Структурні підрозділи

Кафедра: Історії стародавнього світу та середніх віків


ID: 6962
Кількість показів: 3228
дата змінення: 24.11.2014 18:54:39
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
"Neolithic revolution" in Biblical description: attempt of geographical and chronological identification


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History
c.63-66
2
Наукова стаття
"Чому Академія?": біля витоків Академії Платона (до 100-річчя Академії Наук України)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2018
Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
c.278-294
3
Наукова стаття
«Династійні історії» доби монгольського панування в Китаї як феномен класичного китайського історіописання


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.57-67
4
Замітка
55-річчя кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
Охріменко Олександр Святославович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.84
5
Наукова стаття
ACADEMIA AETERNA (До 100-річчя НАН України)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2018
Науковий вісник національної академії наук України
c.3-16
6
Наукова стаття
The problem of chronological and geographical authenticity of «Ancient writing of Hwan being» Hwandan Gogi (桓檀古記


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History
c.71-75
7
Наукова стаття
Біблійний райський сад і вигнання з нього як віддзеркалення феномену "неолітичної революції": проблема географії і хронології


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Українська орієнталістика.
c.18-28
8
Наукова стаття
Булла Ex comissio nobis a Deo та утвердження незалежності Польської церкви


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.45-48
9
Наукова стаття
Відображення перських та візантійських соціальних установ в інституті вакфу в Османській імперії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.98-103
10
Матеріали конференції
Відображення сакральності палацового церемоніалу проскінези в придворному етикеті Ахеменідів


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Бауліна Катерина Юріївна
2018
ХХІ сходознавчі читання А.Кримського. - Київ: Видавництво Інституту Сходознавства
c.16-17
11
Матеріали конференції
Вплив вакфів на розвиток системи навчальних закладів в Османській імперії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2017
Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук - прогрес майбутнього
c.88-91
12
Тези
Гіпсікратія: дружина vs. воїн Мітрідата VI Евпатора (від античних джерел до рецепцій доби Відродження)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Грегуль Аліна Олегівна
2018
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018
c.46
13
Матеріали конференції
Ефеський указ Мітрідата VI Евпатора (за працями античних авторів та ілюмінованими перекладами «De Civitate Dei» Августина Блаженного)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Грегуль Аліна Олегівна
2018
Шевченківська весна 2018: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
c.179-181
14
Наукова стаття
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 70-річчя заснування)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.62-66
15
Замітка
Кафедрі історії стародавньогго світу і середніх віків Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна - 40 років


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
Охріменко Олександр Святославович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.83
16
Тези
Концепція «хварни» в ахеменідському Ірані


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Бауліна Катерина Юріївна
2018
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018
c.10
17
Наукова стаття
Місіонерська діяльність католицької церкви на польських землях у другій половині Х - на початку ХІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.20-27
18
Наукова стаття
Місія Оттона Бамберзького 20-х років ХІІ ст. та її роль у християнізації Західного Помор'я


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.28-31
19
Наукова стаття
Мітрідат VI Евпатор і його оточення (від джерел античної доби до рецепції в епоху Відродження)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Грегуль Аліна Олегівна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.196-200
20
Наукова стаття
Мусульманська традиція виникнення вакфу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2017
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія
c.90-94
21
Наукова стаття
Особливості змін у титулатурі фараона Ехнатона


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.28-32
22
Наукова стаття
Особливості османського вакфу на території Північного Причорномор'я у XVI столітті


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.37-40
23
Наукова стаття
Повстання в Антіохії в 387 р. від Р.Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.58-62
24
Матеріали конференції
Полабсько-слов’янська проблематика у науковому доробку польських славістів другої половини ХІХ – середини ХХ ст. вихідців з України


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2017
Україна – Польща. Історичне сусідство. Матеріали міжнародної наукової конференції 19-20 травня 2017 р. – Вінниця, 2017.
c.228-232
25
Тези
Промова Лібанія "До Тимократа" як джерело вивчення пізньоантичних театральних клакерів


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2018
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018
c.45
26
Наукова стаття
Просопографічний аналіз оточення Мітрідата VI Евпатора (за матеріалами монумента Мітрідата на о. Делос)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Сорока Аліна Олегівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.67-70
27
Матеріали конференції
Релігійна політика єгипетської цариці Хатшепсут та її вплив на майбутню Амарнську реформу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2017
Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017., м. Дніпро Ч.2
c.139-141
28
Тези
Релігійна політика фараона Тутмоса IV


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2018
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018
c.36
29
Наукова стаття
Роль фараона Ехнатона у культі Атона за текстами прикордонних стел "Раннього проголошення"


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2018
Стародавнє Причорномор’я.
c.234-240
30
Наукова стаття
Руяни та їх відносини з сусідами у Х-ХІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2018
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.5-9
31
Матеріали конференції
Синкретизм царской титулатуры Дария I в Египте в современной иностранной историографии


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Бауліна Катерина Юріївна
2017
Лістападаўскія сустрэчы — ХІІ : матэрыялы Mіжнар. навук. выкладчыц.-студэнц. канф. у гонар акад. М. М. Нікольскага і У. М. Перцава : да 140-годдзя з дня іх нараджэння, Мінск, 16—17 лістап.
c.29-32
32
Тези
Фіви та Беотія в поемах Гомера


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Кір'яков Олександр Євгенович
2018
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018
c.31
33
Наукова стаття
Формування адміністративної структури католицької церкви у середині ХІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2018
East Turopean Scietific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe
c.29-33
34
Тези
Японський геополітичний інтерес в перейменуваннях Кореї кінця ХІХ - початку ХХ ст.: гіпотетична реконструкція


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018
c.21
35
Наукова стаття
"Вказівний палець" в європейських манускриптах пізнього середньовіччя (зі збірки інституту рукопису НБУ ім. В.Вернадського)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2017
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
c.55-60
36
Матеріали конференції
"Деспотизм згубний для генія і знань" (Cupiditas modernisationis)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2017
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Питання всесвітньої історії". Матеріали конференції. – Дрогобич : Видавництво ТзОВ "трек-ЛТД"
c.123-125
37
Наукова стаття
"Нова лірика" Гвідо Гвініцеллі


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.17-19
38
Наукова стаття
"Українська античність" як соціокультурний чинник у контексті євроінтеграційних прагнень України


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.48-50
39
Наукова стаття
1. «… ich meine, mit dem Besten was in mir ist, bin ich stets ein animal politicum gewesen und wünschte ein Burger zu sein»: Історик у суспільно-політичному житті своєї країни


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.75-82
40
Наукова стаття
Diplomatic relationship between Avars and Byzantine Empire by Menander Protector


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Жданович Олеся Петрівна
2017
Textus et Studia
c.139-151
41
Наукова стаття
Les diasporas marchandes et la notion de commerce illégal: le cas des marchands arméniens dans la Pologne de l'époque moderne


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Осіпян Олександр Леонідович
2017
Rives méditerranéennes
c.59-72
42
Наукова стаття
The Child in Enhlish Miniatures of the High Middle Ages


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2016
Dziecko w kulturze europejskiej. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW
c.411-426
43
Матеріали конференції
Аркуш "Церковних канонів" XIV ст. зі збірки Інституту Рукопису НБУ ім. В.Вернадського


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2017
Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції. - Київ: Київський університет ім. Б.Грінченка
c.7-12
44
Наукова стаття
Боротьба беотійського союзу зі Спартанською гегемонією в 379-371 рр. до Р.Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Кір'яков Олександр Євгенович
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.133-138
45
Матеріали конференції
В.В. Ставнюк - уродженець Мурованокуриловецького краю, відомий дослідник античного світу (до 60-річчя від дня народження)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
Мельничук Олег Анатолійович
Тучинський Віталій Анатолійович
2016
Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція: матеріали конференції
c.337-343
46
Наукова стаття
Вакф в Османській імперії у світлі турецької історіографії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.1 c.24-27
47
Тези
Вакф у системі соціальної політики Османської імперії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2018
Сходознавчі читання А.Кримського. - Київ: Видавництво Інституту Сходознавства
48
Наукова стаття
Вакфи як елемент соціальної політики в Османській імперії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2017
Молодий вчений
c.184-188
49
Наукова стаття
Вплив античної цивілізації на землі Кавказької Албанії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2017
Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: науковий збірник.
c.10-13
50
Наукова стаття
Врачебная профессия в городах Англии ХІ-ХІІІ вв.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2017
Журнал Белорусского государственного университета. История
c.53-60
51
Наукова стаття
Діяльність центральної та місцевої влади з поліпшенням санітарно-гігієнічного стану міст Англії в XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.4 c.137-141
52
Наукова стаття
До питання хронологічної і географічної достовірності "давніх записів про буття Хван" Хвандан коґі (桓檀古記)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.71-75
53
Наукова стаття
Єгипет в період правління фараона Аменхотепа ІІІ


