Структурні підрозділи

Кафедра: Методології та методів соціологічних досліджень


ID: 7058
Кількість показів: 2801
дата змінення: 25.11.2014 12:40:29
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Математика для соціологів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Видавництво "Каравела"м.Київ
2
Наукова стаття
Antinomies of late modernity: Eastern Europe in peril of demodernization


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
Ideology and Politics Journal
т.9 c.14-63
3
Наукова стаття
Development and Dystopia: Studies in Post-Soviet Ukraine and Eastern Europe


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2019
International Sociology
c.237-240
4
Матеріали конференції
Factorial design in LimeSurvey: approaches of realization


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Середа Олексій Сергійович
2019
5th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics – BaNoCoSS-2019
5
Розділ монографії
Measuring the Development of Society through Social Inclusion: An Unnoticed Decline in Capabilities during a Period of Economic Growth in Ukraine


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results [Monography].Bakirov V., Golovakha E. (Eds.) – Kharkiv: Karazin National University Publishers, 2018.
c.377-390
6
Наукова стаття
Адаптація Індексу статусної характеристики Ворнера


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2019
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
т.3 c.124-142
7
Енциклопедія
Аналіз порівняльний у соціології


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2019
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
8
Розділ монографії
Вимірювальна модель динаміки соціальної напруженості на основі методу лінійної декомпозиції тренду та особливості факторів політичної участі в українському суспільстві


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.175-191
9
Наукова стаття
Диференціальні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння еліптичного типу


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Факультет соціології

Обчислювальної математики
Методології та методів соціологічних досліджень
Александрович Ірина Миколаївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Український математичний журнал
т.71 c.433-440
10
Розділ монографії
Новітні проекції наявної концептуальної моделі соціальної напруженості: депривація, ексклюзія, соціальне включення та протестна активність населення


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.38-51
11
Наукова стаття
Системний підхід до вивчення індивідуальних цінностей


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Дембіцький Сергій
Плющ Валентина
Соснюк Євгеній
Шалімова Оксана
2019
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
т.3 c.102-123
12
Автореферат
Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-39
13
Дисертаційна робота
Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 - «теорія та історія соціології»


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-393
14
Енциклопедія
Тематичний реєстр гасел з напряму "соціологічні науки"


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
Чепак Валентина Василівна
Вілкова Олена Юріївна
Мазурик Олег Володимирович
Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Туленков Микола Васильович
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
15
Монографія
Техніка репертуарних решіток в дослідженні етнічних стереотипів: поєднати непоєднуване? Ідентичності народів центрально-східної Європи


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Чепак Валентина Василівна
Москотіна Р.Ю.
2018
Колективна монографія за ред. Коваліско Н., Єкатеринчука А, Радзіка Р. Лівів
c.43-56
16
Наукова стаття
Фактори задоволеності студентів навчальним процесом ( на прикладі дослідження студентів КНУ)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2019
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
т.1 c.45-52
17
Наукова стаття
Sample models in monitoring survey UniDOS


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Середа Олексій Сергійович
2018
Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics. Central Statistical Bureau of Latvia, Rīga,
c.97-106
18
Наукова стаття
Problem of measurement of efficiency of propaganda (on the example of using of the index of effectiveness of the russian propaganda in Ukraine)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Олійник Оксана Валеріївна
2018
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах
т.21 c.40-46
19
Монографія
Strengthening the Adolescent Component of the National HIV/AIDS Programme


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
Балакірєва Ольга Миколаївна
2017
Strengthening the Adolescent Component of the National HIV/AIDS Programme: advocacy report / O.M. Balakireva (Ed.); UNICEF, Ukrainian Institute for Social Research after Oleksandr Yaremenko (UISR), Kyiv, 2017
c.1-88
20
Розділ монографії
Who are responcible for individual wellbeing? Comparative analysis of mass attitudes in different types of European welfare regimes


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Куценко Ольга Дмитрівна
Горбачик Андрій Петрович
2018
Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results [Monography].Bakirov V., Golovakha E. (Eds.) – Kharkiv: Karazin National University Publishers, 2018.
c.199-226
21
Матеріали конференції
Апробація процедури домінуючої символічної тріади при контент-аналітичному вивченні біографічних документів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.200-203
22
Наукова стаття
До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Український соціум
c.33-44
23
Наукова стаття
Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2018
Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна
c.122-137
24
Наукова стаття
Ідентифікація ідеологічних уявлень щодо економічної сфери в повсякденній свідомості молоді: тестування методики


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
c.44-53
25
Наукова стаття
Ідеологічні уявлення в повсякденній свідомості: ідентифікація та пошук детермінант


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.21-33
26
Навчальний посібник
Контент-аналіз медіа-образів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2018
Сучасні методики контент-аналізу: навчальний посібник/ Батаєва Катерина, Іванов Валерій, Коритнікова Надія, Костенко Наталія, Семотюк Орест, Юзва Людмила; за заг. ред. Костенко Наталії, Батаєвої Катерини та Іванова Валерія. – К.: Видавничий дім «Кондор»
c.207–252
27
Наукова стаття
Місія здійсненна: Як підвищити конкурентоспроможність української науки і вищої освіти


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
VoxUkraine незалежна аналітична платформа
28
Матеріали конференції
Можливості методу когортного аналізу у дослідженні соціальних змін


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.151-153
29
Наукова стаття
Оцінка історичної спадщини радянського минулого України: ставлення двох поколінь


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Олійник Оксана Валеріївна
2017
Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
c.73-86
30
Матеріали конференції
Потенціал модернізації України: ціннісний вмиір


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
т.14 c.95-97
31
Наукова стаття
Проблеми та перспективи емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень масової свідомості


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія соціологія
c.61-67
32
Наукова стаття
Соціальні технології як сфера досліджень та як освітня програма: спроба тематичного порівняння


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.44-46
33
Наукова стаття
Соціолог на ринку праці в Україні


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Олійник Оксана Валеріївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2018
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції Української асоціації дослідників освіти, 15 червня 2018 року
c.137-139
34
Матеріали конференції
Соціолог на ринку праці очима роботодавця


