Видання

Доповіді НАН України


ID: 122587
Кількість показів: 715
дата змінення: 05.12.2014 18:08:45
Ким змінено (ім'я): (geol3) Олена Білан
Посилання на журнал, показники:  http://www.dopovidi.nas.gov.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa1-xSmxInO4


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Тітов Юрій Олександрович
Білявина Надія Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Тимошенко Мар'яна Вікторівна
Томазенко Лариса
Чумак Володимир Валентинович
2019
Доповіді НАН України
c.72-78
2
Наукова стаття
Інтерполяційний поліном Лагранжа в лінійному просторі зі скалярним добутком


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Кашпур Олена Федорівна
Хлобистов Володимир Володимирович
2018
Доповіді НАН України
c.12-17
3
Наукова стаття
Корекція гострого холангіту у щурів водорозчинними С60 фулеренами


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
Цитології, гістології та репродуктивної медицини
Кузнєцова Галина Миколаївна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Рибальченко Тарас Володимирович
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
2018
Доповіді НАН України
c.102-108
4
Наукова стаття
Математическая модель разделения магнитной руды


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Ляшко Сергій Іванович
Зуб Станіслав Сергійович
Зуб Сергій Іванович
2018
Доповіді НАН України
c.26-32
5
Наукова стаття
Математические модели динамики симметричного волчка во внешних аксиально симметричных полях


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Зуб Станіслав Сергійович
2018
Доповіді НАН України
c.12-20
6
Наукова стаття
Новый модифицированный экстраградиентный метод с росхождением Брегмана


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Семенов Володимир Вікторович
2018
Доповіді НАН України
c.18-24
7
Наукова стаття
Взаємодія кислих фосфатів кальцію з СаО (СаСО3) при їх нанесенні на поверхню титану в умовах газодетонаційного осадження


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Слободяник Микола Семенович
Ніколенко Іларія Олександрівна
Затовський Ігор Вікторович
Клюй Микола Іванович
Темченко В. П.
2017
Доповіді НАН України
c.66-72
8
Наукова стаття
Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів AIILаInO4


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Тітов Юрій Олександрович
Білявина Надія Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Бабарик Артем Анатолійович
Тимошенко Мар'яна Вікторівна
2017
Доповіді НАН України
c.70 – 75
9
Наукова стаття
Діелектричні та електропровідні властивості сполук типу AIILnnBIIInO3n+1 (AII = Sr, Ba, Ln = La, Eu, BIII = Sc, In, n = 1, 2) з шаруватою структурою


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Тітов Юрій Олександрович
Слободяник Микола Семенович
Кузьмін Роман Миколайович
Краєвська Яна Аполлінаріївна
Чумак Володимир Валентинович
2017
Доповіді НАН України
c.74 – 81
10
Наукова стаття
До деяких питань поліноміальної інтерполяції в евклідових просторах


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Кашпур Олена Федорівна
Хлобистов Володимир Володимирович
2017
Доповіді НАН України
c.10-14

Повернення до списку

Вгору