Видання

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія


ID: 119525
Кількість показів: 1023
дата змінення: 11.07.2020 19:51:56
Ким змінено (ім'я): (psycholog1) Оксана Пігіда
Посилання на журнал, показники:  https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology / http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/visnyk/poshuk.php3?them_key=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%FF&num=1 / http://psy.univ.kiev.ua/ua/scientificpublications/visnik-psy / https://scholar.google.com.ua/citations?user=RPpXAFcAAAAJ&hl=ru&authuser=2&citsig=AMD79oo1-sh3_FEQEHWvL7uXea4Bs4H0ZQ
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking Ukrainian and Russian languages


Факультет психологїі
Загальної психології
Данилюк Іван Васильович
Шиковець Сергій Олександрович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.32-35
2
Наукова стаття
The problem of personal development of employees of the state employment service of Ukraine


Факультет психологїі
Психології розвитку
Власова Олена Іванівна
Калениченко Катерина Максимівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.28-32
3
Наукова стаття
Вплив функціональної асиметрії моторної та сенсорної систем на розвиток образного й вербально-логічного мислення у дітей молодшого та середнього шкільного віку


Факультет психологїі
Психології розвитку
Родзінська Тетяна Юріївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.82-87
4
Наукова стаття
Кризове втручання у випадку психотравмуючої ситуації


Факультет психологїі
Психології розвитку
Норкіна Ірина Іллівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.75-78
5
Наукова стаття
Особливості адиктивної особистості


Факультет психологїі
Психології розвитку
Крайніков Едуард Владиславович
Прокопович Євгеній Михайлович
Баланюк Альона
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.55-60
6
Наукова стаття
Порушення мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Буровська Ірина Олександрівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.18-21
7
Наукова стаття
Професійна готовність як невід'ємна складова успішної професійної діяльності особистості


Факультет психологїі
Психології розвитку
Сіроха Лілія Вікторівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.87-91
8
Наукова стаття
Психологічні диспозиції, що регулюють процес прийняття рішення в осіб із залежністю від психоактивних речовин


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Дарвішов Наріман Рафік огли
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.36-40
9
Наукова стаття
Розвиток цільової спрямованості особистості підлітків-туристів


Факультет психологїі
Психології розвитку
Онищенко Віталій Миколайович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.78-81
10
Наукова стаття
Сучасні тенденції вивчення суб'єктивного благополуччя особистості в підлітковому та юнацькому віці


Факультет психологїі
Соціальної психології
Халєєва Ганна Валеріївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.103-106
11
Наукова стаття
Аналіз основних підходів до трактування суб'єктивного благополуччя в психології


Факультет психологїі
Загальної психології
Халєєва Ганна Валеріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.84-87
12
Наукова стаття
Динаміка часової перспективи студентської молоді південно-східних областей України в умовах соціоекономічних змін


Факультет психологїі
Загальної психології
Абрамов Володимир Володимирович
Сеник Оксана Мирославівна
Гречкосій Маргарита Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
13
Наукова стаття
Дисфункціональні механізми адаптації як наслідок патологічних взаємин доньки із матір'ю


Факультет психологїі
Загальної психології
Січкар Анна Валеріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.72-76
14
Наукова стаття
Дослідження структурної особистості військовослужбовців, які схильні до зловживання алкоголю, у контексті їх статеворольового статусу


Факультет психологїі
Психології розвитку
Мозговий Віктор Іванович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.42-46
15
Наукова стаття
Особливості вияву девіантної поведінки в підлітковому віці


Факультет психологїі
Психології розвитку
Крайніков Едуард Владиславович
Прокопович Євгеній Михайлович
Землякова Юлія Петрівна
Примаченко Сергій Олексійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.27-30
16
Наукова стаття
Особливості сприймання часу підлітками в контексті їхньої життєвої активності


Факультет психологїі
Загальної психології
Погорільська Наталія Іванівна
Маціонова Юлія Русланівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.56-60
17
Наукова стаття
Психологічна дезадаптація як чинник незадоволеності сексуальним життям


