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Капелюшний Валерій Петрович
2005
АПСВ
c.1-191
712
Монографія
Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921)


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Капелюшний Валерій Петрович
2003
ТОВ "Олан" (монографія)
c.1-608
713
Навчальний посібник
Українська нація: витоки, становлення і сьогодення


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Капелюшний Валерій Петрович
2003
ТОВ "Олан" (монографія)
c.1-280
714
Монографія
Замасковані імена: псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Капелюшний Валерій Петрович
2001
ТОВ видавництво "НОРА-ПРІНТ"
c.1-103
715
Навчальний посібник
Історія держави і права України. Навчальний посібник в схемах, таблицях і визначення основних термінів для студентів юридичних вузів і факультетів


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів
Капелюшний Валерій Петрович
Кудін С.В.
2001
ТОВ "Олан" (монографія)
c.1-224
716
Згадуючи вчителя (до 95-річчя від дня народження В. Н. Котова).Проблеми історії та історіографії України.Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю початку Української революції 1917-1920 рр. та 95-річчю з дня народження В.Н


Історичний факультет
Історії для гуманітарних факультетів

Повернення до списку

Вгору