Структурні підрозділи

Кафедра: Технологій управління


ID: 7077
Кількість показів: 3024
дата змінення: 25.11.2014 12:24:49
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Advantages of using system dynamics in the management of IT projects


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2019
МНТК "АВІА", North America
2
Тези
Analysis of Models for IT Projects Prioritization in Telecommunication Company Portfolio


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Остахов В.В.
Артикульна Н.Ф.
2018
Proceedings of the International Scientific Conference -TCSET 2018 "Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering", Published in the “Academic journals & Conferences” of Lviv, Polytechnic National University, Lviv-Slavs
c.320-325
3
Тези
Anticipative Approach to Project Management for the Creation of Distributed Information Systems


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Computer Science and Information Technologies (CSIT): International conference
c.207-211
4
Монографія
Concept of proactive IT-project management


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2019
Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph.The Academy of Management and Administration in Opole
т.1 c.325-334
5
Наукова стаття
Create the model for development of virtual reality E-learning


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Проскурін М.В.
2019
Proceedings of the 2019 IEEE Second International Conference IEEE UKRCON-2019 «Advancing Society Through Applied Physics, Electrical and Computer Engineering»
c.1265-1271
6
Наукова стаття
Development of a formal algorithm for the formulation of a dual linear optimization problem


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Колеснікова Катерина Вікторівна
Гогунський Віктор Дмитрович
2019
Восточно-Европейский журнал передовых технологий - 2019
т.4 c.28-36
7
Наукова стаття
Development Of The Model Of The Proactive Approach in Creation Of Distributed Information Systems


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Бронін Сергій Вадимович
2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.
т.94 c.6-15
8
Наукова стаття
Investigation of Forecasting Methods the State of Complex IT-Projects With Using Deep Learning Neural Networks


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
Проскурін М.В.
2019
ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING
9
Розділ монографії
Investigation of information interaction in projects of implementation of virtual reality technologies in training


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2019
Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole (Poland)
c.365-377
10
Тези
Methods Of Proactive Management Of Complex Projects Based On Neural Networks


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Проскурін М.В.
2019
Proceedings of the 10-th IEEE International Conference on “Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications“ (IDAACS’2019)
11
Наукова стаття
Models of IT Projects KPIs and Metrics


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Остахов В.В.
2018
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP)
c.50-56
12
Наукова стаття
Organizational bases of implementation of Specified project management methodologies


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
Єгорченкова Н.Ю.
2018
Sciences of Europe. Technical sciences
т.1 c.12-18
13
Наукова стаття
Practical tools of meta-methodology of project management. Organizational component


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
2018
Sciences of Europe. Technical sciences
т.1 c.3-9
14
Наукова стаття
Probabilistic method proactive change management in telecommunication projects


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2019
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies" (Series "Data-Centric Business and Applications: Evolvements in Business Information Processing and Management)
15
Наукова стаття
PROJECT MANAGER JOB DESCRIPTION AS ONE OF PROJECT MANAGEMENT KEY SUCCESS FACTORS


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Колеснікова Катерина Вікторівна
Шерстюк Ольга Ігорівна
Лук'янов Дмитро Володимирович
2019
Вестник современных информационных технологий
т.2 c.215-228
16
Наукова стаття
The method of interaction modeling on basis of deep learning of neural networks in complex IT projects


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2019
International Journal of Computing
т.18
17
Тези
The study of models of external enveronment impacts


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Проскурін М.В.
2019
Матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 19-21 лютого 2019 р., смт Славське Львівської області, Україна
c.21-22
18
Наукова стаття
Дослідження методів проактивного управління відхиленнями на основі нейромереж в ІТ проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2019
Безпека інформаційних систем і технологій
19
Наукова стаття
Дослідження моделей взаємодії процесів в ІТ-проектах на основі проактивного підходу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2019
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. №2 (1278)
т.2 c.20-28
20
Тези
Дослідження моделей впливів зовнішнього оточення проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2019
Матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 19-21 лютого 2019 р., смт Славське Львівської області, Україна
c.19-21
21
Тези
Інформаційний простір під впливом блогів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2019
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 16-17 травня 2019 року)
c.78-79
22
Тези
Ймовірносно-рефлекторний підхід у системі інформаційно-аналітична забезпечення своєчасного виявлення реальних та потенційних загроз національним інтересам


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Микола Богданович
2018
Виклики політики безпеки: історія і сучасність: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції 18-19 жовтня 2018 року
c.255-257
23
Тези
КОНЦЕПЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІНН ПРОЕКТАМИ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович
Єгорченкова Н.Ю.
2019
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.13-15
24
Тези
Космогонічна теорія розвитку проектного менеджменту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Колеснікова Катерина Вікторівна
Становська Іраїда Іванівна
2019
XVІ-ї міжнародна конференція «Управление проектами в развитии общества» Тема: Управление проектами в условиях ожидания глобальных изменений
25
Наукова стаття
Методи адміністрування в мета-методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
Єгорченков Олексій Володимирович
2018
Вісник інженерної академії України
c.205-211
26
Наукова стаття
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ 4П-СЕРЕДОВИЩА


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович
Єгорченкова Н.Ю.
2019
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.48-54
27
Наукова стаття
Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2019
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.144-152
28
Наукова стаття
Модель системи управління ІТ-проектами на основі машинного навчання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Проскурін М.В.
2019
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ»
т.1 c.42-51
29
Тези
Модель узагальненої екологічної оцінки проектів рекультивації природних об’єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Колеснікова Катерина Вікторівна
2019
XVІ-ї міжнародна конференція «Управление проектами в развитии общества» Тема: Управление проектами в условиях ожидания глобальных изменений
30
Наукова стаття
Організація впровадження конкретизованої методології та інформаційної технології управління проектами як єдиної системи проектно-орієнтованого підприємства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник НТУ «ХПІ», Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях»
т.45 c.134-141
31
Наукова стаття
Особливості взаємодії зацікавлених сторін у природоохоронних проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Хрутьба Юлія Сергіївна
Хрутьба А.С.
2019
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.32-39
32
Тези
Особливості впровадження методології біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2019
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
33
Наукова стаття
Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
c.119-125
34
Тези
Прийняття рішень по управлінню змінами в складних проектах створення ІТ з використанням засобів штучного інтелекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "INTELLECTUAL SYSTEMS OF DECISION-MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE"
35
Наукова стаття
Проблеми впровадження методологій управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.4 c.69-76
36
Тези
Проектно-орієнтоване управління як ефективний інструмент розвитку бізнесу компаній


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2019
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 8 th International Scientific Conference The Academy of Management and Administration in Opole
37
Тези
Розробка моделі управління на основі машинного навчання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Проскурін М.В.
2019
Матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 19-21 лютого 2019 р., смт Славське Львівської області, Україна
c.21-22
38
Наукова стаття
Стратифікація індивідуальних компетенцій з метою побудови динамічних морфологічних моделей проектного управління


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Колеснікова Катерина Вікторівна
Становська Іраїда Іванівна
2019
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2019
т.1
39
Тези
Тенденції розвитку ІТ у світі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
2019
VІ-та Міжнародна науковопрактична конференція "Інформаційні технології розвитку змісту освіти", 29 – 30 березня 2019
c.61-62
40
Наукова стаття
Технологічні аспекти реалізації конкретизованої методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Технічні науки та технології: науковий журнал
т.4 c.141-148
41
Тези
Уравління портфелем проектів на основі метрик та показників ефективності


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Остахов В.В.
2019
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.16
42
Наукова стаття
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В 4П-СЕРЕДОВИЩІ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович
Єгорченкова Н.Ю.
2019
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
43
Наукова стаття
Production and project activities modeling module of instrument-making enterprise


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович
Єгорченкова Наталія Юрієвна
2018
14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TSCET’18), Lviv-Slavsko, Ukraine, February 20 - 24, 2018
44
Наукова стаття
Організаційна структура електронного управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченкова Н.Ю.
2018
«Управління розвитком складних систем», Київ
c.51-56
45
Тези
Anticipative Approach to Project Management for the Creation of Distributed Information Systems


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.
c.207-211
46
Наукова стаття
Approach to the creation of a comprehensively competent project-oriented organization


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
Voitenko Oleksandr
2018
Proceedings of the 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). International Workshop on Project Management (IWPM), September 11-14, 2018, Lviv, Ukraine. – P.405-409.
c.405-409
47
Монографія
Comparison of models of project management IT


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2018
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: ZMIANY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE. Sustainable development: social and economic changes, Krakov, Poland
48
Монографія
Construction of an integrated model of management processes of IT projects on the basis of a proactive approach


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Moden management: Economy and Administration. Monograph. Opole (Poland): The Academy of Management and Administration in Opole, 2018, ISBN 978-83-62683-27-7; pp.216
c.82-89
49
Наукова стаття
Development concept and method of formation of specific project management methodologies


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
Хлевний Андрій Олександрович
2018
Східно-Європейський журнал передових технологій»
c.6-16
50
Монографія
Improving business value through using the proactive approach in managing distributed it projects


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Стешенко Григорій Миколайович
Коломієць Анна Степанівна
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Monograph. Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 p.
c.109-118
51
Наукова стаття
Information interactions in the meta-methodology of project management


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Informational Journal information therries &applications, 2018.
c.140-159
52
Наукова стаття
Information management technology by non-forceful influence on the enemy during the preparation and conduction of military actions


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2018
Тези доповіді: The 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing 23-27 August 2018, Lviv, Ukraine
c.49-53
53
Наукова стаття
Managing of Change Streams in Projects of Development Distributed Information Systems


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Стешенко Григорій Миколайович
Хрутьба А.С.
Любима Ю.О.
2018
Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine August 21-25, 2018
c.346-352
54
Монографія
Modelling domain area for adaptive IT master program


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Іларіонов Олег Євгенович
 Іларіонова Н.М.
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Monograph. Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 1. – 348 p.
c.309-318
55
Тези
MODELS OF IT PROJECTS KPIS AND METRICS


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Остахов В.В.
2018
Тези доповідей ІІ-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» // відп. за вип. В.Л. Плескач, - К.: КНУ, 01 жовтня
c.123-126
56
Тези
Автоматизація доставки повідомлень до кінцевого адресата та зменшення тривалості циклу бойового управління


Військовий інститут
Факультет інформаційних технологій

Науково-дослідний центр
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Ступницька Оксана Іванівна
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
57
Наукова стаття
Аналіз сучасного стану особливостей управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Проскурін М.В.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
58
Наукова стаття
Використання антисипативного управління проектами створення розподілених інформаційних систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. №2 (1278)
c.15-21
59
Тези
Відмінні та спільні риси ролі проектного менеджмера та бізнес-аналітика у ІТ-проекті


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2018
Відмінні та спільні риси ролі проектного менеджмера та бізнес-аналітика у ІТ-проекті
60
Наукова стаття
Впливи динамічного оточення на проектне управління програмами академічної мобільності


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2018
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, Моделювання в економіці та управління проектами, випуск 5(57) - С. 181-183. ISSN 2073-7378
c.111-115
61
Наукова стаття
Впливи на формування конкретизованої методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. Черкаси
c.45-54
62
Наукова стаття
Дослідження багато-критеріальної задачі оптимізації через проактивний підхід при створенні складних ІТ-продуктів у розподілених інформаційних системах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2018
Тези доповідей ІІ-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» // відп. за вип. В.Л. Плескач, - К.: КНУ, 01 жовтня
c.108-112
63
Наукова стаття
Експертний метод формування інформаційного простору мета-методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Управління розвитком складних систем. – К.
c.57-63
64
Тези
ЖИТТЯ – ЯК ПРОЕКТ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2018
XIV- Международная практическая конференция “Управление проектами: состояние и перспективы”, Миколаїв , 11 - 15 вересня 2018р
65
Наукова стаття
Застосування системи управління інформацією підприємств та проектів PrimaDoc для автоматизації процесів підготовки та реалізації закупівель у вищих навчальних закладах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевний Андрій Олександрович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
66
Наукова стаття
Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2018
Науковий збірник "Управління розвитком складних систем", Випуск 33, 2018 р., КНУБА, Київ
c.75-81
67
Наукова стаття
Інструменти мета-методології управління проектами вищих закладів освіти


