Видання

Львівські хімічні читання


ID: 128246
Кількість показів: 1219
дата змінення: 29.11.2015 02:25:41
Ким змінено (ім'я): (chem14) Ігор Фесич
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львів

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Флюоресцентний зонд для визначення ступеню осушування органічних розчинників


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Кеда Тетяна Євгенівна
Запорожець Ольга Антонівна
Хиля Ольга Володимирівна
Щербань Владислав Володимирович
Кулешова Олена Олександрівна
2019
Львівські хімічні читання
c.A5
2
Праці конференції
Вміст важких металів та магнітна сприйнятливість грунтового покриву м. Чернівці


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Бондар Ксенія Михайлівна
Сачко А.
2017
Львівські хімічні читання
c.Д4
3
Тези
Гетеролігандні трис- та аніонні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-трихлорацетамідофосфатом


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Ліціс Олена Олегівна
Амірханов Володимир Михайлович
Савчук Марія
Шишкіна Світлана Валентинівна
2017
Львівські хімічні читання
т.16 c.19
4
Тези
Вплив природи лужного металу на кристалоутворення у розчинах-розплавах системи MI2O-P2O7-TiO2-Fe2O3


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

Струтинська Наталя Юріївна

Слободяник Микола Семенович


2015
Львівські хімічні читання
т.15 c.11
5
Матеріали конференції
Вплив часткового заміщення La3+/Eu3+ та La3+/Сa2+ на властивості ортованадатів РЗЕ


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
Оптики
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Андрійович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович

Неділько Сергій Герасимович
2015
Львівські хімічні читання
c.Н64
6
Матеріали конференції
Заміщені кобальтати лантану – перспективні каталізатори для окиснення СО


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович2015
Львівські хімічні читання
c.Н63
7
Тези
Синтез і дослідження купрум та цинквмісних карбонатзаміщених апатитів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

Струтинська Наталя Юріївна

Слободяник Микола Семенович

2015
Львівські хімічні читання
т.15 c.61
8
Тези
Синтез та дослідення нових координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 2-дигідроксифеніл-1,2,4-триазолів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2015
Львівські хімічні читання
c.78
9
Тези
Синтез та дослідження комплексів паладію(ІІ) на основі 3-(2- піридил)- 1,2,4-триазолілвмісних лігандів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2015
Львівські хімічні читання
c.76
10
Тези
Взаємодія в розплавній системі Na-K-Bi-P-W-O


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна

2013
Львівські хімічні читання
т.14 c.27

Повернення до списку

Вгору