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
c.104-107
54
Тези
Житло англійських міщан XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2017
Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
c.217-221
55
Наукова стаття
Житлові умови в англійському місті XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2017
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
c.275-278
56
Наукова стаття
Історіографія проблеми оцінки правління фараона Ехнатона


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2017
Схід: аналітично-інформаційний журнал.
т.3 c.43-47
57
Тези
Їжа та питво англійських міщан XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2016
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х частинах. – Видавничий дім «Гельветика»
c.65-67
58
Наукова стаття
Китайська епоха "південних і північних династій" у дзеркалі ранньосередньовічних "династійних історій": джерелознавчий і текстово-інформаційний вимір концептуально-методологічної історіографічної трансформації


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2017
Nad Wisła i Dnieprem
c.115-132
59
Тези
Міський мур у просторі англійського пізньосередньовічного міста


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2017
Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.30-31
60
Тези
Мітрідат VI Евпатор і коло його прибічників: історіографія проблеми


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Сорока Аліна Олегівна
2016
V Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19 жовтня 2016 р. – Київ: Інститут історії України НАН України
c.11-13
61
Наукова стаття
Обставини і трактування смерті Мітрідата VI Евпатора: від джерел античної доби до «DeCivitateDei» Августина Блаженного


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Сорока Аліна Олегівна
2017
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
c.269-272
62
Наукова стаття
Огляд та рейтинги наукових журналів з урбаністики


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2017
МІКС. Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій
c.229-237
63
Тези
Одяг і зовнішній вигляд англійського бюргера XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2016
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук
c.105-108
64
Наукова стаття
Польська полабістика другої половини ХХ - початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2017
Енциклопедія історії України
c.72-79
65
Наукова стаття
Польська полабістика другої половини ХХ - початку ХХІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.72-78
66
Наукова стаття
Польсько-німецькі церковні відносини у другій половині ХІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2017
Праці Центру пам’яткознавства. Збірник наукових праць
c.191-197
67
Тези
Походження та встановлення влади Мітрідата VІ Евпатора у Понтійському царстві


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Сорока Аліна Олегівна
2017
Теорія і практика сучасної науки. Міжнародна науково-практична конференція
c.219-221
68
Наукова стаття
Прошлое как аргумент: обращение к отдаленному прошлому судебной тяжбе католического патрициата с армянами Львова в 1578 г.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Осіпян Олександр Леонідович
2016
Studia Historica Europae Orientalis
c.176-197
69
Наукова стаття
Релігійна реформа Аменхотепа IV як наслідок зміцнення позицій фіванського жрецтва культу Амона


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2017
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія
c.80-83
70
Наукова стаття
Реформи Гая Марія в системі політичних та соціально-економічних трансформацій в Пізній Римській Республіці


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.43-45
71
Наукова стаття
Соціальна конфліктність в англійських містах XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.127-133
72
Тези
Соціальний маргінес англійських міст XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2016
Перспективи розвитку сучасної науки : Міжнародна науково-практична конференція
c.9-12
73
Наукова стаття
Християнізація ранньосередньовічної Польської держави (до 1050-річчя події)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.130-135
74
Наукова стаття
Шляхи подолання кризи військових наборів у римській армії в ІІ ст. до Р.Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.79-82
75
Наукова стаття
Язичницькі вірування на польських землях у ХІ-Х ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.144-148
76
Матеріали конференції
"Книжечка англійської політики" як джерело для дослідження формування національної свідомості англійських купців XV ст


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.194-198
77
Матеріали конференції
“Мусульманська” теорія походження вакфів


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2016
Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: Матеріали міднародної науково-практичної конференції
c.60-63
78
Матеріали конференції
«Concordiae pignus»: смерть Юлії як передумова громадянської війни (за даними античних джерел)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.147-151
79
Матеріали конференції
«Корабель-черепаха» кобуксон: спроба відтворення зовнішнього вигляду


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.204-209
80
Наукова стаття
Image of Constantine the Great in the "New History" of Zosimus


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2016
European Applied Sciences
c.3-5
81
Тези
Lex Servilia agraria як спосіб усунення Помпея: огляд історіографії.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29-30 травня 2015 року). Львів
c.85-86
82
Наукова стаття
Mare nostrum sive rhetorika sub umbra pyramidum


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2014
Східний світ
c.147-152
83
Тези
Ruthenia у боротьбі проти татар (за матеріалами англійських наративів ХІІІ ст.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття
c.28-29
84
Наукова стаття
The Baptism of Tiridates the Great: Traditional Description and Modern Interpretation


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2016
European Applied Sciences
c.23-25
85
Монографія
Аристотель. Никомахова этика Перевод Виктора Ставнюка. ( Перевод на русский язык)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2015
ЕЛектронний ресурс - режим доступу http://lybs.ru/index-252.htm#01
c.1-480
86
Наукова стаття
Беотійський союз у Священній війні


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Кір'яков Олександр Євгенович
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.7-11
87
Тези
Вакф в Османській імперії у світлі турецької історіографії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2016
Тези доповідей міжнародної наукової конференції «ХХ Сходознавчі читання А. Кримського» (Київ, 17–18 червня 2016 р.)
c.13
88
Матеріали конференції
Вакф в основі системи благодійності османського суспільства XVІ століття


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2016
Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 березня 2016 року). – Одеса: ГО « Причорноморський центр досліджень пробл
c.29-32
89
Матеріали конференції
Вакф, як метод ісламізації новозавойованих земель в Османській імперії в XІV-XVІI ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2015
«Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Харків, 04-05 грудня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика"
c.86-88
90
Наукова стаття
Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії – 2014. Завдання ІV етапу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович


2014
Історія України: Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. Всесвітня історія.
c.15-27
91
Матеріали конференції
Гнєзненська булла. Утвердження самостійності польської церкви


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.166-169
92
Матеріали конференції
Датське завоювання Англії ХІ ст.: причини та передумови


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.182-186
93
Наукова стаття
Державна влада та католицька Церква за правління Владислава І Германа (1079-1102)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2016
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.4-12
94
Наукова стаття
Діяльність антипомпеянської опозиції в Римі з 66 по 63 рр. до Р.Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
Український історичний збірник
c.6-16
95
Наукова стаття
До питання про здобуття Помпеєм Великим першого консульства та другого тріумфу.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2016
The Caucasus. Economical and Social Analysis of Southern Caucasus
т.7 c.28-33
96
Матеріали конференції
Емоційно-психологічна специфіка сім’ї в містах Англії ХІ-ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.174-177
97
Наукова стаття
Етнічні особливості вакфу в Османській імперії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2016
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.139-145
98
Наукова стаття
Єгипет на міжнародній арені в період правління фараона Ехнатона


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.25-28
99
Наукова стаття
Житло міщанина пізньосередньовічної Англії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.95-99
100
Тези
З’їзд тріумвірів у Луці: причини, перебіг і наслідки.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття" (м.Київ, 18-19 грудня 2015 року)
c.24-28
101
Енциклопедія
Зелимхан Гушмазукаев – харачоевский абрек


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2016
Али Аскеров: энциклопедия Кавказа (електронне видання)
102
Наукова стаття
Значення імаретів в системі вакфу Османської імперії в XIV-XVII століттях


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2016
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
c.311-314
103
Матеріали конференції
Зовнішньополітичне та зовнішньоекономічне становище Німецької Ганзи в XIV – XV ст


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.189-193
104
Хрестоматія
Историки Доколумбовой Америки и Конкисты. Трактат о происхождении и правлении Инков. Хуан Диес де Бетансос-и-Араус. Фернандо де Монтесинос


