Видання

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць


ID: 119725
Кількість показів: 1100
дата змінення: 20.11.2019 10:59:20
Ким змінено (ім'я): (bilan) Тетяна Білан
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Острог


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Pragmatic Features of Lawyer-Witness Interaction in English Courtroom Discourse


Інститут права
Іноземних мов
Жигадло Олена Юріївна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.7-10
2
Наукова стаття
The problem of using fairy-tales to teach pupils English at primary school.


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Антюхова Наталія Ігорівна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.223-227
3
Наукова стаття
Особливості функціонування мови ворожнечі в Інтернет-просторі


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Сарміна Ганна Лембітівна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.27-30
4
Наукова стаття
Різнорівневі зв'язки номінативного простору


Інститут права
Іноземних мов
Дунаєвська Ольга Валеріївна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.19-22
5
Наукова стаття
The Aveiro University Experience in Innovative Teaching Applications


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
Могильний Леонід Петрович
Лященко Олеся Анатоліївна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.136-139
6
Наукова стаття
Залежність тембральних характеристик вигуків від соціального статусу мовців


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.23-25
7
Наукова стаття
Композиційні особливості комедійних шоу про міжкультурну комунікацію


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.237-240
8
Наукова стаття
Концептосистема стихії «Вітер» у збірці «Сяйва» А.Мокеля


Інститут філології
Романської філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.54-56
9
Наукова стаття
Латина як мовна домінанта поетичної культури в Україні XVI-XVII ст.


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Кощій Оксана Миколаївна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.168-171
10
Наукова стаття
Маркери модальності у семантиці тексту анотації до наукової статті


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мірончук Тетяна Андріївна
Одарчук Наталія Андріївна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.87-92
11
Наукова стаття
Структури вторинної предикації у філологічній науці.


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Антюхова Наталія Ігорівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.7-10
12
Наукова стаття
Текст як основний засіб у процесі навчання української мови як іноземної


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Дерба Світлана Миколаївна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.128-131
13
Наукова стаття
How should Students Grammatical Errors be Treated in Teaching English as a Foreign Language


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Гордєєва Анжела Йосипівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.16-18
14
Наукова стаття
Аксіологема "смирення" у грецькій ранньохристиянській та українській лінгвокультурах: діахронічний вимір


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Левко Олександр Вадимович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.245-248
15
Наукова стаття
Алевітсько-бекташитська фразеологія як елемент унікальності турецької мовної картини світу


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.109-111
16
Наукова стаття
Графічні засоби експресивізації мови сучасних турецьких Інтернет-видань


Інститут філології
Тюркології
Каленська Антоніна Станіславівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.137-140
17
Наукова стаття
Іншомовні запозичення в лексичній системі сучасної турецької мови


Інститут філології
Тюркології
Корнієць Катерина Анатоліївна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.152-155
18
Наукова стаття
Кавказькі паралелі германської лексики невідомого походження


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Борщевський Сергій Вікторович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.70-72
19
Наукова стаття
Космогонічна концептосистема у художній мові Богдана-Ігоря


Інститут філології
Романської філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.230-232
20
Наукова стаття
Метафорично-асоціативні паралелі у формуванні субстандартної лексики та фразеології англійської, української та російської мов


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Гонта Ігор Анатолійович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.114-117
21
Наукова стаття
Oснови фонетики кримськотатарської мови: переваги та недоліки латинської абетки


Інститут філології
Тюркології
Емірамзаєва Афізе Саітмустафаївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.76-80
22
Наукова стаття
Етнокультурні маркери мовної свідомості (на матеріалі лексики на позначення транспорту англійської, німецької, російської та української мов)


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Тарасова Віталіна Василівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.231-244
23
Наукова стаття
Концептуалізація батьківщини у давньотюркській мові.


Інститут філології
Тюркології
Тищенко Катерина Олександрівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.195-199
24
Наукова стаття
Навчання студентів-психологів обговорення фахових проблем на заняттях з англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Гордєєва Анжела Йосипівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.55-57
25
Наукова стаття
Прецедентні феномени у мові турецької поезії


Інститут філології
Тюркології
Пишньоха Ольга Анатоліївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.157-160
26
Наукова стаття
Проникнення арабських релігійних термінів у турецьку мову


Інститут філології
Тюркології
Корнієць Катерина Анатоліївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.105-108
27
Наукова стаття
Способи класифікації військових термінів


Військовий інститут
Науково-організаційне відділення
Лукіянчук Юлія Олександрівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.65-67
28
Наукова стаття
Способи утворення медичних термінів у сучасній турецькій мові


Інститут філології
Тюркології
Середа Світлана Вікторівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.178-180
29
Наукова стаття
Структурне моделювання трьохкомпонетних термінів торгівлі турецької мови


