Структурні підрозділи

Кафедра: Технологій управління


ID: 7077
Кількість показів: 4034
дата змінення: 25.11.2014 12:24:49
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
661
Наукова стаття
Применение теории несилового (информационного) взаимодействия к построению систем распознаванияобразов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2001
Проблеми біоніки
т.54 c.35-37
662
Наукова стаття
Синтез виявлення постійного сигналу на фоні мультиплікативних негауссівських завад


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2001
Вісник ЧІТІ
т.1 c.40-44
663
Наукова стаття
Управління вибором в матричній інформаційній технології управління складними народногосподарськими проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2001
АСУ і прилади автоматики
т.115 c.73-76
664
Наукова стаття
Формалізація інформаційного середовища систем управління проектами будівництва складних енергетичних об’єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2001
Вісник ЧІТІ
т.1 c.118-123
665
Наукова стаття
Задачі та методологічні основи комплексної програми реєстарції та аналізу впливу викидів забруднювачів території Черкаської області


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2000
Вісник ЧІТІ
т.2 c.119-124
666
Матеріали конференції
Застосування експертних оцінок в оптимізації проектів трансферу технології


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Пробл. науки, практики і освіти: Зб. матеріалів V Міжнарод. наук.-практ. конф.: ЄУФІМБ
c.150-151
667
Наукова стаття
Застосування теорії інформаційної взаємодії до побудови систем смислового пошуку інформації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2000
Радіоелектроніка і інформатика
т.1 c.103-105
668
Наукова стаття
Информационный стандарт предприятия, как необходимый компонент систем управления проектами в условиях рынка


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2000
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.76-82
669
Наукова стаття
Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань, як елемент системи управління учбовим процесом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2000
Вісник ВПІ
т.3 c.96-99
670
Матеріали конференції
Інформаційні технології для управління проектами трансферу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках: Зб. наук. пр. Всеукраїнської наук.-практ. конф.: Видавничий відділ КДПУ
c.199-204

Повернення до списку

Вгору