Структурні підрозділи

Кафедра: Управління зовнішньоекономічною діяльністю


ID: 6987
Кількість показів: 2777
дата змінення: 24.11.2014 18:26:28
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
211
Глобальний рівень регулювання практики створення і діяльності офшорних зон і територій / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов, Донецк: ДонНУ, 2012. –Т.2, ч.2, С.


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
212
Державне управління в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності України у посткризовий період / Глобальна економіка в посткризовий період та Україна / Зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених.


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
213
Зовнішні чинники кризових ситуацій в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни / Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД / зб. Міжнародної науково-практичної конференції. - 29-30 квітня 2011 року. - Одеський


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
214
Інвестиції в економіку знань як шлях підвищення інноваційної конкурентоспроможності України / Моделі ефективного розвитку світової економіки у посткризовий період та можливості їх адаптації в Україні / Зб. матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конф


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
215
Конкурентоспроможність країни як національна ідея, або останній шанс для України / Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (гол. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний це


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
216
Координація міжнародної рекламної стратегії зі стратегіями інших елементів комплексів комунікації та маркетингу (практика оптимізації формування рекламного бюджету). - «Теоретичні та прикладні питання економіки». Збірник наук.праць., Випуск №20, Київ: КНУ


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
217
Лісабонська стратегія та Технологія економічного прориву: шлях наближення вітчизняної економіки до європейських стандартів / Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив Східного партнерства / Збірник матеріалів ХІV Міжнаро


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
218
Міжнародне співробітництво у сфері бізнес-освіти: стан та перспективи / Міжнародний науковий вісник: збірник наукових доповідей за матеріалами ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
219
Модель інформаційно-комунікаційного забезпечення гармонізованого розвитку країни у світовому економічному просторі/В.П.Мазуренко, О.В.Толубко//Економіка і управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку. Х Міжнародна науково-практична конференція (м


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
Економіка і управління
220
Особливості розвитку інтеграційних процесів в ОЧЕС / Матеріали ІХ міжнар. наукової конференції «Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках организации Черноморского экономического сотрудничества», Донецк, 2


Інститут міжнародних відносин
Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Повернення до списку

Вгору