Видання

Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць


ID: 123758
Кількість показів: 169
дата змінення: 02.12.2014 14:20:06
Ким змінено (ім'я): (kvv) Валентина Катасонова
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670944
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Застосування GRETL для побудови багатофактор-ної моделі короткостро-кового прогнозування фінансових ресурсів Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2015
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
c.355-378
2
Наукова стаття
Моделювання складових національної еколого-економічної політики в рамках виконання Паризької угоди


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2016
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
c.13-32
3
Наукова стаття
Однофакторне прогнозування фінансових ресурсів Збройних Сил України в умовах прагнення України до стандартів НАТО


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2016
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
c.398-413
4
Наукова стаття
Економічне зростання при умові розповсюдження знань в залежності від загального рівня капіталоозброєності праці


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ляшенко Олена Ігорівна
2015
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
т.20 c.66-84
5
Наукова стаття
Моделювання галузевої еколого-економічної взаємодії в рамках виконання обмежень за Кіотським протоколом


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
Кудін Володимир Іванович
2015
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
т.20 c.31-47
6
Наукова стаття
Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ляшенко Олена Ігорівна
Кравець Тетяна Вікторівна
2014
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
т.19 c.237-252
7
Наукова стаття
Адаптивна модель прогнозування фінансового забезпечення структурних елементів Збройних Сил України


Військовий інститут
Фінансів і права
Чистик Олександр Михайлович
2013
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
т.18 c.255-266

Повернення до списку

Вгору