Структурні підрозділи

Відділ Методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі

Відділ Прикладних розробок та впроваджень

Відділ Технології матеріалів та структур на їх основі

Інші

Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ

Кафедра супрамолекулярної хімії

Кафедра теоретичних основ високих технологій

НДЛ Автоматизації наукових досліджень

НДЛ Комп'ютерне моделювання в освіті

НДЛ Теоретико-експериментальних досліджень у природничих науках

НДЛ Фізики і техніки напівпровідників

НДЛ Фізики та техніки рухомих систем

НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів

НДЛ Хімічних методів та молекулярного моделювання

НДЛ Технологій та досліджень матеріалів та структур

ННЛ "Технологій та досліджень матеріалів і структур"


Вгору