Структурні підрозділи

Кафедра: Мови та стилістики


ID: 6972
Кількість показів: 3330
дата змінення: 24.11.2014 18:13:06
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
БАСКСЬКО-КАВКАЗЬКИЙ ВЕКТОР У ДОСЛІДЖЕННІ ГЕРМАНСЬКИХ НАЗВ РОСЛИН НЕВІДОМОГО ПОХОДЖЕННЯ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Борщевський Сергій Вікторович
2019
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
c.62-68
2
Наукова стаття
Звуки міста в студентській інтерпретації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2018
Стиль і текст : науковий збірник
c.29-40
3
Навчальний посібник
Латинська мова в таблицях і схемах


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Проценко Олександра Володимирівна
2018
Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка
4
Наукова стаття
Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2019
Наукові записки Інституту журналістики
т.1 c.57-67
5
Наукова стаття
Особливості висвітлення кіберспорту в електронних спортивних медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Волобуєва Анастасія Михайлівна
2018
Образ
c.69-77
6
Матеріали конференції
Особливості інтерференційного впливу української мови на російськомовні ЗМІ в Україні


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Борщевський Сергій Вікторович
2018
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.7-11
7
Матеріали конференції
Площа Нємцова, вулиця Дудаєва, проспект Бандери… Перейменування як форма зовнішньополітичного демаршу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2018
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.25-28
8
Наукова стаття
Представлення мовної особистості через опис урбаністичного простору


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2018
Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика
c.181-184
9
Матеріали конференції
Про один компонент комунікативної діяльності: сприйняттєві і репрезентативні характеристики мовчання


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2019
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
10
Матеріали конференції
Словотвірні та комунікативно-функціональні особливості фемінітивів у сучасній українській мові


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Борщевський Сергій Вікторович
2019
Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів і тез XXV (ювілейної) міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 5 листопада 2019)
c.22-27
11
Наукова стаття
The Metro and the City: The Linguistic Landscape of Kyiv Underground and Remaking National Identity


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Фоменко Олена Степанівна
2018
Abstracts book of the International Scientific Conference «Onomastic investigations», Riga, 10-12 May, 2018. Latvian Language Institute of the University of Latvia
c.40-41
12
Наукова стаття
Кавказькі паралелі германської лексики невідомого походження


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Борщевський Сергій Вікторович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.70-72
13
Навчальний посібник
Лексикологія української мови: практикум


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2017
К.:ВПЦ "Київський університет"
14
Наукова стаття
Мовний портрет одесита крізь призму анекдоту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2018
Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика
c.93-100
15
Навчальний посібник
Навчальні завдання з граматики англійської мови для студентів-журналістів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Алексеєва Альвіна Леонтіївна
2018
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
16
Наукова стаття
Національний брендинг у контексті міжкультурної комунікації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Фоменко Олена Степанівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 c.115-120
17
Матеріали конференції
Національний брендинг у системі міжкультурної комунікації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Фоменко Олена Степанівна
2018
Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії
18
Наукова стаття
Образ міста: візуальні, тактильні та звукові характеристики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2017
Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: Міжнародна конференція
c.158-165
19
Наукова стаття
Типологія мовних помилок в українському сегменті соцільних мереж (на прикладі твіттера)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2017
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов - діалог культур. Україна і світ. Матеріали VІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier
c.87-101
20
Наукова стаття
Топоніми як маркери національної ідентичності: основні напрями досліджень


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Фоменко Олена Степанівна
2018
Національна ідентичність в мові й культурі: зб. наук. праць
c.201-206
21
Наукова стаття
Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології


Інститут філології
Мови та стилістики
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.56-70
22
Наукова стаття
Шляхи реалізації пуристичних тенденцій у сучасній українській мові


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2018
Стиль і текст : науковий збірник
c.41-55
23
Наукова стаття
Яблуні для синів у гірких землях Галини Пагутяк


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Гарєєва Марина Равільївна
2018
Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
c.292-297
24
Наукова стаття
Вираження ольфакторної рецепції як спосіб представлення мовної особистості


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2017
Стиль і текст : науковий збірник
c.32-44
25
Наукова стаття
Відчуття міста. Київ у студентських творах (одоративні характеристики)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2017
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
c.124-134
26
Матеріали конференції
До проблеми мовної нормативності урбанонімів (на матеріалі сучасної топонімії м. Києва)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2016
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.22 c.43-47
27
Матеріали конференції
Комунікаційно-синтаксична специфіка медіатекстів: мовна економія (за матеріалами сучасних газетних видань)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2016
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.22 c.67-76
28
Наукова стаття
Культурно-мовний аспект засобів масової інформації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2017
Слово Просвіти
c.6
29
Матеріали конференції
Мова медіа та її завдання перед суспільством


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Ердогду Юнус
2017
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.23 c.21-23
30
Наукова стаття
Назва країни як маркер національної ідентичності: Бірма чи М’янма


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Фоменко Олена Степанівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 c.123-127
31
Наукова стаття
Найчастотніші мовні помилки в друкованих рекламних та PR-текстах


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Ковтун Ярослава
2017
Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір
c.12-17
32
Наукова стаття
Особлива роль цифрових інновацій у розвитку і розбудові крос-медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Сарміна Ганна Лембітівна
2016
Наукові записки Інституту журналістики
т.64 c.23-28
33
Матеріали конференції
По інший бік медіамови


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Ердогду Юнус
2016
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.22 c.50-54
34
Наукова стаття
Проблеми термінологічної варіативності в процесі становлення поняття «крос-медіа»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Сарміна Ганна Лембітівна
2016
Українське журналістикознавство
c.18-24
35
Матеріали конференції
Роль мовних засобів у забезпеченні інформаційної безпеки особистості (на матеріалі німецьких ЗМІ)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Паршикова Анастасія
2016
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.22 c.84-88
36
Практикум
Українське слово для всіх і для кожного


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2017
К.: Либідь
c.1-360
37
Наукова стаття
Anecdote as an Insult


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2015
Professionalism in Journalism in the Era of New Media
c.275-283
38
Матеріали конференції
Англомовні запозичення з формантом -інг у сучасній українській мові: тематичне багатство й проблеми засвоєння


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2016
Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби
c.76-78
39
Матеріали конференції
Комунікативні аспекти аргументативних тверджень у медіатексті


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2016
Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби
c.79–81
40
Матеріали конференції
Мовна особистість у соціокультурних параметрах


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2016
Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби
c.96-97
41
Наукова стаття
Рецепція Болгарії на сторінках газет українських болгар «Роден край» (Одеса)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Швець В'ячеслав Михайлович
2015
Езиков свят (Orbis linguarum): збірник наукових праць
т.13 c.54–62
42
Навчальний посібник
Соціолінгвістика


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-157
43
Наукова стаття
Anecdote as an Insult


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Nowe Media : dylematy zagrożenia szanse
c.241-254
44
Наукова стаття
Der Suržyk im System nah verwandter Zweisprachigkeit: soziolinguistischer und linguistischer Aspekt Trasjanka und Suržyk


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Gemischte weiẞrussisch- russisch und ukrainisch- russisch Rede
c.307-326
45
Наукова стаття
La parenté des langues: un problème sociolinguistique


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique
т.7 c.105-116
46
Наукова стаття
Газетний гумор як джерело радості (на прикладі текстів газети "Сільські вісті")


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2015
Radośc : Aspecty językowo-kulturowe
c.129-142
47
Наукова стаття
Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2013
Стиль і текст : науковий збірник
т.14 c.81-92
48
Наукова стаття
Діалогічність базових концептів як ключова характеристика мовної картини світу в публіцистиці Миколи Хвильового


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Григор'єв Олександр Миколайович
2015
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUPAX
т.31 c.236-242
49
Матеріали конференції
Жанрова дифузія як умова реалізації емоційного потенціалу текстів інтерв’ю


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2015
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.8-11
50
Наукова стаття
Жанровые особенности текстов малой формы


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2015
Universum: Общественные науки : электронный научный журнал
т.16 c.1-15
51
Наукова стаття
Засоби реалізації контактовстановлювальної функції в текстах малої форми


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2015
Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір
т.1 c.8-14
52
Наукова стаття
Категорія часу як засіб емоційно-експресивного наповнення у текстах інтерв’ю


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2014
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Серя: Філологічні науки
т.39 c.159-168
53
Наукова стаття
Когнітивно-комунікативний зміст концепту РАДІСТЬ (за матеріалами опитування студентської аудиторії)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2015
Radośc : Aspecty językowo-kulturowe
c.47-58
54
Наукова стаття
Концепт «радість» в інтерпретації студентської аудиторії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Стиль і текст : науковий збірник
т.15 c.51-58
55
Наукова стаття
Літературна сторінка газети "Роден край": у національної ідентичності