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференція “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2018), м. Черкаси, 17 – 18 травня
c.88-90
68
Тези
Інформаційний вплив на цільову аудиторію, як результат спланованого проектного рішення


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
Селюков Олександр Васильович
2018
Тези доповідей Міжнародної мультидисциплінарної конференції «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі». – Польща, 2018.
c.167-170
69
Тези
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД В АНТИСИПАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей XV-ї міжнародної конференції «міжнародна науково-практична конференція прикладні інформаційні системи і технології в інфромаційному суспільстві» » Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки // відп. за вип. С.Д.
70
Наукова стаття
Концептуальна модель управління інформаційними впливами на противника


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2018
Науковий журнал «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони»- НАОУ імені Івана Черняховського, Випуск №7(32) 2018.- Київ, 2018 р.
c.67-70
71
Тези
Концепції портфельного управління іт проектами з використанням системи метрик


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Остахов В.В.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
72
Наукова стаття
Корпоративна інформаційна система управління інформацією підприємств і проекттів (PrimaDoc)


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
Кубявка Любов Богданівна
Іванов Євген В’ячеславович
2018
Свідоцтво №75910 Державного сектору Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
73
Наукова стаття
Метод оптимізації портфелю проектів на основі метрик в умовах трансформації ІТ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Остахов В.В.
Артикульна Н.Ф.
2018
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. №1 (1277)
c.44-50
74
Наукова стаття
Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. Черкаси
c.82-90
75
Наукова стаття
Метрики IT проектiв як iнструмент формування портфелю органiзацii


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Остахов В.В.
Артикульна Н.Ф.
2018
Програма дев’ятої міжнародної науково-практична конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 13-15 лютого 2018 р., смт Славське Львівської області, Україна
76
Наукова стаття
Моделі управління проектами в електронному проектному менеджменті


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченкова Н.Ю.
2018
«Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: "Нові рішення в сучасних технологіях"», Харків
c.112-118
77
Наукова стаття
Модель системи навчання з управління ІТ-проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
 Іларіонова Н.М.
2018
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. №1 (1277)
c.18-24
78
Тези
Моніторинг загроз і ризиків в умовах створення системи національної безпеки


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» [Текст]/ за заг. Редакцією І.В. Толока. – К.
c.366
79
Тези
Науково-методологічні основи рефлекторного пошуку інформації юридичного характеру .


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
2018
Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ», 1 жовтня 2018 року, Київ, Україна
80
Наукова стаття
Основи управління інформаційними технологіями супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Шевченка
c.45-51
81
Тези
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТА-МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевний Андрій Олександрович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
XIV- Международная практическая конференция “Управление проектами: состояние и перспективы”, Миколаїв , 11 - 15 вересня 2018р
82
Наукова стаття
Особливості мотивації та стимулювання учасників проектних команд


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Дженджеро Д.С.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
83
Тези
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ ПРОЕКТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов - діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schwei
84
Матеріали конференції
Особливості розробки системи електронного навчання з управління ІТ-проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
 Іларіонова Н.М.
2018
Програма дев’ятої міжнародної науково-практична конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 13-15 лютого 2018 р., смт Славське Львівської області, Україна
85
Наукова стаття
Особливості управління проектом створення системи електронного голосування для студентів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Проскуріна Г.П.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
86
Наукова стаття
Переваги застосування системної динаміки при управлінні проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2018
Науковий збірник "Управління розвитком складних систем", Випуск 33, 2018 р., КНУБА, Київ
c.75-81
87
Тези
Питання оптимізації вартості протиризикових заходів проектної підсистеми, що адекватні змінам операційної підсистеми


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2018
Тези доповідей XV Міжнародної конференції “Управління проек-тами у розвитку суспільства.” Тема: “Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки”, 18-19 травня 2018 р., м.Київ // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – К.: КНУБА, 2018. –С.
c.405-409
88
Тези
ПОТОКИ ЗМІН ЯК СКЛАДОВА АНТИСИПАТИВНОГО


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
89
Тези
Про вплив, який змінює і повідомлення, і його зміст


Військовий інститут
Факультет інформаційних технологій

Науково-дослідний центр
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. – 408 с.
c.230-231
90
Тези
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
91
Тези
Проект створення інноваційної стоматологіної клініки


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Бачинін І.В.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
92
Тези
Проект створення сервісу з пошуку та відслідковування культурно- масових подій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Поліщук С.С.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
93
Тези
Проект створення та розвитку школи інформаційних технологій для дітей шкільного та дошкільного віку


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Куриленко Н.В.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
94
Тези
Розвиток та удосконалення технологій управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Корнійчук О.К.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
95
Тези
Розробка інтегрованої комплексної корпоративної системи управління складними проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
Хрутьба А.С.
2018
Тези доповідей XV-ї міжнародної конференції «міжнародна науково-практична конференція прикладні інформаційні системи і технології в інфромаційному суспільстві» » Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки // відп. за вип. С.Д.
96
Тези
Розробка комплексної інтегрованої системи управління складними проектами


Філософський факультет
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
97
Наукова стаття
Створення системи автоматизації процесів розроблення технічного завдання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Білоконь Є.О.
2018
ІІІ Міжнародна науоково-практична конференція ІТІ - 2018
c.61-62
98
Тези
Стратегія управління ІТ-проектом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
99
Тези
Удосконалення системи управління військами за рахунок зменшення тривалості циклу бойового управління


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Бурий Сергій Володимирович
2018
Тези доповідей Міжнародної НТК «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» - 17-18 травня 2018 р. - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
c.212-213
100
Тези
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ОСНОВІ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей ІІ-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» // відп. за вип. В.Л. Плескач, - К.: КНУ, 01 жовтня
c.68-71
101
Тези
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
Козак Олексій Олександрович
2018
The 1st Multidisciplinary Symposium "Molecular oncology: from laboratory bench to medicine". (1-й Міжнародний Симпозіум "Молекулярна онкологія: від лабораторії до медицини") , 17-22 вересня, 2012, Київ, Україна.
102
Тези
Управління проектом створення онлайн-платформи «генератор добрих справ» у соціальній сфері


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кам’янська Т.Ю.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
103
Тези
Управління проектом створення системи електронного навчання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Скочко М.В.
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
104
Матеріали конференції
Формалізація поняття розподілених природоохоронних проектів та програм


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Хрутьба А.С.
2018
Матеріали XIVміжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами: стан та перспективи", Миколаїв, НУК, 2018. - 156 с.
c.74-76
105
Матеріали конференції
Формирование методов и моделей управления ИТ-проектами на основе проактивного подхода


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Хрутьба А.С.
2018
Програма дев’ятої міжнародної науково-практична конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 13-15 лютого 2018 р., смт Славське Львівської області, Україна
106
Наукова стаття
Формирование портфеля проектов развития кластера с использованием гоместатического подхода в биадаптивных системах управления


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2018
Управління розвитком складних систем.–2018.
c.68-74
107
Наукова стаття
PrimaDoc – an enterprise information management system: implementation of the development and deployment project


Факультет інформаційних технологій
Програмних систем і технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
Іванов Євген В’ячеславович
Кубявка Любов Богданівна
Латишева Тетяна Володимирівна
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
т.2 c.928-934
108
Навчальний посібник
Інформаційні технології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-70
109
Наукова стаття
Концептуальні основи побудови системи електронного управління інформаційними проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Вісник НТУ ХПІ
т.1245 c.100-104
110
Наукова стаття
"Learning Through Practice" in IT Management Projects Master Program Implementation Approach


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.935-939
111
Монографія
Academic mobility project management model in higher education school


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2017
Sustainable development: social and economic changes
c.100-109
112
Тези
Cучасні інструменти в управлінні комунікаціями в проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.91-93
113
Наукова стаття
Development of methodology of efficiency estimation of management technology of project-oriented organizations


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
Оберемок Наталія Василівна
2017
Технологічний аудит та резерви виробництва
т.34 c.24-29
114
Наукова стаття
Exploring digital forensics tools in Cyborg Hawk Linux


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Технологій управління
Іларіонов Олег Євгенович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2017
Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем
115
Тези
Features of Digital Learning in Case of Academic Mobility


Факультет інформаційних технологій
Кібербезпеки і захисту інформації
Мережевих та інтернет технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
Білощицький Андрій Олександрович
Оксіюк Олександр Глібович
Барабаш Олег Володимирович
2016
Modern Jewish Existence in a World of Threats and Hostility
c.26 - 26
116
Наукова стаття
Formation of prioritiess of national mezo-economical politics under the conditions of implementation on of the Paris agreements


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Технологій управління
Кудін Володимир Іванович
Онищенко Андрій Михайлович
2017
Information Models and Analyses
c.68-83
117
Тези
Managing Projects Configuration In Development Distributed Information Systems


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2017
Advanced Information and Communication Technologies: International Conference
c.154-157
118
Наукова стаття
Near-duplicate detection for tables on the base of the local sensitive hashing and the nearest neighbor search methods


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2017
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.84 c.4 – 10
119
Наукова стаття
Proactive Project Management for Development of Distributed Information Systems


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2017
2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology. IEEE PIC S&T
c.24-27
120
Наукова стаття
Projects Change Management in Based on the Projects Configuration Management for Developing Complex Projects


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Тімінський Олександр Георгійович
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.939-942
121
Тези
Psychological Resources and Risks of Internet Using by Teenagers during War


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
2016
International Journal of Psychology
т.51 c.843-843
122
Наукова стаття
The conceptual model of bi-adaptive control system of project-oriented enterprise


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach
c.289-292
123
Наукова стаття
UP_048 - матрична інформаційна технологія управління портфелями проектів і програм в проектно-виробничій діяльності підприємств


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
2017
Вісник інженерної академії України
124
Тези
Use of informational technologies for developing project concepts and geophysical research programs


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
125
Наукова стаття
Using Cloud Technologies Based On Multy Client System To Build The Practical Environments In E-learning


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
Кальніченко Олена Володимирівна
2017
CURRENT PROBLEMS OF GOVERNANCE: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH AND PHARMACY: International Scientific Conference
c.83-85
126
Тези
Автоматизація збору вхідних даних для технології оцінювання результатів наукової діяльності


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2017
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.28-28
127
Тези
Автоматична обробка протоколів засідань команди проектного управління у системі електронного документообігу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.93-94
128
Тези
Аналіз інструментів голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
2016
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.175-176
129
Наукова стаття
Аналіз напрямків розвитку банківської сфери через управління ІТ проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2017
Вісник НТУ «ХПІ»
т.1225 c.89-94
130
Наукова стаття
Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.62-67
131
Тези
Використання чат-ботів для адаптації взаємодії та навігації у системах дистанційного навчання


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Технологій управління
Іларіонов Олег Євгенович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.269-270
132
Тези
Еволюційне моделювання складових еко-лого-економічної стратегії міжгалузевої взаємодії


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Технологій управління
Кудін Володимир Іванович
Онищенко Андрій Михайлович
2017
«Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.109-110
133
Тези
Еволюційне моделювання складових еколого-економічної стратегії міжгалузевої взаємодії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
Волошин Олексій Федорович
Кудін Володимир Іванович
2017
«Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.109-110
134
Наукова стаття
Економіко-математичне моделювання кластерних формувань регіону


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2017
Причорноморські економічні студії
c.196-198
135
Наукова стаття
Ефективність управління технологічною підготовкою виробництва


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Вісник машинобудування та транспорту
136
Тези
Застосування мета-методології управління проектами в авіабудуванні


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
c.2.4-2.8
137
Тези
Інтеграція системи управління інформацією підприємства з системою управління геологічними проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
138
Тези
Інформаційна технологія матричного управління портфелем геологічних проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
139
Тези
ІТ-освіта в Україні: навчання через практику


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті: Всеукраїнська науково-методична конференція
c.364-365
140
Наукова стаття
Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника»


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2017
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
c.47-50
141
Тези
Концептуальна модель отримання та обробки даних з соціальних мереж


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2017
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.30-30
142
Наукова стаття
Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.28 c.63 – 67
143
Тези
Мета-методологія електронного управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Управление проектами: состояние и перспективы: Международная практическая конференция
c.105-106
144
Монографія
Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2017
КНУБА
c.1-139
145
Тези
Методологія впровадження технології електронного менеджменту геологічних проектів 


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
Кубявка Любов Богданівна
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
146
Наукова стаття
Моделі взаємовпливу проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.29 c.111-116
147
Тези
Модель змін під дією впливів мета-методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.101-102
148
Тези
Набуття компетенцій з управління проектами розвитку кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем через електронне навчання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2017
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Науково-технічна конференція
c.75-77
149
Тези
Науково-методологічні засади мета-методології впливу на управління проектами на основі концепції несилової взаємодії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.113-115
150
Тези
Нематеріальна мотивація при управлінні командою проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
151
Наукова стаття
Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії.