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович


2016
К.: Либідь
т.2
105
Матеріали конференції
Інтерпретація палацового церемоніалу проскінези, як сакрального елемента придворного етикету Ахеменідських правителів


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.142-145
106
Матеріали конференції
Меч вікінгів, його типологія та бойове застосування


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.142-144
107
Матеріали конференції
Мітрідат VI Евпатор і його оточення у «De Casibus Virorum Illustrium» та «De Mulieribus Claris» Дж. Боккаччо: історіографія проблеми


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Сорока Аліна Олегівна
2016
Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2016», 6-8 квітня 2016 року.
c.193-196
108
Наукова стаття
Мітрідат VI Евпатор і члени його родини у «De casibus virorum illustrium», «De mulieribus claris» Дж. Боккаччо та античних джерелах


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Сорока Аліна Олегівна
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.3-7
109
Матеріали конференції
Навігаційні знання скандинавських мореплавців у добу вікінгів


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.148-151
110
Матеріали конференції
Напрямки вивчення міста за матеріалами британського часопису «Urban History» (2012-2016 рр.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.529-532
111
Наукова стаття
Образ варвара-кочовика у ранньовізантійських грецьких текстах


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Жданович Олеся Петрівна
2016
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
c.30-39
112
Наукова стаття
Образ варвара-кочовика у ранньовізантійських грецьких текстах


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
c.31-39
113
Матеріали конференції
Особливості образу Дрейка за твором Н.Бретона «Трактат у похвалу доблесного і доброчесного джентельмена, містера Дрейка радіючи за його щасливі пригоди»


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.199-202
114
Матеріали конференції
Особливості опису англійського піратства за правління Єлизавети І Тюдор у англійських хроніках раннього нового часу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.186-190
115
Матеріали конференції
Перехід Фів під прямий військовий контроль Спарти


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Кір'яков Олександр Євгенович
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.144-146
116
Матеріали конференції
Перші колоніальні закони у Новому Світі: як війни іспанської корони сприяли захисту прав індіанців


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.175-178
117
Матеріали конференції
Повстання Лепіда і призначення Помпея Великого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.155-159
118
Тези
Повсякденне життя Лондона за «Борговими зобов’язаннями гасконців 1299 р.»


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2015
Каразинські читання. Харків
c.65-66
119
Наукова стаття
Полабо-словянська проблематика у польській історіографії другої половини XIX – першої третини XX ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2016
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.49-55
120
Наукова стаття
Політична боротьба Гнея Помпея Великого за затвердження його розпоряджень на Сході в 62-60 рр. до Р.Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.174-180
121
Матеріали конференції
Політична історія Флоренції у трактуванні Франческо Гвіччардіні


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.170-174
122
Наукова стаття
Політична криза в Римі 56-52 рр. до Р.Х. та одноосібне консульство Гнея Помпея Великого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.7-10
123
Наукова стаття
Понимание «труда» в городах Англии ХІ-ХІІІ вв.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2016
Инновационная наука. Международный научный журнал
c.72-75
124
Наукова стаття
Порівняльна характеристика та стилістичні відмінності прикордонних стел “Раннього проголошення”


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.10-13
125
Матеріали конференції
Порушення Помпеєм Великим leges de ambitu


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.56-59
126
Наукова стаття
Послаблення царської влади після смерті фараона Ехнатона. Єгипетська «Контрреформація»


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2016
Молодий вчений
c.320-325
127
Наукова стаття
Посольства аваров к Византии у Менандра Протектора (комментированній перевод фрагментов источника)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Жданович Олеся Петрівна
2016
Золотоордынское обозрение. - Казань.
т.4 c.881-893
128
Матеріали конференції
Постать святої Бригіти в контексті ірландського християнства


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.5
129
Наукова стаття
Представления горожан о чистоте в Англии ХІ-ХІІІ вв.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2016
APRIORI. Серия: Гуманитарные науки
130
Матеріали конференції
Претенденти на королівський престол в ході династичної кризи в Англії 1066 р


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.196-198
131
Наукова стаття
Принципат Тиберія в «Historiae Romanae» Веллея Патеркула


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
c.63-65
132
Матеріали конференції
Причини перевороту та приходу до влади династії Палеологів у Нікейській імперії та Візантії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.184-187
133
Наукова стаття
Причини початку громадянської війни в Римській республіці в 49 р. до Р.Х.: Юлія і Красс


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2016
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах
c.129-135
134
Матеріали конференції
Процедура заснування вакфу в Османській імперії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Макаревич Антоніна Сергіївна
2016
«UChoice: 4P» (Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology): Міждисциплінарна науково-практична конференція
135
Наукова стаття
Раціон харчування англійських міщан XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2016
Схід. Серія історичні науки
c.65-70
136
Матеріали конференції
Регулювання харчування міщан високого середньовіччя в Англії: між медициною, релігією та законом


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2015
Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. наук. конфер. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація»
c.114-117
137
Наукова стаття
Римська імперія епохи Діоклетіана і Константина: основні тенденції розвитку політичної історіії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Жданович Олеся Петрівна
2016
Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Зб. наук. праць
c.138-148
138
Матеріали конференції
Роль Марка Ліцинія Красса в нелегітимній політичній боротьбі в Римі в І половині І ст. до Р.Х


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.187-189
139
Наукова стаття
Роль сім’ї фараона Ехнатона у новому релігійному культі


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.9-12
140
Матеріали конференції
Сицилійська експедиція 415-413 рр. до Р.Х. як наслідок політики Афін в Великій Греції другої половини V ст. до Р.Х


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.130-132
141
Матеріали конференції
Сіпахі як провінційний адміністратор: функції та обов’язки


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.151-154
142
Матеріали конференції
Співпраця Гнея Помпея із маріанцями і рішення перейти на бік Сулли


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
c.74-77
143
Матеріали конференції
Становище мусульманського населення в містах Іспанії ХІ-ХІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.522-525
144
Наукова стаття
Становище рабів та характер рабства в Османській імперії.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.11-17
145
Матеріали конференції
Столиці ранньосередньовічної Японії за антологією поезії «Ман’йошю»: від Кашівара до Асука-но Кійоміхара


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.519-522
146
Тези
Трансформація пізньоримської модифікації античного полісу у середньовічне місто Толедо


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.183-184
147
Монографія
Фемистокл и Афины: деятельность Фемистокла в контексте эволюции афинского полиса (Перевод на русский язык)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2015
Електронний ресурс - режим доступу http://www.simposium.ru/ru/node/12631
c.1-248
148
Матеріали конференції
Фундації Болеслава ІІІ Кривоустого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Магдич Олег Романович
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.166-170
149
Замітка
ХХІ століття, попри інформаційність, схильність до практичних, прикладних наук, буде гуманітарним


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2015
Український тиждень
150
Наукова стаття
«Опис трьох держав» як уособлення джерелознавчого оновлення аннало-біографічної традиції укладання «династійних історій» в Китаї


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2015
Nad Wisła i Dnieprem
т.4 c.163-179
151
Наукова стаття
Liberali eruditione и аристотелевское наследие: проекты реформы Ф. Меланхтона в Виттенбергском университете


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Котляров Петро Миколайович
2015
Ученые записки Казанського университета. Гуманитарные науки
т.157 c.172-181
152
Наукова стаття
Military operations and political activity of Publius Ventidius Bassus


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2015
European Applied Sciences
т.3 c.15-16
153
Наукова стаття
The priority directions of the Emperor Augustus' maintenance system reorganization of the Roman army


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2015
European Applied Sciences
т.1 c.15-17
154
Наукова стаття
Антикознавство в університеті св. Володимира у контексті впровадження предметної системи навчання (1906-1917)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2015
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
т.10 c.225-234
155
Наукова стаття
Афінські амфіктіони на Делосі у ІV ст. до Р. Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Сторінки історії: збірник наукових праць
т.40 c.5-14
156
Наукова стаття
Будинок як життєвий універсум англійських міщан ХІ-ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.120 c.47-50
157
Наукова стаття
В.Я. Шульгін та його внесок у розвиток антикознавства в університеті св. Володимира


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2014
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.44 c.89-96
158
Наукова стаття
Ветеранські колонії Августа: у пошуках форм та альтернатив