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Швець В'ячеслав Михайлович
2015
Журналістика
c.150-162
56
Наукова стаття
Медіакомунікація як специфічний вид соціокультурної взаємодії: до теорії питання


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2014
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
c.10-13
57
Наукова стаття
Метафоричні моделі мовлення в публіцистиці Миколи Хвильового


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Григор'єв Олександр Миколайович
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.8-17
58
Наукова стаття
Мовні витоки комічного в текстах малих форм (На матеріалі газети «Сільські вісті»)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2015
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.138 c.499-504
59
Наукова стаття
Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Стиль і текст : науковий збірник
т.15 c.88-98
60
Наукова стаття
Морфология эмоционально-экспрессивного наполнения интервью


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2014
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология
т.2 c.94-98
61
Наукова стаття
Організаційна роль газети «Роден край» (Одеса) у створенні та популяризації діяльності національно-культурних товариств болгарської громади в Україні


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Швець В'ячеслав Михайлович
2015
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.64 c.65-68
62
Наукова стаття
Роль авторської системи тропів (на прикладі порівняння) у творенні мовної картини світу в публіцистиці Миколи Хвильового


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Григор'єв Олександр Миколайович
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.60 c.27-31
63
Матеріали конференції
Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2014
Збірник матеріалів і тез ХХ (ювілейної) міжнародної науково-практичної конференції з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.4-8
64
Наукова стаття
Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2014
Стиль і текст : науковий збірник
т.15 c.157-166
65
Наукова стаття
Способи передачі образи в анекдотах (На матеріалі українських Інтернет-сайтів)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Мова: класичне - модерне -постмодерне
т.1 c.194-201
66
Наукова стаття
Способи представлення парку Софіївка в сучасних українських туристичних путівниках


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2013
«Sofijówka» Stanisława Trembieckiego – konteksty i interpretcje
c.201-218
67
Наукова стаття
Стилістична роль риторичних запитань у структурі публіцистичного дискурсу Миколи Хвильового


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Григор'єв Олександр Миколайович
2015
Українська мова і література в школах України
т.1 c.25-31
68
Наукова стаття
Стилістичні функції апосіопези в публіцистичних та художніх творах Миколи Хвильового


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Григор'єв Олександр Миколайович
2015
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
c.105-111
69
Навчальний посібник
Український правопис: роздоріжжя і дороговкази


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2013
К.: Либідь
c.1-224
70
Наукова стаття
«Секретний пазл» успішної перевірки, або культура телефонних розмов


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2013
Фінансовий контроль
c.62 – 64
71
Наукова стаття
La parent é des langues: un problème sociolinguistique


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Carnets d’ Atelier de Sociolinguistique
т.7 c.105-116
72
Праці конференції
Висвітлення проблем наркоманії та алкоголізму в українських друкованих ЗМК: жанрові та стильові особливості


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2013
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.85-86
73
Наукова стаття
Віддане служіння українській науці. (До 105-ї річниці від дня народження Юрія Шевельова)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2013
Газета "Урядовий кур’єр"
c.1
74
Наукова стаття
До питання про штампи журналістського мовлення


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.62-64
75
Праці конференції
Жанрово-стилевые особенности ролевого репортажа в современных украинских изданиях


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Гісторыя журналістыкі : урокі мінулага і практыка сучасных СМІ
c.21-26
76
Наукова стаття
Жанрово-стильові особливості аналітичного репортажу в сучасній українській пресі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика
т.38 c.92-98
77
Праці конференції
Жанрово-стильові особливості кіно анонсу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.74–79
78
Наукова стаття
Заголовковий комплекс як базовий елемент журналістського тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.50 c.239-244
79
Наукова стаття
Использование разговорной лексики в языке современного прессового репортажа как средства увеличения экспрессивности текста


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Социально-гуманитарный вестник Юга России
т.6 c.3-7
80
Наукова стаття
Комунікативні стратегії висвітлення проблеми наркоманії в українських друкованих мас-медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.55 c.179-185
81
Праці конференції
Комунікативні стратегії висвітлення проблеми наркоманії в українських друкованих мас-медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2014
Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : збірник наукових праць
c.38-43
82
Праці конференції
Комунікаційні параметри модифікацій на теренах сучасного пресового репортажу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2014
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.8-12
83
Наукова стаття
Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.54 c.152-157
84
Наукова стаття
Крізь призму особистих відчуттів (Відгук про книжку спогадів М.Кочергана)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2013
Слово Просвіти
т.9 c.12
85
Наукова стаття
Курс соціолінгвістики в підготовці майбутніх журналістів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.302-308
86
Наукова стаття
Лексико-семантичні особливості сучасної політичної реклами


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
c.118
87
Праці конференції
Лексико-стилистическая основа парадоксального юмора в анекдотах (на материале газеты «Сегодня»)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Стилистика сегодня и завтра
c.210-213
88
Практикум
Лексикологія української мови


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2014
К.: Видавець Лисенко В. Ф. (навчальний посібник)
c.1-148
89
Наукова стаття
Листи тривоги


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2014
Слово Просвіти
т.38 c.6
90
Наукова стаття
Методи дослідження ефективності ЗМІ: СРСР 70-80 рр. ХХ ст


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.51 c.133-137
91
Праці конференції
Методи та форми роботи редакцій українських періодичних видань у висвітленні теми наркоманії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2014
Дослідження вербального і невербального компонентів контенту ЗМК: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених
c.227 – 232
92
Наукова стаття
Місто над Сіверським Дінцем


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2013
Слово Просвіти
т.9 c.9
93
Наукова стаття
Мова ЗМК як об’єкт соціолінгвістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Програма всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних комунікацій»
c.109
94
Наукова стаття
Мовна ситуація в медійному просторі України


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2014
Слово Просвіти
т.3 c.5
95
Наукова стаття
Мовні засоби творення парадоксального гумору в анекдоті


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.128 c.214-219
96
Наукова стаття
Мовні права особистості: до визначення поняття


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць).
c.72-79
97
Наукова стаття
Мовностилістичні засоби вираження авторської позиції у журналістських матеріалах із проблем наркоманії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2013
Інформаційне суспільство
т.17 c.10-16
98
Праці конференції
Науковий поступ у галузі дослідження мови сучасних мас-медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2013
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.3-10
99
Довідник
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик із проблем медіа тексту, мови соціальних комунікацій


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2013
К.: Інститут журналістики (навчальний посібник)
c.1-75
100
Наукова стаття
Професійна складова виховної роботи у ВНЗ як засіб мотивування позааудиторної діяльності студентів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Проценко Олеся Василівна
2014
Наукові записки кафедри педагогіки
т.34 c.192-199
101
Наукова стаття
Разработка коммуникативных стратегий освещения проблемы наркомании в украинских печатных масс-медиа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2014
Наука и мир
c.142-159
102
Наукова стаття
Способи представлення парку Софіївка в сучасних українських туристичних путів-никах


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2013
«Sofijówka» Stanisława Trembieckiego – konteksty i interpretcje
c.201-218
103
Наукова стаття
Стилістична фігура «апокрифа» як засіб увиразнення тексту у творах Миколи Хвильового


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Григор'єв Олександр Миколайович
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
c.92-98
104
Наукова стаття
Сучасні напрями досліджень мови соціальних комунікацій


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2013
Стиль і текст : науковий збірник
т.13 c.15-21
105
Наукова стаття
Тексти малої форми як репрезентант медіа-інтересів аудиторії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.53 c.83–87
106
Наукова стаття
Тексти малої форми: мовностилістичний аспект


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика
т.38 c.325–333
107
Наукова стаття
Тематично-жанрові різновиди журналістських матеріалів проблем наркоманії в українських друкованих медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2014
Теле- та радіожурналістика : [збірник наукових праць Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка]
т.13 c.23-31
108
Праці конференції
Тематично-жанрові різновиди журналістських матеріалів проблем наркоманії в українських друкованих медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2014
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.26–32
109
Навчальний посібник
Теорія твору й тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2013
Київ: Паливода А.В.
c.1-256
110
Наукова стаття
У истоков изучения печатных СМИ: украинский опыт


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология
т.1 c.166-170
111
Наукова стаття
У коловороті життя


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2013
Слово Просвіти
c.11
112
Практикум
Українське слово для всіх і для кожного. Науково-популярне видання


