Видання

Кібернетика і системний аналіз


ID: 137303
Кількість показів: 450
дата змінення: 22.11.2018 13:20:46
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  https://www.scopus.com/sourceid/12933?origin=sbrowse
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Інститут кібернетики АН України

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.517 | 2016

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.273 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Інтегральні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння гіперболічного типу


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Факультет соціології

НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Методології та методів соціологічних досліджень
Александрович Ірина Миколаївна
Ляшко Сергій Іванович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Бондар Олена Сергіївна
Ляшко Наталія Іванівна
2020
Кібернетика і системний аналіз
т.3 c.70-79
2
Наукова стаття
Сходимость двухэтапного проксимального алгоритма для задачи о равновесии в пространствах Адамара.


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Сандраков Геннадій Вікторович
Семенов Володимир Вікторович
Ведель Яна Ігорівна
Чабак Любов Михайлівна
2020
Кібернетика і системний аналіз
т.56 c.115-125
3
Наукова стаття
Узагальнена оптимізація процесів перенесення ліків у пухлинах


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Тимошенко Андрій Анатолійович
Бондар Олена Сергіївна
Ляшко Наталія Іванівна
2020
Кібернетика і системний аналіз
т.56 c.86-94
4
Наукова стаття
Доказательство теорем в нечеткой логике на основе структурной резолюции


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Самохвалов Юрій Якович
2019
Кібернетика і системний аналіз
т.55 c.44-58
5
Наукова стаття
Алгоритми методу дискретних особливостей для обчислювальних технологій


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Ляшко Сергій Іванович
Черній Дмитро Іванович
Довгий Станіслав Олексійович
2017
Кібернетика і системний аналіз
c.147-159
6
Наукова стаття
Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Семенов Володимир Вікторович
2017
Кібернетика і системний аналіз
c.83-93
7
Наукова стаття
Достовірність в нечітких системах логічного виведення


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Провотар Олександр Іванович
Провотар Олександр Олександрович
2017
Кібернетика і системний аналіз
т.53 c.54-63
8
Наукова стаття
Математическая модель взаимодействия симметричного волчка с аксиально-симметричным внешним полем


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
Зуб Сергій Іванович
Ляшко Наталія Іванівна
Ляшко Віктор Сергійович
2017
Кібернетика і системний аналіз
c.3-17
9
Наукова стаття
Проектування грід-структур на основі транзиційних систем з обгрунтуванням правильності їх функціонування


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Інтелектуальних програмних систем
Комп'ютерної інженерії
Кривий Сергій Лук'янович
Бойко Юрій Володимирович
Погорілий Сергій Дем'янович
Борецький Олександр Францович
Глибовець Микола Миколайович
2017
Кібернетика і системний аналіз
т.53 c.122-133
10
Наукова стаття
Синтез нейроподобных сетей на основе преобразований циклических кодов Хемминга


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Кривий Сергій Лук'янович
Опанасенко Володимир Миколайович
2017
Кібернетика і системний аналіз
т.53 c.627-635
11
Наукова стаття
Теория и программные реализации r-алгоритмов Шора


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Стецюк Петро Іванович
2017
Кібернетика і системний аналіз
т.53 c.43-57
12
Наукова стаття
Точные оценки временной сложности реализации алгоритмов теоретико-множественных операций в табличных алгебрах


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС Проблем програмування
Теоретичної кібернетики
Теорії та технології програмуванняКанарська Ірина Сергіївна
2017
Кібернетика і системний аналіз
т.53 c.3-15
13
Наукова стаття
Разработка методов оптимизации для поиска наилучшей комбинации показателей прочности и вязкости сплавов. Кибернетика м системній анализ


Механіко-математичний факультет
Теоретичної та прикладної механіки
Зражевський Григорій Михайлович
2016
Кібернетика і системний аналіз
т.53 c.118-134
14
Наукова стаття
Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Терлецький Дмитро Олександрович
Провотар Олександр Іванович
2016
Кібернетика і системний аналіз
т.52 c.38-45
15
Наукова стаття
Problem Statements for k-Node Shortest Path and k-Node Shortest Cycle in a Complete Graph*


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Стецюк Петро Іванович
2016
Кібернетика і системний аналіз
т.52 c.71-75
16
Наукова стаття
Алгоритмы решения систем линейных уравнений в кольце вычетов


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Кривий Сергій Лук'янович
2016
Кібернетика і системний аналіз
c.149-160
17
Наукова стаття
До питання про інтерпретацію можливості


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Провотар Олександр Іванович
Провотар Олександр Олександрович
2016
Кібернетика і системний аналіз
т.52 c.3-10
18
Наукова стаття
Оценка точности разностной схемы для двумерного уравнения Пуассона с учетом эффекта от краевых условий


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Інститут журналістики

Соціальних комунікацій
Математики та теоретичної радіофізики
Майко Наталія Валентинівна
Рябічев Вячеслав Львович
2016
Кібернетика і системний аналіз
т.52 c.113-124
19
Наукова стаття
Точные штрафные функции и выпуклые продолжения функций в схемах декомпозиции по переменным


Факультет інформаційних технологій
Прикладних інформаційних систем
2016
Кібернетика і системний аналіз
c.93-104
20
Наукова стаття
Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. I


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Терлецький Дмитро Олександрович
Провотар Олександр Іванович
2015
Кібернетика і системний аналіз
т.51 c.34-40
21
Наукова стаття
Fuzzy inference systems and their applications


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Провотар Олександр Іванович


2013
Кібернетика і системний аналіз
т.49 c.37-45
22
Наукова стаття
Нечеткие системы логического вывода и их применение


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Провотар Олександр Іванович
Провотар Олександр Олександрович
2013
Кібернетика і системний аналіз
т.49 c.37-45
23
Наукова стаття
Точность разностной схемы решения задачи на собственные значения для оператора Лапласа


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Інститут журналістики

Соціальних комунікацій
Математики та теоретичної радіофізики
Майко Наталія Валентинівна
Рябічев Вячеслав Львович
2011
Кібернетика і системний аналіз
т.47 c.131-140
24
Наукова стаття
Теоремы приближения операторных экспоненты и косинуса


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Інститут журналістики

Соціальних комунікацій
Математики та теоретичної радіофізики
Майко Наталія Валентинівна
Рябічев Вячеслав Львович
2009
Кібернетика і системний аналіз
т.45 c.145-153

Повернення до списку

Вгору