Структурні підрозділи

Кафедра: Загальної психології


ID: 7049
Кількість показів: 7820
дата змінення: 25.11.2014 12:29:29
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1381
Поняття духовності в сучасній зарубіжній психології релігії: світське чи релігійне? // Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В


Факультет психологїі
Загальної психології
1382
Проблема багатовимірності самотності як загальнопсихологічного явища // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 22-23 травня 2012 р., Київ-Кам`янецьПодільский: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції /За ред.


Факультет психологїі
Загальної психології
1383
Проблема стратегічного проектування життєвого шляху інтелектуально обдарованої особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р., Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За р


Факультет психологїі
Загальної психології
1384
Проблема цілісності особистості в суспільстві, що трансформується // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р., К,:тези XVI міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І. В. Данилюка, І. В. Ва


Факультет психологїі
Загальної психології
1385
Проблеми використання тестів у дослідженні суб’єктивного відчуття самотності // Особистість у єдиному освітньому просторі: Електронний зб-к наук. пр. ЗОАППО: Матеріали 3-го міжнар. форуму (26-29 квітня 2012 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] – 2012. –


Факультет психологїі
Загальної психології
1386
Проблеми історичної психології у сучасний період розвитку ( у співавт.) // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф. – Режим доступу: http://forum.onu.edu.ua/index.php/topic


Факультет психологїі
Загальної психології
1387
Проблеми історичної психології у сучасний період розвитку (у співавт.) // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф. – Режим доступу: http://forum.onu.edu.ua/index.php/topic.


Факультет психологїі
Загальної психології
1388
Проблеми психологічної готовності до волонтерської діяльності у спортивних подіях // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р., Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Д


Факультет психологїі
Загальної психології
1389
Професійна діяльність особистості: передумови успішності // «Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы. Материалы I Международной научно-практической конференции (16 ноября 2012 года, г. Бирск) / П


Факультет психологїі
Загальної психології
1390
Профессионализм как результат профессионального становления личности // Проблемы и перспективы развития образования в ХХІ веке: профессональное становление личности (философские и психолого-педагогические аспекты): Материалы ІІ международ. науч.-практ.кон


Факультет психологїі
Загальної психології

Повернення до списку

Вгору