Факультет психологїі
Психології розвитку
Норкіна Ірина Іллівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.52-56
18
Наукова стаття
Психологічні дослідження мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Буровська Ірина Олександрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.6-9
19
Наукова стаття
Психологічні особливості реалізації суспільно-комунікативного мовного наміру


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.31-34
20
Наукова стаття
Психологічні чинники споживчої поведінки


Факультет психологїі
Загальної психології
Книш Наталія Валентинівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.23-26
21
Наукова стаття
Суб'єктивні смисли переживання самотності людей, що живуть із ВІЛ


Факультет психологїі
Загальної психології
Дмитрук Іванна Олександрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.20-23
22
Наукова стаття
Усвідомлення часу особистістю на її шляху до психологічного здоров'я


Факультет психологїі
Загальної психології
Терлецька Лариса Гарієвна
Маціонова Юлія Русланівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.77-80
23
Наукова стаття
I pede fausto - факультет психології


Факультет психологїі
Загальної психології
Данилюк Іван Васильович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.21-26
24
Наукова стаття
Актуальні питання психології розвитку в історичній спадщині науковців українських класичних університетів


Факультет психологїі
Психології розвитку
Власова Олена Іванівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.14-17
25
Наукова стаття
Дослідження процесу інформальної соціалізації у різновидових групах


Факультет психологїі
Психології розвитку
Мілютіна Катерина Леонідівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.45-49
26
Наукова стаття
Емоційна сфера особистості: вектори вивчення


Факультет психологїі
Загальної психології
Кириленко Таїсія Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.26-30
27
Наукова стаття
Значення наукової творчості О.М.Раєвського для розвитку української психологічної науки


Факультет психологїі
Психології розвитку
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.64-69
28
Наукова стаття
Історія, сучасний стан та перспективи розвитку теорії установки у вітчизняній психології


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Александров Денис Олександрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.6-9
29
Наукова стаття
Їжа як базова харчова практика існування та канал трансляції додаткових символічних значень у тілесну структуру


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Бурлачук Леонід Фокович
Шебанова Віталія Ігорівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.10-13
30
Наукова стаття
Критерії нормального функціонування сім'ї


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Максимова Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.41-45
31
Наукова стаття
Метатеоретичне мислення психотерапевта: сутність та функції


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Крупельницька Людмила Францівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.33-37
32
Наукова стаття
Мотиваційні підстави життєдіяльності особистості


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Швалб Юрій Михайлович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.60-64
33
Наукова стаття
Психологічні та соціальні проблеми формування культури життєдіяльності людей з інвалідністю


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.38-41
34
Наукова стаття
Розуміння політичних задач у процесі пізнання суспільно-політичного буття


Факультет психологїі
Соціальної психології
Траверсе Тетяна Михайлівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.49-53
35
Наукова стаття
Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: відповідь на виклики сьогодення


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Чернуха Надія Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.53-56
36
Наукова стаття
Сучасний стан розвитку соціальної психології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Факультет психологїі
Соціальної психології
Коваленко Алла Борисівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.30-33
37
Наукова стаття
Упровадження концепції особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій в університеті


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Чуйко Олена Василівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.56-60
38
Наукова стаття
Бренд як соціальний та соціально-психологічний феномен


Факультет психологїі
Соціальної психології
Гомольська Лілія Петрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.29-32
39
Наукова стаття
Використання мистецтва як допоміжного інструменту консультативного процесу соціального працівника та психолога


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Іващенко Анна Сергіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.16-19
40
Наукова стаття
Вираження індивідуалізму-колективізму у вербальних образах


Факультет психологїі
Загальної психології
Курапов Антон Олександрович
Іщенко Олександр
Тельчаров Олександр Олександрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.82-85
41
Наукова стаття
Діяльнісний підхід у розробці технології авторських проектних карт "Герої і Лиходії"


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Кунцевська Анастасія Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.30-33
42
Наукова стаття
Емпірична модель дослідження історичного покоління через призму продуктів фото- та кіномистецтва