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2013
К.: Либідь
c.1-360
113
Навчально-методичний комплекс
Український правопис: тексти лекцій


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.1-60
114
Наукова стаття
Фахова мова журналістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
т.6 c.45-51
115
Праці конференції
Фахова спрямованість мовного циклу дисциплін


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Шумарова Наталія Петрівна
Пономарів Олександр Данилович
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.293-301
116
Наукова стаття
Функціонування фонеми /w/ у сучасній українській літературній мові


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2013
Warszawa: Wydawnictwo UKSW
c.221-229
117
Наукова стаття
Чистіша від сльози хай буде мова


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Фінансовий контроль
т.3 c.60-62
118
Наукова стаття
“Літературно-Науковий Вістник” на шляху європеїзації української мовної ментальності / Людмила Супрун // Психолінгвістика: збірник наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
т.9 c.229.0000
119
Наукова стаття
“Українське ж житє, яко таке...” у вісниківській публіцистиці Михайла Грушевського / Людмила Супрун // Психолінгвістика: збірник наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
т.5 c.197.0000
120
Праці конференції
Вживання зниженої лексики у мові сучасного пресового репортажу // Мова. Суспільство. Журналістика : Збірник матеріалів ХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Current problems in information and computational technologies
c.197.0000
121
Монографія
Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. – Вінниця: Книга-Вега


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Невідоме
c.1.0000
122
Наукова стаття
Висвітлення проблем наркоманії та алкоголізму в українських друкованих ЗМК: жанрові та стилістичні особливості//За матеріалами ХІХ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови.-К.,2013


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.85.0000
123
Наукова стаття
Властивості, функції й різновиди заголовків у структурі сучасного пресового репортажу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: науково-практичний журнал
т.2 c.5-10
124
Наукова стаття
Годоніми Києва, вмотивовані лексикою виробничо-технічної сфери, в топонімічній системі міста // Проблеми семантики слова, речення й тексту: Збірник наук. праць. - Видавничий центр КНЛУ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2011
Невідоме
т.26 c.0.0000
125
Монографія
Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Людмила Супрун. – Вінниця: Глобус-Прес


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Невідоме
c.0.0000
126
Наукова стаття
Дискурсивні категорії публіцистичного часу і простору у світлі теорії тексту / Людмила Супрун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наук. праць


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Невідоме
т.28 c.277.0000
127
Наукова стаття
Ділове телебачення в Україні: етапи становлення й реалії сьогодення


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Наукові записки Інституту журналістики
т.46 c.25.0000
128
Праці конференції
Жанрово-стилевые особенности ролевого репортажа в современных украинских изданиях // Гісторыя журналістыкі : урокі мінулага і практыка сучасных СМІ : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 19-20 крас. 2013 г., Мінск


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Current problems in information and computational technologies
c.59.0000
129
Наукова стаття
Жанрово-стильові особливості військового репортажу в сучасній українській періодиці // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. Зарва. – Бердянськ : БДПУ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Current problems in information and computational technologies
c.426.0000
130
Праці конференції
Жанрово-стильові особливості кіно анонсу / Ломоносова К. // Мова. Суспільство. Журналістика : зб. наук. пр.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Current problems in information and computational technologies
c.74.0000
131
Наукова стаття
Жанрово-стильові особливості репортажів Б. Антоненка-Давидовича (за матеріалами збірки «Землею українською») // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Соціальні комунікації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Невідоме
т.27 c.75.0000
132
Наукова стаття
Жанрово-стильові особливості репортажу-звіту в сучасних українських періодичних виданнях // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Невідоме
т.25 c.28.0000
133
Наукова стаття
Жанрово-стильові особливості репортажу-розслідування в сучасній українській пресі // Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. – Одеса : Астропринт


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
т.11 c.65.0000
134
Наукова стаття
Засади пізнавально- виховного дискурсу сучасних видань для молодих мам // Наукові записки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Невідоме
т.44 c.45.0000
135
Наукова стаття
Использование разговорной лексики в языке современного прессового репортажа как средства увеличения экспрессивности текста


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Социально-гуманитарный вестник Юга России
c.3-6
136
Замітка
Исторический репортаж: особенности жанра // Журналістыка − 2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. − Мінск : БДУ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Невідоме
c.64.0000
137
Наукова стаття
Індивідуально-авторська двомовність як лінгвокогнітивна проблема / Л.В. Супрун // Мовознавство


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Невідоме
c.37.0000
138
Наукова стаття
Ініціальна абревіація в публіцистичному тексті: експресивно-стилістичні можливості // Проблеми семантики слова, речення й тексту: Збірник наук. праць. - Видавничий центр КНЛУ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2011
Невідоме
т.26 c.18.0000
139
Наукова стаття
Інноваційні явища у фразеології сучасного українського публіцистичного мовлення / Супрун Л.В. // Українська журналістика в контексті світової: збірник наук. праць зі спец. 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – К.: ПВП “Задруга”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Невідоме
т.3 c.89.0000
140
Наукова стаття
Інтелектуалізація української мовної ментальності: візія М. Грушевського-публіциста / Л.В. Супрун // Культура. України: збірник наук. праць / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків: ХДАК


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
т.31 c.155.0000
141
Наукова стаття
Інфотейнмент як методика масовокомунікаційного впливу на аудиторію [Текст] // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. – Луцьк


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Невідоме
c.38.0000
142
Праці конференції
Інфотейнмент: соціально-психологічний аспект [Текст] // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали Всеукраїнської наук. конф., Суми, 19-20 квітня 2012 р. − Суми


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Невідоме
c.164.0000
143
Наукова стаття
Категорія модальності в загальномовній інтерпретації / Людмила Супрун // Лінгвістичні студії: збірник наук. праць


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Невідоме
т.16 c.36.0000
144
Праці конференції
Категорія модальності в українських та англійських текстах / Супрун Л.В. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2006
Невідоме
т.24 c.31.0000
145
Наукова стаття
Концептуальна парадигма в журналістському творі з проблем наркоманії //За матеріалами ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2007
Current problems in information and computational technologies
c.193.0000
146
Тези
Концептуальність як домінантна категорія публіцистичного дискурсу / Людмила Супрун // Стиль і текст: наук. збірник / за ред. В.В. Різуна; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Невідоме
т.8 c.47.0000
147
Наукова стаття
Лексична диференціація мови сучасного репортажу // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Current problems in information and computational technologies
т.22 c.613.0000
148
Наукова стаття
Лексична структура образу персонажа публіцистичного і наукового (літературознавчого) дискурсів / Л.В. П’яста // Система і структура східнослов’янських мов: збірник наук. праць. – К.: Зна


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2002
Невідоме
c.222.0000
149
Наукова стаття
Лексичні особливості вираження суб‘єктивної оцінки // Наукові записки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Невідоме
т.44 c.50.0000
150
Наукова стаття
Лінгвостилістична характеристика наукового і публіцистичного персонажів / Людмила Супрун // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: збірник наук. праць. Серія: Філологія


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2003
Невідоме
т.5 c.142.0000
151
Наукова стаття
Медіація як спосіб мовомислення М. Грушевського-журналіста / Л.В. Супрун // Вісник Харківської державної академії культури: збірник наук. праць / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків: ХДАК


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
т.30 c.208.0000
152
Наукова стаття
Методичні аспекти аналізу жанру інтерв’ю в наукових дослідженнях [Текст] // Стиль і текст


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Невідоме
т.12 c.135.0000
153
Наукова стаття
Методичні аспекти аналізу жанру інтерв’ю у наукових дослідженнях // Наукові записки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Невідоме
т.44 c.60.0000
154
Праці конференції
Мовна картина світу Сергія Єфремова / Людмила Супрун // Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: Питання стилю, проблематики, поетики, мови: збірник праць Всеукраїнської наукової конференції. – Черкаси: Брама-Україна


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
Невідоме
c.269.0000
155
Наукова стаття
Мовна картина світу: визначення поняття / Л.В. Супрун // Філологічні студії: збірник наук. статей. Вип.3. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
Невідоме
т.3 c.72.0000
156
Наукова стаття
Мовні засоби реалізації експресивності на синтаксичному рівні в текстах сучасного пресового репортажу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
c.59-64
157
Монографія
Мовноментальні особливості комунікаційної системи “Літературно-Наукового Вістника” : монографія / Л.В. Супрун. – Вінниця: Вінницька обл. друкарня