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.91 c.187-190
159
Наукова стаття
Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її територіального устрою у XІV - XVI ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Український історичний збірник
т.18 c.45-53
160
Тези
Госпіталі в містах Англії XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2015
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: Міжнародна конференція
c.8-11
161
Наукова стаття
Деструктивні процеси в системі військової організації Риму та формування ранніх елементів професіоналізації армії в ІІ ст. до Р.Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.45 c.17-20
162
Тези
Друга Ліга несіотів та протекторат Родоса над Делосом


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.357-359
163
Наукова стаття
Європейське середньовічне місто: 7 клас


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2015
Історія України. Шкільний світ
c.15-16
164
Матеріали конференції
Інструменти римського домінування в Італії (ІІІ-ІІ ст. до Р.Х.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
165
Наукова стаття
Історія повсякденності як сучасний напрямок вивчення міст Англії доби високого середньовіччя


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах
т.113 c.144-148
166
Наукова стаття
Кермессы и карнавалы: хроматика народных празднований в ренессансных Нидерландах


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей.
т.4 c.279-287
167
Наукова стаття
Колоси Ехнатона: інтерпретації божественого образу фараона


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.95 c.10-13
168
Наукова стаття
Кочевники и византийская империя в трудах ранневизантийских историков IV-VI вв.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Жданович Олеся Петрівна
2015
Золотоордынское обозрение. - Казань.
c.33-49
169
Наукова стаття
Ліга несіотів та Делос


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.101-105
170
Матеріали конференції
Лондон як центр книжкового виробництва ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.511-512
171
Наукова стаття
Матеріали та техніка в міському повсякденні Англії ХІ-ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2015
Вісник Донецького університету
т.23 c.140-146
172
Наукова стаття
Міста у суспільно-політичному житті Англії ХІ-ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2015
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.42 c.213-216
173
Матеріали конференції
Недооцінений критерій «європейськості» в контексті сучасних викликів для України


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2015
Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія
c.63-64
174
Наукова стаття
Нові принципи міжнародних відносин у дипломатичній грі ренесансного правителя Франциска І Валуа


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1145 c.200-207
175
Наукова стаття
О.П. Крижанівський (1944-2010) та його внесок в історичну науку


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.120 c.59-61
176
Наукова стаття
Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.93 c.7-10
177
Наукова стаття
Особливості викладання антикознавчих дисциплін в університеті св. Володимира у кінці ХІХ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.2 c.51-57
178
Наукова стаття
Особливості термінології канун - наме у сфері суспільно - економічної політики Османської імперії XVI ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
т.25 c.252-258
179
Тези
Острів Делос та святилище Аполлона в політиці македонських монархів в елліністичний період


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Каразинські читання. Харків
c.49-50
180
Наукова стаття
Острів Ренея як складова делоського поліса у світлі античної традиції та епіграфіки (V - III ст. до Р. Х.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.45 c.12-16
181
Наукова стаття
Питні заклади в містах Англії XIV-XV ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Чередніченко Олексій Володимирович
2015
Часопис української історії. Збірник наукових праць
c.45-51
182
Матеріали конференції
Повсякденна мова в середньоанглійських фабліо ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів, викладачів та співробітників
c.104-106
183
Наукова стаття
Повсякдення міст Англії за матеріалами середньоанглійських фабліо ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва
т.3 c.269-272
184
Матеріали конференції
Помпей Великий на війні із Серторієм: причини призначення та надані повноваження


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.476-479
185
Наукова стаття
Праздник Делии на Делосе (V – ІV вв. до н. э.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Гуманитарные и юридические исследования
т.1 c.45-49
186
Наукова стаття
Простір англійського міста ХІ-ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології.
c.218-220
187
Матеріали конференції
Публічне та приватне життя міщан Англії за матеріалами середньоанглійських фабліо ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
188
Наукова стаття
Рання військова кар'єра Помпея: екстраординарний характер призначень


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2014
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.43 c.130-136
189
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Регіональне та місцеве управління у державах Стародавнього Сходу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2015
Державне управління в країнах Стародавнього Сходу / В. В. Омельчук (керівник авт. колективу, вступ), [автор передмови Ю. С. Шемшученко]: Навчальний посібник. – К. : «МП Леся», 2015.
c.157-181
190
Наукова стаття
Реформація і популярна культура: реформа популярної проповіді та народних святкувань у Нідерландах XVI ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.29 c.33-38
191
Матеріали конференції
Розвиток системи нагород та привілеїв ветеранів римської армії в Республіканську добу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2015
The Fifth International conference on development of historical and political sciences in Eurasia. ≪East West≫ Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH Vienna
c.7-8
192
Тези
Росписи галереи Франциска І: сюжеты и символика образов


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей.
c.143-145
193
Матеріали конференції
Соціальні коди харчування міщан Англії ХІ-ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
Історичні етюди: збірник. наукових праць.
т.4 c.120-122
194
Наукова стаття
Федір Міщенко та антикознавство в Імператорському університеті св. Володимира


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2014
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.41 c.136-140
195
Наукова стаття
Храмове господарство на Делосі (V – III ст. до Р. Х.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2015
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.42 c.209-212
196
Наукова стаття
Царська влада в Єгипті та фіванське жрецтво в період XVIII династії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Заплетнюк Ольга Андріївна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.98 c.127-130
197
Наукова стаття
«Captio» virgo vestalis як ритуал переходу.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія, політологія, міжнародні відносини
т.703 c.120-123
198
Наукова стаття
«Superstitio» как часть религиозных практик древнеримской армии в военное время


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота
т.10 c.94-96
199
Наукова стаття
«Корабль дураков» и «Голубая лодка»: особенности взаимодействия между «ученой» и «популярной» культурами в городском пространстве


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Збірник наукових статей, присвячених пам’яті Н.Г.Подаляк
c.45.0000
200
Тези
Adagiorum Chiliades: роль та місце прислів’їв та приказок в популярних практиках ранньомодерних Нідерландів (1490-ті – 1560-ті)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.38.0000
201
Наукова стаття
Modus parisiensis: трансформация образовательной системы Франции в период правления Франциска І


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Средневековый город
т.24 c.86-96
202
Наукова стаття
Superstitio как часть религиозных практик древнеримской армии в военное время


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Исторические, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики
c.94.0000
203
Терміни, поняття довідників
Алод


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.16
204
Терміни, поняття довідників
Амеріди


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.17
205
Терміни, поняття довідників
Амеріндологія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.17-18
206
Тези
Антикознавство в Київському Імператорському університеті Св. Володимира в 1834-1842 роках


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2014
207
Праці конференції
Антикознавство в Київському Імператорському університеті Св. Володимира в 1834-1842 рр.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2014
208
Наукова стаття
Антикознавство в Університеті Св. Володимира в 60–х – 80–х роках ХІХ ст. в контексті загальної лібералізації та змін на історико–філологічному факультеті


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.86 c.19-22
209
Терміни, поняття довідників
Античність


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.27-28
210
Терміни, поняття довідників
Арабістика


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.36
211
Терміни, поняття довідників
Ассиріологія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.49
212
Терміни, поняття довідників
Африканістика


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.52-53
213
Терміни, поняття довідників
Аятолла


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.53-54
214
Терміни, поняття довідників
Баналітет


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.57
215
Терміни, поняття довідників
Барон


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.58-59
216
Терміни, поняття довідників
Бенефіцій


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.61-62
217
Терміни, поняття довідників
Бодгісаттва


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.69-70
218
Терміни, поняття довідників
Брахманізм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.77-79
219
Терміни, поняття довідників
Буддологія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.80
220
Терміни, поняття довідників
Буракумін


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.81
221
Терміни, поняття довідників
Васалітет


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.87-88
222
Терміни, поняття довідників
Ведизм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.89-90
223
Праці конференції
Взаємовідносини Франциска І з Паризьким університетом в контексті формування раннього французького абсолютизму


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Історичні етюди: збірник. наукових праць.
т.4 c.125-127
224
Терміни, поняття довідників
Візир


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.97
225
Праці конференції
Восточная политика Франциска І Валуа: опыт военно-политического взаимодействия Франции и Порты во второй четверти XVI века


