Видання

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»


ID: 119725
Кількість показів: 800
дата змінення: 05.11.2014 22:38:32
Ким змінено (ім'я): (fil6) Григорій Клименко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Острог

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
12. Космогонічна концептосистема у художній мові Богдана-Ігоря


Інститут філології
Романської філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
т.2 c.230-232
2
Наукова стаття
Аксіологема "смирення" у грецькій ранньохристиянській та українській лінгвокультурах: діахронічний вимір


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Левко Олександр Вадимович
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.245-248
3
Наукова стаття
Алевітсько-бекташитська фразеологія як елемент унікальності турецької мовної картини світу


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.109-111
4
Наукова стаття
Іншомовні запозичення в лексичній системі сучасної турецької мови


Інститут філології
Тюркології
Корнієць Катерина Анатоліївна
2017
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.152-155
5
Наукова стаття
Метафорично-асоціативні паралелі у формуванні субстандартної лексики та фразеології англійської, української та російської мов


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Гонта Ігор Анатолійович
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.114-117
6
Наукова стаття
Етнокультурні маркери мовної свідомості (на матеріалі лексики на позначення транспорту англійської, німецької, російської та української мов)


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Тарасова Віталіна Василівна
2017
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.231-244
7
Наукова стаття
Навчання студентів-психологів обговорення фахових проблем на заняттях з англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Гордєєва Анжела Йосипівна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.55-57
8
Наукова стаття
Проникнення арабських релігійних термінів у турецьку мову


Інститут філології
Тюркології
Корнієць Катерина Анатоліївна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.105-108
9
Наукова стаття
Структурно-мотиваційний та комунікативно-прагматичний аспекти дослідження англомовних назв телепередач (на прикладі телевізійного програмного контенту каналу TLC)


Інститут журналістики
Іноземних мов
Ткачук-Мірошниченко Олена Євгенівна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.199-201
10
Наукова стаття
Функції антропонімів у англомовних комедійних шоу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2017
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
c.71-74

Повернення до списку

Вгору