Видання

Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії


ID: 128248
Кількість показів: 235
дата змінення: 27.11.2014 03:10:57
Ким змінено (ім'я): (chem8) Євген Одинець
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Antitumor, antimetastatic properties and complexing ability of novel hydroxamic acid containing sulfonamide moiety


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біомедицини
Гарманчук Людмила Василівна
Негеля Анатолій Олексійович
2018
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
c.24
2
Тези
Молекулярно імпринтовані полімери модифіковані іонними рідинами для “pipette-tip” твердофазної екстракції


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Левчик Валентина Михайлівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Зосимчук Олексій Русланович
2018
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
c.80
3
Праці конференції
Синтез микро-мезопористых алюмосиликатов на основе цеолита β с использованием высококонцентрированных сред


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
Андреєв Олександр В’ячеславович
Бараков Р. Ю.
Щербань Н. Д.
Яремов П. С.
2018
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
т.13 c.44
4
Тези
Взаємодія 1-аміноізоіндолу та 1-аміно-2-арилізоіндолу з малеїнімідами


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Крикун Сергій Олександрович

Левков Ігор Вікторович
Єгорова Тетяна Володимирівна
Войтенко Зоя Всеволодівна
2016
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
т.12 c.13
5
Тези
Влияние основных факторов на межфазное распределение аминокислот в мицеллярно-экстракционных системах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Дорощук Володимир Олександрович
2016
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
c.79
6
Праці конференції
Вплив міцелярного середовища додецилсульфату натрію на протолітичні властивості гідрофільних лікарських речовин


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва

Старова Вікторія Сергіївна
2016
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
c.85
7
Тези
Строение и люминесценция модулированного двойного молибдата калия–висмута, активированного Eu(III)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Бичков Костянтин Леонідович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Слободяник Микола Семенович

2016
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
c.34
8
Тези
Синтез ізомерних 2H-1,5-бензоксатієпін-3(4H)- та 5H-4,1-бензоксатієпін-3(2H)-онів


Хімічний факультет
Органічної хімії
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2014
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
т.11 c.9
9
Тези
Синтез і трансформація ізотіохроман-4-он 2,2-діоксиду


Хімічний факультет
Органічної хімії

Шишкіна Олена Олегівна
2012
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
т.10 c.38
10
Тези
Синтез та будова нових змішаноаніоних фосфатів Na3.35Ni2.35MIII0.65(P2O7)(PO4)2 (MIII – Al, Ga)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Слободяник Микола Семенович
2012
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
т.10 c.66

Повернення до списку

Вгору