Видання

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).


ID: 118929
Кількість показів: 492
дата змінення: 04.11.2014 16:12:09
Ким змінено (ім'я): (fil4) Юлія Цуркан
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Cоціальний статус та залежність просодичних особливостей вигуків у мовленні чоловіків та жінок


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2019
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
c.23-27
2
Наукова стаття
Суб’єктно-атрибутивна та об’єктно-атрибутивна функції родового відмінка іменників у заголовках інформаційних повідомлень грецьких газет


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2016
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
c.92–96
3
Наукова стаття
Тембральні особливості використання вигуку Yeah в мовленні чоловіків


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2016
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
c.3-7
4
Наукова стаття
Когнітивні параметри біографічного суб’єкта в структурі наративу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2015
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
c.125–129
5
Наукова стаття
Лінгвопоетичний аналіз образно-семантичної ізотопії в художньому тексті


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
c.230-234
6
Наукова стаття
Лінгвокультурологічні особливості просторових інтерпретацій в англо-українському перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
т.19 c.440– 445
7
Наукова стаття
Експресивність як іманентна ознака наукового тексту (на матеріалі англомовних статей геологічної тематики)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
т.17 c.357-362
8
Наукова стаття
Простое VS сложное речевое событие в массмедийном политическом дискурсе Украины.


Інститут філології
Російської мови
Філатенко Ірина Олександрівна
2014
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
c.375-381
9
Наукова стаття
Міжмовна асиметрія як перекладознавча проблема


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Павленко Олена Георгіївна
2012
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
т.15 c.243-247
10
Наукова стаття
Семіотичний підхід до перекладу художньої літератури


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
т.18 c.427-431

Повернення до списку

Вгору