Видання

Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр.


ID: 117940
Кількість показів: 231
дата змінення: 01.11.2014 22:35:38
Ким змінено (ім'я): (imv4) Ольга Калініна
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tpdu / http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків, просп. Московський 75


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Розвиток механізмів державного регулювання та державного контролю в Україні


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Усаченко Олександр Олександрович
2018
Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр.
c.159-165
2
Наукова стаття
Державна інформаційна політика як механізм управління інформаційною економікою в Україні


Філософський факультет
Державного управління
Кірєєв Денис Борисович
2016
Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр.
c.132-139
3
Наукова стаття
Структурно-функціональний аналіз управління сферою вищої освіти в Україні


Філософський факультет
Державного управління
Зубчик Олег Анатолійович
2016
Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр.
c.113-119

Повернення до списку

Вгору