Видання

Право і суспільство


ID: 136
Кількість показів: 546
дата змінення: 02.11.2018 13:22:13
Ким змінено (ім'я): (voin3) Наталія Савчинська
Посилання на журнал, показники:  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24788567&org=andquot%20%20andquot,p24788567,3.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення показника Index Copernicus
IC: ICV 2016: 38.47 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Відкритість як засада побудови виконавчої процесуальної форми.


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Снідевич Олександр Станіславович
2019
Право і суспільство
т.3 c.124-128
2
Наукова стаття
До питання про періодизацію розвитку ідей екологічного оподаткування


Юридичний факультет
Фінансового права
Макарчук Роман Васильович
2019
Право і суспільство
c.161-165
3
Наукова стаття
До питання щодо імплементації інституту cooperative compliance в Україні


Юридичний факультет
Фінансового права
Гетманцев Данило Олександрович
2018
Право і суспільство
c.206 -212
4
Наукова стаття
Місце векселя в системі боргових цінних паперів


Юридичний факультет
Фінансового права
Ковалко Наталія Миколаївна
2019
Право і суспільство
c.130-134
5
Наукова стаття
Окремі особисті немайнові права та їх правове регулювання у цивілістичному процесі


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Право і суспільство
т.5 c.64-69
6
Наукова стаття
Правове регулювання, проблеми та перспективи судової співпраці України та Європейського Союзу в цивільних справах


Інститут міжнародних відносин
Порівняльного та європейського права
Боднар Наталія Анатоліївна
2018
Право і суспільство
c.262-270
7
Наукова стаття
Проблематика визначення резидентського статусу фізичної особи за допомогою електронного кабінету платника податків


Юридичний факультет
Фінансового права
Маринчак Євген Степанович
2018
Право і суспільство
т.2 c.169-174
8
Наукова стаття
Проблемні питання імплементації директив, ухвалених інститутами Європейської інтеграції у сфері цінних паперів


Юридичний факультет
Фінансового права
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Право і суспільство
c.213-218
9
Наукова стаття
Розмежування повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів


Юридичний факультет
Фінансового права
Житник Юлія Валеріївна
2018
Право і суспільство
c.159-168
10
Наукова стаття
Актуальні проблеми міжнародно-правового регулювання захисту іноземного капіталу


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Сафаров Фарід Каміл огли
2018
Право і суспільство
11
Наукова стаття
Актуальні проблеми правового забезпечення військових операцій (на прикладі участі Збройних Сил України у протидії торгівлі людьми)


Військовий інститут
Правового забезпечення
Гущин Олег Олександрович
Шопіна Ірина Миколаївна
2017
Право і суспільство
c.118-122
12
Наукова стаття
Дискусійні питання визначення основних безпосередніх об’єктів злочинів, які посягають на фондовий ринок


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Право і суспільство
c.239-246
13
Наукова стаття
Договір про конфіденційність: істотні умови та особливості регулювання


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Право і суспільство
c.72-77
14
Наукова стаття
Механізми забезпечення прав людини в кримінальному провадженні : поняття і складові елементи.


Юридичний факультет
Правосуддя
Кучинська Оксана Петрівна
Іванов Михайло Сергійович
2018
Право і суспільство
c.236-242
15
Наукова стаття
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року як джерело екоресурсного права України


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Право і суспільство
т.4 c.173-178
16
Наукова стаття
Перспективи європеїзації управління побутовими відходами в Україні


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Право і суспільство
т.5 c.116-121
17
Наукова стаття
Поняття «транскордонного елементу» в цивільному процесі ЄС та особливості його реалізації


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Право і суспільство
т.6 c.90-96
18
Наукова стаття
Правова природа гармонізації цивільного процесуального права


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Право і суспільство
т.6 c.70-75
19
Наукова стаття
Правове значення конфлікту між королем Англії Джоном Безземельним та католицькою церквою.


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Ржевська Валентина Сергіївна
2018
Право і суспільство
c.278-284
20
Наукова стаття
Теоретико-правові засади адміністративно-правового забезпечення мобілізації Збройних Сил України


Військовий інститут
Правового забезпечення
Савинець Олена Юріївна
2018
Право і суспільство
c.202-209
21
Наукова стаття
Техніко-юридичний аспект якості закону


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Мельник Алла Анатоліївна
2018
Право і суспільство
т.4 c.38-43
22
Наукова стаття
Участь європейських та інших міжнародних організацій у процесі управління публічними фінансами


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2018
Право і суспільство
т.5 c.158-163
23
Наукова стаття
. Судова політика та її інтеграційний процес як складова частина режиму цивільної процесуальної безпеки


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2016
Право і суспільство
c.32-39
24
Наукова стаття
Вплив компаративістики на конституційно-правову реформу в Україні


Юридичний факультет
Фінансового права
Ковалко Наталія Миколаївна
Дрозд Артем Олександрович
2017
Право і суспільство
c.13-16
25
Наукова стаття
Впровадження у законодавство України термінології Директив ЄС у сфері управління побутовими відходами