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.35-41
152
Тези
Особливості підготовки магістрів з управління проектами через практичний підхід


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.83-85
153
Тези
Особливості розміщення текстових документів з рисунками на платформі Mооdle


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Технологій управління
Іларіонов Олег Євгенович
2017
Проблеми інофрматизації: міжнародно науково-технічна конференція
c.15-15
154
Тези
Особливості управління інформацією в природоохоронних проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.85-87
155
Тези
Особливості управління проектом створення мобільного додатку для систематизації точок продажу товарів та послуг «shopme»


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.69-71
156
Тези
Підходи до формування організаційної компетенції в біадаптивних управлінських системах проектно-орієнтованих організацій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.95-96
157
Наукова стаття
Попродуктова модель управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
Оберемок Наталія Василівна
2017
Вісник НТУ «ХПІ», Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях»
т.1229 c.131-136
158
Тези
Проактиавний підхід до управління проектами створення та розвитку розподілених інформаційних систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.71-73
159
Наукова стаття
Проблема голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
2016
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
т.3 c.63-71
160
Тези
Проблеми взаємоадаптації параметрів операційної і проектної підсистем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.191-192
161
Наукова стаття
Проектна і операційна підсистеми проектно-орієнтованого підприємства як об’єкти біадаптивного управління


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.28 c.129-136
162
Тези
Разработка компьютерной системы поддержки принятия инновационных решений при управлении ИТ-проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2017
Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислитель-ного интеллекта: Международная научная конференция
c.153-155
163
Наукова стаття
Розвиток елементів КСУП на базі результатів реалізації процесів управління проектом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
Оберемок Наталія Василівна
Зацерковний Віталій Іванович
2017
Вісник НТУ «ХПІ»
т.1214 c.134-139
164
Тези
Розвиток компетенцій з управління ІТ-проектами через систему електронного навчання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2017
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.143-144
165
Тези
Розвиток компетенцій за рахунок використання сучасних інформаційних технологій для управління бізнесом ІТ компаній


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2017
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.103-104
166
Тези
Створення системи автоматизації процесів розроблення технічного завдання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.61-62
167
Тези
Створення та використання мета-методології управління проектами в умовах кризи


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Управління проектами розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.199-200
168
Наукова стаття
Структура знань в мета-методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.29 c.78-85
169
Тези
Телематика транспортних засобів для автопарків міських комунальних підприємств


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2017
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.29-29
170
Наукова стаття
Тенденції розвитку інформаційних технологій на підприємствах фінансової сфери


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Прикладні науково-технічні дослідження: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-17
171
Навчальний посібник
Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2017
Видавництво НТУУ "КПІ"
c.1-284
172
Наукова стаття
Управління знаннями в мета-методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Управління проектами та розвиток виробництва
т.60 c.53-61
173
Наукова стаття
Управління створенням конкретизованої методології управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
Оберемок Наталія Василівна
2016
Управління проектами, системний аналіз і логістика
т.17
174
Тези
Факультет інформаційних технологій. Європейський підхід до освітньої діяльності


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.129-130
175
Тези
Формуванн національних орієнтирів забезпечення еколого-економічної збалансованості міжгалузевої взаємодії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
Волошин Олексій Федорович
Кудін Володимир Іванович
2017
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Міжнародна науково-методична конференція
c.51-51
176
Наукова стаття
Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.128-131
177
Тези
Шляхи використання можливостей голосового управління для оптимізації процесів дистрибуції


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
178
Тези
Штучний нейрон як інструмент бізнесаналізу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
179
Тези
Змішане навчання як форма дистанційної освіти у вищих навчальних закладах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.48-50
180
Розділ монографії
Academic mobility project management model in higher education


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Беліченко Маргарита Анатоліївна
2016
Sustainable development: social and economic changes
c.1-10
181
Тези
Adaptability of project management methodologies and information technologies in project oriented organizations


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results: International scientific and practical conference
c.56-57
182
Наукова стаття
Applying the theory of non-forceful cooperation in influence management, on project human resources


Військовий інститут
Факультет інформаційних технологій

Науково-дослідний центр
Технологій управління
Кубявка Микола Богданович
Коломієць Анна Степанівна
Кубявка Любов Богданівна
2016
Nauka i studia
c.94-101
183
Тези
Conceptual bases in gamehub infrastructure development in Kyiv National University of Construction and Architecture


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Буд-Майстер-Клас: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
c.72-73
184
Наукова стаття
Control of informational Impacts on project management


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
IEEE First International Conference on Data Stream Mining and Processing
т.1 c.387-392
185
Тези
Development of e-learning technologies in the pre-university preparation of foreigners


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.16-17
186
Тези
Development of effective models and methods to detect plagiarism in electronic documents


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Міжнародна науково-практична конференція „Управління проектами: стан та перспективи”
c.178-179
187
Розділ монографії
Effective business development management on the basis of project approach


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Любима Ю.О.
2016
ISMA: Высшая школа менеджмента информационных систем
т.1 c.143-151
188
Наукова стаття
Enterprise Information Planning – new class in information technologies of higher educational institutions of Ukraine


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
2016
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.82 c.11-23
189
Тези
Implementation plan of the gamehub in the part of integration process in training programs for computer game design


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.42-43
190
Наукова стаття
Implementation project management methodologies in airspace industries on the basis impact theory


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Всесвітній конгрес «Авіація в XXI ст." - "Безпека в авіації та космічні технології"
т.7 c.1.8.40-1.9.1
191
Праці конференції
Information management technology by non-forceful influence on the enemy during the preparation and conduction of military actions


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
IEEE First International Conference on Data Stream Mining and Processing
т.1 c.85-90
192
Тези
Management a synergistic effect in the enterprise integration


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2016
Перспективные научные исследования: Міжнародна науково-практична конференція
c.86-88
193
Тези
Methodological foundations of an information management environment research in educational and research institutions of Ukraine


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.122-124
194
Тези
Methodology design and vector management the scientific environment


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-15
195
Тези
Methodology design and vector management the scientific environment


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-15
196
Тези
Methods of analysis of the image, mathematical formulas and tables for finding incomplete dublicates


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Буд-Майстер-Клас: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
c.56-57
197
Наукова стаття
Origin, development and problems of information technology enterprise management


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.86-90
198
Наукова стаття
Peculiarities of academic mobility in the context of ukrainian higher education


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Беліченко Маргарита Анатоліївна
2016
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
т.47 c.171-174
199
Тези
Research of forming stages of commercial concession economic nature


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2016
Стратегические вопросы мировой науки: Міжнародна науково-практична конференція
c.112-114
200
Тези
Sings of clustering documents in the system determining the fuzzy matches in the content of electronic documents


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Управління проектами розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.18-20
201
Праці конференції
Strategic Gaps in the Capabilities of Internal and External Adaptation of Methodologies and Information Systems of Project Management


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2016
IEEE First International Conference on Data Stream Mining and Processing
c.405-409
202
Наукова стаття
The integration models of procurement management of hybrid projects in development of project-oriented enterprises


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Любима Ю.О.
2016
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ»
c.138-142
203
Наукова стаття
The Models Of Procurement Management And Information Technologies For Hybrid Project Management


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Любима Ю.О.
2016
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: International Conference on TCSET
c.609-612
204
Наукова стаття
The structure of Academic mobility project management programs


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Беліченко Маргарита Анатоліївна
2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.158-162
205
Тези
Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб'єктів в Internet


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.66-69
206
Наукова стаття
Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб'єктів у web-просторі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.139-143
207
Тези
Аспекти концептуального моделювання в інноваційних проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2016
Современные проблемы управления: Экономика, образование, здравоохранение и фармация: Міжнародна наукова конференція
c.202-204
208
Тези
Витоки наукової проблематики розробки біадаптивних управлінських систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.108-109
209
Тези
Властивості та функції метаданих наукометричних суб'єктів в мережі інтернет


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Буд-Майстер-Клас: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
c.192-192
210
Наукова стаття
Впливи динамічного оточення на проектне управління програмами академічної мобільності


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Беліченко Маргарита Анатоліївна
2016
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
т.47 c.181-183
211
Тези
Гібридний метод знаходження неповних дублікатів математичних формул


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.161-162
212
Тези
Знаходження неповних дублікатів математичних формул


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.35-35
213
Тези
Информационная технология оперативного управления и мониторинга транспортными средствами «ИНСПЕКТОР»


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.235-236
214
Тези
Ідентифікація як складова процесу управління ІТ-ризиками


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.309-310
215
Наукова стаття
Інтеграція методів управління окремими проектами з методом матричного управління портфелями типових проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
Латишева Тетяна Володимирівна
2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.66-72
216
Наукова стаття
Інтегроване інформаційне середовище як продукт електронної освіти вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Беліченко Маргарита Анатоліївна
2016
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
c.41-48
217
Тези
Інформаційна аналітика та впливи в управлінні програмами інформатизації ВНЗ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ): Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.67-68
218
Тези
Інформаційні технології на захисті інформаційного простору нашої держави


Військовий інститут
Факультет інформаційних технологій

Науково-дослідний центр
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Кубявка Микола Богданович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.64-65
219
Тези
Інформаційні технології підняття рейтингу наукових досліджень в науково метричних базах даних


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Буд-Майстер-Клас: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
c.185-186
220
Наукова стаття
Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника


Військовий інститут
Факультет інформаційних технологій

Науково-дослідний центр
Технологій управління
Кубявка Микола Богданович
Кубявка Любов Богданівна
2016
Науково-практичний журнал «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони» НАУ
c.44-47
221
Тези
Концептуальні основи матричного управління портфелями проектів і програм


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.222-225
222
Тези
Концепція математичного моделювання економіко-екологічної взаємодії в рамках виконання положень Паризького саміту ООН


