Структурні підрозділи

Кафедра: Методології та методів соціологічних досліджень


ID: 7058
Кількість показів: 2797
дата змінення: 25.11.2014 12:40:29
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
321
Наукова стаття
Функціональна специфіка політичної комунікації


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2007
322
Bachelor Student’s Evaluation of teaching quality and chances at labour market in Ukraine / T.Bargel, M.Schmidt, H.Bargel (Eds.) The Bachelor – Changes in Performance and quality of Studying? Empirical Evidence in International Comparison.- Konstanz Unive


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
323
Інституціональні протиріччя українського суспільства та їх місце у системі соціальних ризиків; Депопуляція у контексті соціально-демографічних ризиків; Деформації статево-вікового складу населення та ризики розвитку сім’ї//Людський розвиток в Україні: мін


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
324
остойный труд как индикатор социальной ответственности организации, предприятия, бизнеса// Социальная ответственность организации: Сборник материалов международной научно-практической конференции под общ. ред. к.п.н., доцента В.В. Кулинченко. – Краснодар,


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Праці конференції
325
Порівняльна характеристика методологічних підходів соціологічних досліджень. - Соціологія і соціальні трансформації: Матеріали IV Міжнародної конференції студентів та молодих науковців. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 8-9 гр


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
326
Сімейні цінності у житті респондентів. Гендерні відносини у сучасній сім’ї; Взаємовідносини з неповнолітніми дітьми, їх утримання та виховання; Батьки і дорослі діти: сучасні форми сімейних зв’язків; Підтримка окремих категорій сімей //Сім’я та сімейні ві


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
327
Соціально-економічні чинники змін у рівні та структурах народжуваності; Динаміка народжуваності в Україні: національні та загальноєвропейські тенденції; Зміни у структурі народжуваності за черговістю народження; Цільові пріоритети та основні напрями вдоск


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень

Повернення до списку

Вгору