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Культура, наука, образование: проблемы и перспективы
т.1 c.18.0000
226
Терміни, поняття довідників
Гейша


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.109
227
Терміни, поняття довідників
Герцог


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.116-117
228
Терміни, поняття довідників
Граф


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.132-133
229
Терміни, поняття довідників
Гурії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.136
230
Терміни, поняття довідників
Дар Аль-Гарб


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.139
231
Терміни, поняття довідників
Дар Аль-Іслам


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.139
232
Наукова стаття
Дві промови Фемістія як історичне джерело


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2014
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
т.1 c.109-114
233
Наукова стаття
День св. Мартіна у ранньомодерних Нідерландах (1480 – 1580-ті): топоси, наративи, візуальність


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
т.1 c.131-135
234
Терміни, поняття довідників
Дервіш


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.152
235
Терміни, поняття довідників
Джайнізм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.157-158
236
Терміни, поняття довідників
Джихад


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.171-172
237
Терміни, поняття довідників
Дзен-буддизм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.172
238
Тези
Дослідження античних старожитностей Північного Причорномор’я в доробку викладачів Імператорського університету Св. Володимира


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.322-327
239
Наукова стаття
Етруські джерела римської ритуальної практики.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Древнее Причерноморье. – Одесса
т.10 c.424-430
240
Праці конференції
Забобони в політичних практиках Римської Імперії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Елліністична цивілізація: політика, економіка, культура. Збірник матеріалів наукової конференції
c.87-91
241
Праці конференції
Звинувачення в магії в судових процесах І ст. за повідомленнями Тацита


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.318-322
242
Наукова стаття
Звичай «радісного в’їзду» як засіб зміцнення та сакралізації влади Франциска І Валуа


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.66-70
243
Праці конференції
Зміст поняття «диктатура» у Стародавньому Римі та його еволюція


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Богданівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
c.404.0000
244
Терміни, поняття довідників
Ієрархія феодальна


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.229
245
Наукова стаття
Ім’я в релігійній традиції Стародавнього Риму


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.79 c.100-102
246
Терміни, поняття довідників
Імам


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.233-234
247
Терміни, поняття довідників
Імунітет


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.236-237
248
Терміни, поняття довідників
Інвеститура


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.237
249
Терміни, поняття довідників
Індуїзм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.239-240
250
Терміни, поняття довідників
Індульгенція


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.240-241
251
Терміни, поняття довідників
Інтердикт


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.247
252
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник


Історичний факультет
Археології та музеєзнавства
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Давньої та нової історії України
Етнології та краєзнавства
Історії для гуманітарних факультетів
Історії Росії
Історії слов'ян
Історії стародавнього світу та середніх віків
Новітньої історії України
Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Української історії та етнополітики
Орлова Тетяна Володимирівна
Мороз Інна Миколаївна
Коцур Галина Георгіївна
Латиш Юрій Володимирович

Шидловський Павло Сергійович
Синиця Євген Валентинович


Машевський Олег Петрович
Павленко Валерій Михайлович
Городня Наталія Данилівна
Іванов Олександр Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Папенко Наталія Степанівна
Таран Макар Анатолійович
Шевченко Наталія Ігорівна
Щербак Микола Григорович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Калакура Ярослав Степанович
Сорока Юрій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Зубко Андрій Миколайович
Колесник Віктор Федорович
Сергійчук Володимир Іванович
Божко Олег Іванович
Надтока Олександр Михайлович

Рудь Микола Олексійович
Рубель Вадим Анатолійович
Гоман Юрій Олексійович
Пуховець Дмитро Сергійович
Малацай Ірина Володимирівна
Мотрук Світлана Миколаївна
Капелюшний Валерій Петрович
Борисенко Мирослав Володимирович
Гончаров Олександр Петрович
Громова Наталія Олександрівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Конта Ростислав Михайлович
Кузіна Наталія Вікторівна
Пилипенко Віктор Володимирович
Терес Наталія Володимирівна
Литвин Володимир Михайлович

Боровик Микола Андрійович
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Савченко Григорій Петрович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Черевичний Геннадій Семенович
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Адамська Ірина Геннадіївна
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
253
Терміни, поняття довідників
Карма


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.287
254
Терміни, поняття довідників
Каста


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.288-289
255
Терміни, поняття довідників
Катехуменат


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.290-291
256
Наукова стаття
Кермессы и карнавалы: хроматика народных празднований в ренессансных Нидерландах


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей.
т.4 c.277-284
257
Тези
Кермессы и карнавалы: хроматика народных празднований в ренессансных Нидерландах (конец XV – перв. пол. XVI в.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей.
c.45.0000
258
Наукова стаття
Коллегия весталок в английской историографии


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Актуальные вопросы современной науки
т.31 c.18.0000
259
Наукова стаття
Коллегия весталок в английской историографии.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Актуальные вопросы современной науки
т.31 c.18-29
260
Терміни, поняття довідників
Колонат


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.314-315
261
Наукова стаття
Константин Великий та Трдат ІІІ: хто був першим християнським правителем?


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.83 c.8-12
262
Терміни, поняття довідників
Континуїтет


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.328-329
263
Терміни, поняття довідників
Король


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.335-336
264
Терміни, поняття довідників
Латифундія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.352
265
Терміни, поняття довідників
Лен


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.355
266
Терміни, поняття довідників
Майорат


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.370-371
267
Терміни, поняття довідників
Майордом


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.371
268
Терміни, поняття довідників
Майяністика


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.371
269
Терміни, поняття довідників
Манускрипт


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.374-375
270
Тези
Марновірство (deisidaimonia) в роботах Плутарха


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.0.0000
271
Наукова стаття
Марновірство смерті: привиди в Стародавньому Римі


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.40 c.109-113
272
Терміни, поняття довідників
Медієвістика


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.383-384
273
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Історія Греції. Історія Риму» для студентів І курсу історичного факультету (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2014
Логос
c.1-60
274
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Історія Греції. Історія Риму» для студентів І курсу історичного факультету (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2014
Логос
c.1-60
275
Праці конференції
Місце Мілона в партії помпеянців


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Коваль Андрій Павлович
2014
Електронні видання
c.274.0000
276
Терміни, поняття довідників
Муедзин


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.412
277
Терміни, поняття довідників
Муфтій


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.415
278
Терміни, поняття довідників
Нірвана


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.433
279
Терміни, поняття довідників
Ном


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.435-436
280
Наукова стаття
Образ «тріумфуючого Цезаря», «благородного короля Франциска», за «Щоденником Луїзи Савойської»


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.5.0000
281
Наукова стаття
Образ блазня в мистецтві ренесансних Нідерландів: між соціальною реальністю та популярною образністю


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.26.0000
282
Тези
Образ ведьмы в римской литературной традиции


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Сергеевские чтения: Сборник тезисов.
c.48.0000
283
Тези
Образ ведьмы в римской литературной традиции


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Сергеевские чтения: Сборник тезисов.
c.48
284
Наукова стаття
Образ відьми в римській літературній традиції


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.41 c.57-62
285
Наукова стаття
Образ монарха-правителя в уявленні Франциска І Валуа (за ордонансами та едиктами короля)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.9 c.43-48
286
Терміни, поняття довідників
Община-марка


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.442-443
287
Праці конференції
Оголене та одягнене тіло в повсякденні міщан Англії ХІ-ХІІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2014
288
Терміни, поняття довідників
Орієнталістика


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.450
289
Наукова стаття
Основні цінності populus Romanus республіканського періоду за поемою Вергілія «Енеїда»


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.39 c.53-58
290
Праці конференції
Острів Делос під контролем Афін у другій половині V ст. до Р. Х.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології.
c.213.0000
291
Наукова стаття
Офіційна персоніфікація південнокорейських героїв Корейської війни 1950-1953 рр. як сегмент національної пам’яті Техан Мінґук


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2013
Міжнародні чинники національної пам’яті.
c.106-118
292
Праці конференції
П’ять відчуттів та «Корабель дурнів»: досвід рецепції твору С.Бранта у французькій гуманістичній думці початку XVI ст. («La Nef des folles» Й.Бадія)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
293
Терміни, поняття довідників
Пери