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Невідоме
c.1.0000
158
Наукова стаття
Мовностилістичні особливості політичного позиціонування в матеріалах засобів масової інформації (періоду президентської виборчої кампанії 2003-2004 років)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Горецька Станіслава Дмитрівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика
т.14 c.15.0000
159
Наукова стаття
Націєцентрична мовна ментальність Івана Франка – головного редактора “Літературно-Наукового Вістника” / Л.В. Супрун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Філологічні науки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
c.37.0000
160
Наукова стаття
Національна специфіка категоризації мовної системи / Людмила Супрун // Дивослово


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Невідоме
c.40.0000
161
Праці конференції
Національні особливості синтаксичної організації художнього мовлення Івана Боднарчука / Супрун Л.В. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2005”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
Невідоме
c.36.0000
162
Наукова стаття
Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста / Л.В. Супрун // Наукові записки Інституту журналістики: наук. збірник / за ред. В.В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Невідоме
т.33 c.44.0000
163
Наукова стаття
Образ автора в сучасному пресовому репортажі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
c.176.0000
164
Наукова стаття
Опозиційні лексеми – складники медіативного дискурсу М. Грушевського-журналіста / Людмила Супрун // Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наук. праць / відп. ред. Т.Г. Бондаренко, С.М. Квіт. – Черкаси: Видав. Чабаненко Ю.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
c.221.0000
165
Наукова стаття
Основні стандарти подачі інформації журналістом / Л.В. Супрун // Українське журналістикознавство: наук. журнал / голова редкол., голов. ред. В.В. Різун; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К.,


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
т.10 c.20.0000
166
Наукова стаття
Особливості вивчення громадської думки в СРСР (60-ті рр. ХХ ст.) [Текст] // Соціальна психологія


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Невідоме
c.215.0000
167
Наукова стаття
Особливості підготовки репортерів для роботи в українських друкованих ЗМІ // Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіалінгвістика, кіномистецтво).


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Current problems in information and computational technologies
т.6 c.49.0000
168
Наукова стаття
Особливості формування досліджень масовокомунікаційного впливу в СРСР (20-70 рр. ХХ ст.) // Наукові записки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Невідоме
т.44 c.63.0000
169
Наукова стаття
Особливості формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в СРСР (20-70 рр. ХХ ст.)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Наукові записки Інституту журналістики
т.45 c.154-157
170
Праці конференції
Особливості функціонування фразеологізмів у мові сучасного пресового репортажу // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ,


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Невідоме
c.42.0000
171
Наукова стаття
Оцінний зміст категорії образу адресата / Л.В. Супрун // Філологічні студії: збірник наук. праць. Вип.2. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2004
Невідоме
т.3 c.111.0000
172
Наукова стаття
Передумови виникнення інолексем у сучасній газетно-журнальній публіцистиці / Людмила Супрун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наук. праць


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
т.33 c.430.0000
173
Наукова стаття
Полемічність у науково-інформаційній журналістиці М. Грушевського / Л.В. Супрун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Філологічні науки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
c.181.0000
174
Праці конференції
Політичний репортаж на сторінках українських друкованих видань // Куляшоўскія читанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі: у 2 ч. Ч.2. – Магілёў : УА «МДУ імя А.А. Куляшова»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
т.2 c.260.0000
175
Наукова стаття
Популяризація класичної літературної спадщини як проблема соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Ілля Андрійович
2011
Невідоме
т.43 c.40.0000
176
Наукова стаття
Прислівники в пресових заголовках: семантика і структура // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Невідоме
т.28 c.15.0000
177
Наукова стаття
Проблеми української мови у вісниківській публіцистиці Михайла Грушевського / Людмила Супрун // Діалог: Медіа-студії: збірник наук. праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О.В. та ін. – Одеса: Астропринт


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
т.10 c.189.0000
178
Наукова стаття
Проблемний репортаж: специфіка жанру // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. №874. Серія «Соціальні комунікації»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
c.37.0000
179
Наукова стаття
Професійно-сленгова мова медіа індустрії: виправданість вживання // Наукові записки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Невідоме
т.44 c.40.0000
180
Праці конференції
Профессия репортер – призвание, способности, мастерство // ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE 6: Mokslinių straipsnių rinkinys. – Kaunas


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
c.382.0000
181
Наукова стаття
Публіцистична і літературознавча картини світу: особливості параметризації / Людмила Супрун // Журналістика: наук. збірник / за ред. Н.М. Сидоренко. – К.: Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Невідоме
т.32 c.85.0000
182
Праці конференції
Редакторська діяльність Дмитра Донцова у “Літературно-Науковому Віснику” / Супрун Л.В. // Наукова свідомість 2010: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во НУК


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
c.91.0000
183
Наукова стаття
Репортаж з елементами інтерв’ю: інновація в жанроутворенні // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. − Луганськ : Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
т.1 c.218.0000
184
Праці конференції
Репортаж: витоки становлення жанру // Научные исследования-2011 : материалы Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим и педагогическим наукам. – Горловка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Current problems in information and computational technologies
c.30.0000
185
Наукова стаття
Російські менталеми у вісниківській публіцистиці Івана Франка / Людмила Супрун // Діалог: Медіа-студії: збірник наук. праць / ред. кол.; відп. ред. Александров О.В. та ін. – Одеса: Астропринт


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
т.9 c.257.0000
186
Наукова стаття
Свято української писемності та мови (роздуми з приводу) // Початкова школа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2011
Невідоме
c.8.0000
187
Праці конференції
Слова-символи: їх лінгвохарактеристика / Супрун Л.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука в інформаційному просторі” (29-30 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ: ПДАБА


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Невідоме
c.37.0000
188
Наукова стаття
Слово діє // Початкова школа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2011
Невідоме
c.8.0000
189
Наукова стаття
Соціально-психологічний і ментальний портрет журналіста / Людмила Супрун // Журналістика: наук. збірник / за ред. Н.М. Сидоренко. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
т.8 c.59.0000
190
Праці конференції
Специфіка і можливості сучасного репортажу в українській пресі // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІ : збірник статей учасників міжнародної конференції. – Брно : Університет імені Масарика


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
c.363.0000
191
Наукова стаття
Специфіка організації та функціонування журналістського твору


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2010
Наукові записки Інституту журналістики
т.39 c.11-15
192
Наукова стаття
Специфіка роботи репортера в друкованих ЗМІ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2013
Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне наукове фахове видання
193
Наукова стаття
Сполучники як формально-структурні показники медіативності вісниківського дискурсу М. Грушевського / Л.В. Супрун // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика: збірник наук. праць. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
c.304.0000
194
Наукова стаття
Становлення досліджень масовокомунікаційного впливу в СРСР (на прикладі діяльності Інституту громадської думки «Комсомольської правди») [Текст] // Наукові записки Інституту журналістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
Невідоме
т.48 c.0.0000
195
Наукова стаття
Стилістично-мовні картини світу автора / Людмила П’яста // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: збірник наук. праць. Серія: Філологія


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2002
Невідоме
т.4 c.37.0000
196
Наукова стаття
Структурно-композиційна організація сучасного пресового репортажу // Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку: матеріали І Міжнар. наук. конф. : у 3 тт. – Т. ІІІ. / Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Current problems in information and computational technologies
т.3 c.0.0000
197
Наукова стаття
Структурно-композиційні та графічні засоби експлікації текстової модальності / Людмила Супрун // Стиль і текст: наук. збірник / за ред. В.В. Різуна; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Невідоме
т.9 c.20.0000
198
Тези
Сучасне мовлення ЗМІ: зони ризику / Супрун Л.В. // Учёные записки Таврического национального университета им. В.В. Вернадского: научный журнал. Серия “Филология. Социальная коммуникация”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Невідоме
т.21 c.154.0000
199
Наукова стаття
Текстові засоби вираження авторської присутності в сучасних репортажних жанрах // Стиль і текст : науковий збірник / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Невідоме
т.12 c.115.0000
200
Наукова стаття
Темпоральність публіцистичного дискурсу / Л.В. Супрун // Східнослов’янська філологія: збірник наук. праць


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2006
Невідоме
т.11 c.153.0000
201
Наукова стаття
Типологія граматичних помилок на сторінках часопису «Український тиждень» // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Невідоме
т.100 c.15.0000
202
Наукова стаття
Тотемічні назви в континуумі “Літературно-наукового вістника” (1898-1906) як атрактанти читацької уваги / Л.В. Супрун // Вісник Харківської державної академії культури: збірник наук. праць / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків: ХДАК


