Видання

Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник


ID: 132708
Кількість показів: 369
дата змінення: 02.12.2014 16:49:04
Ким змінено (ім'я): (voin1) Юлія Березовська
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9673337
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Автоматизація аналізу змісту природно-мовних текстів як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Пампуха Ігор Володимирович
Замаруєва Ірина Вікторівна
Барабаш Олег Володимирович
2018
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
c.33 – 41
2
Наукова стаття
Розробка діагностичної моделі цифрового пристрою для спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
2017
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
c.12-18
3
Наукова стаття
Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Мусієнко Андрій Петрович
2016
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
c.99-106
4
Наукова стаття
Структурна модель інтелектуального агента для підтримки захищеної обробки даних в гетерогенних розподілених системах


Факультет інформаційних технологій
Мережевих та інтернет технологій
Герасименко Оксана Юріївна
2016
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
т.42 c.37-44
5
Наукова стаття
Аналіз експлуатаційних проблем розподілених систем


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Барабаш Олег Володимирович
2015
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
т.4 c.87-92
6
Наукова стаття
Аналіз современных методик и методов проведения оценки защищенности информационных систем


Факультет інформаційних технологій
Кібербезпеки і захисту інформації
Оксіюк Олександр Глібович
2015
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
т.4 c.17-23
7
Наукова стаття
Діагностична модель розподіленої системи інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Барабаш Олег Володимирович
2015
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
т.5 c.72-77
8
Наукова стаття
Методика застосування варіаційно-градієнтних методів для динамічних моделей в системах підтримки прийняття рішень


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Барабаш Олег Володимирович
2015
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
т.5 c.87-92
9
Наукова стаття
Математична модель інтелектуалізації процесів управління рухомим об’єктом на основі нечітких семантичних мереж


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Барабаш Олег Володимирович

Мусієнко Андрій Петрович
2014
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
т.3 c.5-9

Повернення до списку

Вгору