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Право і суспільство
т.5 c.119-122
26
Наукова стаття
Деякі актуальні питання забезпечення принципу рівності прав національних меншин в Україні


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Право і суспільство
т.2 c.3-8
27
Наукова стаття
Європейський досвід та перспективи запровадження системи автоматизованого арешту коштів в цивільному процесі України


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Право і суспільство
т.3 c.52-58
28
Наукова стаття
Забезпечення права відповідача на організацію захисту: європейський досвід та українські перспективи


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Ізарова Ірина Олександрівна
2016
Право і суспільство
т.2 c.49-54
29
Наукова стаття
Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів земельних правовідносин: imperium vs dominium


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Кузьменко Наталія Олегівна
2017
Право і суспільство
c.22-26
30
Наукова стаття
Правові механізми зниження ризиків банкрутства в проектах сек’юритизації активів


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
Дідовець Олена Миколаївна
2017
Право і суспільство
c.137-144
31
Наукова стаття
Правові погляди Томаса Гоббса на природу держави та суспільства: критичний аналіз


Юридичний факультет
Фінансового права
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Право і суспільство
c.15-21
32
Наукова стаття
Проблемні питання тлумачення категорії «інтереси суспільства» під час судового провадження на підставі угоди про примирення


Юридичний факультет
Правосуддя
Нестор Наталія Володимирівна
2017
Право і суспільство
33
Наукова стаття
Роль Всесвітньої організації охорони здоров’я в забезпеченні захисту соматичних та репродуктивних прав людини


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Ксьондзик Катерина Віталіївна
2017
Право і суспільство
c.228-233
34
Наукова стаття
Європейський суд з прав людини як регіональний механізм захисту прав людей з інвалідністю


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
2016
Право і суспільство
c.211-219
35
Наукова стаття
Іноземний елемент в нотаріальному процесі


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
2016
Право і суспільство
c.70-75
36
Наукова стаття
Інституціональний вимір діяльності державних службовців дипломатичної служби


Юридичний факультет
Адміністративного права
Заболотна Людмила Володимирівна
Заболотна Людмила Володимирівна
2016
Право і суспільство
т.5 c.87-95
37
Наукова стаття
Майнові права наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
2016
Право і суспільство
c.55-59
38
Наукова стаття
Організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки у сфері експлуатації теплових електростанцій


Юридичний факультет
Екологічного права
Коваленко Юлія Валентинівна
2016
Право і суспільство
c.109-115
39
Наукова стаття
Перспективи вдосконалення діяльності державних службовців дипломатичної служби


Юридичний факультет
Адміністративного права
Заболотна Людмила Володимирівна
2016
Право і суспільство
т.6 c.94-99
40
Наукова стаття
Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців України: проблеми правового регулювання


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Губанов Олег Олександрович
2016
Право і суспільство
c.104-108
41
Наукова стаття
Поняття наукового парку як суб’єкту правовідносин інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
2016
Право і суспільство
т.1 c.55-59
42
Наукова стаття
Юридичний зміст "Brexit" та його перспективи для України


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Попко Євген Вікторович
2016
Право і суспільство
43
Наукова стаття
Питання розумності строків при розгляді справ, що виникають у зв'язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця


Юридичний факультет
Правосуддя
Шурин Олена Андріївна
2015
Право і суспільство
т.5 c.91-96
44
Наукова стаття
Актуальні аспекти блокування доступу до мережі Інтернет у сфері захисту авторських прав: досвід іноземних держав і доцільність запровадження його в Україні


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Право і суспільство
т.5 c.49-55
45
Наукова стаття
Аналіз тлумачення та застосування застереження про публічний порядок через призму судової практики


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Право і суспільство
т.1 c.30-35
46
Наукова стаття
Відновне правосуддя, примирення, посередництво, система кримінального правосуддя, мирові суди


Юридичний факультет
Фінансового права
Дубовик Ольга Ігорівна
2015
Право і суспільство
т.5 c.53-58
47
Наукова стаття
Відповідність поширення дії російського законодавства на території Криму нормам міжнародного гуманітарного права


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Кориневич Антон Олександрович
2015
Право і суспільство
т.5 c.27-32
48
Наукова стаття
Європейська історична традиція цивільного процесу та загальна характеристика сучасного етапу розвитку цивільного процесу у європейських країнах


Юридичний факультет
Правосуддя
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Право і суспільство
т.4 c.67–72
49
Наукова стаття
Законодавче врегулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у справах, пов’язаних з Інтернетом


Юридичний факультет
Правосуддя
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Право і суспільство
т.5 c.176-181
50
Наукова стаття
Застосування колізійних норм зобов'язального права до відносин за договором управління майном


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Право і суспільство
т.3 c.89-94
51
Розділ монографії
Защита права публичной собственности (государственной и коммунальной)


Юридичний факультет
Цивільного права
Первомайський Олег Олексійович
2015
Право і суспільство
т.1 c.99-112
52
Наукова стаття
Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку сучасного корпоративного права


Юридичний факультет
Господарського права
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Право і суспільство
т.1 c.67-73
53
Наукова стаття
Кримінальний аспект міжнародної інформаційної безпеки


