Видання

Регіональна економіка та управління


ID: 113246
Кількість показів: 519
дата змінення: 02.04.2019 21:47:29
Ким змінено (ім'я): (econom4) Іван Дерун
Посилання на журнал, показники:  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49397
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Значення показника Index Copernicus
IC: 20.55 | 2017


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Аудит персоналу: методологічні та організаційні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Мартинюк Марина Анатоліївна
2020
Регіональна економіка та управління
т.1 c.35-40
2
Наукова стаття
Карта компетенцій як основа процесу відбору персоналу банківської установи


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Литвиненко Владислава Володимирівна
2020
Регіональна економіка та управління
c.15-20
3
Наукова стаття
Модифікація моделі виробничих витрат в системі прийняття ефективних управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Пугач Ірина Вячеславівна
2020
Регіональна економіка та управління
т.1
4
Наукова стаття
Проблемні питання модернізації бухгалтерського обліку в державному секторіна 2018-2025 роки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бойко Тетяна Володимирывна
2020
Регіональна економіка та управління
т.1 c.37-50
5
Наукова стаття
Характеристика та аналіз ризик-менеджменту для підприємств комерційної діяльності


Факультет інформаційних технологій
Прикладних інформаційних систем
Бойко Юлія Петрівна
2020
Регіональна економіка та управління
c.19 – 24
6
Наукова стаття
Аналіз колізії наукових підходів щодо економічної сутності і класифікації готової продукції підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.136-140
7
Наукова стаття
Аналіз колізії наукових підходів щодо економічної сутності та призначення кредиторської заборгованості підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.221-225
8
Наукова стаття
Кредиторська заборгованість: проблеми класифікації як економічної категорії та об'єкта бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.240-244
9
Наукова стаття
Методичні основи формування в обліку та звітності інформації про готову продукцію та особливі аспекти щодо її реалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.140-144
10
Наукова стаття
Механізм оподаткування експортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Король Катерина Андріївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.77-82
11
Наукова стаття
Місце дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Олійник Оксана Вадимівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.128-132
12
Наукова стаття
Необхідність організації внутрішнього контролю та ефективність внутрішнього аудиту бюджетних установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.120-123
13
Наукова стаття
Необходимость и пути создания системы контроля и аудита в военных училищах Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2018
Регіональна економіка та управління
т.20 c.96-101
14
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих витрат на підприємствах лісового господарства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Полуденна Лілія Володимирівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.170-173
15
Наукова стаття
Організація внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ) в системі податкового менеджменту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фесай Марія Олексіївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.216-221
16
Наукова стаття
Організація та методика бухгалтерського обліку власного капіталу акціонерного товариства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Сніжко Валерія Вікторівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.195-200
17
Наукова стаття
Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в сфері дорожнього будівництва на умовах концесії в Україні на основі світового досвіду


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Федорончук Арсен Романович
2018
Регіональна економіка та управління
c.70-75
18
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможносмті підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.112-116
19
Наукова стаття
Податкове навантаження як база податкової політики в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Савенок Вікторія Сергіївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.176-180
20
Наукова стаття
Проблеми ефективності державного цільового проектного фінансування в Україні.


Інститут високих технологій
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Міхольова Марина Валеріївна
2019
Регіональна економіка та управління
c.66-70
21
Наукова стаття
Управління технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку в бюджетній сфері


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.123-128
22
Наукова стаття
Фінансово-правові основи здійснення публічних видатків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кугай Ірина Володимирівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.93-97
23
Наукова стаття
Якість продукції ресторанного господарства: методологічні та прикладні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.107-111
24
Наукова стаття
Бенчмаркінг як інструмент компаративного аналізу конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Копилов Павло Ігорович
2018
Регіональна економіка та управління
т.1 c.52-56
25
Наукова стаття
Особливості обліку діяльності страхових компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2018
Регіональна економіка та управління
т.5 c.88-92
26
Наукова стаття
Економічно-правова основа поняття "група підприємств"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Регіональна економіка та управління
т.15 c.117-119
27
Наукова стаття
Концептуальні підходи до оцінки вартості вертикально-інтегрованої компанії


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна

2016
Регіональна економіка та управління
т.2 c.150-153
28
Наукова стаття
Особливості облікового забезпечення системи управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Регіональна економіка та управління
т.4 c.61-64
29
Наукова стаття
Особливості становлення та розвитку ринку банківських послуг в сучасних умовах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Регіональна економіка та управління
c.120–123
30
Наукова стаття
Перспективи розвитку діяльності індивідуальних інвесторів на фондовому ринку України


Економічний факультет
Фінансів
2016
Регіональна економіка та управління
т.2 c.39-44
31
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності статутного капіталу підприємства на основі поліпшення законодавчого регулювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Регіональна економіка та управління
т.2 c.131-135
32
Наукова стаття
Актуальні аспекти обліку імпортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.35-37
33
Наукова стаття
Актуальні питання відображення власного капіталу акціонерного товариства в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.41-45
34
Наукова стаття
Актуальні питання методики бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів та гармонізації його з нормами податкового законодавства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.142-146
35
Наукова стаття
Відмінності щодо сутності і класифікації доходів підприємства в бухгалтерському і податковому обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.119-124
36
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна економіка та управління
т.3 c.122-127
37
Наукова стаття
Методи та організація аудиту в недержавних пенсійних фондах в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.154-156
38
Наукова стаття
Методичні підходи проведення аналізу грошових коштів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.30-34
39
Наукова стаття
Напрями удосконалення методики обліку та контролю ефективності використання основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.125-128
40
Наукова стаття
Облік надання у фінансову оренду активів банками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.167-172
41
Наукова стаття
Облікова політика як складова організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах: сучасні реалії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кугай Ірина Володимирівна
2015
Регіональна економіка та управління
т.5 c.135-138
42
Наукова стаття
Основні аспекти здійснення контролю витрат виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.139-142
43
Наукова стаття
Основні аспекти управлінського обліку витрат виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.135-138
44
Наукова стаття
Особливості організації бухгалтерського обліку і звітності в недержавних пенсійних фондах в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.157-161
45
Наукова стаття
Особливості реалізації боргової політики України в контексті управління та обслуговування зовнішнього державного боргу


Економічний факультет
Фінансів
2014
Регіональна економіка та управління
т.3 c.56-61
46
Наукова стаття
Особливості та відмінності оцінки, визнання та відображення витрат в обліку за П(с)БО, МСФЗ та GAAP


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.19-22
47
Наукова стаття
Проблеми гармонізації бухгалтерського обліку доходів відповідно до податкового законодавства та міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.125-128
48
Наукова стаття
Ринкова премія за ризик акціонерного капіталу в умовах граничної економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.7-11
49
Наукова стаття
Удосконалення відображення амортизації необоротних активів в системі обліку та звітності на основі використання інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.146-149
50
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності власного капіталу на основі гармонізації та стандартизації з міжнародними стандартами бухгалтерского обліку та фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.45-49
51
Наукова стаття
Особливості організації бухгалтерського обліку розрахунків із бюджетом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.12-16
52
Наукова стаття
Проблеми обліку власного капіталу України в умовах ринкової економіки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна

2014
Регіональна економіка та управління
т.2 c.25-27

Повернення до списку

Вгору