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
т.29 c.152.0000
203
Праці конференції
Тотемічні назви: етимологія й спроби класифікації / Супрун Л.В. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові дослідження – 2006”.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2006
Невідоме
т.40 c.65.0000
204
Наукова стаття
Триразовий повтор у комунікативному синтаксисі І. Франка-вісниківця / Супрун Л.В. // Держава та регіони: науково-виробничий журнал / голова ред. ради: А.О. Монаєнко. – Серія: Соціальні комунікації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
c.130.0000
205
Наукова стаття
Український народ на сторінках “Літературно-Наукового Вістника” за редакцією Михайла Грушевського / Л.В. Супрун // Наукові записки Інституту журналістики: наук. збірник / за ред. В.В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Невідоме
т.39 c.102.0000
206
Наукова стаття
Фотоілюстрації в репортажі // Журналістика, філологія та медіаосвіта : збірник наукових доповідей − у 2 т. – Полтава : Освіта


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.26.0000
207
Наукова стаття
Художній репортаж на сторінках українських друкованих видань


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.
c.57-60
208
Наукова стаття
Художній репортаж на сторінках українських друкованих видань // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. − Кам’янець-Подільський : Аксіома


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
т.20 c.57.0000
209
Наукова стаття
Чому українська мова співуча // Початкова школа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2011
Невідоме
c.5.0000
210
Наукова стаття
Шляхи творення прислівникових неологізмів у сучасних ЗМІ (за матеріалами часопису «Український тиждень») // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Невідоме
т.95 c.0.0000
211
Наукова стаття
Щоденник як художньо-публіцистичний жанр / Людмила Супрун // Образ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Невідоме
т.10 c.33.0000
212
Наукова стаття
Види граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу «Український тиждень»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Стиль і текст : науковий збірник
т.12 c.104.0000
213
Наукова стаття
Вперше в українському мовознавстві


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2012
Освіта
c.5.0000
214
Словник
Етимологічний словник української мови


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2012
Наукова думка
т.6 c.217.0000
215
Словник
Засади формування реєстру Етимологічного словника української мови // "Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство" (Зб. наук праць до 90-річчя з дня народження). - К.: Вид. дім Дмитра Бураго


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2012
216
Наукова стаття
Інформація про роботу Міжнародної наукової конференції «У слові вічність» (на пошану академіка В.М.Русанівського).


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2011
Стиль і текст : науковий збірник
c.156158.0000
217
Наукова стаття
Породження та сприймання мовлення як основа комунікаційного процесу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2011
Наукові записки Інституту журналістики
т.45 c.17.0000
218
Наукова стаття
Проблеми композиції журналістського тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2012
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.103-113
219
Наукова стаття
Регулятивна функція запитань у текстах інтерв’ю


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2012
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.185-193
220
Російське есе ХХ століття. Художня своєрідність. Динаміка. Вектори пошуків


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2012
221
Наукова стаття
Социолингвистика Украины: поствоветский период// Вопр. языкознания


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2012
222
Наукова стаття
Типи граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу «Країна» // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2012
223
Наукова стаття
Алюзія в текстах теленовин


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Проценко Олеся Василівна
2010
Стиль і текст : науковий збірник
т.11 c.72.0000
224
Словник
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (Фізика та споріднені науки). У 2-х томах. - Т.2. Українсько-англійський словник. - ХХХІУ - Вінниця: Нова книга


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович


2010
225
Наукова стаття
Бути чи не бути похибкам у мові ЗМК? // Мова, суспільство, журналіс¬тика: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Київ: ВПЦ «Київський університет»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2010
226
Праці конференції
Гармонія душі, поезії, праці // Мова, суспільство, журналістика:¬: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Київ: ВПЦ «Київський університет»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2010
227
Наукова стаття
Грані талантів проф. А.І. Мамалиги. Слово вдячності і шануквання // Наукові читання Інституту журналістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2011
228
Наукова стаття
До ювілею (з нагоди 60-річчя професора Наталії Шумарової) / А.І.Мамалига // Стиль і текст


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2010
229
Наукова стаття
Експресивно-стилістичні можливості ініціальної абревіації в публіцистичному тексті // Наукові записки Інституту журналістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2010
230
Наукова стаття
Етномовна ідентифікація з погляду соціолінгвістики/ Н.П.Шумарова // Життя у слові: Зб. наукових праць на пошану академіка В. М. Русанівського. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2011
231
Наукова стаття
Концепт “держава” як ключовий у мовній ментальності Д. Донцова-вісниківця


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2011
Стиль і текст : науковий збірник
т.12 c.30-42
232
Монографія
Культура слова. Мовностилістичні поради. Вид. 4-те, доповнене. – К.: Либідь


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2011
233
Праці конференції
Мандрівка століть - печать її духу // Мова, суспільство, журналістика: : Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Київ: ВПЦ «Київський університет»,


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2010
234
Праці конференції
Масс-медиа как поле брани/ Н.П.Шумарова // СМИ в публичной сфере: Сб. Материалов Международной научно-практической конференции. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова; Изд-во Моск. Ун-та, 2011


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2011
235
Наукова стаття
Назви вулиць Києва, вмотивовані лексикою виробничо-технічної сфери, в топонімічній системі міста // Проблеми семантики слова, речення та тексту : Зб. наук. праць


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2011
236
Наукова стаття
Пошанівок видатної навчительки (у співавт.). // Прес-центр КНУ: 30 березня 2011 року //http:// www.univ.ua/ua/news/2577/


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2011
237
Наукова стаття
Публіцистичний стиль як засіб впливу на реципієнта


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2010
Науковий вісник Ужгородського університету. Філологія. Соціальні комунікації
c.114-116
238
Наукова стаття
Публіцистичний стиль як засіб впливу на реципієнта


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2010
Стиль і текст : науковий збірник
т.11 c.6.0000
239
Наукова стаття
Свято науки від А.І. Мамалиги // Наукові читання Інституту журналістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2011
240
Наукова стаття
Слово діє


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2011
Початкова школа
c.48.0000
241
Наукова стаття
Слово про текст у дослідницькій палітрі А.І. Мамалиги // Наукові читання Інституту журналістики / На пошану А.І. Мамалиги


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2011
242
Наукова стаття
Спогади... у світлі сьогодення // Наукові читання Інституту журналістики / На пошану А.І. Мамалиги


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2011
243
Праці конференції
Українська елліністика // Збірник наук.праць / У співавт. – К.: Вид. дім Д.Бураго.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2010
244
Наукова стаття
Частотрансформовані фразеологізми як різновид штампів публіцистичного мовлення // Мандрівець


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2010
245
Наукова стаття
Чому українська мова співуча


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2011
Початкова школа
c.43.0000
246
Наукова стаття
Шляхи творення прислівникових неологізмів у сучасних сучасних ЗМІ (за матеріалами часопису «Український тиждень») // Наукові записки Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2011
247
Наукова стаття
Адвербіалізація іменників як засіб збагачення української лексики // Мова, суспільство, журналістика: За матеріалами ХІV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2009
248
Наукова стаття
Аксіологічне моделювання інформації: теоретичні передумови і принципи // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 17


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
249
Наукова стаття
Актуальні проблеми міської топоніміки і публікації мас-медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Данильчук Дмитро Васильович
2007
Стиль і текст : науковий збірник
т.8 c.72.0000
250
Наукова стаття
Алмази творчості блискучі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.9 c.137.0000
251
Наукова стаття
Антиукраїнські вибрики в Севастополі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.12 c.2.0000
252
Наукова стаття
Апологетика метрополії з національного університету


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.14 c.3.0000
253
Наукова стаття
Архетип як соціопсихокультурний детермінант оцінки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.22 c.155.0000
254
Наукова стаття
Бути громадянином своєї держави


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2009
255
Наукова стаття
Девіації як поле взаємодії соціо- та психолінгвістики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.9 c.0.0000
256
Наукова стаття
Державна мова. Конституцією утверджена


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.9 c.4.0000
257
Наукова стаття
Деякі аспекти адвербіалізації іменників у сучасній українській


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2008
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUPAX
т.16 c.72.0000
258
Наукова стаття
До аналізу психолінгвістичних методів дослідження ціннісності тексту // Журналістика, філологія та медіаосвіта:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
259
Наукова стаття
До проблеми енергетизму ключових концептів тексту // Філософія мови: текст, образ, реальність: Матеріали Міжнарожної науково-теоретичної конференції


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
260
Наукова стаття
Емоційний компонент у структурі інтерв’ю


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.9 c.73.0000
261
Наукова стаття
Життєві й творчі злети М.У. Каранської


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.29 c.100.0000
262
Наукова стаття
Засади і джерела наукових відкриттів професора Володимира Різуна на теренах журналістикознавства