Інститут філології
Тюркології
Телешун Катерина Олегівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.192-195
30
Наукова стаття
Структурно-мотиваційний та комунікативно-прагматичний аспекти дослідження англомовних назв телепередач (на прикладі телевізійного програмного контенту каналу TLC)


Інститут журналістики
Іноземних мов
Ткачук-Мірошниченко Олена Євгенівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.199-201
31
Наукова стаття
Тема жіночої самореалізації в малій прозі Наталі Романович-Ткаченко


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Якименко Оксана Василівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.205-207
32
Наукова стаття
Форми та шляхи лінгвального вираження сексизму у промовах та висловленнях американських політиків-республіканців


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Нестеренко Оксана Євгенівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.48-50
33
Наукова стаття
Функції антропонімів у англомовних комедійних шоу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.71-74
34
Наукова стаття
Функціонування ланцюжків моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.126-129
35
Наукова стаття
Le fonctionnement et la typologie des représentations interculturelles


Інститут філології
Французької філології
Угрин Тетяна Василівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.71-73
36
Наукова стаття
Transformations of J.D. Salinger’s Vocabulary of HAPAX LEGOMENA within Literary Translation.


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Ребенко Марина Юріївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.15-18
37
Наукова стаття
World Englishes: словотворчі процеси у варіантах англійської мови.


Інститут міжнародних відносин
Іноземних мов
Чумак Наталія Анатоліївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.351-353
38
Наукова стаття
Дискурс кохання у тематиці класичних Цзацюй та розмовної драми ХХ ст.


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.20-24
39
Наукова стаття
Когнітивне моделювання перекладу художнього тексту (на прикладі новели О. Генрі «The Last Leaf»/«Останній листок»)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.247–250
40
Наукова стаття
Когнітивне моделювання перекладу художнього тексту на прикладі новели О. Генрі The Last Leaf


Інститут міжнародних відносин
Іноземних мов
Андрієнко Тетяна Петрівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.247-250
41
Наукова стаття
Образ наратора у малій прозі Осипа Турянського


Інститут філології
Новітньої української літератури
Ткаченко Тетяна Іванівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.222-225
42
Наукова стаття
Окремі аспекти генологічної класифікації сакральних латиномовних текстів


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.45-48
43
Наукова стаття
Отражения явления иммиграции в аргентинской поэзии


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Братель Олена Миколаївна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.150-152
44
Наукова стаття
Парадигма еко-лінгвістичних досліджень у контексті сучасних підходів до дискурс-аналізу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гач Наталія Олегівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.49-52
45
Наукова стаття
Передумови виникнення гібридної англомовної картини світу.


Інститут міжнародних відносин
Іноземних мов
Чумак Наталія Анатоліївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.75-77
46
Наукова стаття
Перекладацька інтерпретація етносимволів поетичного мовлення Василя Симоненка


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Маркелова Анастасія Андріївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.314-317
47
Наукова стаття
Регулятивний потенціал перериваючих мовленнєвих актів у судовому дискурсі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дьомкіна Олена Вікторівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.55-58
48
Наукова стаття
Роль іконічного компоненту в англомовному рекламному дискурсі


Інститут журналістики
Іноземних мов
Ткачук-Мірошниченко Олена Євгенівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.216-218
49
Наукова стаття
Романтично-сентиментальні засади повісті «Чебрець-зілля» Наталі Романович-Ткаченко. Наукові записки. Серія «Філологічна».


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Якименко Оксана Василівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.370-372
50
Наукова стаття
Самоцензура Митрофанова-перекладача (на прикладі роману Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома")


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Тригуб Альона Миколаївна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.218-221
51
Наукова стаття
Семантика географічних назв.


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Кучерява Людмила Василівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.190-193
52
Наукова стаття
Семантичні та прагматичні особливості використання вигуків в квазіспонтанному мовленні


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.94-96
53
Наукова стаття
Символізм флори в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний аспект дослідження


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гач Наталія Олегівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
54
Наукова стаття
Слова-композити в термінології підмови географії (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.104-106
55
Наукова стаття
Фрактальна рекурсія у біографічному оповідному тексті: лінгвосинергетичний аспект


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.26-28
56
Наукова стаття
"Гра в бісер" Германа Гессе як філософська утопія


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Мегела Іван Петрович
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.54 c.200-205
57
Наукова стаття
Metaphor in Shakespeare's texts


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабій Сергій Миколайович
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.11-16
58
Наукова стаття
Володимир Митрофанов: до критики художнього перекладу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.54 c.303-306
59
Наукова стаття
До питання осучаснення навчання англійській мові