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Олійник Оксана Валеріївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.120-122
35
Наукова стаття
Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Камінська (Фостер) Лариса Федорівна
Олійник Оксана Валеріївна
2017
Актуальні проблеми філософії та соціології
c.121-123
36
Наукова стаття
Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2017
Український соціум
т.61 c.133–139
37
Матеріали конференції
Техніка репертуарних решіток в дослідженні етнічних стереотипів: поєднати непоєднуване


Факультет соціології
Галузевої соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Чепак Валентина Василівна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Москотіна Р.Ю.
2018
Четверта міжнародна українсько-польська конференція «Ідентичності народів центрально-східної Європи», Львів, 22-23 червня 2018 року
c.4
38
Наукова стаття
Упровадження системи оцінювання і контролю якості наукових видань в Україні


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.8 c.94-96
39
Наукова стаття
Ціннісні орієнтації студентів-першокурсників (за результатами міжуніверситетського дослідження)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Середа Олексій Сергійович
Мурадян Олена Сергіївна
Сальнікова Світлана
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
c.125-132
40
Наукова стаття
Шанс для України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2017
zbruc.eu
41
Наукова стаття
Employment Problems of Veterans of Anti-Terrorist Operation (ATO) in Eastern Ukraine


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
Гершман Олена Михайлівна
2017
Bulletin of Pawel Wlodkowic University College in Płock. “Humanizacja Pracy”
c.107-125
42
Наукова стаття
Gender inequality indices for the European partnership countries comparison


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2016
Вісник Російського університету дружби народів, Серія Соціологія
c.323 -336
43
Наукова стаття
Studienzwecke und Berufsaussichten – ein Vergleich Studierender in Kiew und Munchen


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2016
Hefte zur Bildungs und Hochschulforschung (88), Universitat Konstanz, September 2016
c.88
44
Наукова стаття
Study of Perception of the Justice of Governmental Support Distribution Among Socially Excluded Groups


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
Локтєва Ірина Іванівна
2017
3rd ISA Forum of Sociology. The Future We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World/ 10-14 July 2016, Vienna, Austria
45
Наукова стаття
Time Characteristics in Online Surveys


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Середа Олексій Сергійович
2017
Baltic-Nordic-Ukrainian Workshop on Survey Statistics and Methodology.- Vilnius
т.80 c.112-114
46
Наукова стаття
Активні методи навчання на факультеті соціології: з досвіду роботи викладача


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія соціологія
c.108–114
47
Наукова стаття
Аналіз рангових шкал у масових опитуваннях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2017
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
c.226-232
48
Монографія
Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку : монографія


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Савельєв Юрій Борисович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-447
49
Матеріали конференції
Вимірювання соціальної напруженості - можливості, досвід, проблеми


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
c.4
50
Наукова стаття
Вплив інформаційного забезпечення суспільства через пресу у передвиборчий період на подолання політсилами прохідного бар’єру


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2016
Вісник Донецького національного університету. Серія Політичні науки
c.96–108
51
Наукова стаття
Деякі проблеми побудови вибірки в панельних дослідженнях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2016
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
52
Наукова стаття
Динаміка громадської активності української студентської молоді (2013-2015рр.)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Олійник Оксана Валеріївна
Камінська (Фостер) Лариса Федорівна
2016
Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
c.6-14
53
Наукова стаття
До інтерпретації терміну "парадані" у соціальних дослідженнях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.54-57
54
Наукова стаття
До питання емпіричної ідентифікації ідеологічних уявлень масової свідомості


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
c.61–68
55
Наукова стаття
До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Український соціум
c.33–44
56
Навчально-методичний комплекс
Емпіричні контент-аналітичні дослідження: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03010101 “Соціологія»


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.75
57
Наукова стаття
Застосування рефлексивних методик у емпіричних соціологічних дослідженнях освіти


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні
c.190–193
58
Наукова стаття
Использование международных индексов гендерного неравенства для сравнительной оценки ситуации в странах европейского партнерства


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2016
Вісник Російського університету дружби народів, Серія Соціологія
c.323-336
59
Наукова стаття
Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна
60
Наукова стаття
Ідентифікація ідеологічних уявлень щодо економічної сфери в повсякденній свідомості молоді: тестування методики


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
c.44-53
61
Наукова стаття
Ідеологічні уявлення в повсякденній свідомості: ідентифікація та пошук детермінант


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
62
Матеріали конференції
Концептуальні моделі та емпіричні показники соціологічного дослідження громадянського суспільства в Україні


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Олійник Оксана Валеріївна
Камінська (Фостер) Лариса Федорівна
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
c.126-128
63
Наукова стаття
Методологічні проблеми вимірювання демократії


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
64
Наукова стаття
Методологія та методи соціологічних досліджень під впливом «великих даних»


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2017
Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: збірник статей за матеріалами конференції, 22 січня, м. Київ / за наук. ред. В.С. Бакірова та Є.І.Головахи: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Володимира Паніотто
65
Наукова стаття
Механизмы интеграции гендерно-чувствительного подхода в социологические исследования


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2016
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
c.41-47
66
Наукова стаття
Механізми інтеграції гендерно-чутливого підходу у соціологічні дослідження


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2016
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет.
c.41-47
67
Наукова стаття
Міграційні настрої сучасного студентства: проблема vs особливість глобалізації


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.)
c.39–42
68
Наукова стаття
На шляху до гендерної рівності: досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Теорії та історії соціології
Бабенко Світлана Сергіївна
Малес Людмила Володимирівна
Харченко Олена Ігорівна
Червінська Тетяна Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.59-64
69
Тези
На шляху до соціології безпеки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
70
Матеріали конференції
Обмеження наявних методик аналізу та прогнозування соціальної напруженості та шляхи їх вдосконалення


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Савельєв Юрій Борисович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
c.142-144
71
Наукова стаття
Особливості використання панельного та ретроспективного дизайну в лонгітюдних дослідженнях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2016
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
72
Тези
Особливості контент-аналітичної методології досліджень сучасних медіа: на прикладі друкованих та інтернет-джерел


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України: тези доповідей
c.98–100
73
Наукова стаття
Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: Особливості цінностей чи «пастка бідності»?


