Видання

Доповіді НАН України


ID: 122587
Кількість показів: 847
дата змінення: 05.12.2014 18:08:45
Ким змінено (ім'я): (geol3) Олена Білан
Посилання на журнал, показники:  http://www.dopovidi.nas.gov.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Тривимірний потік в'язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами


Механіко-математичний факультет
Теоретичної та прикладної механіки
Троценко Ярослав Павлович
Вовк І. В.
2019
Доповіді НАН України
c.17-25
2
Наукова стаття
Адсорбція барвників різної природи на пористих сорбентах на основі полівінілформалю


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2019
Доповіді НАН України
c.54-60
3
Наукова стаття
Зміни будови шаруватої структури скандату SrLaScO4 при ізовалентному заміщенні атомів стронцію


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Тітов Юрій Олександрович
Білявина Надія Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Чумак Володимир Валентинович
2019
Доповіді НАН України
c.59-65
4
Наукова стаття
Механохімічний синтез карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
Наконечна Олеся Іванівна
Білявина Надія Миколаївна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Дашевський Микола Миколайович
2019
Доповіді НАН України
c.50-56
5
Наукова стаття
Синтез 2-ароїл- та (2-оксо-2н-4-хроменіл)-фуро[3,2-g]-неофлавонів


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Шокол Тетяна Віталіївна
Хиля Володимир Петрович
Глібов Є.К.
2019
Доповіді НАН України
c.66-72
6
Наукова стаття
Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa1-xSmxInO4


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Тітов Юрій Олександрович
Білявина Надія Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Тимошенко Мар'яна Вікторівна
Томазенко Лариса
Чумак Володимир Валентинович
2019
Доповіді НАН України
c.72-78
7
Наукова стаття
Інтерполяційний поліном Лагранжа в лінійному просторі зі скалярним добутком


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Кашпур Олена Федорівна
Хлобистов Володимир Володимирович
2018
Доповіді НАН України
c.12-17
8
Наукова стаття
Корекція гострого холангіту у щурів водорозчинними С60 фулеренами


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Кузнєцова Галина Миколаївна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Рибальченко Тарас Володимирович
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
2018
Доповіді НАН України
c.102-108
9
Наукова стаття
Математическая модель разделения магнитной руды


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Ляшко Сергій Іванович
Зуб Станіслав Сергійович
Зуб Сергій Іванович
2018
Доповіді НАН України
c.26-32
10
Наукова стаття
Математические модели динамики симметричного волчка во внешних аксиально симметричных полях


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Зуб Станіслав Сергійович
2018
Доповіді НАН України
c.12-20

Повернення до списку

Вгору