Структурні підрозділи

Кафедра: Світового господарства і міжнародних економічних відносин


ID: 6984
Кількість показів: 4752
дата змінення: 24.11.2014 18:24:44
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1311
Інструменти стимулювання переходу України до іноваційної моделі економічного розвитку// Организационно-экономические проблеми регыонального развития в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Таврійський науковий вісник
1312
Конвергенція європейських стандартів в галузі науки та технологій як стратегія посилення взаємодії України з ЄС // Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференц


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
1313
Новітні тенденції регулювання міжнародної банківської діяльності у європейських країнах: виклик для України// Шляхи досягнення європейських стандартів в ергономічній та соціальній сферах України, Круглий стіл, Київський національний університет імені Тара


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
1314
Рилач Н.М. Застосування гравітаційної регресійної моделі для аналізу впливу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на товарообіг /Н.М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 100 (у двох частинах).- К.: Київський національний


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
1315
Рилач Н.М. Критерії конвергенції та індикатори наближення науково-технологічної сфери до ЄС/Н.М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин.- Випуск 95 (у двох частинах).- К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжна


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
1316
Рилач Н.М. Національна інноваційна система як фактор підвищення конкурентоспроможності країни в світі/ Н.М. Рилач// Сбірка праць міжнародної науково-практичної конференції [«Добробут націй у умовах глобальної нестабільності»,м. Одеса, Одеський національни


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
1317
Рилач Н.М. Реалізація інноваційної моделі економічного розвитку як необхідна умова залучення України до глобальної інноваційної системи// Н.М. Рилач / Матеріали міжнародної наукової конференції [«Конвергенція економік України та Європейського Союзу: пробл


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
1318
Рилач Н.М.Економічна оцінка наслідків створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС /Н.М. Рилач //Сбірка праць міжнародної науково-практичної конференції [«Участь України в зонах вільної торгівлі: стан, проблеми, перспективи»17-18 листопада 2011 року


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
1319
Роль науково-дослідних інститутів у формуванні високотехнологічних кластерів// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців "Моделі ефективного розвитку світової економіки у посткризовий період та можливості їх адаптації в Україн


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
1320
Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития. Логистические системы и процессы в современных экономических условиях: матер. междун. заочной науч.-практ. конф.: сборник статей. Министерство образования Республики Беларусь. Национальная библи


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин

Повернення до списку

Вгору