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Савельєв Юрій Борисович
2016
Український соціум
c.20-32
74
Наукова стаття
Порівняльний підхід у соціальних дослідженнях: можливості, проблеми, обмеження


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці . ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-29 травня 2016 р
c.7-9
75
Наукова стаття
Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Савельєв Юрій Борисович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.15-22
76
Наукова стаття
Проблеми ветеранів антитерористичної операції на сході України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
Гершман Олена Михайлівна
2016
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
c.115-125
77
Наукова стаття
Реформа освіти в Україні: тренди липня 2017 року на основі аналізу медіа-контенту


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Молодіжна політика: проблеми та перспективи
c.153–158
78
Наукова стаття
Реформи у системі вищої освіти України очима студентів КНУ імені Тараса Шевченкаі


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Кожекіна Людмила Юріївна
Вдовиченко Мар’яна Олександрівна
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.78-86
79
Наукова стаття
Соціальна напруженість і довіра: вивчення взаємного впливу


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2017
Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України: тези доповідей
80
Наукова стаття
Соціокультурні виміри модернізації і економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
НДС "Центр порівняльних та регіональних досліджень"
Савельєв Юрій Борисович
2016
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.18-37
81
Наукова стаття
Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Олійник Оксана Валеріївна
Камінська (Фостер) Лариса Федорівна
2017
Актуальні проблеми філософії та соціології
c.121-123
82
Наукова стаття
Специфіка використання комбінованої рефлексивної методики для вивчення групи національних цінностей контенту


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.45-53
83
Наукова стаття
Спроби застосування вільного асоціативного експерименту в емпіричному соціологічному дослідженні


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: збірник статей за матеріалами конференції, 22 січня, м. Київ / за наук. ред. В.С. Бакірова та Є.І.Головахи: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Володимира Паніотто
c.193–198
84
Наукова стаття
Ставлення та стереотипи студентства щодо людей з гомосексуальною орієнтацією


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.105-118
85
Наукова стаття
Фотообрази президентів України через призму Google (контент-аналітика)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
c.70–87
86
Наукова стаття
Час відповіді респондента на запитання як фактор оцінки якості даних


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2017
Соціологічні студії
c.25-31
87
Наукова стаття
Яким має бути сучасний університет?


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
88
Наукова стаття
Використання LimeSurvey для онлайн реалізації факторіального дизайну в опитуваннях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Середа Олексій Сергійович
Гершман Олена Михайлівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.134-141
89
Наукова стаття
Використання LimeSurvey для онлайн реалізації факторіального дизайну в опитуваннях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Середа Олексій Сергійович
Гершман Олена Михайлівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.134-141
90
Наукова стаття
Використання факторіального дизайну для вивчення значущості факторів вибору студентами робочого місця


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
c.83-96
91
Наукова стаття
Критеріальна валідизація експрес-тесту SCL-9-NR


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Дембіцький Сергій
2016
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.102-116
92
Наукова стаття
Моніторинг соціально-економічних очікувань населення наприкінці 2015 р.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
Балакірєва Ольга Миколаївна

2016
Український соціум
c.156–182
93
Наукова стаття
На пути к гендерному равенству в образовании (опыт проведения гендерного аудита на факультете социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Теорії та історії соціології
Бабенко Світлана Сергіївна
Малес Людмила Володимирівна
Червінська Тетяна Григорівна
Харченко Олена Ігорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.59-64
94
Наукова стаття
Особливості політичної культури студентів в умовах політичної кризи (на прикладі дослідження студентів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Олійник Оксана Валеріївна
2016
Молодіжна політика: проблеми та перспективи
c.20-27
95
Наукова стаття
Практична реалізація факторіального дизайну засобами R


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Соціологічні студії
c.58-66
96
Наукова стаття
Працюючі студенти: характер роботи та його чинники


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Олійник Оксана Валеріївна
Гершман Олена Михайлівна
2015
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства
c.267-273
97
Матеріали конференції
Преференції респондентів у виборі методу інтерв’ювання


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2016
Шевченківська весна, соціологія, м.Київ, 6-8 квітня 2016
c.44-48
98
Наукова стаття
Проблеми ветеранів антитерористичної операції на сході України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Гершман Олена Михайлівна
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
c.115-124
99
Навчально-методичний комплекс
Рефлексивні методики в емпіричних соціологічних дослідженнях: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03010101 “Соціологія»


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-68
100
Наукова стаття
Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Марченко Алла Михайлівна
2016
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
c.227-233
101
Наукова стаття
Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
Балакірєва Ольга Миколаївна
2015
Український соціум
c.146-157
102
Наукова стаття
. Проблема якості вищої освіти в умовах трудової зайнятості студентів


Фізичний факультет
Методології та методів соціологічних досліджень

Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
т.6 c.161-167
103
Наукова стаття
. Суспільні виклики як чинник виникнення та трансформації груп солідарності


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень


2015
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України
c.33-37
104
Наукова стаття
Euromaidan and Moral Issues in Ukraine: Unveiling the Ambiguous Relationship


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2014
Societal and Political Psychology International Review
т.1 c.5-18
105
Наукова стаття
Religion in the lives of today's youth: identification based on analysis of autobiographical texts


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Youth policy: problems and prospects/Red. S. Shchudlo, P. Dlugosz.- Drohobych – Przemysl: Shvydkodruk
т.6 c.202-214
106
Наукова стаття
Social exclusion of youth: approaches to empirical analysis


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Локтєва Ірина Іванівна
2014
Youth policy: problems and prospects/Red. S. Shchudlo, P. Dlugosz.- Drohobych – Przemysl: Shvydkodruk
c.67-73
107
Наукова стаття
Welfare state in uncertainty: disparity in social expectations and attitudes


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Куценко Ольга Дмитрівна
Горбачик Андрій Петрович
2014
Corvinus Journal of Sociology and Social Policy
т.5 c.65-96
108
Наукова стаття
Альтернатива повседневности или Альтернативная повседневность? Размышления об опыте участия в одном международном проекте


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2014
Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки»
т.4 c.278-282
109
Матеріали конференції
Використання концепції "повсякденних ідеологій" в дослідженні соціальних змін


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2015
Шевченківська весна:міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
т.13 c.185-189
110
Наукова стаття
Громадсько-політична активність студентської молоді в епоху "плинної сучасності": масштаб, характер, наслідки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2015
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
т.6 c.63-73
111
Матеріали конференції
Довіра - нерівномірно розподілений та дефіцитний ресурс в регіонах сучасної України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2015
Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі. міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.22-23
112
Матеріали конференції
Експертиза та метод експертних оцінок в соціології: постановка проблеми