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Стежко Юрій Григорович
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.42 c.235-238
60
Наукова стаття
Естетика вербалізованого простору української художньої прози 60-90-х років ХХ ст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Луценко Оксана Іванівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.47 c.93-96
61
Наукова стаття
Жанрові особливості теологічного тексту у релігійному перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Білоус Наталія Вячеславівна
Білоус Наталія Вячеславівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.156-158
62
Наукова стаття
Замещение высказывания и организация дискурса


Економічний факультет
Іноземних мов
Полонська Ірина Петрівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.187-190
63
Наукова стаття
Збереження символічності назви роману І. Багряного "Тигролови" у іншомовних перекладах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Шум Ольга Володимирівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.251-252
64
Наукова стаття
Когнітивна площина дослідження мовної категоризації та стереотипізації як її наслідку


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.48 c.110-113
65
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичні особливості засобів параграфеміки у мікроблогах сучасного медійного дискурсу


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Тирон Ірина Володимирівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.55 c.255-258
66
Наукова стаття
Маніпулювання емоціями в ситуаціях сімейного спілкування


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.100-101
67
Наукова стаття
Мовні кліше та канцеляризми нормативно-правових актів ЄС крізь призму перекладу з німецької мови українською


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Касяненко Дар'я Сергіївна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.52 c.125-127
68
Наукова стаття
Монастир як топос сакральної та культурної ідентичності


Історичний факультет
Давньої та нової історії України
Смишляк Аліна Вікторівна
Смишляк Аліна Вікторівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.133-141
69
Наукова стаття
Риторичне питання як форма вираження імпліцитної погрози


Інститут журналістики
Іноземних мов
Сарміна Ганна Лембітівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.53 c.209-211
70
Наукова стаття
Самостійна робота студентів при вивченні англійської мови професійного спрямування: Наукові записки Національного університету «Острозька академія»


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Гордєєва Анжела Йосипівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.317-319
71
Наукова стаття
Специфіка реалізації символів часу у французькій поезії


Інститут філології
Французької філології
Костюк Марина Миколаївна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.53 c.135-137
72
Наукова стаття
Співвіднесення ідіостилю автора і стилю перекладача ( на матеріалі перекладу роману Ю.Андруховича "Рекреації" німецькою мовою)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Шум Ольга Володимирівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.54 c.308-310
73
Наукова стаття
Статистичний метод виявлення засобів інтимізації у текстах ЗМІ


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.25 c.153-156
74
Наукова стаття
Сучасний стан корпусних досліджень в Україні


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Плахотнікова Олена Юріївна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.56 c.242-244
75
Наукова стаття
Теорія динамічного тлумачення значення як основа концептуального аналізу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гач Наталія Олегівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.55 c.63-65
76
Наукова стаття
Фразеологізми з соматичним компонентом"вухо" східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.342-345
77
Наукова стаття
Фреймова концептуалізація життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.48 c.33–36
78
Наукова стаття
Художній код шістдесятництва в романі В. Дрозда "Ритм життя"


Інститут філології
Новітньої української літератури
Ткаченко Роман Петрович
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.41 c.102-105
79
Наукова стаття
Цифрові адаптації традиційних казок


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.53 c.98-100
80
Наукова стаття
Шляхи формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх лікарів


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.52 c.148-151
81
Наукова стаття
«Історія української літератури» М. Грушевського: проблеми національної ідентичності


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Александрова Галина Андріївна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.41 c.8-11
82
Наукова стаття
Вербализация понятийного компонента "признак" в речевом событии массмедийного политического дискурса Украины.


Інститут філології
Російської мови
Філатенко Ірина Олександрівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.288-290
83
Наукова стаття
Вивчення простору та просторових відношень у рамках когнітивної парадигми


Інститут філології
Германської філології
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.42 c.51-55
84
Наукова стаття
Вплив української мови на формування лексичного складу польської мови ХІХ ст.


Інститут філології
Полоністики
Совтис Наталія Миколаївна
2011
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.347-354
85
Наукова стаття
Дериваційний потенціал термінів правничого євролектув німецькій та українській мовах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Касяненко Дар'я Сергіївна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.48-49
86
Наукова стаття
Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» (на матеріалі творчості Томаса Гарді)


Інститут філології
Англійської філології
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.48 c.43-46
87
Наукова стаття
Когнітивні аспекти багатокультурного радіомовлення


Інститут журналістики
Телебачення та радіомовлення
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.42 c.149-155
88
Наукова стаття
Компаративний аналіз засобів вираження комічного в повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»


Економічний факультет
Іноземних мов
Рубан Лариса Миколаївна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.166-169
89
Наукова стаття
Конотація назв кольору як форма мовної інтерпретації художнього дискурсу