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.480-481
294
Наукова стаття
Політика радянської влади щодо дітей «неблагонадійних елементів» у 1930-их роках


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Гоман Юрій Олексійович

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.116 c.17-20
295
Терміни, поняття довідників
Потлач


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.506-507
296
Наукова стаття
Походження та соціальний статус весталок у Стародавньому Римі (VIII-I ст. до Р.Х.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.45.0000
297
Терміни, поняття довідників
Право магдебурзьке


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.512-513
298
Наукова стаття
Практические нужды университета эпохи Реформации и пути их решения в представлении гуманиста-теолога (по трактату Ф. Меланхтона Privilegia Academiae Lipsiensis)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Котляров Петро Миколайович
2014
Средневековый город
т.24 c.65-75
299
Праці конференції
Противостояние и подчинение: корона и Парижский парламент в процессе становления абсолютизма (по эдиктам и ордонансам Франциска І)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2014
Культура, наука, образование: проблемы и перспективы
т.1 c.17-19
300
Терміни, поняття довідників
Раджа


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.531-532
301
Матеріали конференції
Рекомендательные письма как средство укрепления respublica literaria (за перепиской Филиппа Меланхтона)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Котляров Петро Миколайович
2014
Культура, наука, образование: проблемы и перспективы
т.1 c.51-54
302
Тези
Ренесансне мистецтво як засіб формування раннього абсолютизму за правління Франциска І Валуа


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Каразинські читання. Харків
c.46.0000
303
Терміни, поняття довідників
Рента феодальна


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.569
304
Тези
Розвиток антикознавства в Університеті Святого Володимира у 60-х рр. ХІХст. в контексті загальної лібералізації та реформи історико-філологічного факультету


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.279-283
305
Праці конференції
Роль "Північного" Гуманізму у становленні гротескного жанру в нідерландському живописі середини XVI ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Богданівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
c.381.0000
306
Терміни, поняття довідників
Самураї


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.582-583
307
Наукова стаття
Семантика та розуміння терміну «superstitio» у працях Цицерона


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.77 c.199-202
308
Терміни, поняття довідників
Семітологія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.585
309
Терміни, поняття довідників
Середні віки (Середньовіччя)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.587-588
310
Терміни, поняття довідників
Синергетика


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.591-592
311
Терміни, поняття довідників
Синологія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.593
312
Тези
Суеверия о смерти: призраки в Древнем Риме


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Культура, наука, образование: проблемы и перспективы
т.1 c.76-78
313
Тези
Суеверия о смерти: призраки в Древнем Риме


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Культура, наука, образование: проблемы и перспективы
т.1 c.76.0000
314
Терміни, поняття довідників
Султан


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.612-613
315
Терміни, поняття довідників
Сунізм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Гоман Юрій Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.613-614
316
Терміни, поняття довідників
Суфізм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.618
317
Тези
Трактат Ф. Меланхтона «De Vestitu» («Про одяг», 1527): до питання про «хромофобію» в епоху Реформації


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.314-318
318
Терміни, поняття довідників
Трубадури


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.638-639
319
Терміни, поняття довідників
Тюркологія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.640-642
320
Терміни, поняття довідників
Улем


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.643
321
Терміни, поняття довідників
Урбаністика історична


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.643-644
322
Терміни, поняття довідників
Феод


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.657
323
Терміни, поняття довідників
Феодалізм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.657-659
324
Терміни, поняття довідників
Хадж


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.667-668
325
Терміни, поняття довідників
Хадіс


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.668
326
Терміни, поняття довідників
Халіф


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.668-669
327
Терміни, поняття довідників
Хіджаб


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.674-675
328
Терміни, поняття довідників
Цезарепапізм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.683
329
Терміни, поняття довідників
Шиїзм


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Гоман Юрій Олексійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.701-703
330
Терміни, поняття довідників
Шьогун


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.707-708
331
Терміни, поняття довідників
Юдаїка


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.708-709
332
Терміни, поняття довідників
Японістика


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.711
333
Тези
Adagiorum Chiliades: роль та місце прислів’їв та приказок в популярних практиках ранньомодерних Нідерландів (1490-ті – 1560-


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
334
Хрестоматія
Англійські фабліо ХІІІ ст.: Збірка


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Охріменко Олександр Святославович
2013
335
Тези
Антикознавча спадщина Федора Герасимовича Міщенка


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2013
336
Праці конференції
Античність як дзеркало європейської цивілізації: Cupiditas modernisationis


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії»
c.31.0000
337
Праці конференції
Афинские амфиктионы на Делосе в IV в. до н. э.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
338
Наукова стаття
Введение


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2013
Историки Доколумбовой Америки и Конкисты. Книга первая. Фернандо де Альва Иштлильшочитль. Хуан Баутиста де Помар
c.0.0000
339
Наукова стаття
Вищі республіканські магістрати у Стародавньому Римі


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.65 c.150.0000
340
Тези
Давньоантична комедія: еволюція в контексті епохи


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.16.0000
341
Наукова стаття
Державотворчі процеси на Полаб’ї у ІХ – ХІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.7 c.9.0000
342
Наукова стаття
Дракон Ямата-но орочі: відтворення «первісної» зовнішності


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2012
Східний світ
c.141.0000
343
Праці конференції
Етруські джерела римської ритуальної практики


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
344
Тези
Забобони в політичних практиках Римської Імперії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
345
Праці конференції
Злые женщины в картинах "de Zotte Schilders": иконографический и социальный аспекты


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2012
346
Праці конференції
Зміцнення королівської влади за Франциска І Валуа


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
347
Тези
Зовнішньополітичні орієнтири Римської держави сер. ІІІ - пер.пол. ІІ ст. до н.е. у висвітленні Полібія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.4.0000
348
Праці конференції
Историко-хронологические метаморфозы «Хвандан Коги»


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2013
Седьмая международная востоковедная конференция (Торчиновские чтения): Метаморфозы.
т.2 c.119.0000
349
Наукова стаття
Историография общественно-хозяйственного устройства империи инков


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
350
Наукова стаття
К вопросу о реформировании культа и храмового хозяйства в инкской империи (Перу, XV в.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
351
Наукова стаття
Календарь доколумбовых индейцев Анд по сведениям Фернандо де Монтесиноса и Бласа Валеры


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
352
Тези
Колегія весталок у Римській республіці: походження, особливості формування, значення


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
353
Тези
Коло спілкування Жана Кальвіна в студентські роки: гуманістичні ідеї


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.58.0000
354
Наукова стаття
Латини Брунетто. Книга о сокровище. Кн. ІІІ. Ч. 2. Гл. XXIV/ Пер. со старофранц.; вступ. ст. и коммент.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2012
355
Тези
Марновірство (deisidaimonia) в роботах Плутарха


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
356
Наукова стаття
Н.В.Етруські джерела римської ритуальної практики


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
357
Праці конференції
Образ ведьмы в римской литературной традиции


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
358
Тези
Образ Константина Великого в «Новой истории» Зосима


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2013
Сергеевские чтения: Сборник тезисов.
c.63.0000
359
Праці конференції
Образ міняйл середини XVI сторіччя в Нідерландах у творчості Марінуса ван Реймерсвале (1490-1546)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2012
360
Праці конференції
Образы женской Старости в латинской литературе І в. до н.э. – ІІ в. н.э.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
361
Тези
Особливості викладення античної історії в Київському університеті Св. Володимира на початку XX ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Крижевський Антон Васильович
2013
Каразинські читання. Харків
c.314.0000
362
Тези
Проблема Кумранських рукописів у працях Й.Д.Амусіна та І.С.Свінцицької


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.22.0000
363
Праці конференції
Проблема легітимації влади у Римській республіці


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
364
Тези
Ренесансне мистецтво як засіб формування раннього абсолютизму за правління Франциска I Валуа


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Каразинські читання. Харків
c.46.0000
365
Наукова стаття
Рим Стародавній


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2012
Енциклопедія історії України
c.200.0000
366
Праці конференції
Ритуал в политической жизни Римской республики во времена Пунических войн.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
367
Тези
Розподіл функцій та обов'язків між легіонерами і союзними військами по виконанню робіт з влаштування та оборони римського табору (за Полібієм)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.14.0000
368
Праці конференції
Роль «Північного» Гуманізму у становленні гротескного жанру в нідерландському живописі середини XVI ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
369
Тези
Роль китайських традицій у формуванні ідеології інституту імператорської влади Японії VII-VIII століття