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.27 c.71.0000
263
Наукова стаття
Інноваційні явища у фразеології сучасного українського публіцистичного мовлення / Супрун Л.В. // Українська журналістика в контексті світової: збірник наукових праць


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
264
Наукова стаття
Концептуальний аналіз оцінної інформації ЗМК // Новое в славянской филологии: Сб. ст..; Отв. Ред.. М.В. Пименова


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
265
Наукова стаття
Концептуальність як домінантна категорія публіцистичного дискурсу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.8 c.47.0000
266
Наукова стаття
Лексична диференціація мови сучасного репортажу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.22 c.613.0000
267
Наукова стаття
Мас-медіа як виразник національної культури


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Журналістика
c.66.0000
268
Наукова стаття
Мова міста в соціолінгвістичному вимірі // Мова. Суспільство. журналістика.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2009
269
Наукова стаття
Націєтворча роль українського слова // Публіцистика незалежної України: Хрестоматія


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2009
270
Матеріали конференції
Національна ідея у ЗМІ в контексті ідентифікації як складова іміджу українців


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Чекалюк Вероніка Василівна
2010
Журналістика: методологія досліджень у галузі соціальних комунікацій: Міжнародна наукова конференція
c.21-23
271
Наукова стаття
Нормативність мовлення як складова мовної компетенції журналіста


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Наукові записки Інституту журналістики
т.33 c.44.0000
272
Наукова стаття
Опис мови міста як соціолінгвістична проблема //Магістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Ф.С.Бацевича. – Луцьк: ПВД "Твердиня"


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2009
273
Наукова стаття
Особливості журналістських антикорупційних розслідувань (на матеріалах всеукраїнських видань) // Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
274
Наукова стаття
Оцінність як соціокомунікативна ознака журналістського тексту // Українська періодика: історія і сучасність


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
275
Наукова стаття
Парадоксальна оцінність медійних текстів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.9 c.29.0000
276
Наукова стаття
Пароніми – джерело поглибленої образності (на матеріалі творчості письменників діаспори) / Л.В. Супрун, Т.Д. Полиця // Філологічні студії: збірник наукових статей


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
277
Наукова стаття
Передумови виникнення інолексем у сучасній газетно-журнальній публіцистиці / Людмила Супрун // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
278
Наукова стаття
Позитив у сучасному інформаційному просторі: специфіка вияву // Комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник / Гол. ред. О.М. Холод. – Запоріжжя


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
279
Наукова стаття
Порівняльний аналіз адвербіативів у формі орудного безприйменникового в українській і російській мовах


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2008
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
c.116.0000
280
Наукова стаття
Про незабутню колегу, науковця, вчительку-патріотку


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.28 c.130.0000
281
Наукова стаття
Проблеми мовного лідерства в комунікативному просторі України


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2009
Збірка наукових матеріалів до ІV Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми металінгвістики"
т.140 c.15.0000
282
Наукова стаття
Проблеми слов’янської фонотактики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна

2009
Українська мова та література
c.125.0000
283
Наукова стаття
Психологічні типи читацької аудиторії ЗМІ // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць / Національний університет «Києво-Могилянська академія» Галицький інститут імені В. Чорновола


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
284
Наукова стаття
Публіцистична і літературознавча картини світу: особливості параметризації / Людмила Супрун // Журналістика: науковий збірник


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
285
Наукова стаття
Репортаж з елементами інтерв’ю: інновація в жанроутворенні


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.218.0000
286
Наукова стаття
Репортаж як метод розслідування // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
287
Наукова стаття
Рецензія на підручник Ф.С.Бацевича "Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.9 c.143.0000
288
Наукова стаття
Свій» і «чужий» у текстовому просторі ЗМІ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.8 c.59.0000
289
Наукова стаття
Специфіка і можливості сучасного репортажу в українській пресі // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІ: збірник статей учасників міжнародної конференції. – Брно: Університет імені Масарика


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
290
Наукова стаття
Стан української мови в Україні між УІІ та УШ з'їздами ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.25 c.6.0000
291
Наукова стаття
Українська мовна ментальність: динаміка становлення у публіцистиці / Супрун Л. // Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник за матеріалами першої міжнародної конференції


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
292
Наукова стаття
Український гумор як медіативна тактика вісниківської комунікації М. Грушевського


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2010
Стиль і текст : науковий збірник
т.11 c.52-60
293
Наукова стаття
Фотоілюстрації в репортажі // Журналістика, філологія та медіа освіта: збірник наукових доповідей


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.26.0000
294
Наукова стаття
Хронотоп як соціокультурний чинник у медійному дискурсі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Інформаційне суспільство
т.7 c.32.0000
295
Наукова стаття
Художній репортаж на сторінках українських друкованих видань // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
296
Наукова стаття
Цінності в текстах друкованих ЗМІ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.21 c.370.0000
297
Наукова стаття
Чистіша від сльози вона хай буде...


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.31 c.4.0000
298
Наукова стаття
Щоденник як художньо-публіцистичний жанр


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Образ
т.10 c.33.0000
299
Наукова стаття
Деривати лексеми “нація” у системі ментальних цінностей І. Франка-вісниківця


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Наукові записки Інституту журналістики
т.37 c.150-154
300
Наукова стаття
Деякі аспекти адвербіалізації іменників у сучасній українській мові// Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного університету. - Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2008
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUPAX
т.16 c.1.0000
301
Наукова стаття
Образи автора й читача в журналістському творі: проблема функціонування та взаємодії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2009
Стиль і текст : науковий збірник
c.88-97
302
Наукова стаття
Порівняльний аналіз адвербіативів у формі орудного безприйменникового в українській і російській мовах // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мариненко Ірина Олегівна
2008
303
Наукова стаття
Структура як основа аналізу публіцистичного тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2009
Проблеми семантики слова, речення та тексту
c.191-199
304
Наукова стаття
Табуйована лексика в текстах реклами


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.315-321
305
Наукова стаття
Факт як основа журналістського твору


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2009
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.287-295
306
Наукова стаття
Функціонально-семантичне поле ад’єктива “національний” у ЛНВісниківському дискурсі Івана Франка


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Стиль і текст : науковий збірник
т.10 c.144-159
307
Наукова стаття
«Мова ворожнечі» у друкованих ЗМІ (на матеріалі преси Сумщини)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
c.79.0000
308
Наукова стаття
Kaтeropiя модальностi в загальномовній інтерпретації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Лінгвістичні студії. Linguistic Studies
т.16 c.36.0000
309
Наукова стаття
Асиміляція за участю голосу в сучасній українській літературній мові // Fonetika. Fonologia. Opole: Uniwersytet Opolski


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2007
Польсько-Український журнал "Професійна освіта: педагогіка і психологія"
c.191.0000
310
Бабенко В.В. Семіотичний інструментарій в комунікативній стратегії українського телебачення


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2008
311
Наукова стаття
Взаємокореляція жанрів у сучасних друкованих ЗМІ // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
312
Наукова стаття
Дослідження засад аналізу функціонування економічних концептів в мові ЗМІ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.328.0000
313
Наукова стаття
Економіка як концепт у текстах мас-медіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць
c.186.0000
314
Наукова стаття
Ідіостиль газети та інтегруючі чинники його формування // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
315
Ідіостиль газетного видання


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
316
Ідіостиль газетного видання : дис. … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
317
Наукова стаття
Індивідуально-авторська двомовність як лінгво-когнітивна проблема


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Мовознавство
c.37.0000
318
Наукова стаття
Концептуальна парадигма в журналістському творі з проблем наркоманії // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
319
Наукова стаття
Лексикографічні засади Бориса Грінченка і мовна ситуація в сучасній Україні


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2008
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.38 c.170.0000
320
Наукова стаття
Менталітет (ментальність) і мовна ментальність: диференціація понять


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
321
Наукова стаття
Мовна толерантність у ракурсі журналістської творчості // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Сухомлин Ольга Юріївна
2008
322
Наукова стаття
Мовні "пороги сміливості" в сучасних масмедіа


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Стиль і текст : науковий збірник
т.8 c.7.0000
323
Наукова стаття
Мовні процеси в сучасних мас-медіа // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2008
324
Наукова стаття
Мовні скарби Олександра Пономарева – ученого й навчителя // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2008
325
Наукова стаття
Наукові пошуки студентської молоді // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2008
326
Наукова стаття
Национальна специфіка категоризації мовної системи


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Дивослово
c.40.0000
327
Наукова стаття
Незгасне світло душі, сповнене мудрості й доброти / Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна