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2016
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни»
c.151-154
223
Тези
Концепція розбудови інфраструктури GameHub в українських університетах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.48-49
224
Тези
Математична модель механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Міжнародна науково-практична конференція „Управління проектами: стан та перспективи”
c.178-179
225
Наукова стаття
Матричне управління програмами інформатизації у вищих навчальних закладах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Кубявка Любов Богданівна
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.151-157
226
Наукова стаття
Метод вилучення помилкових збігів текстів в електронних документах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2015
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.22 c.144-150
227
Монографія
Методологія розроблення нейромережевих засобів інформаційної безпеки Інтернет-орієнтованих інформаційних систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
К.: ТОВ "Наш Формат"
c.1-249
228
Монографія
Моделі і методи системи діагностики технічного стану будівель


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-231
229
Монографія
Моделі та методи визначення нечітких збігів в контенті електронних документів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
КНУБА
c.1-150
230
Тези
Модель взаємодії операційної і проектної підсистем управління проектно-орієнтованими організаціями


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.172-173
231
Наукова стаття
Моделювання складових національної еколого-економічної політики в рамках виконання Паризької угоди


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2016
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
c.13-32
232
Наукова стаття
Моделювання трансформації галузевих еколого-економічних показників в умовах скорочення емісій парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2016
European Journal of Economics and Management
т.2 c.7-13
233
Тези
Моделювання формування інноваційного потенціалу еколого-економічних систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2016
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична інтернет конференція
c.92-93
234
Тези
Модулі попередньої обробки та індексації імпортованих документів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.10-12
235
Тези
Мультирівневий підхід до побудови плану-графіку проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна

2016
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.31-33
236
Тези
Науково-методичні засади формування національної політики еколого-економічної взаємодії в рамках виконання міжнародних угод зі скорочення емісій парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2016
Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-64
237
Тези
Огляд методів аналізу та розпізнавання графічних даних для ідентифікації в них подібностей і дублікатів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.57-59
238
Наукова стаття
Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії


Військовий інститут
Факультет інформаційних технологій

Науково-дослідний центр
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.123-128
239
Тези
Особливості інтегрованого управління гібридними проектами закупівель при реалізації міжнародних програм


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2016
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.171-172
240
Тези
Підвищення прибутковості бізнесу за рахунок ефективного управління наукомісткими проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.76-78
241
Тези
Про доцільність використання комп’ютерно- орієнтованих засобів навчання на прикладі інтерактивної дошки


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Хлевна Юлія Леонідівна

2016
Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Всеукраїнська електронна конференція
т.4 c.114-116
242
Тези
Про подібність фрагментів електронних документів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.26-27
243
Тези
Прогнозування методом співставлення зі зразком в управлінні інвестиційними проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Управління проектами розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.148-149
244
Наукова стаття
Прогнозування часових рядів методом селективного зіставлення зі зразком


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.78 c.13-19
245
Тези
Публікаційна активність як головна складова показників реформування вищої освіти України


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.12-14
246
Наукова стаття
Розробка концептуальних основ матричного управління портфелями проектів і програм


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Латишева Тетяна Володимирівна
2016
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.79 c.12-18
247
Наукова стаття
Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2015
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.23 c.147-152
248
Тези
Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій в Internet


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Інформація, комунікація, суспільство: Міжнародна наукова конференція
c.42-43
249
Тези
Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Управління розвитком технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.66-67
250
Тези
Систематизація стандартизаційних підходів щодо підвищення якості освітньої діяльності ВНЗ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Буд-Майстер-Клас: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
c.104-105
251
Наукова стаття
Способи пошуку неточних дублікатів зображень в наукових роботах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2015
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.21 c.149-156
252
Тези
Теорія несилової взаємодії - фундамент для побудови інформаційної технології супроводження процесів впливу на противника


Військовий інститут
Факультет інформаційних технологій

Науково-дослідний центр
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ): Міжнародна науково-практична конференція
c.63-64
253
Наукова стаття
Технології адаптивного управління як механізм забезпечення ефектив-ності організаційно-управлінських систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.101-109
254
Тези
Триадная парадигма управления проектами - основа теории практики Agile в ИТ и других областях деятельности


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Медведєва Олена Михайлівна
2016
Управління проектами: стан та перспективи НУК
c.13-14
255
Тези
Управління безпекою інформаційної технології біадаптивного управління


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Науково-технічна конференція
c.84-85
256
Тези
Управління впливами на трудові ресурси проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Беліченко Маргарита Анатоліївна
2016
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.13 c.91-92
257
Тези
Управління інформаційною системою розміщення наукових публікацій в мережі інтернет


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Управління проектами розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.179-180
258
Розділ монографії
Управління наукомісткими проектами в галузі нанобіотехнологій, як свідомий механізм забезпечення сталого розвитку суспільства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
Любима Ю.О.
2016
The Academy of Management and Administration in Opole
c.426-435
259
Тези
Формалізація критеріїв оптимізації контенту представлення суб’єктів наукометрії у Web-просторі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.190-192
260
Наукова стаття
Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Білощицький Андрій Олександрович

2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.26 c.163-170
261
Наукова стаття
Формування механізму управління підприємством при впровадженні комерційної концесії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2016
Державне управління: удосконалення та розвиток
c.1-4
262
Наукова стаття
Ценностно-гомеостатический подход к оценке решений по проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Оберемок Наталія Василівна

2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
c.73-79
263
Наукова стаття
Conceptual model of the configuration management process in projects


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.1 c.187-194
264
Матеріали конференції
Developing the project oriented institutions on the basis of the holistic vision


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2015
International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”
т.1 c.15-17
265
Матеріали конференції
NadProject - матрична інформаційна технологія управління будівельними проектами і організаціями


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
Тесля Юрій Миколайович
2015
Тези доповіді 2 міжнародної науково – практичної конференції «Управління розвитком технологій» 22-23 травня 2015р.
c.-
266
Наукова стаття
Peculiarities of Project Management of Science Based Portfolios


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
Любима Ю.О.
2015
Международная конференция промышленных технологий и инжиниринга
c.500-503
267
Наукова стаття
Procurement management in development projects of the process approach to decision-making


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2015
Scientific Publishing Center "Academic"
т.3 c.158-161
268
Наукова стаття
Project management for development of science-based organizations


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2015
Scientific Publishing Center "Academic"
т.2 c.175-181
269
Наукова стаття
Project management for development of scientific organizations in the field of nanotechnologies on the base of commercial


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2015
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.2 c.55-60
270
Матеріали конференції
The Models Of Procurement Project Management Of Hybrid Projects In Development Of Science-Based Organizations In The Field Nanobiotechnologies


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2015
scientific and technical journal «Industrial Technologies and Engineering» in M.Auezov South Kazakhstan State University
c.282 – 286
271
Тези
The Non-Force Interaction Theory for Reflex System Creation with Application to TV Voice Control («Теорія несилової взаємодії для створення рефлекторних систем з застосуванням до голосового управління телевізором»)


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2014
Proceedings of the 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Volume 1, ESEO, Angers, Loire Valley, 6-8 March, 2014, pages
c.288-296
272
Наукова стаття
А-стійка схема числового інтегрування на основі змішаних диференціальних перетворень


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
т.67 c.66–74
273
Матеріали конференції
Аналіз галузевої еколого-економічної взаємодії в рамках обмежень за Кіотським протоколом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
Кудін Володимир Іванович
2013
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Чернів. нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича
c.169-170
274
Навчальний посібник
Аналіз етапів розробки та показників ефективності веб-сайту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Матеріали ХIX Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти»
c.23
275
Наукова стаття
Аналіз основних способів зниження радіолокаційної помітності та можливості їх застосування до наземних та повітряних об’єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2014
Телекомунікаційні та інформаційні технології
т.2 c.19–25
276
Наукова стаття
Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2015
Східно-Європейський журнал передових технологій
c.38-42
277
Тези
Багатокритеріальна методика оцінювання стану підприємств


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2012
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», 29 листопада 2012 р.: КНУТД
c.72–73
278
Наукова стаття
Болезни проектов и программ: причины и лечение


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Молодой ученый
т.21 c.436-439
279
Наукова стаття
Вдосконалений підхід до розробки обчислювальних схем інтегрування диференціального рівняння руху космічного апарату у гринвіцькій прямокутній системі координат на основі диференціально-тейлорівського перетворення


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
т.69 c.21–29
280
Матеріали конференції
Визначення вигляду функції вартості схеми рішення задачі ідентифікації конфігурації ІТ-проектів комерційних банків для однієї характеристики при послідовному виконанні дій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2014
281
Наукова стаття
Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2014
Телекомунікаційні та інформаційні технології
т.1 c.12 – 18
282
Наукова стаття
Воздействие систем управления компании в рамках гомеостатической системы управления проектом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна

2014
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.20 c.43 -47
283
Наукова стаття
Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович
Єгорченкова Н.Ю.

2014
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.19 c.27-33
284
Матеріали конференції
Вплив особистих якостей учасника проекту на якість його реалізації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2014
Управління проектами: стан та перспективи НУК
т.10 c.1-2
285
Наукова стаття
Гомеостаз подходов к управлению в корпоративной системе управления проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна

2014
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
т.10 c.106 - 111
286
Тези
Деякі особливості організаційного розвитку у період поглиблення кризи


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2014
Тези доповідей XI Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.208-209
287
Підручник
Диалоги с Теслей. Теория Несилового Мира


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
Тесля Юрій Миколайович

Єгорченкова Н.Ю.
Кубявка Любов Богданівна
2015
ТОВ «МАКЛАУТ» (для монографій)
c.244 /48
288
Тези
Життєвий цикл комерційної концесії (франчайзингу)


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2012
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
c.191
289
Тези
Застосування теорії несилової взаємодії в управлінні впливами на трудові ресурси проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2015
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: "Information Technologies & Interactions"
c.227-229
290
Тези
Значення бренду для франчайзингу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2013
VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «B2B- маркетинг»
c.163 – 164
291
Матеріали конференції
Имитационное моделирование проектов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович
Єгорченкова Н.Ю.
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.130-132
292
Наукова стаття
Интеллектуальная система распознавания текста строительной тематики


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2014
Международный научный журнал «Наука и мир»
т.7 c.25-27
293
Наукова стаття
Информационное взаимодействие в матричной информационной технологии NadProject


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
Тесля Юрій Миколайович
2015
Молодой ученый
т.19 c.-
294
Тези
Информационное взаимодействие в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
2014
Тези доповіді ХI міжнародної конференції «Управління проектами розвитку суспільства», 23-24 травня 2014р.
c.63-65
295
Наукова стаття
Информационные технологии в проектах внедрения Корпоративной системы управления проектами в генподрядной строительной компании


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Материалы Международной научно-практической конференции: «АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 13: «Нұрлы жол» - стратегический шаг на пути индустриально-инновационного и социально-экономического развития страны»
c.12-15
296
Наукова стаття
Інноваційне машинобудування України: стан та перспективи розвитку


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2014
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.11 c.151 – 157
297
Праці конференції
Інтегроване інформаційне середовище як продукт програм інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2014
298
Праці конференції
Інтегроване інформаційне середовище як продукт програм інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2014
299
Наукова стаття
Інтегроване управління гібридними проектами закупівель при реалізації міжнародних програм розвитку України


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2014
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.3 c.55-65
300
Наукова стаття
Інформаційна взаємодія в матричній інформаційній технології NadProject


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.-
301
Праці конференції
Інформаційні технології – як засіб несилового впливу під час підготовки та проведення бойових дій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович

2014
302
Наукова стаття
Інформаційні технології – як засіб несилового впливу під час підготовки та проведення бойових дій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович

2014
303
Наукова стаття
Інформаційні технології та взаємодії майбутнього


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2015
Тези доповіді 2 міжнародної науково – практичної конференції «Управління розвитком технологій» 22-23 травня 2015р.
c.-
304
Матеріали конференції
Інформаційні технології управління закупівлями у гибридних та міжнародних проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.149-150
305
Наукова стаття
Ключевые подходы к управлению проектами в системе управления проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна