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.27.0000
370
Тези
Роль місії святого Патріка в християнізації Ірландії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.35.0000
371
Праці конференції
Роль пальми у культі Аполлона Делоського за даними античних авторів


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
372
Наукова стаття
Селянин як "Інший": образи селян очима містян в Нідерландах середини XVI ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
373
Праці конференції
Смак до химерного: гротеск у нідерландському живописі першої половини XVI сторіччя


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2012
374
Тези
Современные подходы к рассмотрению проблемы роста динамики stipendium militum


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2013
Сергеевские чтения: Сборник тезисов.
c.56.0000
375
Тези
Современные подходы к рассмотрению проблемы роста динамики stipendium militum


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2013
Сергеевские чтения: Сборник тезисов.
c.56.0000
376
Тези
Соціальне становище провінційної еліти в імперії інків Тавантінсуйу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
377
Тези
Теорії і класифікації снів в Античності


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
378
Праці конференції
Термін «superstitio» в античні думці: римський контекст


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
379
Наукова стаття
Ф. Я. Фортинский (1846 - 1902) и его вклад в развитие отечественной медиевистики


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рудь Микола Олексійович
2013
Рязанская старина.
т.5 c.127.0000
380
Праці конференції
Фискальная политика империи инков: проблема существования подати, дани, повинностей


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
381
Тези
Характеристика головних причин виникнення ландскнехтів у піздньосередньовічній Німеччині


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.56.0000
382
Тези
Царська титулатура Дарія І в Єгипті ІІ-VIII ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.4.0000
383
Праці конференції
Щодо змісту "архаїчної революції" в античній Елладі: "поліс заради свободи"


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2013
Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень Восьмого Всеукраїнського наково-практиичного семінару
c.0.0000
384
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Японія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2013
Енциклопедія історії України
т.10 c.750-753
385
Наукова стаття
«Традиції та звичаї тюрків очима ромеїв (на основі перекладу фрагменту «Історії» Менандра Протектора»)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.26.0000
386
Наукова стаття
Sodales и sodalitas в «Истории» Тита Ливия


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.17.0000
387
Наукова стаття
Ведична музика в історичному розвитку Індії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків


2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.24.0000
388
Праці конференції
Зміни в організаційній системі перської (сасанідської) армії після повалення парфянського панування


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2012
Сходознавчі читання А. Кримського: міжнародна наукова конференція.
т.16 c.93.0000
389
Наукова стаття
Импортные керамические сосуды в некрополях Боспора


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.0.0000
390
Наукова стаття
К вопросу о клятве участников заговора Катилины


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.8.0000
391
Наукова стаття
Личные имена, индикаторы столичного или фиванского происхождения памятников позднего Среднего царства


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.31.0000
392
Наукова стаття
Партійний сегмент політичної історії південнокорейської Шостої республіки


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2011
Східний світ
c.120.0000
393
Наукова стаття
Полисная безопасность в трактате Ксенофонта «О доходах»


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків


2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.19.0000
394
Наукова стаття
Правовые нормы и практика распределения provinciae quaestorum в Римской республике


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.21.0000
395
Наукова стаття
Проблемы перевода «Энеиды» Вергилия в письмах А.А. Фета Д.И. Нагуевскому


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.6.0000
396
Наукова стаття
Скіфська «новорічна містерія» та її пізні ремінісценції


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.14.0000
397
Наукова стаття
Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.110 c.28.0000
398
Наукова стаття
«Загальне наставляння» та його роль у розбудові християнської держави Карла Великого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.8.0000
399
Наукова стаття
«Хроніка Перу» Педро де Сьєса де Леона: джерелознавчий аналіз


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.25.0000
400
Наукова стаття
«Хроніка Перу» Педро де Сьєса де Леона: джерелознавчий аналіз


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.25.0000
401
Наукова стаття
Алкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме «Легенда о хороших женщинах»)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.56.0000
402
Наукова стаття
Арон Якович Гуревич та основні проблеми історичної антропології


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.39.0000
403
Наукова стаття
Аугсбурзький релігійний мир як рубіжний пункт лютеранської конфесіоналізації в Німеччині


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.30.0000
404
Наукова стаття
Вчений і педагог – Валентина Олексіївна Маркіна


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.51.0000
405
Наукова стаття
Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.9.0000
406
Наукова стаття
Еволюція образу Анни Ярославни у французькій та вітчизняній історіографіях


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.33.0000
407
Наукова стаття
Епископ Годри: этапы церковной карьеры (по материалам «Автобиографии» Гвиберта Ножанского)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.23.0000
408
Наукова стаття
Еразм Роттердамський і рух за оновлення католицької церкви в XVI столітті


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.15.0000
409
Наукова стаття
Етнокультурні процеси на території Західного Помор’я у V – Х ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.34 c.29.0000
410
Наукова стаття
Етнополітичні процеси на Полаб’ї у VI – VIII ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.53.0000
411
Наукова стаття
Історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського 1930-1950-х рр.: марризм і «Емпоріальна» теорія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.8.0000
412
Наукова стаття
Історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського: дореволюційний етап


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Древнее Причерноморье. – Одесса
т.9 c.76.0000
413
Наукова стаття
Історіографія суспільно-господарського устрою імперії інків


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.25.0000
414
Наукова стаття
Історіографія суспільно-господарського устрою імперії інків


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.25.0000
415
Наукова стаття
Контракт Століття: азербайджанський вимір (до 15-річчя Угоди)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.90.0000
416
Наукова стаття
Місце і роль епохи Відродження в історії Європи


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.0.0000
417
Наукова стаття
Наукові проблеми І.В.Лучицького у світлі сучасної історіографії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.59.0000
418
Наукова стаття
Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.14.0000
419
Праці конференції
Переименования официального названия Кореи в 1897 и 1910 гг.: японский след в политико-идеологическом подтексте филологической традиции


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2009
420
Наукова стаття
Петрарка и культурно-эстетические ориентиры эпохи (по трактату «О средствах против превратностей судьбы»)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.19.0000
421
Наукова стаття
Побут і повсякдення англійської армії в роки Столітньої війни


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.105 c.29.0000
422
Наукова стаття
Политическая жизнь и городское строительство Флоренции во второй половине XIII – XIV вв.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.43.0000
423
Наукова стаття
Проблема багатозначності назви поетичної збірки «Ман’йошю» та її адекватного розуміння й перекладу європейськими мовами


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2011
424
Наукова стаття
Проект нового хрестового походу у “Flos historiarum terre orientis” Гетума Вірменина (1307 р.) та його сприйняття в Європі у XIV-XVI ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.48.0000
425
Наукова стаття
Прокопій Кесарійський. Війна з персами (переклад з давньогрецької)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
Пуховець Дмитро Сергійович
2011
426
Наукова стаття
Розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира у 70 — 80-ті рр. ХІХ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.53 c.176.0000
427
Наукова стаття
Спорядження англійської армії в роки Столітньої війни


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Археологія
c.72.0000
428
Наукова стаття
Стан медієвістичних досліджень в Київському університеті наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.48 c.211.0000
429
Наукова стаття
Твори Сугерія, абата монастиря Сен-Дені, як джерело з історії Франції першої половини ХІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.5.0000
430
Наукова стаття
Традиціоналізм і радикалізм у реформаційному вченні і діяльності Андреаса Боденштайна Карлштадта (1486 – 1541)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.26.0000
431
Наукова стаття
Третій хрестовий похід (1189 – 1192 рр.) у рецепції “Київського літопису” ХІІ ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.45.0000
432
Наукова стаття
Три суспільні стани і проблема міста в середні віки


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.32.0000
433
Наукова стаття
Упакаль К’ініч – правитель Паленке


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.103 c.32.0000
434
Наукова стаття
Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2010
Східний світ
c.150.0000
435
Наукова стаття
Флорентийская «Libertas» как гражданское полноправие: интерпретации обыденного сознания