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Соціологія та сучасні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
т.7 c.14-16
113
Наукова стаття
Емансипаційні цінності і толерантність в контексті модернізації українського суспільства


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2015
Український соціум
т.1 c.68-81
114
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Застосування математичних методів в емпіричному соціологічному дослідженні


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Соціологія. Навч. посібн.// Антоненко М.В, Байрак І.Р., Бойко І.І. та ін.
c.356-371
115
Наукова стаття
Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Марченко Алла Михайлівна
2014
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України
т.20 c.116-122
116
Матеріали конференції
Методологічні підходи до аналізу запитань в соціологічних дослідженнях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Середа Олексій Сергійович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.96-98
117
Наукова стаття
Моделювання процесу поширення інформаційних повідомлень у мережах


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.81-89
118
Монографія
Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2015
"Простір"
c.1-165
119
Наукова стаття
Основи математичного моделювання для соціологів: використання логістичної моделі Ферхюльста для прогнозу розвитку популяції без зовнішнього впливу


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.37-49
120
Наукова стаття
Основи математичного моделювання для соціологів: логістична модель Ферхюльста із зовнішнім впливом


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.89-101
121
Наукова стаття
Паломництво хасидів в Україні: соціологічні рефлексії щодо міжкультурного сприйняття спільнот


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2014
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України
т.20 c.289-294
122
Наукова стаття
Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович


2015
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.1 c.132-148
123
Монографія
Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків: моногр.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2014
ЮНІСЕФ, Укр. ін– тсоц. дослідж. ім. О. Яременка
c.1-156
124
Наукова стаття
Поняття і значення «ефекту від методу» в «mixed-mode» дослідженнях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.73-81
125
Розділ монографії
Постимперские регионы: ассоциированная зависимость в развитии восточной Европы


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Куценко Ольга Дмитрівна
Горбачик Андрій Петрович
2015
Россия как цивилизация: материалы к размышлению. / Под общей редакцией О.И. Шкаратана, В.Н. Лексина, Г.А. Ястребова. -М.: Редакция журнала «Мир России», (монография)
т.11 c.441-464
126
Наукова стаття
Працюючі студенти: характер трудової зайнятості та його чинники


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень

Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Гершман Олена Михайлівна
2015
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України
c.267-273
127
Матеріали конференції
Проблеми якості вищої освіти в умовах трудової зайнятості студентів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2015
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
т.6 c.161-167
128
Наукова стаття
Протести з економічними вимогами в Україні (за результатами моніторингу 2009–2014 рр.)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2015
Український соціум
т.2 c.83–96
129
Наукова стаття
Процедура вимірювання в соціології: сутність та особливості


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Середа Олексій Сергійович

2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.66-73
130
Наукова стаття
Процес соціальної трансформації через призму модернізаційної парадигми


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.36-41
131
Наукова стаття
Процес соціальної трансформація через призму модернізаційної парадигми


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.36-41
132
Наукова стаття
Реалізація підходу «mixed-mode» у вибірковому соціологічному дослідженні


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.30-37
133
Наукова стаття
Релігія в житті сучасної молоді: ідентифікація на основі аналізу автобіографічних текстів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
c.202-214
134
Матеріали конференції
Сервіси веб 2.0.як підґрунтятрансформації комунікативних практик


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Соціологія та сучасні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
т.7 c.16-18
135
Матеріали конференції
Солідарність: багатовимірний концепт у кроскультурних порівняннях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Куценко Ольга Дмитрівна
Горбачик Андрій Петрович
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.10 c.9-10
136
Наукова стаття
Соціальна експертиза: сфера застосування та особливості відобору експертів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.94-101
137
Наукова стаття
Соціальне відторгнення: атрибути, функції та відношення


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Локтєва Ірина Іванівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.59-66
138
Підручник
Соціологія


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2015
Міленіум (навчальний посібник)
c.353 - 367
139
Наукова стаття
Студентська молодь про соціальні революції в Україні початку ХХІ сторіччя (за результатами аналізу автобіографічних текстів)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія соціологія
c.С. 140–146
140
Наукова стаття
Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами “Європейського соціального дослідження” 2005–2007– 2009-2011-2013


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович

2014
Інститут соціології НАН України
c.1-96
141
Тези
Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього?


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього?
т.1 c.175-179
142
Наукова стаття
Українці в Російській Федерації: маркери експлікації спільності


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень.
т.1 c.140–146
143
Наукова стаття
Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
Локтєва Ірина Іванівна
2015
Український соціум
т.3 c.7-19
144
Наукова стаття
Функціональні та демографічні особливості сайтів соціальних мереж як фактор поширення інформаційних повідомлень


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.102-111
145
Наукова стаття
Цілі vs цінності університетської молоді


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2014
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
т.5 c.175-184
146
Наукова стаття
Чому українських університетів Українці в Російській Федерації: маркери експлікації спільності


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень.
т.1 c.161–180
147
Матеріали конференції
Якість емпіричних даних у масових соціологічних oпитуваннях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Білоус Євгеній В'ячеславович
2014
Соціологія та сучасні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
т.7 c.10-13
148
Наукова стаття
Changing student learning motivation in the situation of higher education expansion


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2014
Expansion of Higher Education. New students, more problems?
c.30-38
149
Наукова стаття
Comparisons of Civic Engagement in Europe: Evidence from European Values Study


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2014
Slovak Journal of Political Science
т.14 c.331-360
150
Наукова стаття
Diversification of The “Late Soviet”: Attitudes to Mikhail Gorbachev in The Mirrors of History Textbooks


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна

2013
The Ideology and Politics Journal / Post-Soviet Order between the Tradition and Modernity Issue
т.2 c.4-28
151
Наукова стаття
Hasidic Pilgrimage as a Cultural Performance: Case of Contemporary Ukraine


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2014
Judaiсa Ukrainiсa
т.3 c.60-80
152
Наукова стаття
Measurement of Protest Moods of Youth in Ukraine or What is revealed by Euromaidan?


