Структурні підрозділи

Кафедра: Мови та стилістики


ID: 6972
Кількість показів: 3462
дата змінення: 24.11.2014 18:13:06
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
441
Наука і практика в педагогічних звершеннях Л. Ю. Ше¬вченко // Мова, суспі¬льство, журналістика: : Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Київ: ВПЦ «Київський


Інститут журналістики
Мови та стилістики
442
Науково-публіцистична картина світу Сергія Єфремова / Людмила Супрун // Матеріали четвертих Всеукраїнських Єфремовських читань. До 130-річчя з дня народження Сергія Олександровича Єфремова (5-6 жовтня 2006 р.) / редкол.: Поліщук В.Т. (відп. ред.) та ін. –


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
443
Основні тенденції розвитку публіцистичного мовлення як мас-медійного засобу передачі інформації / Супрун Л.В. // Розвиток наукових досліджень’2009: матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 23-25 листопада 2009 р. – Полтава:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
444
Особенности функционирования вставных конструкций в языке современного прессового репортажа // Международная журналистика − 2013 : глобализация и регионализация информационного пространства: Материалы Второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
445
Подорожній репортаж на сторінках українських друкованих видань // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов современности: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Института языка и


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
446
Позиціювання субконцепту “українське слово” у вісниківському дискурсі М. Грушевського / Л.В. Супрун // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції 18-19 листопада 2010 р. / ред. кол. В


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
447
Репрезентація "чужих" у мас-медійному тексті // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі: За матеріалами ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови "Мовні процеси в сучасному медіапрос


Інститут журналістики
Мови та стилістики
448
Світоглядне й ідеологічне навантаження донцовського субконцепту “націоналізм” (на матеріалі часописів “Літературно-Науковий Вістник” і “Вістник”) / Л.В. Супрун // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної на


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
449
Синергетика журналістської і читацької взаємодії в ідіостилі газетного видання // Мова, суспільство, журналіс¬тика: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Киї


Інститут журналістики
Мови та стилістики
450
Слово про наших учителів і колег (Передмова) //Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів ХVІІІміжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика»(на пошану професорів


Інститут журналістики
Мови та стилістики

Повернення до списку

Вгору