Видання

Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.


ID: 113957
Кількість показів: 289
дата змінення: 22.10.2014 12:37:36
Ким змінено (ім'я): (geol9) Ірина Цюпа
Посилання на журнал, показники:  http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/conf/conf_osvita_2014/KNU_2014_part1.pdf
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей пружних хвиль гірських порід інваріантно-поляризаційним методом


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики


Онанко Анатолій Петрович
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.113-115
2
Матеріали конференції
Визначення жорсткості гірських порід за допомогою елементів вигину


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.117-119
3
Тези
Вплив ефекту складу на характер зв’язку швидкостей пружних хвиль і густини порід гранітоїдного складу Українського щита


Фізичний факультет
ННІ "Інститут геології"

НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Фізики функціональних матеріалів
Онанко Анатолій Петрович

Шабатура Олександр Вікторович
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.127-129
4
Матеріали конференції
Декани геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.40-41
5
Матеріали конференції
Деякі аспекти розвитку сейсмічних досліджень під час пошуків та розвідки покладів вуглеводнів


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Кузьменко Павло Миколайович

2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.124-125
6
Матеріали конференції
Досвід та перстепективи застосування комп'ютерних технологій при викладанні дисциплін гідрогеологічного циклу


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
Кошляков Олексій Євгенович
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.131-132
7
Тези
Исследование радоно- и тороноопасности территорий, подверженных техногенному радиоактивному загрязнению (на примере г. Усть-Каменогорска, Восточный Казахстан)


ННІ "Інститут геології"
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
Шабатура Олександр Вікторович
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.94-95
8
Матеріали конференції
Картографічне моделювання при гідрогеологічних дослідженнях


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Гідрогеології та інженерної геології
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.123-124
9
Тези
Мікропалеонтологія у підготовці магістрів-геологів на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Огієнко Олег Сергійович
Тимченко Юлія Анатоліївна
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.26-27
10
Тези
Нові дані про "стефанодіскусовий горизонт" – біостратиграфічний маркер покрівлі пізнього нового евксину Чорного моря


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики

Тимченко Юлія Анатоліївна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
т.1 c.61-63

Повернення до списку

Вгору