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2014
Youth policy: problems and prospects/Red. S. Shchudlo, P. Dlugosz.- Drohobych – Przemysl: Shvydkodruk
c.90-97
153
Наукова стаття
Modernization and Pseudomorphosis


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Савельєв Юрій Борисович
2013
RSC: Research in Social Change
т.1 c.64-92
154
Наукова стаття
Multidimensional Modernity: Essential Features of Modern Society in Sociological Discourse


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2013
Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences
т.11 c.1673-1691
155
Наукова стаття
Music of the Revolution: For Whom the Bell tolls


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2014
Baltic Worlds
c.45-48
156
Наукова стаття
Tipologia di codice culturale di pubblicita


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Italian science review
т.3 c.20-23
157
Матеріали конференції
Відображення соціальних змін в публічному просторі сучасного міста


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
158
Наукова стаття
Вплив методів відбору елементів вибіркової сукупності у кластерних вибірках на дизайн-ефект


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.111-117
159
Тези
Вплив стратифікації на дизайн-ефект у вибіркових дослідженнях у контексті дослідження соціальної держави


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
160
Наукова стаття
Застосування параданих для аналізу невідповідей (на прикладі ESS)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.61-67
161
Наукова стаття
Комерційна реклама: вплив на споживача через формування суб’єктивної реальності


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.39-43
162
Матеріали конференції
Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Локтєва Ірина Іванівна
2014
163
Наукова стаття
Культурні коди комерційної реклами: досвід побудови типології


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
Український соціум
т.4 c.39-50
164
Тези
Методи вимірювання соціального відторгнення: світовий досвід


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Локтєва Ірина Іванівна
2013
Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (м. Харків, 17-19 жовтня 2013 р.)
т.2 c.40-41
165
Матеріали конференції
Методологічне обґрунтування застосування підходу «mixed-mode» у зборі соціологічної інформації


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті. Міжнародна науково-практична конференція
c.50-54
166
Наукова стаття
Можливості збору параданих за допомогою контактних листів у емпіричних соціологічних дослідженнях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.49-58
167
Наукова стаття
Образ "сильних світу цього": методологія та результати емпіричного контент-аналітичного дослідження


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2013
Український соціум
т.4 c.98–112
168
Наукова стаття
Основи математичного моделювання для соціологів: демографічні базові моделі зростання популяції без зовнішнього впливу та конкуренції


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.74-81
169
Тези
Основні різновиди дизайн-ефекту, які виникають у соціальних дослідженнях в Україні


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
т.6 c.152-155
170
Наукова стаття
Передумови та наслідки соціально - економічних протестів у Києві на основі даних моніторингу центру дослідження суспільства


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.65-74
171
Наукова стаття
Пізнавальний потенціал біографічного методу


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович

2013
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
т.2 c.54-59
172
Наукова стаття
Побудова оптимальної кластерної вибірки з урахуванням дизайн-ефекту


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.159-168
173
Наукова стаття
Побудова оптимальної стратифікованої вибірки з урахуванням дизайн-ефекту


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.45-56
174
Наукова стаття
Понятійно-категоріальний апарат досліджень поширення інформації у соціальних онлайн мережах


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.29-37
175
Матеріали конференції
Разработка методики исследования культурных кодов рекламы


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
XVIІ международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук, 28.02.2014г.
c.86-90
176
Наукова стаття
Расчет оптимального объема кластерной выборки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Гуманитарно-экономический вестник
т.2 c.70-78
177
Тези
Розробка і обґрунтування методики дослідження культурних кодів реклами


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Збірник наукових праць Міжнародної конференції «Наука та сучасність: виклики ХХІ століття».
т.1 c.165-169
178
Наукова стаття
Социологическое отражение смысловой реальности в условиях не- стабильной повседневности


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Совенко Ольга Сергіївна
2014
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология
т.3 c.64-72
179
Наукова стаття
Фактори поширеня інформації в соціальних онлайн мережах: експертне опитування


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2014
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
т.8 c.169-179
180
Тези
«Болонський процесс» у Європі


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2012
Міжнародна наукова конференція «Проблеми підготовки фахівців з соціології у вищих навчальних закладах»
c.18 – 21
181
Наукова стаття
Agent-Cultiural Model of Radicalization of Muslim Migrant’s Milieus


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Куценко Ольга Дмитрівна
Горбачик Андрій Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.84-87
182
Наукова стаття
Construction and representation of the “Image” of Europe in New Eastern European countries Mass Media (after the example of Armenian and Ukrainian print press)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Гершман Олена Михайлівна
2012
Bulletin of Yerevan State University, Sociology, Economics
c.41-50
183
Наукова стаття
Social state in uncertatinty: between dissatisfied expectations and protest attitudes


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Куценко Ольга Дмитрівна
Горбачик Андрій Петрович
2013
Sociology in times of turmoil: Comparative approaches \ The Third ISA Conference of the Council of National Associations. - Мадрид: ISA
c.1-5
184
Праці конференції
Value orientation and political participation of students in Ukraine/ Beyond employability: Citizenship and Responsibility in Higher Education


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2012
Матеріали міжнародної наукової конференції
c.65.0000
185
Наукова стаття
Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович

2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.103-111
186
Наукова стаття
Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович

2013
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України
т.1 c.76-83
187
Монографія
Емпіричне соціологічне дослідження: чи можливий стандарт? / Сучасні методи збору і аналізу даних в соціології / За наук. ред. Є.І.Головахи і Т.Я.Любивої.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2013
188
Наукова стаття
Інституціональні зміни в політичній системі пострадянського суспільства України як чинник ресоціалізації «середнього» покоління


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Кожекіна Людмила Юріївна
2013
Український соціум. Національний університет внутрішніх справ
т.1 c.63-74
189
Наукова стаття
Інтерпретація соціальної справедливості в сучасних соціологічних теоріях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2012
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України: науковий збірник
т.1 c.62 – 65
190
Матеріали конференції
Інформаційне суспільство: нові канали поширення інформації


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
Соціологія та сучасні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
т.6 c.14-17
191
Матеріали конференції
Інформаційне суспільство: нові можливості Інтернет-комунікації як база соціологічного дослідження


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Міжнародна конференція
т.14 c.14-24
192
Наукова стаття
Культурные коды как факторы формирования ценностных ориентаций


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия социология
c.5-13
193
Тези
Латентний зміст політичного дискурсу: методи виявлення та дослідження/ Психологічні проблеми сучасності. Тези Х-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2013
194
Наукова стаття
Методичні аспекти залучення навчальних посібників і підручників з історії у дослідницьку та викладацьку діяльність соціологів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.19 c.96-103
195
Наукова стаття
Міфи як чинники формування культурних кодів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України
т.18 c.56-60
196
Тези
Національно-культурні цінності українського студентства: варіації в межах поколінь // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали між нар.наук.-практ. конфер