Єлісовенко Юрій Петрович
2008
328
Наукова стаття
Образно-стилістичні характеристики економічної термінолексики у журналістських текстах


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
c.219.0000
329
Наукова стаття
Освітянські віхи журналістикознавчих досліджень проф. В. Різуна // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа-просторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2008
330
Наукова стаття
Особливості функціонування економічних концептів в регіональній періодиці (на прикладі матеріалів друкованої преси Луганщини)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
c.68.0000
331
Наукова стаття
Осягаючи глибини мовних скарбів (До 85-річчя А. П. Коваль) // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2008
332
Наукова стаття
Питання взаємозв’язку термінологічної та професійної лексики в системі економічних понять


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
333
Наукова стаття
Проблеми мовної комптенції журналістів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Ученые записки Таврического государственного университета им. В.И.Вернадского.Философия. Культурология. Политология. Социология.
т.21 c.154.0000
334
Наукова стаття
Публічне мовлення з погляду акцентуаційних та морфологічних норм // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2008
335
Наукова стаття
Сила думки і почуттів, слова і звершень // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа-просторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Єлісовенко Юрій Петрович
2008
336
Наукова стаття
Синтез мовностилістичних засобів публіцистичного позиціонування в оригінальній радіодраматургії (На матеріалі радіоп’єс І. Хоменка та В. Фоменка)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Данильчук Дмитро Васильович
2006
Наукові записки Інституту журналістики
т.24 c.95.0000
337
Наукова стаття
Стилістичні фігури як виражальний засіб у публіцистиці й художніх творах Миколи Хвильового (на прикладі апосіопези)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Григор'єв Олександр Миколайович
2008
Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі : за матеріалами XIII міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку укр. мови "Мовні процеси в сучасному медіапросторі" : присвяч. Року науки в Ін-ті журналістики
c.137-141
338
Наукова стаття
Сучасне мовлення ЗМІ: Зони ризику


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
Ученые записки Таврического государственного университета им. В.И.Вернадского.Философия. Культурология. Политология. Социология.
т.21 c.154.0000
339
Наукова стаття
Сучасні медіажанри в аспекті діалогічності // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
340
Наукова стаття
Таємниці синонімічних назв футбольних клубів // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медцапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
341
Наукова стаття
Творчий неспокій: від учителя до науковця // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа-просторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2008
342
Наукова стаття
Творчі завдання в мовній журналістській освіті


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Проценко Олександра Володимирівна
2008
343
Наукова стаття
Текстові домінанти формування публіцистичної позиції в сучасній українській радіодрамі (за матеріалами творів І. Хоменка та Ф. Фоменка) // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа-просторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Данильчук Дмитро Васильович
2008
344
Наукова стаття
Терміни журналістики: джерела формування та способи творення // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медцапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
345
Наукова стаття
Українська мова в сучасному медіа просторі // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа просторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2008
346
Наукова стаття
Українська мова у вихованні та навчанні // Життя духовного основа. Українська мова в системі вищої та середньої освіти


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2008
347
Наукова стаття
Українська мова як іноземна: проблеми і пошуки шляхів їх вирішення


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.260.0000
348
Наукова стаття
Українська професорка - мовознавець у колі славетних // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа-просторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2008
349
Наукова стаття
Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови //Fonetika. Fonologia. Opole: Uniwersytet Opolski


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2007
350
Наукова стаття
Функціонування термінів економіки в газетних текстах // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медцапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
351
Наукова стаття
Футбольний сленг: особливості функціонування у журналістському тексті


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2008
352
Наукова стаття
Чинники вибору мови спілкування в українській родині // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2008
353
Штельмах М.Л. Інтерв’ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
354
Наукова стаття
Щедрі плоди невсипущої праці [Про Маргариту Олександрівну Карпенко] // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Пономарів Олександр Данилович
2008
355
Акуленко А.А.Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
356
Наукова стаття
Антропонімиі топоніми як складники тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2006
Стиль і текст : науковий збірник
c.70.0000
357
Гребінник Л.В.Німецькі запозичення у російській мові.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
358
Наукова стаття
Дисципліни мовного циклу в системі журналістської освіти


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
Мамалига Анастасія Іванівна
Пономарів Олександр Данилович
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.287.0000
359
Наукова стаття
Діалогічність публіцистичного тексту


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2006
Стиль і текст : науковий збірник
c.202.0000
360
докторської дисертації І.А.Синиці «Мовна особистість ученого-гуманітарія Х1Х ст.»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
361
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навчально-методичний посібник / упор. Мамалига А.І., Єлісовенко Ю.П


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Єлісовенко Юрій Петрович
2007
362
Наукова стаття
Журналістське текстознавство у вимірах відкриттів професора Володимира Різуна


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2007
У колі друзів
c.19.0000
363
Наукова стаття
І розцвіла, як квітка, мова…”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Єлісовенко Юрій Петрович
2007
Наукові читання Інституту журналістики
c.7.0000
364
Праці конференції
Інформація про роботу конференції "Текст як засіб комунікації"


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
Скотникова Тетяна Володимирівна
2006
Стиль і текст : науковий збірник
c.257.0000
365
Наукова стаття
Інформація про роботу конференції «Текст як засіб комунікації»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
Скотникова Тетяна Володимирівна
2006
Стиль і текст : науковий збірник
c.254.0000
366
Наукова стаття
Курс соціолінгвістики в системі підготовки майбутніх журналістів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.308.0000
367
Праці конференції
Минуле й сучасне українсько-грецьких стосунків


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2007
Язык и культура : Материалы международной конференции
c.369.0000
368
Праці конференції
Мовна особистість у сучасному медійному просторі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
369
Наукова стаття
Мовностилістичні особливостіполітичного позиціонування в матеріалах засобів масової інформації(періоду президентської виборчої кампанії 2003 – 2004 рр.)”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика
c.15.0000
370
О. Палійська «Перемикання кодів у ситуації білінгвізму. Формування ідіолекту О.Кобилянської


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
371
Пономаренко Олесі Борисівни на тему «Національний міфосвіт у поезії Богдана-Ігоря Антонича : аспект художнього образу-символу»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2007
372
Наукова стаття
Про форми і зміст у вишколі мйбутніх педагогів – журналістів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Єлісовенко Юрій Петрович
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.333.0000
373
Наукова стаття
Про форму і зміст ділової гри у вишколі майбутніх педагогів журналістських дисциплін


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Єлісовенко Юрій Петрович
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.333.0000
374
Наукова стаття
Проблема журналістської двомовності: теоретичний аспект


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.29 c.12-17
375
Наукова стаття
Синтез мовностилістичних засобів публіцистичного позиціонування в оригінальній радіодрамі (За матеріалами радіоп‘єс І. Хоменка і В. Фоменка)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
Данильчук Дмитро Васильович
2007
Наукові записки Інституту журналістики
т.24 c.95.0000
376
Праці конференції
Соціолінгвістика і стилістика – фундаментальні дисципліни в журналістській освіті


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Пам’ять століть
c.79.0000
377
Праці конференції
Столиця українського еллінізму


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2007
Слово Просвіти
c.11.0000
378
Наукова стаття
Текстологічні засади професійного навчання журналістів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Мамалига Анастасія Іванівна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.297.0000
379
Наукова стаття
Теоретична фонетика чи техніка усного мовлення: методичні роздуми


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шевченко Людмила Юріївна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.316.0000
380
Словник
Українсько-новогрецький словник


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2007
381
Ю.Ю.Саплін «Соціолінгвістика і лексична семантика»


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2007
382
Наукова стаття
Удосконалення мовних навичок у студентів гуманітарних факультетів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2006
Наукові записки Інституту журналістики
т.25 c.167-169
383
Наукова стаття
“Комбінаторні зміни”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2005
384
Наукова стаття
“Л.Г. Скалозуб”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2004
385
Наукова стаття
“Сандгі”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2004
386
Наукова стаття
“Фонетичні одиниці”


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Хоменко Людмила Мечиславівна
2004
387
Монографія
Антологія новогрецької літератури в українських перекладах /О.Д. Пономарів: вступна стаття, загальна редакція й упорядкування, переклади


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2005
388
Наукова стаття
Аудіальна інтерпретація естетичного в ефірному творі


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шевченко Людмила Юріївна
2004
389
Наукова стаття
Белорусский язык: социолингвистические очерки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2005
390
Наукова стаття
Викладання української мови в правописному розмаїтті


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2005
391
Наукова стаття
Двомовні ЗМІ і культуроносна функція мови


