Видання

К: Обрії


ID: 126710
Кількість показів: 438
дата змінення: 21.11.2014 18:37:40
Ким змінено (ім'я): (econom18) Аліна Шетеля
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Динаміка туристичних потоків в Україну


Географічний факультет
Країнознавства та туризму
2015
К: Обрії
т.1 c.69-72
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання прак-тичних робіт з дисци-пліни «Ґрунтознавство» для студентів ННЦ «Інституту біології»


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
Підкова Оксана Миколаївна
2015
К: Обрії
c.1-70
3
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма та мето-дичні рекомендації до ви-конання практичних робіт з дисципліни «Геоморфо-логія та палеогеографія» для гідрологів та метеорологів


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
Лаврук Тетяна Миколаївна
2015
К: Обрії
c.1-89
4
Тези
Теоретичні основи територіально-виробничого системоутворення


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії


2015
К: Обрії
т.1 c.27-29
5
Тези
ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЧИННИК ЗОВНІШНЬО- ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КРІЇНИ


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії
2014
К: Обрії
т.6 c.124-126
6
Тези
Механізм визначення рекреаційних навантажень (на прикладі національного парку Йєллоустон)


Географічний факультет
Географії України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Скляренко В. С.
2013
К: Обрії
т.11 c.257-259
7
Тези
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів географії у процесі проходження педагогічної практики


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії
2013
К: Обрії
т.15 c.157-160
8
Тези
«Зелена» економіка – стратегічна модель розвитку України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
К: Обрії
c.32-35
9
Тези
Geen Transformation auf dem Weg zu einer Green Economy


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
К: Обрії
c.25-27
10
Тези
Виробництво екологічно чистої продукції в Україні: проблеми та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Базилевич Віктор Дмитрович

2012
К: Обрії
c.249-251

Повернення до списку

Вгору