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Семашко Тетяна Федорівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.221-224
90
Наукова стаття
Конфліктний діалог у любовному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.46 c.52-55
91
Наукова стаття
Масова література і роман «Обличчя без маски» С. Шелдона


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.49 c.205-208
92
Наукова стаття
Мовна експлікація образного та ціннісного компонентів концепту ITALIA: концепт BEL PAESE


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.48 c.90-92
93
Наукова стаття
Мовні засоби вираження оцінки в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Левко Олександр Вадимович
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.43 c.160-163
94
Наукова стаття
Національний стереотип – посередник між сприйняттям, мисленням, мовою та культурою


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.145-148
95
Наукова стаття
Німецька енциклопедична стаття у вигляді електронного гіпертексту: перекладацькі труднощі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Альшева Анна Олексіївна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.187-190
96
Наукова стаття
Об'єктивація поняттєвих ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Звонко Ганна Олександрівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.44 c.100-103
97
Наукова стаття
Поєднання традиційних і нових мотивів у сучасних казках про Попелюшку


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.45 c.106-109
98
Наукова стаття
Поняття «культура» у сучасному перекладознавстві


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.292-295
99
Наукова стаття
Сучасні підходи до аналізу казок


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.48 c.189-191
100
Наукова стаття
Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мов


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2014
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.182-186
101
Наукова стаття
Антонімічні відношення в українській лінгвістичній термінології


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Дерба Світлана Миколаївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.14-15
102
Наукова стаття
Білінгвізм як результат міжмовних контактів: причини виникнення та наслідки функціонування


Інститут філології
Полоністики
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.273-275
103
Наукова стаття
Бог-Слово у творах Тараса Шевченка: рецепція міфологеми Максима Сповідника


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.107-110
104
Наукова стаття
Експресивно забарвлена лексика, як елемент розмовно-побутового стилю в українсько-англійському перекладі (на матеріалі твору О. Гончара "Собор”)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Ангерчік Євгенія Дмитрівна
Ангерчік Євгенія Дмитрівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.5-7
105
Наукова стаття
Критерії виділення польських запозичень в українській мові


Інститут філології
Полоністики
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.227-229
106
Наукова стаття
Лексичний еклектизм у мові новолатинської поезії


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Кощій Оксана Миколаївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.178-180
107
Наукова стаття
Лексичні інновації в сучасній теорії неології


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.166-167
108
Наукова стаття
Наливайко - Жолкевський - Острозький: художня модель ідейного протистояння (на матеріалах історичної прози про Северена Наливайка)


Інститут філології
Історії української літератури і шевченкознавства
СакільЛісніченко Леся Володимирівна
СакільЛісніченко Леся Володимирівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.218-221
109
Наукова стаття
Неолатиністика в Україні: перспективи розвитку


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Кощій Оксана Миколаївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.168-170
110
Наукова стаття
Переклад як точка біфуркації – межа визначення вектору подальшого розвитку тексту


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Скалевська Анна Олександрівна
Скалевська Анна Олександрівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.368-370
111
Наукова стаття
Поетика мовчання у творчості В. Стуса та Ю. Гудзя


Інститут філології
Новітньої української літератури
Янкова Марія Анатоліївна
Янкова Марія Анатоліївна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.308-316
112
Наукова стаття
Проблема жанру новели в малій прозі Наталі Романович-Ткаченко


Інститут філології
Новітньої української літератури
Якименко Оксана Василівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.286-288
113
Наукова стаття
Ренесансно-гуманістичні традиції творення образів у ХVІ та ХІХ століттях: компаративний аналіз


Інститут філології
Історії української літератури і шевченкознавства
Данильченко Оксана Юріївна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.147-149
114
Наукова стаття
Роль фактору адресата в дискусії преси


Інститут філології
Французької філології
Шевченко Маргарита Юріївна
Шевченко Маргарита Юріївна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.204-206
115
Наукова стаття
Структура навчальної текстотеки з української мови як іноземної.


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Швець Ганна Дмитрівна
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.257-261
116
Наукова стаття
Французька неологія сутність, тенденції, перспективи


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.97-98
117
Наукова стаття
Французька неологія: сутність, тенденції перспективи


Інститут філології
Французької філології
Косович Ольга Василівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.97-98
118
Наукова стаття
Характеристика словотвірної бази іменників та дієслів автомобільного сленгу


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Мельник Наталія Миколаївна
Мельник Наталія Миколаївна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.324-325
119
Наукова стаття
Місце особистості перекладача в німецько-українських літературних взаєминах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.31-33
120
Праці конференції
«Тренос» Мелетія Смотрицького: суспільний і психологічний аспекти інтерпретації


Інститут філології
Полоністики
Брацки Артур
Брацки Артур
2011
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.338-345

Повернення до списку

Вгору