2015
«КультИнформПресс»
c.30-32
306
Наукова стаття
Комерційна концесія та суміжні договори – порівняльний аспект


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2013
Науковий журнал Бізнес інформ
т.6 c.351 – 355
307
Праці конференції
Конфігураційний граф поекту на основі відношення погоджуваності між характеристиками елементів проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2014
308
Наукова стаття
Концептуальная модель конвейерной организации управления портфелями проектов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2015
Научный информационный журнал "Бизнес информ"
т.3 c.92–98
309
Наукова стаття
Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2014
Вища школа
т.4 c.76–86
310
Наукова стаття
Математическая модель управления качеством проекта посредством несиловых воздействий на трудовые ресурсы


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2014
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
c.5320-5324
311
Матеріали конференції
Математическая модель управления качеством проекта посредством несиловых воздейтсвий на трудовые ресурсы


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2014
12-те всеросійське засідання з проблем управління
c.5320-5324
312
Наукова стаття
Математична модель представлення знань у системі екологічного моніторингу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
Поліщук Анна Сергіївна
2015
Телекомунікаційні та інформаційні технології
т.1 c.11–15
313
Наукова стаття
Матрична інформаційна технологія NADPROJECT управління проектами будівельних компаній


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Латишева Тетяна Володимирівна
Оберемок Наталія Василівна
2015
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.22 c.-
314
Наукова стаття
Матрична інформаційна технологія NadProject як модель інтеграції інформаційних систем «1С:Підприємство» та MS Project


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
Тесля Юрій Миколайович
2015
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.24 c.-
315
Матеріали конференції
Матричний підхід до декомпозиції процесів управління проектами та організаціями в будівельних компаніях


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
Тесля Юрій Миколайович
2015
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції „Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” 20 листопада 2015 р., Класичний приватний університет Інституту управління
c.-
316
Матеріали конференції
Матричное управление трудовыми ресурсами промышленных предприятий


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович


2015
Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, программами та проектами»
c.95-97
317
Наукова стаття
Метод поетапного зменшення потужності бази матроіда в задачах побудови топології системи зв’язку


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
т.70 c.75–84
318
Наукова стаття
Метод поетапного зменшення потужності бази матроіда в задачах побудови топології системи зв’язку і автоматизації управління військами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Системи озброєння і військова техніка
c.74–78
319
Наукова стаття
Методи і моделі формалізації змісту інформаційного масиву будівельної тематики


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2015
Нові технології в будівництві, міжвідомчий науково-технічний журнал
c.-
320
Монографія
Методика оцінки рівня функціональної стійкості складної технічної системи


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Університет економіки та права «КРОК»
т.10 c.304–313
321
Наукова стаття
Многовекторная адаптация систем управления проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2015
Сб.науч.ст. по итогам международ.науч.конф. 30-31 марта 2015, Изд-во «КультИнформПресс»,
c.131-132
322
Наукова стаття
Моделирование оптимального распределения прибыли франчайзинговой системы


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2014
Экономика и предпринимательство
т.1 c.856 – 860
323
Наукова стаття
Моделі класів інформаційних представлень


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович

2014
International journal “Information technology&knowlrdge"
т.4 c.369-371
324
Тези
Модель консолидации интересов заинтересованных сторон в проекте


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2014
Сборник статей Международной научно-практической конференции: “Фундаментальные проблемы технических наук” 19 февраля 2014 г.
c.1-5
325
Тези
Модель консолідації інтересів зацікавленіх сторін


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2014
ХІ международная научно-практическая конференция "РМ Кiev '14" «Управление проектами в развитии общества», 23 - 24 мая 2014 г.
c.1-2
326
Тези
Модель підтрімки різних аспектів проекту зацікавленими сторонами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2014
ХІІ - Міжнародна науково-практична конференціїя "Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами", 2014 р.
c.1-2
327
Наукова стаття
Моделювання веб сервісу для механічного запам’ятовування комбінацій клавіш


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2015
Modern information system and technologies
т.2 c.-
328
Тези
Моделювання взаємодії суб’єктів комерційної концесії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2012
VI Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»
c.70 – 71
329
Наукова стаття
Моделювання галузевої еколого-економічної взаємодії в рамках виконання обмежень за Кіотським протоколом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
Кудін Володимир Іванович
2015
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
т.20 c.31-47
330
Матеріали конференції
Моделювання міжгалузевої взаємодії в умовах впровадження еколого-економічних проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Латишева Тетяна Володимирівна
Онищенко Андрій Михайлович
Коломієць Анна Степанівна
2015
Матерівли 12-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» КНУБА
c.-
331
Матеріали конференції
Моделювання міжгалузевої еколого-економічної взаємодії у випадку технологічних трансформаційних змін


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2015
ІV Міжнародна науково-методична конференція "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" (Чернівці, 23 - 24 квітня 2015 р.)
c.172–173
332
Наукова стаття
Моделювання оптимальної стратегії ресурсного забезпечення діяльності підприємства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович

2015
Modern information system and technologies
т.2 c.-
333
Наукова стаття
Можливості застосування теорії несилового впливу в військовій контррозвідці


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.2 c.1-1
334
Наукова стаття
Негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович

2014
Вісник ЧДТУ
c.1-1
335
Наукова стаття
Несилове управління конфліктами в проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.238-239
336
Тези
Обобщение схемы решения задачи идентификации конфигурации проекта с использованием метода динамического программирования на случай изменяющихся связей между элементами проекта


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2014
337
Тези
Оптимізація структури мережі при реалізації проекту комерційної концесії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2015
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & I)
c.134
338
Наукова стаття
Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами


ННІ "Інститут геології"
Факультет інформаційних технологій

Геоінформатики
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович


2013
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.13 c.28-31
339
Праці конференції
Організаційні засади управління програмами інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
340
Матеріали конференції
Особливості інтеграції ІТ-проектів для фінансових установ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Остахов В.В.
2012
Міжнародна науково-практична конференція „Управління проектами: стан та перспективи”
c.198-200
341
Наукова стаття
Особливості обробки природо-мовного тексту будівельної тематики


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2015
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки
т.1 c.-
342
Матеріали конференції
Особливості реалізації програм розвитку галузей України на основі проектів міжнародного банку реконструкції та розвитку


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
2015
Матерівли 12-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» КНУБА
c.187-189
343
Наукова стаття
Особливості управління будівельними проектами в нестабільній економіко-політичній ситуації в Україні


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна

2015
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.22 c.48-57
344
Матеріали конференції
Особливості управління портфелем проектів розвитку наукомістких інноваційних підприємств в області нанобіотехнологій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2015
Матеріали 6-ої Міжнародної конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій», Національний технічний університет «ХПІ»
c.-
345
Наукова стаття
Особливості управління портфелем проектів розвитку наукомістких інноваційних підприємств в області нанобіотехнологій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2015
Вісник НТУ «ХПІ»
т.2 c.26-35
346
Тези
Оценка инвестиционной привлекательности проектов в области нанобиотехнологий с использованием метода DALY


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Любима Ю.О.
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
ХII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - "PM Kiev '15"
c.20-21
347
Наукова стаття
Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2013
Економіка та держава
т.5 c.84 – 87
348
Тези
Оцінка ємкості ринку товарів при формуванні франчайзингової мережі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2014
Матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “ Науково-технічний розиток: економіка, технології, управління”
c.106
349
Наукова стаття
Оцінювання стану інтеграційних підприємств


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна

2013
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.10 c.236 – 240
350
Тези
Перспективи використання франчайзингу в машинобудуванні


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2013
XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління"
c.89
351
Тези
Перспективні форми інтеграції підприємств інноваційного машинобудування України


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2012
Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.125–126
352
Тези
Підхід щодо придушення завад супутниковим навігаційним сигналам


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Матеріали 15-ї міжнародної науково-практичної конференції "Новітні мережні технології в Україні"
c.77–79
353
Наукова стаття
Повышение качества проектов на основе применения интроформа-ционного метода проактивного управления трудовыми ресурсами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2013
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.83–88
354
Матеріали конференції
Подходы к построению проактивных систем управления проектами в проектно-ориентированных компаниях


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2015
Academic science – problems and achievements VI. Vol. 1: Proceedings of the Conference. North Charleston, 25-26.05.2015. – Vol. 1. Russian Edition. Paperback – June 6, 2015
т.1 c.108-110
355
Тези
Порівняння франчайзингу з суміжними договорами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2014
Новейшие научные достижения – 2014 : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. – «Бял ГРАД-БГ»
c.81–83
356
Матеріали конференції
Применение нового подхода управления ресурсами в информационных системах управления проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович


2012
Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, программами та проектами», 10-16 вересня 2012р
c.147-149
357
Наукова стаття
Применение теории несилового взаимодействия для оценки детерминированных величин


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.241-243
358
Тези
Проблеми кредитування франчайзингу в Україні


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2012
Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”
c.72–73
359
Праці конференції
Проектне самофінансування в мультипроекті модернізації водопровідно-каналізаційного господарства України


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2014
IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Сучасна наука ХХІ століття
c.1-4
360
Праці конференції
Проектне управління інформатизацією вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
361
Наукова стаття
Проектный менеджмент: видение будущего


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2015
Тези доповіді ХIІ міжнародної конференції «Управління проектами розвитку суспільства» 22-23 травня
c.63-65
362
Праці конференції
Протидія впливам в програмах інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2014
363
Матеріали конференції
Разработка методики оценки конкурсных предложений участников при закупках информационных систем в проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2015
Управління проектами: стан та перспективи НУК
c.94-97
364
Матеріали конференції
Реінжинірінг та впровадження інтерактивного принципу організації систем в в проектно-орієнтованих компаніях з використанням ІТ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.47-48
365
Наукова стаття
Розблокування латентних конфліктів і перетворення їх з «опорів» в «рушійні сили» програм розвитку


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2014
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
т.10 c.136-141
366
Праці конференції
Розвиток технологій управління вищими навчальними закладами на основі проектного підходу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Латишева Тетяна Володимирівна
2014
367
Матеріали конференції
Розробка концепції проекту в проектно-орієнтованих компаніях з використанням сучасних ІТ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович
Кальніченко Олена Володимирівна
Любима Ю.О.
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.132-133
368
Наукова стаття
Розробка та впровадження інформаційної системи управління проектами в будівельних компаніях


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна

2015
Технологический аудит и резервы производства
т.2 c.54-58
369
Тези
Синергетичний ефект як мотив інтеграції підприємств


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2012
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми забезпеченості сталої економіки в країні»
c.71-72
370
Наукова стаття
Система голосового управления на базе теориии несилового взаимодействия


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченков Олексій Володимирович
Єгорченкова Н.Ю.
2015
«Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.261-262
371
Тези
Співвідношення понять франчайзинг та комерційна концесія


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2013
IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”
c.231–233
372
Матеріали конференції
Структурні компоненти програм інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
373
Наукова стаття
Сучасний стан та шляхи розвитку теорії функціональної стійкості


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
т.68 c.60–68
374
Наукова стаття
Теория несилового взаимодействия как научная идеология построения несилового мира


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.239-241
375
Наукова стаття
Управление информационными (несиловыми) воздействиями на проекты и программы


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Российский журнал управления проектами
т.3 c.1-1
376
Тези
Управління «хворобами» проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2015
Тези доповідей 11 міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства»
c.60-61
377
Наукова стаття
Управління апаратними і програмними ресурсами в комп’ютерній системі на основі методів і моделей штучного інтелекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2014
Журнал Зв'язок
т.2 c.7–15
378
Праці конференції
Управління впливами в проектному менеджменті


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
379
Праці конференції
Управління впливами на програми інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2015
380
Наукова стаття
Управління впливами на програми інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2015
Вісник НТУ «ХПІ»
c.1-1
381
Праці конференції
Управління впливами у програмах інформатизації вищих навчальних закладів.


