Видання

Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю


ID: 125932
Кількість показів: 310
дата змінення: 06.10.2016 18:41:07
Ким змінено (ім'я): (chem14) Ігор Фесич
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Вінниця


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Оптичні властивості плівок на основі твердого розчину (Pb, Cd) йодиду


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Фесич Ігор Володимирович
Бондар Олена Олександрівна
2019
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.12 c.43
2
Тези
Аніонні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-трихлорацетиламідофосфатом


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Ліціс Олена Олегівна
Амірханов Володимир Михайлович
Савчук Марія
Шишкіна Світлана Валентинівна
2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.9 c.100
3
Тези
Вуглецеве волокно, як носій для Fe-Co каталізаторів реакції метанування CO2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гайдай Сніжана Вікторівна
Дяченко Алла Григорівна
Іщенко Олена Вікторівна
Жлуденко Микола Григорович
Гринько Віра Сергіївна
2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.2017 c.156
4
Тези
Модифіковані спіропіранонеофлавони


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії

Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.10 c.127
5
Тези
Особливості взаємодії 3-(2-гідроксифеніл)енамінокетонів з 8-диметиламінометилумбеліфероном


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії

Войтенко Зоя Всеволодівна


2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.10 c.113
6
Тези
Синтез аминопроизводных на основе 5-метилтетразолов


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Кучерів Олеся Ільківна
2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.2017 c.118
7
Тези
Синтез складнозаміщених кальцій фосфатів у водних розчинах Са2+-Cs+-M+-PO43--CO32- (M+ - Na, K) та їх дослідження


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

НДС Біофізики
Неорганічної хімії
Слободяник Микола Семенович
Прилуцький Юрій Іванович
Лівіцька Оксана Володимирівна
Лівіцька Ольга Володимирівна
2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.10 c.91
8
Тези
Термодесорбционное исследование состояния поверхности Ni-Fe катализаторов реакции метанирования СО2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Бєда Олександр Андрійович
Дяченко Алла Григорівна
Іщенко Олена Вікторівна
Мешкініфар Реза Сейед
2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.2017 c.169
9
Тези
ЯМР-спектри гетеролігандних комплексів лантаноїдів, що містять диметил-N-трихлорацетиламідофосфат


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Ліціс Олена Олегівна
Слива Тетяна Юріївна
Амірханов Володимир Михайлович
Труш Віктор Олександрович
2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.10 c.92
10
Наукова стаття
ВПЛИВ МЕТОДУ СИНТЕЗУ НА ВЛАСТИВОСТІ ФАЗИ Y3Ba5Cu8O18+δ


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович
Дзязько Олександр Григорович
2016
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
c.84

Повернення до списку

Вгору