Структурні підрозділи

Кафедра: Загальної психології


ID: 7049
Кількість показів: 6483
дата змінення: 25.11.2014 12:29:29
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1261
Самоотношение и отношение к организации специалистов по программированию и информационным технологиям. // Тезисы Международной научной конференции «Бизнес. Общество. Человек.» , 30 -31 октября 2013 г., Москва - [Электронный ресурс URL:http//bsh.hse.ru/abs


Факультет психологїі
Загальної психології
1262
Соціально-психологічні аспекти кіберкомунікативних практик у навчально-виховному процесі сучасної вищої школи // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Спецвипуск: «ХІІІ Міжнародна наукова конференція молодих науков


Факультет психологїі
Загальної психології
1263
Соціально-психологічні аспекти формування інноваційного мережевого середовища у сучасній вищій школі / В.Л. Щербина // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 8. Психологічна теорія


Факультет психологїі
Загальної психології
1264
Стратегія суміщення навчання з роботою за фахом як фактор конкурентоспроможності особистості // Сучасні педагогічні стратегії та технології у викладанні дисциплін гуманітарного циклу у технічному ВНЗ: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конф. з мі


Факультет психологїі
Загальної психології
1265
Суб"єктивне відчуття самотності як прояв продуктивного розвитку кризи самоусвідомлення / Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І


Факультет психологїі
Загальної психології
1266
Сучасні педагогічні технології: значення для подолання кризи у вищій школі //Формування світогляду особистості та соціальне конструювання сучасного світу. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (24 червня 2011 року) / під ред. проф. Т.Р.


Факультет психологїі
Загальної психології
1267
Творчість і Творець: онтологія сутності і сутнього ( психологічна теорія творчості В.А. Роменця) ) // Креативність і творчість. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія „Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – Тематични


Факультет психологїі
Загальної психології
1268
Трансакційний підхід у дослідженні впливу часової орієнтації особистості на копінг поведінку / Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За


Факультет психологїі
Загальної психології
1269
Формирование личности студента как субъекта будущей профессиональной деятельности // Психолого-педагогические аспекты жизненного самоопределения личности: сб.науч.ст./под общ. ред. канд. психол. наук, проф. И.В. Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени Александ


Факультет психологїі
Загальної психології
1270
Формирование личности студента как субъекта будущей профессиональной деятельности // Психолого-педагогические аспекты жизненного самоопределения личности: сб.науч.ст./под общ. ред. канд. психол. наук, проф. И.В. Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени Александ


Факультет психологїі
Загальної психології

Повернення до списку

Вгору