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна
2014
382
Матеріали конференції
Управління економіко-екологічними проектами в рамках міжнародної інтеграції економічних систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2014
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни»
т.2 c.130-132
383
Навчальний посібник
Управління проектами розвитку підприємств


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2011
Університет економіки та права «КРОК»
c.232
384
Наукова стаття
Устойчивость дифференциального спектра системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2015
Электронное моделирование
т.37 c.27–40
385
Матеріали конференції
Формалізація процессу ідентифікації конфігурації проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2014
Матеріали 5-ої Міжнародної конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій», Національний технічний університет «ХПІ»
c.-
386
Тези
Формування моделі класів інформаційних представлень


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
2014
Тези доповіді I міжнародної науково – практичної конференції «Управління розвитком технологій», 23-24 травня 2014р.
c.45-47
387
Тези
Функціональне поле як основа аналізу та синтезу складних технічних систем з динамічною структурою


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кравченко Юрій Васильович
2013
Kongres Metrologii "Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych": International conference
c.100-101
388
Тези
Анализ влияния внешнего окружения на процесс управления конфигурацией проекта


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
389
Тези
Анализ задачи выбора варианта реализации процесса управления конфигурацией в проекте


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
390
Матеріали конференції
Анализ семантики отношения согласованности в рамках процесса управления конфигурацией в проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
391
Наукова стаття
Визуализация управления проектами двудольными графами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Єгорченков Олексій Володимирович


2013
Сборник научных статей по итогам международной заочной научно –практической конференции «Современные тенденции экономики, управления, права, социологии, образования, медицины, физики, математики: новый взгляд», 27-28 февраля 2013г
c.100-102
392
Наукова стаття
Використання технологій інформаційного впливу під час підготовки та проведення бойових дій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович

2014
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
c.147-152
393
Наукова стаття
Концептуальная модель процесса управления конфигурацией в проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
Восточно-европейский журнал передовых технологий НТУ Харківський політехнічний інститут
т.1 c.187194
394
Наукова стаття
Концепція побудови та функції системи протиризикового управління проектами в програмах інформатизації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Кубявка Любов Богданівна
2014
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.19 c.93-97
395
Матеріали конференції
Методи агрегування як ефективний інструмент побудови сучасних макроекономічних показників


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович

2013
ІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"
c.207-209
396
Тези
Механізми організаційного розвитку: спірально-реверсивна методика опису і оптимізації бізнес-процесів підприємств і організацій в умовах турбулентності вимог і обмежень


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2013
Тези доповідей X Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.253-254
397
Наукова стаття
Мировые мусорные короли: Лидеры переработки вторсырья


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2013
Саммит-Книга
c.192-192
398
Наукова стаття
Модель влияния внешнего окружения на процесс управления конфигурацией в проекте


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.1 c.45-52
399
Наукова стаття
Модель декомпозиції інформаційної дії


ННІ "Інститут геології"
Факультет інформаційних технологій

Геоінформатики
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.

2013
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.15 c.51-55
400
Наукова стаття
Модель динамічних показників при оцінці доцільності та успішності проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2014
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.18 c.1-4
401
Наукова стаття
Модель несилової консолідації інтересів зацікавлених сторін по відношенню до різних аспектів проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2013
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.3 c.1-6
402
Тези
Модель управления ресурсами портфелей проектов и программ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
Єгорченков Олексій Володимирович
2013
Тези доповіді ІV міжнародної науково-практичної конференції магістрантів, аспірантів та науковців «Управління проектами в умовах транзитивної економіки», 13-14 грудня 2013р.
c.77-80
403
Наукова стаття
Моделювання галузевої структури економіки в рамках реалізації проектів скорочення емісій парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2014
Научный информационный журнал "Бизнес информ"
c.1-5
404
Наукова стаття
Моделювання еколого-економічної взаємодії в умовах реалізації концепції сталого розвитку


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович

2013
PROCEEDINGS of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20"
c.88-90
405
Праці конференції
Негативні впливи динамічного оточення на програму інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Кубявка Любов Богданівна
2014
406
Матеріали конференції
Особливості інтеграції ІТ- проектів для фінансових установ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
407
Наукова стаття
Повышение качества проектов на основе применения интроформационного метода проактивного управления трудовыми ресурсами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2013
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.83-88
408
Матеріали конференції
Повышение эффективности управления проектами от проекта в частности к системе управления проектами в целом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2013
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.10 c.154-155
409
Матеріали конференції
Приложение теории несилового взаимодействия к построению системы голосового управления


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2013
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
т.11 c.2321-2324
410
Тези
Применение двудольных графов для визуализации в управлении проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
2013
Тези доповіді Х міжнародній конференція «Управління проектами розвитку суспільства», 17-18 травня 2013р.
c.72-74
411
Наукова стаття
Применение теории несиловго взаимодейтсвия в проактивноум управлении качеством проекта


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2013
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.13 c.58-61
412
Наукова стаття
Программно-информационные надстройки в управлении портфелями проектов и програм


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

Кубявка Любов Богданівна
Єгорченкова Н.Ю.
2014
Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті
c.11-24
413
Наукова стаття
Рефлекторна система формалізації змісту довільних текстів будівельної тематики


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2013
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.16 c.119-123
414
Наукова стаття
Рефлекторная система голосового управления техническими устройствами (РСГУ)


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2013
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.15 c.105-110
415
Наукова стаття
Современные подходы к управлению конфигурацией IT-проектов в банковской сфере


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
Культ Информ Пресс
c.205-208
416
Наукова стаття
Структури програм інформатизації вищих навчальних закладів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Кубявка Любов Богданівна
Латишева Тетяна Володимирівна
2014
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.18 c.98-101
417
Тези
Управління майбутнім через проекти


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2013
X Міжнародна конференція « Управління проектами у розвитку суспільства», тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи, 19-21 травня 2013 р.
c.19-21
418
Матеріали конференції
Формализация процесса управления конфигурацией в проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2013
419
Наукова стаття
Формалізація процессу ідентифікації конфігурації проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Морозов Віктор Володимирович

2014
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ»
т.2 c.58-71
420
Матеріали конференції
Щодо питання агрегування еколого-економічних систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович

2013
матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»
c.22-24
421
Наукова стаття
Впровадження концесійного механізму для стимулювання інноваційно - інвестиційної діяльності підприємств


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна

2012
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.9 c.432 – 436
422
Тези
Деякі аспекти оцінки ризиків в інвестиційних проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Кубявка Любов Богданівна

2012
423
Наукова стаття
Динамические свойства интроформации


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2012
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.9 c.44-49
424
Тези
Интороформационная формализация общечеловеческих ценностей


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2012
Міжнародна науково-практична конференція «економічне моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-екномічними процесами», 20 грудня 2012р.
c.152-153
425
Наукова стаття
Комерційна концесія – форма інтеграції підприємств


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2012
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
т.4 c.91 – 96
426
Тези
Матричні технології управління проектно-виробничою діяльністю іноваційних компаній


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2012
VIII Міжнародн науково-практична конференція « Управління проектами: стан та персрспективи », 18-11 вересня 2012р.
c.1-2
427
Навчально-методичний комплекс
Основи проектування систем автоматизацї. Проектування локальних систем автоматики: Навчальний посібник (з грифом Міносвіти)


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович2012
КНУБА
c.1-168
428
Наукова стаття
Перспективи розвитку комерційної концесії (франчайзингу) в Україні


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна

2012
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
т.27 c.188 – 193
429
Наукова стаття
Продуктові системи планування проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

Єгорченкова Н.Ю.

2012
Управління проектами та розвиток виробництва
т.1 c.13-19
430
Наукова стаття
Продуктовые системы планирования проектов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.


2012
Управління проектами та розвиток виробництва
т.1 c.13-19
431
Наукова стаття
Проектний погляд на питання покращення взаємодії бізнесу, науки та влади в економічних умовах України


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2012
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.11 c.53-56
432
Наукова стаття
Рефлекторна система голосового управління технічними засобами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2012
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.3 c.1-4
433
Тези
Рецепты успешного проектного менеджмента


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2012
IX Міжнародна конференція « Управління проектами у розвитку суспільства», тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи, 11-12 травня 2012р.
c.1-2
434
Наукова стаття
Система управления проектами авиастроительного предприятия


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
Єгорченков Олексій Володимирович


2012
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.8 c.55-60
435
Наукова стаття
Система управління проектами авіабудівного підприємства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.2012
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.8 c.55-59
436
Тези
Теорія несилової взаємодії та її застосувавання до побудови систем обробки усної мови


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2012
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технологіїв освіті, науці і техніці » ( ІТОН- 2012), 25-27 квітня 2012р.
c.1-2
437
Тези
Теорія несилової взаємодії та її застосування до побудови систем голосового управління технічними пристроями


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2012
Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика», 14-16 червня 2012р., НУК
c.1-2
438
Навчально-методичний комплекс
Управління проектами розвитку регіонів та міст: Навчальний посібник (з грифом Міносвіти)


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович2012
КНУБА
c.1-252
439
Наукова стаття
Probabilistic interpretation of mechanical motion


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2011
Cornell University Library
c.1-12
440
Наукова стаття
Джерела формування інформаційного середовища девелоперської компанії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2011
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.7 c.56-59
441
Автореферат
Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2011
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Науковий світ»
c.1-38
442
Дисертаційна робота
Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2011
Дисертація доктора економічних наук: 08.00.11. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-478
443
Наукова стаття
Математичні засади побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2011
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.6 c.72-76
444
Наукова стаття
Методологія математичного моделювання економіко-екологічної взаємодії в умовах реалізації Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління

Онищенко Андрій Михайлович
2011
Економічна кібернетика
т.4 c.17-26
445
Матеріали конференції
Множественные структуры портфеля проектов организации


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна

2011
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.8 c.153-155
446
Наукова стаття
Моделювання динамічної ринкової рівноваги виробника з надлишковою квотою емісій парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2011
Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка"
c.98-104
447
Наукова стаття
Организационные элементы проектно-управляемого высшего учебного заведения


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Білощицький Андрій Олександрович
2011
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.5 c.6-9
448
Тези
Проектный поход к инновационному развитию самолетостроения


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.