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Грицун Ольга Олександрівна
2015
Право і суспільство
c.142-147
54
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання інвестиційних відносин: поняття капіталу та інвестицій


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Право і суспільство
т.6 c.90-96
55
Наукова стаття
Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні


Юридичний факультет
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2015
Право і суспільство
c.52-59
56
Наукова стаття
Ознаки істотності порушення договірного зобов’язання в Цивільному кодексі України та міжнародних уніфікованих документах


Юридичний факультет
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2015
Право і суспільство
т.3 c.54-57
57
Наукова стаття
Особливості оформлення прав на спадщину в органах місцевого самоврядування: проблеми застосування норм закону


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
2015
Право і суспільство
т.1 c.75 – 80
58
Наукова стаття
Особливості регламентації фактичної помилки за кримінальними законами окремих держав Центральної та Західної Європи


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2015
Право і суспільство
т.5 c.131-137
59
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання державних соціальних допомог в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Право і суспільство
т.5 c.29-34
60
Наукова стаття
Проблемні питання визначення системи та структури гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні


Юридичний факультет
Правосуддя
2015
Право і суспільство
т.4 c.198-205
61
Наукова стаття
Професійні характеристики працівника: поняття, зміст та значення


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
2015
Право і суспільство
т.4 c.80-86
62
Наукова стаття
Співвідношення норм національних правових систем та міжнародного права щодо регулювання міжнародних антропогенних відносин


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Ксьондзик Катерина Віталіївна
2014
Право і суспільство
т.6 c.19-24
63
Наукова стаття
Судовий сосіб захисту спадкових прав в Україні


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Право і суспільство
т.5 c.36-42
64
Наукова стаття
Судовий спосіб захисту спадкових прав в Україні


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Право і суспільство
т.5 c.36-42
65
Наукова стаття
Учасники інвестиційних спорів: статус і класифікація


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Право і суспільство
т.5 c.61-66
66
Наукова стаття
Цивільний процес Європейського Союзу: проблеми визначення


Юридичний факультет
Правосуддя
Ізарова Ірина Олександрівна
2015
Право і суспільство
т.5 c.74-79
67
Наукова стаття
Адміністративно-правовий статус миротворчого контингенту та миротворчого персоналу України


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Право і суспільство
т.6 c.118-124
68
Наукова стаття
Вплив доповідей Комітету експертів із застосування конвенцій і рекомендацій МОП на реформування трудового права України


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Єделєв Роман Сергійович
2013
Право і суспільство
т.6 c.135-139
69
Наукова стаття
Деякі питання застосування практики ЄСПЛ (кримінально-правовий аспект)


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2014
Право і суспільство
т.1 c.263-268
70
Наукова стаття
Договір про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Право і суспільство
т.6 c.62-67
71
Наукова стаття
Дослідження та прогнозування злочинності за допомогою методу часових рядів


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2013
Право і суспільство
т.1 c.234.0000
72
Наукова стаття
Інформована згода неповнолітніх осіб при медичному втручанні: проблемні аспекти


Юридичний факультет
Цивільного права
Хоменко Михайло Михайлович
Костенко Марія Сергіївна
2014
Право і суспільство
т.3 c.67-72
73
Наукова стаття
Межі згоди (прохання) потерпілого за кримінальним правом України та Сполучених Штатів Америки


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
Зенова Марина Володимирівна
2014
Право і суспільство
т.1 c.194-200
74
Наукова стаття
Персональні дані особи як об’єкт цивільного обороту


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Право і суспільство
т.6 c.58-65
75
Наукова стаття
Поняття та ознаки застосування адміністративного законодавства


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Губанов Олег Олександрович
2014
Право і суспільство
т.6 c.6-10
76
Наукова стаття
Примирення винного з потерпілим: процесуальна основа реалізації кримінально-правових норм


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2014
Право і суспільство
т.1 c.90-95
77
Наукова стаття
Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого ст.227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції)


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2014
Право і суспільство
т.1 c.243-245
78
Наукова стаття
Проблеми забезпечення прав затриманого засобами судового контролю


Юридичний факультет
Правосуддя
2014
Право і суспільство
т.1 c.359-364
79
Наукова стаття
Проблеми реалізації принципу публічності під час ухвалення рішення суду в цивільному судочинстві


Юридичний факультет
Правосуддя
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Право і суспільство
т.2 c.61-66
80
Наукова стаття
Проблеми реалізації рішень адміністративних судів з питань соціального захисту громадян в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2013
Право і суспільство
т.6 c.158-161
81
Наукова стаття
Спеціальні питання співучасті у злочині: основний кримінально-правовий зміст та обсяг


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2014
Право і суспільство
т.6 c.182-188
82
Наукова стаття
Суб'єкт злочину


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
Берзін Павло Сергійович
2014
Право і суспільство
т.5 c.202-217
83
Наукова стаття
Юридична природа правових позицій Конституційного Суду України з питань кримінальної відповідальності


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2014
Право і суспільство
т.6 c.70-76

Повернення до списку

Вгору