Видання

Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»


ID: 127320
Кількість показів: 336
дата змінення: 24.11.2014 15:24:18
Ким змінено (ім'я): (phys9) Євген Рудніков
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Електроіндукована орієнтаційна нестійкійкість у планарній нематичній флексоелектричній комірці з рухомою легкою віссю


Фізичний факультет
Теоретичної фізики
Ледней Михайло Федорович
Лесюк Андрій Іванович
Яковкін Іван Іванович
2019
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.13
2
Тези
Визначення мікротвердості методом наноіндентування


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
Рево Сергій Лукич
Курята Микола Сергійович
2017
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.52
3
Тези
Сучасні методи дослідження механічних властивостей поверхні твердого тіла


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
Рево Сергій Лукич
Королік Андрій Сергійович
2017
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.51
4
Тези
Copper nanoparticles and ceftriaxone conjugate formation and its influence on the cell membranes of bacteria


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів


Дмитренко Оксана Петрівна
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.140
5
Тези
Electrical and oscillating structures of P3HT-PCBM nanocomposites


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів


Оласюк Олександр Петрович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.100
6
Тези
Optical absorption and electrical conductivity of submono-layers MWNT films


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів
Гапонов Антон Миколайович
Куліш Микола Полікарпович
Дмитренко Оксана Петрівна
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.87
7
Тези
Будова та електронні спектри димерів сквараїнового барвника: квантово-хімічне вивчення


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Момот Андрій Іванович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.128
8
Тези
Вплив проникного випромінювання на електрофізичні характеристики світло діодів на основі GAP та GAASP


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Тартачник Володимир Петрович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.79
9
Тези
Електронна структура фулерену С60 при розриві П-спряження в моделях С60-С30-N3-H38 та C60-C26-N3-S2-H27


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Павленко Олена Леонідівна
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.81
10
Тези
Електронні та спектральні властивості сполук на основі фулеренів С60 з ковалентно зв’язаними барвниками


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Павленко Олена Леонідівна
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.69
11
Тези
Енергетичний спектр графену з домішкою калію


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Репецький Станіслав Петрович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.58
12
Тези
Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою азоту


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Репецький Станіслав Петрович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.136
13
Тези
Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в бактеріальних реакційних центрах


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів
Куліш Микола Полікарпович

Дмитренко Оксана Петрівна
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.92
14
Тези
Магнітні властивості наночастинок твердих розчинів системи магнетит - ферит кобальту модифікованих вуглецем


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Горбик Петро Петрович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.160
15
Тези
Механічні властивості металонаповнених композитів на основі епоксидної смоли


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів


2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.117
16
Тези
Моделювання розподілу дози та розрахунок параметрів вторинного коліматора для електронної грід терапії


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Момот Андрій Іванович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.138
17
Тези
Моделювання розсіяння променів у нематичній матриці з домішковими кулястими наночастинками


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів


2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.62
18
Тези
Оптичні властивості поліаміду 24


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Грабовський Юрій Євгенович
Павленко Олена Леонідівна
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.67
19
Тези
Отримання та дослідження властивостей наноструктур на основі магнетиту і благородних металів


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Горбик Петро Петрович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.134
20
Тези
Поведінка частинки скінченного розміру в неізотермічній плазмі


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Момот Андрій Іванович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.125
21
Тези
Спектральні властивості індопентаметинцианіну


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Павленко Олена Леонідівна
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.71
22
Тези
Спектри оптичного поглинання плівок сквараїнових барвників SQ і DBSQ. Розклад на компоненти Гауса


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Буско Тетяна Олегівна
Гапонов Антон Миколайович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.94
23
Тези
Спектроскопія колоїдних розчинів наносрібла


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів


2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.145
24
Тези
Фізичні властивості препарату доксорубіцин в розчині під впливом іонізуючого опромінення


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів

Дмитренко Оксана Петрівна
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.115
25
Тези
Фотовольтаїчні властивості композитів на основі полімеру з тіофеновими групами та функціоналізованого фулерену С60


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів


2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.60
26
Тези
Вплив взаємодії молекул скварилієвого барвника на їхні електронні спектри


Фізичний факультет
НДЛ Радіаційної фізики
Момот Андрій Іванович
2015
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.35-36
27
Тези
Моделювання грід-систем для електронної променевої терапії


Фізичний факультет
НДЛ Радіаційної фізики
Момот Андрій Іванович
2015
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.31-32
28
Тези
Фотогенераційні властивості тіофенмістких полімерів з фулеренами С60


Фізичний факультет
НДЛ Радіаційної фізики

Оласюк Олександр Петрович
2015
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.48
29
Тези
Аналіз кінетики кристалізації АМС Co80-xFexB20


Фізичний факультет
Фізики металів
Семенько Михайло Петрович

2013
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
т.1 c.51
30
Тези
Вплив дисперсності частинок термічно розширеного графіту на електроопір при стисканні


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Рево Сергій Лукич
2013
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
т.1 c.50-51
31
Тези
Дослідження електромагнітних властивостей матеріалів на основі ТРГ


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Семенько Михайло Петрович
2013
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
т.1 c.51-52
32
Тези
Електроопір фторопластових плівок


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Селезньова Ірина Аркадіївна
2013
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
т.1 c.32-33
33
Тези
Фізико-механічні характеристики нанокомпозиційного матеріалу алюміній-карбон


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
2013
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
т.1 c.42

Повернення до списку

Вгору