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2004
392
Наукова стаття
І хочеться розповісти, як це було


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шевченко Людмила Юріївна
2005
393
Наукова стаття
Індивідуальний образ газети


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
394
Наукова стаття
Кольорові події в кольорових словах


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шевченко Людмила Юріївна
2005
395
Наукова стаття
Лексичні помилки, спричинені нерозрізненням паронімів. (Заняття 2)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2005
396
Наукова стаття
Лексичні помилки, спричинені нерозрізненням паронімів. (Заняття 3)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2005
397
Наукова стаття
Лексичні помилки, спричинені нерозрізненням паронімів. (Заняття 4)


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2005
398
Наукова стаття
Лінгвофеномен Олександра Пономарева на теренах журналістикознавства


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
399
Наукова стаття
Методологічні засади та традиції проведення наукових конференцій з української мови у ВНЗ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
400
Наукова стаття
Мовна особистість як об’єкт мовної політики


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2005
401
Наукова стаття
Мовний портрет політика


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
402
Наукова стаття
Мовні меридіани


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
403
Наукова стаття
Незабутні постаті: Довідкове видання


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
404
Монографія
Новогрецько-український словник


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2005
405
Наукова стаття
Питомі наголосові компоненти дієслова в сучасній мовній практиці


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2005
406
Наукова стаття
Публічне мовлення з погляду акцентуаційних норм


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Пономарів Олександр Данилович
2005
407
Наукова стаття
Роздуми про час


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2005
408
Наукова стаття
Слово редактора


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Шумарова Наталія Петрівна
2005
409
Наукова стаття
Хто планує замах на мову?


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Данильчук Дмитро Васильович
2005
410
Наукова стаття
Динаміка рефлексації *о в наголошеному складі на території середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2001
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
c.61-67
411
Наукова стаття
Динаміка рефлексації е на території середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя за 50-т років XX ст.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2001
Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем
c.12-20
412
Наукова стаття
Діалектне членування української мовної території як об'єкт лінгвогеографії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2001
Ономастика й апелятиви
c.68-78
413
Наукова стаття
Розмежування північного і південно-східного наріч за даними фонетичного розділу "Атласу української мови"


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2001
Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем
c.371-380
414
Наукова стаття
Перехідна середньонаддніпрянсько-поліська зона як об'єкт лінгвогеографії


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Михайленко Владислав Миколайович
2000
Лінгвогеографія Черкащини
c.23-24
415
. Мовностилістичні засоби вираження авторської позиції у журналістських матеріалах з проблем наркоманії//За матеріалами 14 міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика».-К


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика
416
Адвербіалізація іменників як засіб збагачення української лексики // Мова, суспільство, журналістика: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Київ: ВПЦ «Київсь


Інститут журналістики
Мови та стилістики
417
Актуальні проблеми міської топонімії у дзеркалі сучасних українських ЗМК // Мова, суспільство, журналістика: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Київ: ВПЦ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
418
Асиміляційні процеси в сучасній українській літературній мові та відтворення їхніх результатів в орфоепічних словниках. – Мова, суспільство, журналістика: : Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку украї


Інститут журналістики
Мови та стилістики
419
Дискурсивний статус категорії образу адресата / Л.В. П’яста // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: збірник наук. праць. Серія: Філологія. Вип.1. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Ми


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
420
До ювілею видатної дослідниці проблем мовного буття [до 80-річчя від дня народження і 50-річчя педагогічної праці академіка АНВШ України, засл. професора О. А. Сербенської] // Мова, суспільство, журналіс¬тика: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної


Інститут журналістики
Мови та стилістики
421
Життя і творчість Дмитра Прилюка крізь мовні концеп¬ти буття, творчості, праці... // Мова, сус¬пільство, журналістика: : Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008).


Інститут журналістики
Мови та стилістики
422
Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення у структурі сучасного пресового репортажу // Мова. Суспільство. Журналістика : За матеріалами ХVІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспіл


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Current problems in information and computational technologies
423
Змістові центри повідомлень у медіатекстах // Мова, суспільство, журналістика: За матеріалами XV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови «Культура мови сучасних мас-медіа в системі соціальних комуні


Інститут журналістики
Мови та стилістики
424
Інфотейнмент як методика впливу на аудиторію: соціально-психологічний аспект [Текст] // Проблеми формування інформаційної культури особистості: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Маріуполь, 2 листопада 2012 р. / за загал. редакцією Г. І. Ба


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
425
Інфотейнмент: методика масовокомунікаційного впливу чи продукт масової культури? [Текст] // Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-теорет. конф., Київ, 10-11 червня 2011 р


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
426
Категорія інформативності в українському публіцистичному дискурсі (на матеріалі збірки С.О. Єфремова “За рік 1912-й. Статті, фельєтони, замітки”) / Супрун Л.В. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Т.ХІІ / за заг. ред. пр


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
427
Комунікативно-прагматичні функції вставних одиниць у семантико-синтаксичній структурі речення сучасного пресового репортажу // Materiały miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Problematyczne aspekty i rozwiạzania we wspớłcze


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
428
Менталітет (ментальність) і мовна ментальність: диференціація понять / Людмила Супрун // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: науково-теоретичний зб


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
429
Мова, суспільство, журналістика: За матеріалами XV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови «Культура мови сучасних мас-медіа в системі соціальних комунікацій (Київ, 10 квітня 2009) / Присвячується 7


Інститут журналістики
Мови та стилістики
430
Модальність різних джерел інформації у висвітленні конфлікту // Мова, суспільство, журналістика: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Київ: ВПЦ «Київський у


Інститут журналістики
Мови та стилістики
431
Наука і практика в педагогічних звершеннях Л. Ю. Ше¬вченко // Мова, суспі¬льство, журналістика: : Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Київ: ВПЦ «Київський


Інститут журналістики
Мови та стилістики
432
Науково-публіцистична картина світу Сергія Єфремова / Людмила Супрун // Матеріали четвертих Всеукраїнських Єфремовських читань. До 130-річчя з дня народження Сергія Олександровича Єфремова (5-6 жовтня 2006 р.) / редкол.: Поліщук В.Т. (відп. ред.) та ін. –


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
433
Основні тенденції розвитку публіцистичного мовлення як мас-медійного засобу передачі інформації / Супрун Л.В. // Розвиток наукових досліджень’2009: матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 23-25 листопада 2009 р. – Полтава:


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
434
Особенности функционирования вставных конструкций в языке современного прессового репортажа // Международная журналистика − 2013 : глобализация и регионализация информационного пространства: Материалы Второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
435
Подорожній репортаж на сторінках українських друкованих видань // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов современности: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Института языка и


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
436
Позиціювання субконцепту “українське слово” у вісниківському дискурсі М. Грушевського / Л.В. Супрун // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції 18-19 листопада 2010 р. / ред. кол. В


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
437
Репрезентація "чужих" у мас-медійному тексті // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі: За матеріалами ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови "Мовні процеси в сучасному медіапрос


Інститут журналістики
Мови та стилістики
438
Світоглядне й ідеологічне навантаження донцовського субконцепту “націоналізм” (на матеріалі часописів “Літературно-Науковий Вістник” і “Вістник”) / Л.В. Супрун // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної на


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
439
Синергетика журналістської і читацької взаємодії в ідіостилі газетного видання // Мова, суспільство, журналіс¬тика: Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). – Киї


Інститут журналістики
Мови та стилістики
440
Слово про наших учителів і колег (Передмова) //Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів ХVІІІміжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика»(на пошану професорів


Інститут журналістики
Мови та стилістики
441
Україноцентрична мовна ментальність Михайла Грушевського – організатора й редактора “Літературно-Наукового Вістника” / Л.В. Супрун // Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної наукової конференції 18-19 березня


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
442
Українська мовна ментальність: динаміка становлення у публіцистиці / Супрун Л. // Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник за матеріалами першої міжнародної конференції (19-20 лютого 2009 р., м. Запоріжжя) / гол. ред. О.М. Холод.


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Невідоме
443
Функціонально-стилістична специфіка використання окличних речень у мові сучасного пресового репортажу // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць / Держ. заклад «Південноукраїнський нац. пед. ун т ім. К.Д. Ушинського», Ін-


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Current problems in information and computational technologies
444
Ювілей конференції // Мова, суспільство, журналістика: За матеріалами XV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови «Культура мови сучасних мас-медіа в системі соціальних комунікацій (Київ, 10 квітня 2


Інститут журналістики
Мови та стилістики

Повернення до списку

Вгору