Структурні підрозділи

Кафедра: Психології розвитку


ID: 7054
Кількість показів: 4778
дата змінення: 25.11.2014 12:29:56
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
731
Особливості психологічного захисту жінок різного віку із загрозою зриву першої вагітності за проективною методикою «Людина під дощем» //ІІ Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми практичної психології» Глухівського національного п


Факультет психологїі
Психології розвитку
732
Особливості самопочуття, активності та настрою жінок різного віку із загрозою зриву першої вагітності // Збірка матеріалів міжнародної конференції «Basic and applied psychological researches in practices of leading scientific schools: Realities and Persp


Факультет психологїі
Психології розвитку
733
План особистісного розвитку як метод освітньої соціалізації студента (на прикладі досвіду британських університетів) // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р., Київ: тези ХVІ міжнародної конференці


Факультет психологїі
Психології розвитку
734
Психологія становлення цінностей особистості в університетському просторі // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.


Факультет психологїі
Психології розвитку
735
Становлення особистісних цінностей в університетському просторі // Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващен


Факультет психологїі
Психології розвитку
736
Телесная осознанность в структуре самосознания личности // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки - частина ІІІ (Психологічні науки, Педагогічні науки, Філософські науки, Соціологічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 13 квітня


Факультет психологїі
Психології розвитку
737
Теоретичний аналіз поняття "партнерство" в зарубіжній літературі // Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ваще


Факультет психологїі
Психології розвитку
738
Філософсько-психологічний зміст поняття "духовна самореалізація" особистості // Проблеми особистості в сучаній науці: результати та перспективи дослідження, 18-19 квітня 2013 р., Київ: тези ХV міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилю


Факультет психологїі
Психології розвитку

Повернення до списку

Вгору