Факультет психологїі
Загальної психології
Фетісова Катерина Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.133-136
43
Наукова стаття
Етнічна ідентичність як вияв соціалізованості особистості


Факультет психологїі
Загальної психології
Данилюк Іван Васильович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.44-46
44
Наукова стаття
Ключові аспекти технологізації соціально-психологічної роботи у діяльності соціального працівника з використанням соціального кіно


Факультет психологїі
Соціальної роботи
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.53-57
45
Наукова стаття
Комунікативна толерантність та задоволеність міжособистісними стосунками у процесі гендерної соціалізації молодих жінок


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Ловчинська Тетяна Олександрівна
Ясинська Катерина
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.90-92
46
Наукова стаття
М'язовий затиск як форма первісного психологічного захисту


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Васьківська Світлана Василівна
Шулик Марія
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.22-27
47
Наукова стаття
Моделі інвалідності як способи організації суспільства відносно людей з обмеженими можливостями


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.36-39
48
Наукова стаття
Недоліки у законодавстві як перешкода у практиці соціальної роботи


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Максимова Наталія Юріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.46-50
49
Наукова стаття
Особливості професійного самовизначення учнів ПТНЗ


Факультет психологїі
Загальної психології
Бончук Наталія Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.12-18
50
Наукова стаття
Особливості самооцінки підлітків в умовах проживання в зоні АТО


Факультет психологїі
Загальної психології
Шальнєва Поліна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.150-153
51
Наукова стаття
Особливості соціалізації комп'ютерних ігроманів


Факультет психологїі
Загальної психології
Макарчук Анна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.93-95
52
Наукова стаття
Особливості сприймання візуальної реклами через призму ціннісних орієнтацій українців та американців


Факультет психологїі
Загальної психології
Погорільська Наталія Іванівна
Прухніцька Марія
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.108-112
53
Наукова стаття
Про суб’єктно-діяльнісний підхід у дослідженні вольової організації особистості


Факультет психологїі
Загальної психології
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.153-157
54
Наукова стаття
Прогностична роль музичного сприймання у визначенні ступеню адаптивностіі людини


Факультет психологїі
Психології розвитку
Максимов Микола Володимирович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.43-45
55
Наукова стаття
Психологічна характеристика мікросоціальних чинників інтернет-залежної поведінки підлітків


Факультет психологїі
Психології розвитку
Прокопович Євгеній Михайлович
Пільгук Наталія
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.116-120
56
Наукова стаття
Психологічні особливості самовизначення україномовної та росйськомовної молоді в етнічному просторі


Факультет психологїі
Загальної психології
Какуша Ліна Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.61-65
57
Наукова стаття
Психологічні особливості сприйняття та переживання самотності підлітками


Факультет психологїі
Психології розвитку
Дячок (Льовочкіна) Ольга Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.51-55
58
Наукова стаття
Психологічні проблеми стилю життя особистості


Факультет психологїі
Загальної психології
Емішянц Ольга Борисівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.55-58
59
Наукова стаття
Психолого-педагогічні чинники адаптації студентів до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі


Факультет психологїі
Загальної психології
Грибок Андрій Олександрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.40-44
60
Наукова стаття
Релігійність як чинник соціально-психологічної адаптації


Факультет психологїі
Загальної психології
Чанчиков Ілля Костянтинович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.143-146
61
Наукова стаття
Соціальна підтримка в структурі особистісних ресурсів внутрішньо переміщених осіб


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Чуйко Олена Василівна
Голотенко Анастасія Андріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.146-150
62
Наукова стаття
Соціально-психологічна характеристика процесу адаптації дитини в установі соціального захисту


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Удовенко Юлія Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.80-83
63
Наукова стаття
Соціально-психологічні механізми впливу бренд-комунікацій на сприйняття споживача


Факультет психологїі
Соціальної психології
Гомольська Лілія Петрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.35-40
64
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості булінгу в позаформальних підліткових групах


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Кіфа Анастасія Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.66-69
65
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Петрович Антоніна Ігорівна

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.69-72
66
Наукова стаття
Motivation in western culture: a psychological perspective