2011
Тези доповідей І Науково – практичної конференції «Перспективи впровадження успішного світового досвіду розвитку громад у Дніпропетровській області», 4 жовтня 2011р.
c.84-86
449
Наукова стаття
Развитие систем управления проектами на базе сбалансированной системы показателей оценки качества


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна

2011
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.8 c.35-38
450
Наукова стаття
Структура информационных взаимодействий в системах распределенного управления проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2011
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.7 c.60-62
451
Наукова стаття
Формалізація та аналіз прийняття рішення експертом для оцінювання інвестицій в девелоперські проекти


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2011
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.7 c.60-62
452
Наукова стаття
Формування цілей та результатів реалізації проектів розвитку організації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна

2011
Графія України ЧІТІ
т.1 c.59-62
453
Навчально-методичний комплекс
Числові методи і моделювання в розрахунках на ЕОМ: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управлінняТімінський Олександр Георгійович
2011
КНУБА
c.1-48
454
Наукова стаття
Аналіз динаміки валового випуску продукції на рівні міждержавної взаємодії в рамках реалізації Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.93 c.216-223
455
Матеріали конференції
Багатоваріантні моделі управління якістю в мультипроектному середовищі проектно-орієнтованих компаній


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2010
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.7 c.95-96
456
Монографія
Вступ до інформатики природи


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2010
ТОВ «МАКЛАУТ» (для монографій)
c.1-255
457
Наукова стаття
Двоїста динамічна модель Леонтьєва-Форда на основі гіпотези про розширення виробництва за рахунок інфляції


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
Науковий вісник Черкаського національного університету. Серія : Економіка
т.197 c.29-33
458
Тези
Двухсекторная эколого-экономическая модель в условиях ограничений на выбросы парниковых газов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
II Всеросийская конференция „Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство”
c.120-123
459
Тези
Динаміка еволюції технологічної структури виробництва в умовах екологічних обмежень


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики”
c.63
460
Наукова стаття
Економіко-математичне моделювання рівня корупції в еколого-економічній діяльності


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
Научный информационный журнал "Бизнес информ"
т.4 c.79-81
461
Тези
Економічні гіпотези та магістральні траєкторії двоїстої динамічної моделі Леонтьєва „витрати-випуск”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
Ляшенко Олена Ігорівна

2010
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.105-106
462
Наукова стаття
Застосування методів управління проектами для планування навчального процесу в ВНЗ III-IV рівнів акредитації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Білощицький Андрій Олександрович2010
Вісник ЧДТУ
т.4 c.49-54
463
Наукова стаття
Застосування рефлекторних систем обробки природномовної інформації в управлінні проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2010
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.4 c.30-34
464
Наукова стаття
Интерпретация и использование принципа неопределенностей в управлении проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

Тімінський Олександр Георгійович

2010
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.3 c.33-36
465
Наукова стаття
Інтеграція систем управління технологічними процесами в матричну інформаційну технологію управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович

2010
Вісник ЧДТУ
т.1 c.41-44
466
Наукова стаття
Інтегроване технологічне середовище системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2010
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.3 c.92-93
467
Наукова стаття
Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Єгорченкова Н.Ю.
Білощицький Андрій Олександрович
2010
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.1 c.16-20
468
Тези
Магістральні траєкторії еколого-економічної системи в умовах обмежень на викиди парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович

2010
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.94
469
Наукова стаття
Магістральні траєкторії прямої та двоїстої динамічної моделі Леонтьєва-Форда


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович

2010
Науковий вісник Київського національного технічного університету. Серія : Економіка.
т.1 c.154-159
470
Наукова стаття
Математична модель інтегрованого технологічного середовища управління вищими навчальними закладами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
Білощицький Андрій Олександрович


2010
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.4 c.81-85
471
Наукова стаття
Моделювання динамічної ринкової рівноваги в умовах обмежень на викиди парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович

2010
Науковий вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Серія : Економіка
т.6 c.5-13
472
Наукова стаття
Моделювання матеріально-вартісної галузевої структури в умовах обмежень на викиди парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління

Онищенко Андрій Михайлович
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.10 c.24-26
473
Наукова стаття
Моделювання технологічної структури виробництва еколого-економічної системи


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
т.5 c.217-221
474
Тези
О преподавании экономико-математических дисциплин в вузах Украины


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
Праці V міжнародної конференції „Modern (electronic) Learning”
c.48-51
475
Тези
Односекторна модель оптимального розвитку економічної системи в умовах обмежень на викиди парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
Тези доповідей ІІ міжнар. наук.-практ. конф. „Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”
c.79-81
476
Тези
Побудова та аналіз двоїстої динамічної моделі Леонтьєва-Форда „витрати-випуск”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2010
Тези доповідей ХІІІ міжнар. наук. конф. імені академіка М. Кравчука
c.303
477
Тези
формационный подход к несиловому управлению проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2010
Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції „Управління проектами у розвитку суспільства”, 20-21 травня 2010р.
c.127-128
478
Тези
Аналіз динаміки валового випуску продукції країни в умовах торгівлі квотами емісій парникових газів згідно положень Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2009
Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.113-116
479
Наукова стаття
Аналіз динаміки обсягів валового випуску продукції країни у випадку встановлених квот емісій парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2009
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.247 c.312-318
480
Наукова стаття
Дослідження динаміки валового випуску продукції в умовах участі країни в механізмах чистого розвитку Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.494 c.153-159
481
Наукова стаття
Економічні гіпотези та динаміка рівноважних цін в моделі Леонтьєва „витрати-випуск”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління


Онищенко Андрій Михайлович
2009
Економічна кібернетика
т.3 c.46-52
482
Матеріали конференції
Забезпечення якості управління проектами проектно-орієнтованих компаній


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2009
Світова фінансово-економічна криза та шляхи її подолання в Україні МП Леся
т.1 c.165-170
483
Тези
Застосування теорії несилової взаємодії. Побудова інтелектуальних систем управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2009
Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції „Управління проектами у розвитку суспільства”, 21-22 травня 2009р.
c.31-33
484
Тези
Інформатика природи


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2009
Тези доповіді на другій міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні і моделюючі технології» (ІМТ-2009), 21-24 травня 2009р.
c.56-58
485
Наукова стаття
Механізми створення системи захисту портфелю проектів в умовах сучасного агресивного проектного оточення


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2009
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.2 c.56-60
486
Наукова стаття
Моделі і методи впровадження корпоративної системи управління проектами в девелопменті


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
Тесля Юрій Миколайович

2009
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.28-35
487
Тези
Моделювання динаміки валового випуску продукції галузей в умовах торгівлі квотами емісій парникових газів Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2009
Dynamical System Modeling and Stability Investigation: International Conference
c.149
488
Матеріали конференції
Показниковий підхід визначення пріоритетів проектів в портфелі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2009
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.6 c.95-96
489
Матеріали конференції
Процес управління якістю управління проектами в мультипроектному середовищі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2009
Управління проектами: стан та перспективи НУК
т.5 c.47-49
490
Наукова стаття
Прямі та двоїсті балансові моделі „витрати-випуск”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління

Онищенко Андрій Михайлович
2009
Економічна кібернетика
т.1 c.14-18
491
Тези
Створення систем управління проектами на вітчизняних підприємствах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

Єгорченкова Н.Ю.
2009
Тези доповіді на V міжнародній науково – практична конференція «Управління проектами: стан і перспективи», 16-18 вересня 2009р.
c.1-1
492
Наукова стаття
Узгодження деталізованих та агрегованих міжгалузевих балансів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович


2009
Моделі та інформаційні системи в економіці
т.80 c.37-50
493
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація систем водопостачання і водовідведення: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович2008
КНУБА
c.1-52
494
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація технологічних процесів об’єктів житлово-комунального господарства: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2008
КНУБА
c.1-60
495
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація технологічних процесів: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович


2008
КНУБА
c.1-80
496
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович2008
КНУБА
c.1-44
497
Наукова стаття
Алгоритм побудови календарно-сітьової моделі проекту з елементами проактивності


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2008
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.4 c.31-36
498
Наукова стаття
Информационная модель системы организационного управления


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович


2008
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.2 c.20-29
499
Наукова стаття
Информационные технологи в управлении научно-образовательным процессом высшего ученого заведения


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2008
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.1 c.287-293
500
Наукова стаття
Математическая модель выбора стратегии управления девелоперскими проектами в условиях кризиса


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2008
Вісник ЧДТУ
т.3 c.12-17
501
Наукова стаття
Методологічні основи еколого-економічного моделювання положень Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2008
Економіка та держава
т.8 c.21-25
502
Тези
Моделі і методи сприяння розвитку технологічної зрілості в турбулентному оточенні інвестиційно-будівельних проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2008
Тези доповідей V Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організації” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.204-205
503
Тези
Оптимизация взаимодействия власти, бизнеса и профессионального менеджмента проектов в условиях Украины


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2008
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції „Управління проектами у розвитку суспільства”
c.178-180
504
Тези
Про неповноту формальних засобів в управлінні проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2008
Тези доповідей на 5-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці, техніці, управлінні”
c.1-2
505
Наукова стаття
Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

Тімінський Олександр Георгійович
2008
Вісник ЧДТУ
т.2 c.100-105
506
Наукова стаття
Системне бачення зовнішніх проектних взаємодій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2008
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.12-18
507
Матеріали конференції
Системы управления и эффективность их применения в инвестиционных проектах проектно-ориентированных компаний


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2008
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.5 c.98-99
508
Наукова стаття
Технология структурно-продуктового планирования проектов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2008
Управління проектами та розвиток виробництва
т.4 c.11-18
509
Наукова стаття
Управление программами развития организаций на основе модели «шестеренок»


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2008
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.3 c.5-10
510
Наукова стаття
«Дієвий» підхід до класифікації проектного оточення


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2007
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.2 c.74-79
511
Тези
ProjectResourcesPlanning (PRP) – новийклас ERP систем в матричних інформаційних технологіях управління Підприємствами & Проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2007
Матеріали 3 міжнародної науково-практичної конференції „Управління проектами у розвитку суспільства”
c.22-23
512
Навчальний посібник
Wirtschaftslexikon, allgemeine Begriffe, Fachwörter, Daten


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2007
Навчальний посібник для вузів АСМІ
c.1-56
513
Тези
Використання проектного підходу до розрахунку і оптимізації навчальних планів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2007
VІІІ Міжнароднанауково-методична конференція «Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу». НТУ КПІ, 21–22 вересня 2007р.
c.21-22
514
Матеріали конференції
Внедрение системы управления качеством на промышленных предприятиях как фактор увеличения конкурентоспособности компаний и их продукции на рынке


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2007
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.4 c.70-72
515
Наукова стаття
Деякі аспекти формування генетичного коду проектного менеджера у відповідності до умов проекту при портфельному управлінні


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2007
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.49-57
516
Навчальний посібник
Економічний словник, загальні поняття, терміни, дані


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2007
Навчальний посібник для вузів АСМІ
c.1-72
517
Наукова стаття
Жіноче підприємництво в Росії другої половини ХІХ – початку ХХ століття


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2007
Слов’янський збірник
т.6 c.145-151
518
Навчальний посібник
Лабораторний практикум із дисципліни «Математична економіка»


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович

2007
Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.050.100 «Економічна кібернетика» денної форми навчання
c.1-50
519
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки з використання програми розрахунку і оптимізації навчального плану відповідно до структурно-логічної схеми дисциплін спеціальності в управлінні навчальним процесом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2007
КНУБА
c.1-10
520
Тези
Моделі і методи організаційного розвитку на основі використання суміжних галузей знань


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2007
Тези доповідей IV Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.152-153
521
Навчальний посібник
Особливості структури та семантики німецької економічної лексики


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2007
Навчальний посібник для вузів АСМІ
c.1-104
522
Наукова стаття
Перспективи та можливості участі України в механізмах гнучкості Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2007
Науково-виробничий журнал Держава та регіони
т.1 c.244-246
523
Тези
Першочергові заходи реалізації Україною положень Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2007
Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.89-91
524
Наукова стаття
Підходи стратегічного управління в проектно-орієнтованих організаціях і їх використання у моделі «Літак»


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2007
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.3 c.68-72
525
Тези
Побудова та дослідження двосекторної еколого-економічної моделі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2007
Матеріали звітної наукової конференції фізико-математичного факультету ПДПУ ім. В.Г.Короленка
c.31-33
526
Наукова стаття
Технологія автоматизованого розрахунку штатної кількості професорсько-викладацького складу кафедр та навчального навантаження будівельного університету


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2007
Вісник ЧДТУ
т.1 c.63-71
527
Наукова стаття
Управління знаннями в моделі несилової взаємодії в проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2007
Управління проектами та розвиток виробництва
т.1 c.5-15
528
Тези
Автоматизована система управління навчальним навантаженням


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2006
Матеріали XΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі", Європейскьий національний університет
c.111-112
529
Наукова стаття
Дослідження нормативів та управління розрахунком навчального навантаження у вищому навчальному закладі