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.106 c.35.0000
436
Наукова стаття
Ветерани армії в структурі римського соціуму (I ст. до н.е. – початок II ст. н.е.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2010
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.19.0000
437
Наукова стаття
Війна Константина Великого проти Максенція


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2010
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.169.0000
438
Наукова стаття
Військові реформи Константина Великого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2010
Часопис української історії. Збірник наукових праць
c.42.0000
439
Наукова стаття
Заселення слов’янами території Полаб’я та їх етнокультурний розвиток у VI –VIII ст.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2010
Історичний журнал
c.154.0000
440
Наукова стаття
Навернення Константина Великого у християнство: традиція та реальність


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.96 c.52.0000
441
Наукова стаття
Партійне будівництво у південнокорейській державі Техан мінґук доби перших республік (1948-1961)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2010
Східний світ
c.115.0000
442
Наукова стаття
Партійне будівництво як сегмент національно-визвольної боротьби корейського народу за державний суверенітет батьківщини


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2010
Східний світ
c.86.0000
443
Наукова стаття
Персоніфікація полководців антиколоніальної національно-визвольної боротьби корейського народу як віддзеркалення державної ідеології південнокорейської республіки Техан мінґук


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2010
Східний світ
c.61.0000
444
Наукова стаття
Транскрибування японських слів засобами української мови: проблеми і пропозиції


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2009
Східний світ
c.151.0000
445
Монографія
The role of bishops in Icelandic society (1056-1211): Political and social aspects of activities


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
446
Наукова стаття
Армія в соціально-економічній політиці ІІ тріумвірату


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2009
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.28
447
Наукова стаття
Армія в соціально-економічній політиці ІІ тріумвірату


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2009
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.28 c.146.0000
448
Наукова стаття
Внесок Л.С.Чіколіні у дослідження суспільної думки ранньомодерної Італії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
449
Праці конференції
Глибоководні археологічні дослідження середньовічних кораблів у Чорному морі


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
Чернігів: Сіверянська думка
c.68.0000
450
Праці конференції
Государство Хван-ґук: мифы и реалии хронологии


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2009
451
Наукова стаття
Динаміка зміни культових комплексів у центральній частині Мірмекія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
Історія релігій в Україні. Науковий щорічник
т.1 c.48.0000
452
Наукова стаття
Домоволодіння ІІ-ІІІ ст. н.е. з розкопок Мірмекія


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.94 c.0.0000
453
Праці конференції
Етапи колонізації Боспору


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
Каразинські читання. Харків
c.45.0000
454
Наукова стаття
Загибель античного Мірмекія в світлі останніх археологічних досліджень


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
455
Наукова стаття
Копенгагенський союзний договір 1709 між Російською державою і Датським королівством


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2008
Енциклопедія історії України
т.5 c.126.0000
456
Наукова стаття
Лютеранство і православ’я: Екуменічна діяльність Ф.Меланхтона та спроба релігійного порозуміння


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Котляров Петро Миколайович
2008
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К.
т.14 c.161.0000
457
Наукова стаття
Мирмекий в римское время


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2008
Сугдейський збірник - К.
т.3 c.16.0000
458
Наукова стаття
Оновлення системи комплектування та соціального складу римської армії в кінці ІІ-І ст. до н.е.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2009
459
Наукова стаття
Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2009
Східний світ
c.77.0000
460
Наукова стаття
Політичні репресії в Римській республіці за часів Сулли


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
c.58.0000
461
Наукова стаття
Розвиток ветеранського землеволодіння в І ст. до н.е.


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пількевич Андрій Леонідович
2009
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.5.0000
462
Праці конференції
Соціальні відносини на Криті в V ст. до Р.Х. на основі Гортинського Кодексу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2009
Каразинські читання. Харків
c.73.0000
463
Наукова стаття
Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2009
Східний світ
c.63.0000
464
Наукова стаття
Хрещення та катехуменат Константина Великого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Пуховець Дмитро Сергійович
2009
Часопис української історії. Збірник наукових праць
c.69.0000
465
Наукова стаття
Аттика в період "темних століть" і на початку архаїчного періоду. "Синойкізм Тесея". З циклу "Антична цивілізація". Стаття шоста


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2008
Історія в школах України: Науково-методичний журнал
c.47.0000
466
Наукова стаття
Демократія тут ні до чого


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2008
Газета «День»
т.115 c.4.0000
467
Наукова стаття
Дещо про мову науки, або роздуми історика на теми сьогодення


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2007
Газета "День"
c.3.0000
468
Наукова стаття
До питання про адекватність перекладу назви першої збірки найдавнішої японської поезії "Ман'йосю"


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2007
Східний світ
c.114.0000
469
Наукова стаття
До питання щодо методів у політичний боротьбі за демократизацію Афінського суспільства (від реформ Солона до Ефіальта: VI ст. - перша половина Vст.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2007
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки
т.16 c.16.0000
470
Монографія
Історія села Круподеринці


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2008
471
Наукова стаття
Китай


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2007
Енциклопедія історії України
т.8 c.305.0000
472
Наукова стаття
Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання. "Кілонова смута". З циклу "Антична цивілізація". Стаття сьома


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2008
Історія в школах України: Науково-методичний журнал
c.42.0000
473
Наукова стаття
Рання праця Грушевського з джерелознавства історії полабсько-прибалтійських слов'ян


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
474
Наукова стаття
Спартанський поліс в архаїчну добу. З циклу «Антична цивілізація»


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2007
Історія в школах України: Науково-методичний журнал
c.35.0000
475
Наукова стаття
Страх, очікування і сподівання: західноєвропейське суспільство на порозі Нового часу


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Котляров Петро Миколайович
2008
Історія і правознавство
c.2.0000
476
Наукова стаття
Филипп Меланхтон и православие: поиски союзников


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Котляров Петро Миколайович
2008
Древнее Причерноморье. – Одесса
т.8 c.185.0000
477
Наукова стаття
Буденне життя. Архітектура та мистецтво давнього Китаю


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
Журнал "Історія в школах України"
c.51.0000
478
Наукова стаття
Греція XI-IX ст.до н.е. (з циклу "Антична цивілізація" )


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2007
Журнал "Історія в школах України"
c.46.0000
479
Наукова стаття
Греція в архаічний період. Утворення античного грецького поліса: (з циклу "Антична цивілізація")


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Ставнюк Віктор Володимирович
2007
Журнал "Історія в школах України"
c.37.0000
480
Наукова стаття
Деякі питання мінойської монархії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
c.216.0000
481
Наукова стаття
Загадка смерти яматоского царя Бурэцу и ее религиозно-политическое последствие


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2007
482
Наукова стаття
Звичаї, обряди та розваги у стародавній Індії та Китаї


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
Журнал "Історія в школах України"
c.49.0000
483
Праці конференції
К вопросу о методике определения уровня жизни японского самурайства эпохи Токугава: постановка проблемы


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Рубель Вадим Анатолійович
2006
484
Наукова стаття
Концепції переходу первісних суспільств до відтворюючого господарства


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
485
Наукова стаття
Кость Штеппа – співробітник Михайла Грушевського


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
486
Наукова стаття
Мови, писемність, освіта, наукові знання, література, архітектура та мистецтво Стародавньої Індії. Буденне життя


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2006
Журнал "Історія в школах України"
c.65.0000
487
Наукова стаття
Передвесільний етап одруження на Рівенщині (др. пол. XIX - пер. пол. XX ст.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.110.0000
488
Наукова стаття
Писемність, освіта, наукові знання, релігія та міфологія стародавнього Китаю


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
Журнал "Історія в школах України"
c.47.0000
489
Наукова стаття
Релігія Давньої Індії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2006
Журнал "Історія в школах України"
c.47.0000
490
Монографія
Рыцарство в средневековой Европе


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
Грачов Юрій Гелійович
2006
491
Наукова стаття
Соціальний склад ісландського єпископату (друга половина XI – початок XIII ст.)


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
492
Наукова стаття
Співпраця Кирила Студинського та Михайла Грушевського


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
493
Наукова стаття
Феодалізм та його місце в історії


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
494
Наукова стаття
Формування етнічних меж Волині


Історичний факультет
Історії стародавнього світу та середніх віків
2007
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
c.153.0000

Повернення до списку

Вгору