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2013
Праці конференції
c.163.0000
197
Наукова стаття
Порівняльний метод у вивченні нових соціальних явищ: можливості та проблеми


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.6-18
198
Наукова стаття
Порівняльний метод, емпіричне дослідження, еквівалентність вимірювання, контекстні змінні, гіпотеза дослідження,


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.6-19
199
Наукова стаття
Про важливість коректного округлення кількості респондентів при побудові вибірки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.150-159
200
Матеріали конференції
Публічний простір Києва як середовище прояву посткомуністичних трансформацій українського суспільства


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
201
Матеріали конференції
Публічний простір міста як обєкт соціологічного вивчення


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
т.11 c.132-135
202
Матеріали конференції
Розрізнення "публічного" та "приватного" в соціологічному дискурсі


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: Міжнародна конференція студентів та молодих науковців
т.5 c.38-40
203
Матеріали конференції
Роль соціальних Інтернет-мереж у поширенні інформації в кризових ситуаціях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2013
204
Наукова стаття
Соціальна самоорганізація студентів у соціологічному вимірі (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.70-75
205
Наукова стаття
Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Савельєв Юрій Борисович
2012
Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки
т.135 c.25-33
206
Тези
Соціальне самопочуття населення України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2012
Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформаційм: збірник тез Міжнародна наукова конференція (Київ, 20-21 лютого 2013 р.)
c.135 – 137
207
Наукова стаття
Суспільний простір міста як обєкт соціологічного вивчення та емпіричний референт соціальних змін


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень


2012
Соціологічні студії
т.1 c.61-66
208
Наукова стаття
Трасформація методу RDS в соціологічних дослідженнях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2013
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України
c.229-237
209
Наукова стаття
«Чому українських ВНЗ немає у світових рейтингах?»: відповідь сучасного студента-випускника


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Український соціум. Національний університет внутрішніх справ
c.87.0000
210
Наукова стаття
Social changes in Ukraine and Europe: Outcomes of European Social Survey 2005-2007-2009


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2011
Невідоме
c.104.0000
211
Наукова стаття
Student's view on transition from bachelor to master. Empirical results of survey in Kyiv University / T.Bargel, M.Schmidt (Eds.) The Bologna Process as a Challenge for Students.- Konstanz University


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2011
212
Наукова стаття
Subjective Reliability: Theory and Measurement (ISR) / Ukrainian Sociological Review, 2008-2009


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
Середа Олексій Сергійович
2011
213
Наукова стаття
The comparison of general trends of mass media in New Eastern European countries using Media Sustainability Index (on the example of Armenia, Ukraine and Belarus)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Гершман Олена Михайлівна
2012
21st Century
т.2 c.46-60
214
Наукова стаття
Демографічні структури та природний рух населення в Україні: сучасні регіональні особливості.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Івано-Франківськ: Плай
c.51.0000
215
Монографія
Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності. - ДННУ "Академія фінансового управління""


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
216
Наукова стаття
Дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця: методологія та аналіз результатів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Юзва Людмила Леонідівна
2011
Український соціум
т.1 c.55–76
217
Тези
Естественное движение населения Украины: итоги последнего тридцатилетия // Демографичское развитие: вызовы глобализации. - Москва: Седьмые Валентеевские чтения


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
218
Тези
Занятость пожилых и их положение на рынке труда в Украине. - Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов»- Москва, 2012.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
219
Монографія
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
220
Наукова стаття
Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.110.0000
221
Наукова стаття
Молодь України в демографічному вимірі


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
222
Наукова стаття
Обернення інтеральних рівнянь Вольтерра з функцією Бесселя в ядрі


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2011
Наукові вісті НТУУ КПІ
c.13.0000
223
Матеріали конференції
Операціоналізація поняття «соціальний смисл» в неформалізованих інтерв'ю


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Совенко Ольга Сергіївна
2012
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку соціологічної теорії: сучасна соціологічна теорія і пострадянські трансформації, 21-22 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
c.98-101
224
Наукова стаття
Про важливість коректного округлення кількості респондентів при побудові вибірки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.150.0000
225
Наукова стаття
Про деякі особливості проведення опитувань у Інтернеті


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.16 c.66.0000
226
Наукова стаття
Соціальне самопочуття українського суспільства як міра гідної праці


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.12–25
227
Наукова стаття
Соціологічне дослідження мовленнєвої взаємодії: метод конверсаційного аналізу


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Гершман Олена Михайлівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.12 c.42-47
228
Наукова стаття
Ставлення студентів до студентського самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.3 c.70.0000
229
Наукова стаття
Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Демографія та соціальна політика
c.26.0000
230
Наукова стаття
Старіння населення в Україні, його особливості та соціально-економічні наслідки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Україна: Аспекти праці
c.30.0000
231
Наукова стаття
Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами “Європейського соціального дослідження” 2005–2007– 2009-2011.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2012
232
Монографія
Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2010
233
Монографія
Україна:десять років після Мадриду (стан реалізації ММПДПС в Україні у 2007-2012 рр.). - К.: "ВАИТЕ"


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
234
Наукова стаття
Що очікувати українцям до 2050 року


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2012
Газета "Урядовий кур’єр"
т.31.01 c.3.0000
235
Наукова стаття
Motivation for higher education: results of the empirical study at Kyiv University. Empirical Evidence for the Development of the Bologna Process – Contributions in Different European Countries.- Konstanz University


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
236
Монографія
Social Changes in Ukraine and European Social Survey 2005-2007-2009. Institute of Sociology of NAS of Ukraine


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2011
237
Наукова стаття
Student's view on transition from bachelor to master. Empirical results of survey in Kyiv University


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2011
The Bologna Process as a Challenge for Students.- Konstanz University
c.49-56
238
Subjective Reliability: Theory and Measurement (ISR).