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2006
Вища школа
т.1 c.39-50
530
Наукова стаття
Модель мультипроекту модернізації системи управління якістю підготовки спеціалістів в ВНЗ всіх видів акредитації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2006
Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Видавництво ВАТ «Поліпринт».
т.2 c.72-85
531
Наукова стаття
Модель формалізації цілей зацікавлених сторін у проектах з турбулентним оточенням


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2006
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.4 c.35-39
532
Тези
Модернізація державної податкової служби України: проблеми та перспективи


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2006
Збірник тез доповідей III міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: Національна ідентичність та тенденції глобалізації”: ТДЕУ
c.49-53
533
Тези
Несилова взаємодія в інформаційному суспільстві


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2006
Тези доповідей на 4-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці, техніці, управлінні”
c.1-2
534
Наукова стаття
Нові технології управління у вищих навчальних закладах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2006
Українознавство
т.1 c.114-115
535
Тези
Професійне управління проектами у ВНЗ


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2006
Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції „Управління проектами у розвитку суспільства”
c.154-156
536
Матеріали конференції
Создание системы менеджмента качества в быстрорастущих компаниях


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Оберемок Наталія Василівна
2006
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.3 c.86-88
537
Тези
Теория несилового взаимодействия и её использование в управлении проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2006
Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції „Управління проектами у розвитку суспільства”
c.92-93
538
Навчально-методичний комплекс
Технічні засоби автоматизації. Мікроелектронні пристрої дискретної дії: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович


2006
КНУБА
c.1-76
539
Тези
Характеристика основних функціональних вимог до інформаційних систем управління ризиками великих державних проектів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2006
Тези доповідей IIІ Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління проектами в умовах глобалізації знань” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв.:КНУБА
c.152-154
540
Тези
Впровадження принципів, моделей і методів ідентифікації та управління ризиками у державних проектах модернізації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2005
Тези доповідей II Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління проектами – від бачення до реальності” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.94-95
541
Тези
Концептуальные основы информационной теории проектов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2005
Тези доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційний розвиток на основі технологічної зрілості в управлінні проектами”
c.21-24
542
Тези
Моделирование несилового взаимодействия в искусственных средах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2005
Международная научно-техническая конференция „Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике МЭЭС-05”
c.18-21
543
Монографія
Несиловое взаимодействие


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2005
Кондор
c.1-196
544
Наукова стаття
О физических мерах несилового взаимодействия


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2005
Вісник ЧДТУ
т.2 c.1-6
545
Тези
Особливості національного управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2005
Міжнародна науково-практична конференція „Управління проектами: стан та перспективи”
c.169-172
546
Наукова стаття
Про методику визначення показників надійності при мажоритарному резервуванні


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2005
Восточно-европейский журнал передовых технологий НТУ Харківський політехнічний інститут
т.3 c.79-82
547
Навчально-методичний комплекс
Проектний менеджмент: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович2005
КНУБА
c.1-56
548
Тези
Технологія документообігу в системі управління ризиками державних проектів модернізації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2005
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проектами: стан та перспективи” // Відповідальний за випуск К.В.Кошкін: НУК
c.172-175
549
Наукова стаття
Управління ризиками в державних проектах за умов сталого розвитку


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2005
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Зб. наук. пр.: КЕІ КНЕУ
c.218-220
550
Навчальний посібник
Інформаційні технології управління проектами розвитку податкової системи на прикладі Primavera Project PlannerâfortheEnterprise


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


Мельник П.В.


2004
Національна академія ДПС України
c.1-360
551
Тези
Моделі і методи управління ризиками проектів модернізації структур державного управління


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2004
Тези доповідей Міжнародної конференції “Інноівційний розвиток на основі технологічної зрілості в управлінні проектами” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.112-114
552
Тези
Особливості управління проектами розробки програмних засобів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2004
Тези доповідей на 3-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці, техніці”
c.1-2
553
Наукова стаття
Применение модели несилового (информационного) взаимодействия и псевдофизических логик к построению интеллектуальных систем управления проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2004
Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Видавництво ВАТ «Поліпринт».
т.1 c.78-81
554
Монографія
Проектний підхід у модернізації правової роботи органів ДПС України


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2004
Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика: Національна академія ДПС України
c.1-387
555
Навчально-методичний комплекс
Проектування пристроїв та систем автоматики. Техніка розробки конструкторської документації: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2004
КНУБА
c.1-44
556
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки для слухачів дистанційного курсу (навчальної дисципліни) Управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2003
Національна академія державного управління при Президентові України: Міленіум
c.1-67
557
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до проходження переддипломної роботи для студентів спеціальності „Управління проектами” всіх форм навчання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2003
Методичні вказівки: ЧДТУ
c.1-32
558
Наукова стаття
Модель матричной организации системы управления изменениями в энергетических проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2003
Вісник ЧДТУ
т.1 c.69-74
559
Тези
Особливості національного управління проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2003
Тези доповідей на 5-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Комп‘ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті”
c.1-2
560
Навчально-методичний комплекс
Проектування пристроїв та систем автоматики: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2003
КНУБА
c.1-44
561
Тези
Структура бізнес процесу управління змінами в енергетичних проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2003
Тези доповідей на 5-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Комп‘ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті”
c.148-149
562
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація технологічних процесів об’єктів житлово-комунального господарства: Методичні вказівки до виконання курсового проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2002
КНУБА
c.1-20
563
Наукова стаття
Застосування моделі інформаційної взаємодії для прийняття рішень у проектах


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2002
Вісник ЧДТУ
т.2 c.154-158
564
Навчально-методичний комплекс
Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Управління проектами розробки інтегрованих інформаційних технологій” для магістрів зі спеціальностей 8.000003


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2002
Методичні вказівки: ЧДТУ
c.1-68
565
Наукова стаття
Концептуальные основы информационной теории проектов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2002
Вісник ЧДТУ
т.4 c.69-74
566
Наукова стаття
Математична модель і алгоритм структуризації інформаційного середовища проектів навчання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2002
Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Видавництво ВАТ «Поліпринт».
т.4 c.145-149
567
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни „Управління проектами розробки інтегрованих інформаційних технологій” для магістрів зі спеціальності 8.000003 „Управління проетами”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2002
Методичні вказівки: ЧДТУ
c.1-10
568
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Методи і моделі прийняття рішень в проектах” для магістрів спеціальності 8.000003 – “Управління проектами”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2002
Методичні вказівки: ЧДТУ
c.1-60
569
Навчально-методичний комплекс
Наскрізна робоча програма та методичні вказівки до проходження практик


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2002
КНУБА
c.1-24
570
Навчально-методичний комплекс
Практикум для магістрів зі спеціальності 8.000003 „Управління проетами”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2002
Методичні вказівки: ЧДТУ
c.1-120
571
Наукова стаття
Проблемы информационного обеспечения инструментальных программных средств управления проектами при строительстве сложных энергетических объектов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2002
Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Видавництво ВАТ «Поліпринт».
т.2 c.78-81
572
Наукова стаття
Структури бізнес процесу управління змінами в проектах будівництва складних енергетичних об‘єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2002
Вісник ЧДТУ
т.3 c.117-124
573
Навчально-методичний комплекс
Технічні засоби автоматизації: Конспект лекцій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2002
КНУБА
c.1-60
574
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2001
КНУБА
c.1-20
575
Наукова стаття
Основи теорії несилової (інформаційної) взаємодії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2001
Вісник ЧІТІ
т.2 c.156-163
576
Наукова стаття
Применение теории несилового (информационного) взаимодействия к построению систем распознаванияобразов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2001
Проблеми біоніки
т.54 c.35-37
577
Наукова стаття
Синтез виявлення постійного сигналу на фоні мультиплікативних негауссівських завад


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2001
Вісник ЧІТІ
т.1 c.40-44
578
Наукова стаття
Управління вибором в матричній інформаційній технології управління складними народногосподарськими проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2001
АСУ і прилади автоматики
т.115 c.73-76
579
Наукова стаття
Формалізація інформаційного середовища систем управління проектами будівництва складних енергетичних об’єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2001
Вісник ЧІТІ
т.1 c.118-123
580
Наукова стаття
Задачі та методологічні основи комплексної програми реєстарції та аналізу впливу викидів забруднювачів території Черкаської області


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2000
Вісник ЧІТІ
т.2 c.119-124
581
Матеріали конференції
Застосування експертних оцінок в оптимізації проектів трансферу технології


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Пробл. науки, практики і освіти: Зб. матеріалів V Міжнарод. наук.-практ. конф.: ЄУФІМБ
c.150-151
582
Наукова стаття
Застосування теорії інформаційної взаємодії до побудови систем смислового пошуку інформації


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2000
Радіоелектроніка і інформатика
т.1 c.103-105
583
Наукова стаття
Информационный стандарт предприятия, как необходимый компонент систем управления проектами в условиях рынка


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2000
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.76-82
584
Наукова стаття
Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань, як елемент системи управління учбовим процесом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2000
Вісник ВПІ
т.3 c.96-99
585
Матеріали конференції
Інформаційні технології для управління проектами трансферу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках: Зб. наук. пр. Всеукраїнської наук.-практ. конф.: Видавничий відділ КДПУ
c.199-204
586
Наукова стаття
Класификація моделей і методів трансферу технологій


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія “Інформатика, управління та обчислювальна техніка”
т.33 c.56-62
587
Наукова стаття
Концепция программно-информационного конвейера в матричних информационных технологіях управления сложными народнохозяйственными проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2000
Вісник Сумського держуніверситету, серія: Технічні науки
т.16 c.77-83
588
Наукова стаття
Матричні інформаційні системи управління складними народногосподарчими проектами


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2000
АСУ і прилади автоматики
т.113 c.100-106
589
Наукова стаття
Методика експертного оцінювання трансферу іноземних електро-енергетичних комплексів і систем в енергетиці


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Технічна електродинаміка. Ін-т електродинаміки НАН України
т.5 c.52-56
590
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Інформаційні системи та технології обліку і аудиту” для магістрів спеціальності 8.050106 – “Облік і аудит”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2000
Методичні вказівки: ЧДТУ
c.1-31
591
Наукова стаття
О математическом обеспечении геодезических работ при строительстве АЭС


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2000
Энергоатомиздат
т.10 c.52-54
592
Наукова стаття
Общая методика выбора структуры элементарных эргатических систем


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2000
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи. ХДТУ
т.2 c.63-67
593
Наукова стаття
Подход к разработке структуры средств корпоративной информационной системы управления строительством сложных энергетических объектов


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2000
Радіоелектроніка і інформатика
т.2 c.153-157
594
Наукова стаття
Проблемы информатизации при переходе к использованию методологии управления проектами на предприятиях энергетического строительства


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович
2000
Вісник ЧІТІ
т.1 c.121-125
595
Навчально-методичний комплекс
Програма 1С бухгалтерія. Інструкція до користування. Для студентів спеціальностей 7.050106 – “Облік і аудит”


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович


2000
Методичні вказівки: ЧДТУ
c.1-43
596
Навчально-методичний комплекс
Проектування пристроїв систем автоматизації: методичні вказівки до виконання курсового проекту


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович

2000
КНУБА
c.1-20
597
Матеріали конференції
Роль комп´ютеризації навчального процесу в підготовці фахівців


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2000
VІІ науково-методична конференція Івано-Франківськ
c.1-6
598
Наукова стаття
Системний підхід до побудови ефективної технології управління будівництвом складних енергетичних об‘єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2000
Вісник ЧІТІ
т.3 c.96-98
599
Наукова стаття
Структура інформаційного середовища систем управління ризиком при будівництві складних енергетичних об‘єктів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович

2000
Вісник ЖІТІ. Технічні науки.
т.12 c.215-220
600
Наукова стаття
Трансфер автоматичних комплексів та його експертна оцінка


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи. ХДТУ
т.1 c.44-51

Повернення до списку

Вгору