Факультет психологїі
Соціальної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.45-48
67
Наукова стаття
Аналіз результатів дослідження гелотофобії у хворих на психічні розлади


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.120-124
68
Наукова стаття
Відгомін "психічного перехрестя" в епоху середньовіччя на прикладі Жанни Д'Арк


Факультет психологїі
Загальної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.21-25
69
Наукова стаття
Гендерні відмінності тривожності у дітей старшого дошкільного віку


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.109-112
70
Наукова стаття
Груповий коучинг як технологія формування цілісної особистості студента


Факультет психологїі
Психології розвитку
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.36-42
71
Наукова стаття
Життєві цінності подружжя як чинник задоволеності шлюбом


Факультет психологїі
Соціальної психології
Коваленко Алла Борисівна

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.59-62
72
Наукова стаття
Ідеологія як фактор трансформації етнічного світогляду особистості


Факультет психологїі
Загальної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.51-55
73
Наукова стаття
Історія становлення психологічної думки кримськотатарського народу (від первісності до зародження Кримського Ханства)


Факультет психологїі
Загальної психології


Шиковець Сергій Олександрович
Мамбетова Арзи Алімівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.81-84
74
Наукова стаття
Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту особистості у подоланні емоційного вигорання в адвокатському середовищі


Факультет психологїі
Психології розвитку
Крайніков Едуард Владиславович

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.71-74
75
Наукова стаття
Механізми соціалізації обдарованих підлітків в спеціалізованих закладах інтернатного типу


Факультет психологїі
Психології розвитку
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.41-45
76
Наукова стаття
Модель компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Байдарова Ольга Олегівна

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.14-16
77
Наукова стаття
Неузгодженість експліцитної та імпліцитної самооцінки в осіб з нарцисичним розладом


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.63-66
78
Наукова стаття
Організаційні засади підготовки дітей-сиріт до різних форм життєвлаштування


Факультет психологїі
Соціальної роботи
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.102-105
79
Наукова стаття
Особливості взаємозв'язку емпатичних здібностей особистості з її конфліктною поведінкою


Факультет психологїі
Загальної психології
Грузинова Ксенія Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.32-36
80
Наукова стаття
Особливості зв'язку мотивації та різних видів пам'яті


Факультет психологїі
Загальної психології
Бахвалова Аліна Валентинівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.17-21
81
Наукова стаття
Особливості підтримки соціальної активності людей


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Піонтківська Олена Георгіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.88-90
82
Наукова стаття
Особливості прояву почуття гумору як адаптаційного механізму: копінг-стратегія чи захисний механізм


Факультет психологїі
Психології розвитку
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.84-88
83
Наукова стаття
Особливості соціальної адаптації в осіб з нехімічними формами залежності


Факультет психологїі
Соціальної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.66-70
84
Наукова стаття
Особливості суб'єктивних чинників самореалізації особистості залежно від специфіки туристичної діяльності


Факультет психологїі
Загальної психології
Кириленко Таїсія Сергіївна

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.55-59
85
Наукова стаття
Партнерські стсунки як чинник розвитку корпоративного волонтерства


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Чуйко Олена Василівна

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.113-116
86
Наукова стаття
Порівняльний аналіз особливостей інтуїції осіб математичного та гуманітарного спрямування


Факультет психологїі
Загальної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.77-80
87
Наукова стаття
Порушення психічного стану в залежності від часової динаміки у вимушених переселенців із зони АТО


Факультет психологїі
Загальної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.94-98
88
Наукова стаття
Психологічні особливості віртуального спілкування


Факультет психологїі
Соціальної психології
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.42-45
89
Наукова стаття
Теоретичний аналіз історичного розвитку психологічних уявлень в період Античності


Факультет психологїі
Загальної психології
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.34-36
90
Наукова стаття
Теоретичний аналіз моделей професійної позиції у соціономічних науках


Факультет психологїі
Соціальної роботи
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.48-51
91
Наукова стаття
Участь жінок у суспільному та політичному житті: перспективи та перешкоди


