Структурні підрозділи

Кафедра: Психології розвитку


ID: 7054
Кількість показів: 4777
дата змінення: 25.11.2014 12:29:56
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
721
Наукова стаття
Развитие и доступность, воздействие и понимание рекламной продукции


Факультет психологїі
Психології розвитку
Трофімов Андрій Юрійович
2002
Психологія: збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова
т.15 c.96-100
722
Наукова стаття
Удосконалення організаційної структури компанії, як один з аспектів підвищення ефективності управління


Факультет психологїі
Психології розвитку
Трофімов Андрій Юрійович
2002
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Психологія
т.550 c.294-296
723
Наукова стаття
Управління людськими ресурсами в стратегії діяльності компанії


Факультет психологїі
Психології розвитку
Трофімов Андрій Юрійович
2002
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Психологія
т.576 c.141-143
724
Personal Values and Subjective Well-Being: Intercultural Relations in Development of Communities // Development Of Communities: Intercultural and Interreligious Realations.The Kosova Reader. Essays and Articles for the 22th IWM (International Working Meet


Факультет психологїі
Психології розвитку
725
Psychology of becoming our values – as the factor development of community // Development Of Communities Reality – Transition – Future.The Szczecin Reader. Essays and Articles for the 21th IWM (International Working Meeting) June 6rd to 10th in Szczecin,


Факультет психологїі
Психології розвитку
726
Вплив життєвих цінностей особистості на формування образу батьківської сім"ї // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данил


Факультет психологїі
Психології розвитку
727
Дослідження смисложиттєвих орієнтацій студентської молоді як одного з компонентів духовної самореалізації // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р., Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих н


Факультет психологїі
Психології розвитку
728
Духовна культура педагога як складова професійної компетентності // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, р./ Ред. Кол.: Федоренко О.А., Єрмаков І.Г. (науковий редактор), Ратушна А


Факультет психологїі
Психології розвитку
729
Методологічні основи дослідження соціалізації студентів ВНЗ з позиції школи філософської антропології В.І.Шинкарука //Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення. Восьмі Шинкаруківські читання. Матеріали міжнародної науково-


Факультет психологїі
Психології розвитку
730
Особливості образу сім"ї у осіб юнацького віку, вихованих у неповних та повних сім"ях // Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І


Факультет психологїі
Психології розвитку

Повернення до списку

Вгору