Структурні підрозділи

Кафедра: Реклами та зв’язків з громадськістю


ID: 6969
Кількість показів: 4188
дата змінення: 24.11.2014 18:12:50
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
791
Коммуникационные воззрения Никласа Лумана // Мультимедийная журналистика Евразии-2009: стратегический PR, спортивный маркетинг, медиапроекты в инновационном формате развития СМИ Востока и Запада. Казань: Сборник научных статей и материалов. Казань: Казан.


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
792
Комунікативні методи проведення PR-кампаній у мережі Інтернет: медіа ефекти в мережі Інтернет у контексті роботи PR-служби // Актуальні питання масової комунікації / науковий журнал / голов. ред. Різун В.В. ; Інститут журналістики КНУ Імені Тараса Шевч


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
793
Людина в інформаційній цивілізації (концепт-гіпотеза) Інформаційне суспільство/Науковий журнал. 2008.- Вип 8.-С. 30-36. / [Електронний ресурс Національної бібліотеки України]// Режим дуступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/is/2008_8/Bugrym%20V.%20V


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
794
Некоторые аспекты глобализации в сфере масс-медиа // VII Сургучевские чтения: Культура провинции: локальный и глобальный контекст: сборник материалов Международной научно-практической конференции / под ред. А.А. Фокина, О.И. Лепилкиной. – Ставрополь: Изд-


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
795
Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра рекламы и связей с общественностью по Болонской системе/В.В. Бугрим//Материалы ХІІІ Всероссийской Конференции заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей.


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
796
Передмова від видавця до книги Вайшенберг З. Журналістика та медіа: Довідник / Загфрід Вайшенберг, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен / Перекл. з нім. П.Демешко та К.Макєєв; За загал. ред. В.Ф.Іванова та О.В.Волошенюк. – К.: Центр вільної преси, Акад


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
797
Современные теории и модели журналистики // Информационное пространство региона: история, современность и актуальные проблемы: сборник научных статей и материалов Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), г. Чебоксары, 26-2


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
798
Способи представлення національної ідентичності країн на міжнародній арені в епоху глобалізації / Юлія Щегельська // Nota Bene: Зб. матеріалів першої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку наукової думки» (18 – 25 жовтня 2


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
799
Тенденції в сучасній українській політичній комунікації. Інновації комунікативних методів побудови політичного іміджу в період зміни еліт // Типологічні характеристики українського недійного контенту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції /


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
800
Типи та види аналізу змісту // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль-Льві


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю

Повернення до списку

Вгору