Видання

ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)


ID: 126189
Кількість показів: 228
дата змінення: 20.11.2014 14:38:33
Ким змінено (ім'я): (psycholog1) Оксана Пігіда
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Економіка природокористування


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-54
2
Навчально-методичний комплекс
International Green Business


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
3
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Корпоративне управління»


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
4
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів спеціальностей "Освітні, педагогічні" науки освітньої програми "Педагогіка вищої школи", "Менеджмент" освітньої програми "Управління закладом вищої освіти" другого рівня


Факультет психологїі
Педагогіки
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-70
5
Навчально-методичний комплекс
Психологія обдарованості


Факультет психологїі
Психології розвитку
Рябчич Ярослав Євгенович
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-28
6
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт із дисципліни «Економіка торговельного підприємства» для бакалаврів 2-го курсу очної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Екологічне


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-27
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології навчально-виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»


Факультет психологїі
Загальної психології
Психодіагностики та клінічної психології
Психології розвитку
Соціальної психології
Данилюк Іван Васильович
Бурлачук Леонід Фокович
Власова Олена Іванівна
Коваленко Алла Борисівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
Іваненко Богдана Борисівна
Завязкіна Наталія Володимирівна
Максимов Микола Володимирович
Романова Юлія Владиславівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-52
8
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Базилевич Віктор Дмитрович
Филюк Галина Михайлівна
Купалова Галина Іванівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
9
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення науково-виробничої практики для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010106 - "Соціальна педагогіка"


Факультет психологїі
Педагогіки
Головко Наталія Іванівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Постоюк Наталія Валентинівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-126

Повернення до списку

Вгору