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2011
Ukrainian Sociological Review 2004-2005. - Kyiv: Institute of Sociology, NAS of Ukraine
c.51.0000
239
Наукова стаття
Аналіз фотографічних зображень у соціології: можливості та обмеження


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Марченко Алла Михайлівна
2011
240
Наукова стаття
Використання параданих у соціологічних дослідженнях//Соціологія: теорія, методли маркетинг


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2011
241
Наукова стаття
Гендерні дослідження в соціології: спроба диференціації


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2011
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
c.205-2012
242
Наукова стаття
Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Куценко Ольга Дмитрівна
Горбачик Андрій Петрович
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.4.0000
243
Наукова стаття
Конструювання статусних позицій середнього класу в просторі соціальної нерівності


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2011
Нова парадигма. Запорізький державний університет
т.99 c.0.0000
244
Наукова стаття
Мовленнєва взаємодія як джерело знань про гендерну стереотипізацію


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Гершман Олена Михайлівна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.10 c.171-176
245
Наукова стаття
Особливості менеджменту вищої школи в сучасних умовах


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
246
Наукова стаття
Особливості мененджменту вищої освіти в сучасних умовах


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.0.0000
247
Наукова стаття
Підходи до типологізації користувачів Інтернету: пізнавальні можливості та обмедення методів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2011
Наукові праці Миколаївського державного університету ім. Петра Могили
c.25.0000
248
Наукова стаття
Показники розвитку сучасного українського суспільства в контексті Європейських досліджень


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
249
Наукова стаття
Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.103-110
250
Проблематика междисциплинарных границ в социальных науках // Философия — философия культуры — культурология: новые водоразделы и перспективы взаимодействия. – Тезисы сообщений и докладов межд. научн. конф. - М.: Российский институт культурологии


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Христофорова Ольга Віталіївна
2011
251
Праці конференції
Профессионально-трудовые ценности и ориентации молодежи в Украине: гендерный аспект // Женщина. Общество. Образование. Материалы 13-ой международной междисциплинарной научно-практической конференции - Минск: Женский институт ЭНВИЛА,


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2011
252
Праці конференції
Семья и семейные отношения в Украине: эволюция, срвременность, трансформации// Сб. материалов международного семинара «Эволюция скмьи и семейная політика» - Минск


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2011
253
Наукова стаття
Соціально відповідальна держава в очікуваннях громадян: українське суспільство в європейській перспективі.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соціальних структур та соціальних відносин
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.27 c.111-124
254
Розділ монографії
Соціологічний вимір гідної праці


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2010
Праця в Україні: необхідність якісних змін для суспільної ефективності та гідного життя
c.42–54
255
Монографія
Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
256
Праці конференції
Трудовые ориентации молодежи в Украине и ее склонность к предпринимательству // Материалы Международной научно-практической конференции «Молодежь как ресурс регионального развития»


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2011
257
Праці конференції
Украина: демографические итоги первого десятилетия нового века // Демографическое развитие России: задачи демографической политики и усиления социальной поддержки населения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2011
258
Наукова стаття
ФЕНОМЕН ПРАВЛЯЧОЇ ЕЛІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕПРОДУКЦІЇ


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.85.0000
259
Наукова стаття
Адекватність застосування методики оцінки ціннісного зсуву в Україні: індекс ліберального пост матеріалізму// Український соціум


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соколова Ксенія Олексіївна
2010
Український соціум. Національний університет внутрішніх справ
c.69.0000
260
Енциклопедія
Анализ сетевой в социологии // Социологический словарь


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
261
Наукова стаття
Використання методу мережевого аналізу для дослідження Інтернет-спільнот


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович

2010
Соціальні технології. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
т.44 c.240-250
262
Наукова стаття
Використання систем комп’ютерного анкетування в Інтернеті // Соціальні технології


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2009
Соціальні технології. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
c.164.0000
263
Монографія
Динаміка чисельності та демографічні характеристики молоді; Соціально-економічні характеристики молоді та особливості її економічної поведінки; Висновки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
264
Матеріали конференції
До питання про ідентифікацію та фіксацію гендерних стереотипів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2010
Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали V Всеукраїнської н..-пр. конференції: Під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І., Вид. ц-р "Київський університет"
c.171-173
265
Наукова стаття
Евристичний потенціал критичної дослідницької програми в соціології


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Христофорова Ольга Віталіївна
2010
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України
c.122.0000
266
Наукова стаття
Економічна активність і становище молоді на ринку праці в Україні: ціннісний та поведінковий аспект//Формування ринкової економіки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.423.0000
267
Енциклопедія
Електоральна поведінка // Енциклопедія Сучасної України


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
Енциклопедія сучасної України
c.716.0000
268
Європейське соціальне дослідження: порівняння результатів другої (2005 р.), третьої (2007 р.) та четвертої (2009 р.) хвиль


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень

Горбачик Андрій Петрович
2010
269
Наукова стаття
Інтерпретативні дослідницькі програми в соціології: типологія і пізнавальні можливості / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Христофорова Ольга Віталіївна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.89.0000
270
Енциклопедія
Критерий социометрический // Социологический словарь


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
271
Тези
Методологические подходы гендерных исследований в социологии // Методология, теория практика социологического анализа современного общества


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2009
272
Тези
Можливості вивчення соціального престижу міського середовища // Соціологія і сучасні соціальні трансформації: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
273
Наукова стаття
Основні напрямки досліджень ліберальних цінностей ХХ-ХХІ ст. // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соколова Ксенія Олексіївна
2010
Соціальні виміри суспільства. Інститут соціології НАН України
c.154.0000
274
Наукова стаття
Перевірка надійності класової схеми Дж.Голдторпа для України // «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна», 2010. – Вип. IV


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
Вісник Львівського університету
c.113.0000
275
Енциклопедія
Подструктура социометрическая // Социологический словарь


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
276
Праці конференції
Семейные ценности населения современной Украины//Система ценностей современного общества.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
Сборник научных работ. Ежегодник международной ассоциации финансового права, Москва
c.217.0000
277
Енциклопедія
Социограмма // Социологический словарь


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
278
Наукова стаття
Соціальний престиж суб’єктів влади в українському суспільстві // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Соціологічна


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2009
Вісник Львівського університету
c.47.0000
279
Праці конференції
Тенденции рождаемости в Украине за последние сто лет// Проблемы народонаселения в зеркале истории


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
280
Наукова стаття
Україна в Європейському соціальному дослідженні: досвід роботи у трьох хвилях / Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2009
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.83.0000
281
Тези
Функционирование юмористического дискурса в социально-политических взаимодействиях // Материалы научно-практической конференции "Пятые Ковалевские чтения", г. Санкт-Петербург, 12-13 ноября 2010 года