Факультет психологїі
Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Петрович Антоніна Ігорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.99-101
92
Наукова стаття
Відображення сімейної ситуації як фактор розвитку емоційного інтелекту підлітка


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.54-57
93
Наукова стаття
Дія механізмів психологічного захисту на етапі етнічної соціалізації та механізмів індивідуації в процесі суб'єктно-вчинкової соціалізації


Факультет психологїі
Соціальної психології
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.34-38
94
Наукова стаття
Духовно-особистісний підхід в дослідженні духовної самореалізації майбутніх психологів в умовах освітньої соціалізації


Факультет психологїі
Психології розвитку
Лаптєва Галина Романівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.71-74
95
Наукова стаття
Методологічні проблеми дослідження сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.38-41
96
Наукова стаття
Мотивационная направленность профессиональной социализации студента


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.105-109
97
Наукова стаття
Особливості впливу освітньої соціалізації: факторна структура основних напрямків


Факультет психологїі
Психології розвитку
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.7-11
98
Наукова стаття
Особливості психокорекційної роботи із сімейною системою в межах клієнт-центрованої терапії


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Іващенко Анна Сергіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.58-61
99
Наукова стаття
Переживання самотності у підлітковому віці


Факультет психологїі
Психології розвитку
Дячок (Льовочкіна) Ольга Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.78-81
100
Наукова стаття
Психологічні особливості ментальності представників регіональних спільнот України


Факультет психологїі
Загальної психології
Шиковець Сергій Олександрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
c.116-119
101
Наукова стаття
Роль мотивації досягнення в процесі соціалізації обдарованого підлітка


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Психології розвитку


2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.22-26
102
Наукова стаття
Смисложиттєві орієнтації одружених осіб в контексті їх функціонально-рольової взаємодії


Факультет психологїі
Психології розвитку
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.65-67
103
Наукова стаття
Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей


Факультет психологїі
Загальної психології
Ягіяєв Ілля Ігорович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.114-117
104
Наукова стаття
Структура суб'єктивного соціального благополуччя особистості


Факультет психологїі
Соціальної психології
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.30-34
105
Наукова стаття
Усвідомлення як засіб досягнення особистістю гарного життя


Факультет психологїі
Загальної психології
Терлецька Лариса Гарієвна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.110-113
106
Наукова стаття
"Асоціальна соціалізація" як джерело системної моральної девіації соціуму


Факультет психологїі
Психології розвитку
Запека (Невідома) Яна Григорівна

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.38-42
107
Наукова стаття
Professional readiness of optant as a factor of existential selection


Факультет психологїі
Загальної психології
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.122-127
108
Наукова стаття
Бідність у контексті ціннісно-орієнтаційного самовизначення особи: методичні підходи


Факультет психологїі
Соціальної психології
Васютинський Вадим Олександрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.15-18
109
Наукова стаття
Гендерні особливості сприйняття інформації у подружній парі


Інститут права
Факультет психологїі

Загальної психології
Соціальної психології


2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.2 c.7-10
110
Наукова стаття
Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору


Факультет психологїі
Загальної психології
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.95-98
111
Наукова стаття
Процесс социализации в контексте духовного развития личности


Факультет психологїі
Психології розвитку
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.58-62
112
Наукова стаття
Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров'я студентів


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Корнієнко Олексій Васильович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.2 c.37-39
113
Наукова стаття
Психологічні форми усвідомлення майбутнього


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Швалб Юрій Михайлович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.90-92
114
Наукова стаття
Роль мистецтва в соціалізації особистості


Факультет психологїі
Психології розвитку
Максимов Микола Володимирович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.49-62
115
Наукова стаття
Соціальні здібності як чинник успішної післятрудової соціалізації людини


Факультет психологїі
Психології розвитку
Власова Олена Іванівна

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.18-22
116
Наукова стаття
Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів


Факультет психологїі
Психології розвитку
Крайніков Едуард Владиславович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.45-49
117
Наукова стаття
Сутність та умови розвитку мислення психотерапевта


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Крупельницька Людмила Францівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.92-95

Повернення до списку

Вгору