Видання

Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации


ID: 119586
Кількість показів: 434
дата змінення: 23.10.2015 10:26:02
Ким змінено (ім'я): (kyv) Юлія Кузь
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сімферополь

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Отражение советской действительности в коммерческих наименованиях 20 века.


Інститут філології
Російської мови
2013
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.26 c.335-340
2
Наукова стаття
Языковая игра с гоголевским крылатым словом в заглавиях современной публицистики


Інститут філології
Російської мови
2012
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.25 c.67-71
3
Наукова стаття
Екстралінгвістичні чинники парадигмальної зміни румунської теоретичної лінгвістики (від зародження до кінця ХХ ст.)


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.26 c.132-136
4
Наукова стаття
Инновационные методы обучения английскому языку


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2013
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.26 c.574.0000
5
Наукова стаття
Інтерпретація цивілізаційних вартостей у публіцистиці У. Еко


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
Носова Богдана Миколаївна
2011
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.24 c.245–250
6
Наукова стаття
Смеховое начало фразеологизмов русских говороф Приамурья.


Інститут філології
Російської мови
2012
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.25 c.297.0000
7
Наукова стаття
Структурні особливості абревіатур у сучасній турецькій мові


Інститут філології
Тюркології
2013
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.26 c.383.0000
8
Наукова стаття
Мовна гра в турецьких та українських фразеологічних каламбурах з сакральним компонентом


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
c.154 - 160
9
Наукова стаття
Висвітлення української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Лучканин Сергій Мирославович
2011
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.24 c.141-147
10
Наукова стаття
Коммуникативные стереотипы в межкультурной коммуникации


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2011
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.24 c.130.0000
11
Наукова стаття
Актуалізація прагматики числівника у регіональному мовленні одеситів


Інститут філології
Полоністики
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.22 c.155.0000
12
Наукова стаття
Архетип як соціопсихокультурний детермінант оцінки


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.22 c.155.0000
13
Наукова стаття
Відображення стереотипу нідерландця і Нідерландів у міжкультурній комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Гончарова Ольга Олегівна
2010
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.23 c.308.0000
14
Наукова стаття
Лексична диференціація мови сучасного репортажу


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.22 c.613.0000
15
Наукова стаття
Нові медіа як виклик сучасній журналістській освіті


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
Гресько Ольга Вікторівна
2010
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.23 c.409-415
16
Наукова стаття
Особливості взаємодії та співпраці українського шоу-бізнесу та вітчизняних мас-медіа в сучасних умовах


Інститут журналістики
Періодичної преси
Підлуцький Олексій Георгійович
2010
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.23 c.112–116
17
Наукова стаття
Сецесія як закономірність у літературному процесі


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
2010
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.23 c.57.0000
18
Наукова стаття
Цінності в текстах друкованих ЗМІ


Інститут журналістики
Мови та стилістики
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.21 c.370.0000
19
Наукова стаття
Наукові підходи до висвітлення поняття "національна самостійність" у гуманітаристиці


Інститут філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
Білас Лілія Михайлівна
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.22 c.315.0000
20
Наукова стаття
Особливості використання інформаційних та спонукальних заголовків у сучасній українській публіцистиці


Інститут журналістики
Періодичної преси
Підлуцький Олексій Георгійович
2009
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.22 c.173–178
21
Наукова стаття
Медіадизайн як напрямок фахової підготовки журналістів


Інститут журналістики
Видавничої справи та редагування
Шевченко Вікторія Едуардівна
2008
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.21 c.328.0000
22
Наукова стаття
Правда і кривда: історія взаємин


Інститут журналістики
Соціальних комунікацій
Різун Володимир Володимирович
2008
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.21 c.231.0000
23
Наукова стаття
Природа образу


Інститут журналістики
Періодичної преси
Гридчина Вікторія Віталіївна
2008
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.21 c.277.0000
24
Наукова стаття
Свобода слова та журналістська етика в Україні


Інститут журналістики
Періодичної преси
Приступенко Тетяна Олегівна
2008
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.21 c.219.0000
25
Наукова стаття
Активність глутатіон_s-трансферази в гепатоцитах та парієтальних клітинах шлунка щурів за умов розвитку експериментального трофічного гастриту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії

Остапченко Людмила Іванівна
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.141-145
26
Наукова стаття
Вміст цитоплазматичного Са2+ в колоноцитах щурів за умов розвитку виразкового коліту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії

Артеменко Олександр Юрійович
Остапченко Людмила Іванівна
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.146-150
27
Наукова стаття
Вплив інгібіторів синтезу азоту на процеси виразкоутворення


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії

Остапченко Людмила Іванівна
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.151-156
28
Наукова стаття
Вплив саліцилату і диоксихолату натрію на рівень експресії білків теплового шоку HSP70 та HSP90 у культурі клітин раку шлунка людини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Остапченко Людмила Іванівна
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.157-162
29
Наукова стаття
Гендерні особливості художнього тексту в перекладі. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадського


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.115.0000
30
Наукова стаття
Изменения секреторной и экскреторной функции печени под влиянием вазопрессина


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Відділ Фізіології кровообігуї НДІ фізіології
Відділ загальної фізіології НДІ фізіології
Кафедра фізіології людини і тварин
Янчук Петро Іванович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна

2006
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.19 c.228-234
31
Наукова стаття
Манипулятивная природа телевидения: А. Хичкок, «Окна» с Д. Нагиевым и другие


Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю
Башук Алла Іванівна
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
c.50.0000
32
Наукова стаття
Модифікації власних назв далекосхідних мов в журналістських текстах


Інститут журналістики
Періодичної преси
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.183.0000
33
Наукова стаття
Модифікації власних назв далекосхідних мов у журналістських текстах


Інститут журналістики
Періодичної преси
2007
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.20 c.183.0000
34
Наукова стаття
Гендерні акценти і професійні ролі в журналістиці: моніторинг засобів масової інформації


Інститут журналістики
Історії журналістики
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.18 c.128–131
35
Наукова стаття
Етнічне різноманіття київської преси: пошуки толерантності


Інститут журналістики
Історії журналістики
Сидоренко Наталія Миколаївна
2005
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.18 c.133–137

Повернення до списку

Вгору