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2010
282
Наукова стаття
Характеристика соціологічних методів у дослідженні гендерних стереотипів як об’єкта соціальних трансформацій // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Христофорова Ольга Віталіївна
2009
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.129.0000
283
Монографія
Social changes in Ukraine and Europe: Outcomes of European Social Survey 2005-2007


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович

2009
284
Праці конференції
Е.В. П.Сорокин и М.Шаповал: украинские краски в пражской акварели // Материалы Международной научной конференции – Первых Санкт-Петербургских социологических чтений 16-17 арпеля 2009 года / Отв. Редакторы: А.О.Бороноев, Н.Г.Скворцов: в 2-х т.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2009
285
Наукова стаття
Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2009
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.35.0000
286
Наукова стаття
Конструктна валідність як унітарний концепт


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
2009
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.69.0000
287
Наукова стаття
Ліберальні цінності: методика оцінки ціннісного зсуву.


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Соколова Ксенія Олексіївна
2009
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.108.0000
288
Навчально-методичний комплекс
Методи та організація соціологічних досліджень


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2008
Методи та організація соціологічних досліджень. Навчально-методичний комплекс.
c.1-71
289
Наукова стаття
Мовленнєва взаємодія як об'єкт соціологічного аналізу


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Гершман Олена Михайлівна
2008
Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ»
т.38 c.266-273
290
Навчальний посібник
Організація підприємницької діяльності та бізнесу


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2008
Організація підприємницької діяльності та бізнесу: навч. посіб.
c.1-655
291
Монографія
Ринок праці в аграрному секторі: проблеми мотивації зайнятості


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2008
Ринок праці в аграрному секторі: проблеми мотивації зайнятості
c.1-174
292
Наукова стаття
Символічне відображення процесу соціалізації в концептуальних координатах соціології постмодерну


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Вдовиченко Мар’яна Олександрівна
2009
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.88 c.177-188
293
Наукова стаття
Характеристика соціологічних методів у дослідженні гендерних стереотипів як об’єкта соціальних трансформацій


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2009
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.132.0000
294
Наукова стаття
Ukraine and Europe: outcomes of international comparative sociological survey


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2007
295
Наукова стаття
Гендерні стереотипи в трудовій сфері


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2007
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.5 c.5-20
296
Наукова стаття
Інтернет як простір соціогрупових відносин


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович

2008
Культура і сучасність. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
т.1 c.163-168
297
Наукова стаття
Інтернет-користувач у реальних та віртуальних спільнотах


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович

2007
Культура і сучасність. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
т.2 c.186-193
298
Наукова стаття
Методические особенности организации и проведения «Европейского социального исследования» в Украине//Украинское общество в Европейском пространстве/ под. ред. Е.Головахи, С.Макеева


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2007
299
Монографія
Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами "Європейського соціального дослідження" 2005-2007 роки


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2008
300
Наукова стаття
Соціальні смисли vs. соціальна структура українського соціуму


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Совенко Ольга Сергіївна
2008
Культура і сучасність. Альманах
т.1 c.168-174
301
Наукова стаття
Суб'єктивна надійність: теорія та метод вимірювання (ІСН)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович

2008
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.166.0000
302
Монографія
Гендерні стереотипи економічного життя: українська реальність


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2007
Пошуки гендерної паритетності: український контекст
c.1-204
303
Монографія
Гендерні аспекти економічного життя та сфери соціально-трудових відносин


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Харченко Олена Ігорівна
2007
Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві
c.1-144
304
Наукова стаття
Гендерні стереотипи у сучасній міській сім’ї


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сапєлкіна Олена Володимирівна
2006
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.68–80
305
Наукова стаття
Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Алексєєва Ольга Андріївна
Ракша Діана Андріївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
c.5.0000
306
Наукова стаття
Индекс субъективной надежности: конструирование методики


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2007
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.87.0000
307
Праці конференції
Методологічні проблеми сучасних порівняльних досліджень //Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2007
308
Наукова стаття
Настрої студентської молоді факультету соціології та психології під час політичного страйку на Майдані незалежності (за результатами пілотажного соціологічного дослідження)


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Алексєєва Ольга Андріївна


2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
c.6.0000
309
Наукова стаття
Переваги та недоліки використання електронної пошти при проведенні соціологічних опитувань у Інтернеті


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2006
Культура і сучасність. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
т.2 c.145.0000
310
Монографія
Украинское общество в Европейском пространстве


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Горбачик Андрій Петрович
2007
311
Наукова стаття
Функціональна специфіка політичної комунікації


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Ковтуненко Елліанна Станіславівна
2007
312
Bachelor Student’s Evaluation of teaching quality and chances at labour market in Ukraine / T.Bargel, M.Schmidt, H.Bargel (Eds.) The Bachelor – Changes in Performance and quality of Studying? Empirical Evidence in International Comparison.- Konstanz Unive


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
313
Інституціональні протиріччя українського суспільства та їх місце у системі соціальних ризиків; Депопуляція у контексті соціально-демографічних ризиків; Деформації статево-вікового складу населення та ризики розвитку сім’ї//Людський розвиток в Україні: мін


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
314
остойный труд как индикатор социальной ответственности организации, предприятия, бизнеса// Социальная ответственность организации: Сборник материалов международной научно-практической конференции под общ. ред. к.п.н., доцента В.В. Кулинченко. – Краснодар,


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
Праці конференції
315
Порівняльна характеристика методологічних підходів соціологічних досліджень. - Соціологія і соціальні трансформації: Матеріали IV Міжнародної конференції студентів та молодих науковців. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 8-9 гр


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
316
Сімейні цінності у житті респондентів. Гендерні відносини у сучасній сім’ї; Взаємовідносини з неповнолітніми дітьми, їх утримання та виховання; Батьки і дорослі діти: сучасні форми сімейних зв’язків; Підтримка окремих категорій сімей //Сім’я та сімейні ві


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень
317
Соціально-економічні чинники змін у рівні та структурах народжуваності; Динаміка народжуваності в Україні: національні та загальноєвропейські тенденції; Зміни у структурі народжуваності за черговістю народження; Цільові пріоритети та основні напрями вдоск


Факультет соціології
Методології та методів соціологічних досліджень

Повернення до списку

Вгору