Видання

К.:«ЦП «КОМПРИНТ»


ID: 138356
Кількість показів: 222
дата змінення: 29.01.2015 16:56:54
Ким змінено (ім'я): (econom9) Тетяна Онисенко
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  м.Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине «Рынок финансовых услуг» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» дневной и заочной формы обучения


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Прокоф'єва Олена Володимирівна
2018
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
2
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання дисципліни для бакалаврів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальностей 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг"


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Середа Валентина Іванівна
Руденко Наталя Валентинівна
2019
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
3
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія та політика ціноутворення» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика»


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2019
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
4
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Базилевич Віктор Дмитрович
Приказюк Наталія Валентинівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Тлуста Ганна Юріївна
Рожко Олександр Дмитрович
Гудзинська Людмила Юріївна
Березіна Світлана Борисівна
Третяк Діана Дмитрівна
Волохова Людмила Федорівна
Пікус Руслана Володимирівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Версаль Наталія Іванівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-416
5
Навчально-методичний комплекс
Експертиза товарів, послуг та захист прав споживачів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2018
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-89
6
Навчальний посібник
Технології зберігання, переробки та стандартизація сільськогосподарської продукції. Ч.1. Основи післязбиральної доробки, зберігання, переробки та стандартизації плодоовочевої продукції


ННЦ "Інститут біології та медицини"
НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
Фізіології та екології рослин
Войцехівська Олена Василівна
Войцеховський В.І.
Сметанська Ірина
2018
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1
7
Практикум
International Green Business: the course compendium for students majoring in “Business Economics”, “Business Economics” (Master’s Degree Programme “Environmental Entrepreneurship”) and “Applied Economics”


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-62
8
Практикум
Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-84
9
Навчальний посібник
Страхування: робочий зошит


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Лобова Оксана Миколаївна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-120
10
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс для студентів галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рак Роман Володимирович
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
11
Монографія
Екологічні основи захисту урбофітоценозів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
БОТАНІЧНИЙ САД

Вигера С.М.
Ковальчук В. П.
Бабич О.А.
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
12
Навчально-методичний комплекс
Управління фінансовими ризиками


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Пікус Руслана Володимирівна
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-68
13
Навчально-методичний комплекс
Финансы: учебно-методический комплекс для студентов экономического факультета отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит»


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-60
14
Навчальний посібник
Маркетинг


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.2 c.1-110
15
Навчальний посібник
Маркетинг


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1 c.1-74
16
Навчальний посібник
Методика викладання економічних дисциплін


Економічний факультет
Економіка підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Осокіна Валентина Василівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1 c.1-126
17
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Версаль Наталія Іванівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-17
18
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Версаль Наталія Іванівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1- 26
19
Навчальний посібник
Навчальний посібник з організації проходження науково-дослідної практики


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-107
20
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "ІНВЕСТУВАННЯ" для студентів економічних спеціальностей 7.050104 "Фінанси" 7.050106 "Облік і аудит"


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
21
Тези
Прогнозування динаміки кліматичної межі лісу в Українських Карпатах на основі даних дистанційного зондування та прогнозів глобальних кліматичних моделей


Географічний факультет
Фізичної географії та геоекології
Свідзінська Дар'я Валеріївна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1 c.29-32

Повернення до списку

Вгору