Структурні підрозділи

Кафедра: Загальної психології


ID: 7049
Кількість показів: 7786
дата змінення: 25.11.2014 12:29:29
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1361
Національна ідентичність українців як предмет системного дослідження: функціональний, структурний, динамічний аспекти // Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практике ведущих научных школ: реалии и перспективы: [Международная коллек


Факультет психологїі
Загальної психології
Current problems in information and computational technologies
1362
Особенности самоотношения программиста (у співавт.) // Идеи О.К.Тихомирова и А.Б.Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения). Материалы Всероссийской научной конференции ( с иностранным участием). Москва, 30 мая – 1 ию


Факультет психологїі
Загальної психології
1363
Особистісні конструкти етнічної ідентичності: теоретичні та емпіричні аспекти дослідження // Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии: Материалы 3-й междунар. науч. конф. (24-25 мая 2012 г., г. Смоленск). – Смоленск: Маджента, 2012.


Факультет психологїі
Загальної психології
1364
Персональний наратив як засіб узагальнення і систематизації індивідуального досвіду особистості // Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців /


Факультет психологїі
Загальної психології
1365
Поняття духовності в сучасній зарубіжній психології релігії: світське чи релігійне? // Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В


Факультет психологїі
Загальної психології
1366
Проблема багатовимірності самотності як загальнопсихологічного явища // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 22-23 травня 2012 р., Київ-Кам`янецьПодільский: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції /За ред.


Факультет психологїі
Загальної психології
1367
Проблема стратегічного проектування життєвого шляху інтелектуально обдарованої особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р., Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За р


Факультет психологїі
Загальної психології
1368
Проблема цілісності особистості в суспільстві, що трансформується // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р., К,:тези XVI міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І. В. Данилюка, І. В. Ва


Факультет психологїі
Загальної психології
1369
Проблеми використання тестів у дослідженні суб’єктивного відчуття самотності // Особистість у єдиному освітньому просторі: Електронний зб-к наук. пр. ЗОАППО: Матеріали 3-го міжнар. форуму (26-29 квітня 2012 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] – 2012. –


Факультет психологїі
Загальної психології
1370
Проблеми історичної психології у сучасний період розвитку ( у співавт.) // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф. – Режим доступу: http://forum.onu.edu.ua/index.php/topic


Факультет психологїі
Загальної психології

Повернення до списку

Вгору