Видання

Глобальні та національні проблеми економіки


ID: 139310
Кількість показів: 2148
дата змінення: 03.12.2016 23:26:29
Ким змінено (ім'я): (econom9) Тетяна Онисенко
Посилання на журнал, показники:  http://global-national.in.ua/pro-zhurnal
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Миколаїв

Значення показника Index Copernicus
IC: ICV 2015: 36.92 | 2015


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського Університету


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2018
Глобальні та національні проблеми економіки
т.1 c.402-406
2
Наукова стаття
Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів, створених на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Котенко Ольга Юріївна
2018
Глобальні та національні проблеми економіки
т.22 c.921-926
3
Наукова стаття
Формування системи критеріїв оцінки персоналу в процесі підбору


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Панченко Анна Валеріївна
2018
Глобальні та національні проблеми економіки
т.1 c.473-479
4
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики регіональних інтеграційних об’єднань


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Глобальні та національні проблеми економіки
5
Наукова стаття
Концепції культури в міжнародному бізнесі


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Медведєва Ірина Валентинівна
2017
Глобальні та національні проблеми економіки
c.58-63
6
Наукова стаття
Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності мережевого ринку


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2017
Глобальні та національні проблеми економіки
7
Наукова стаття
Екологічний ризик як компонент аудиторського ризику


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.869-873
8
Наукова стаття
Ідентифікація цілей управління персоналом: компетентнісний підхід


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.1 c.5-12
9
Наукова стаття
Інвестування у зерносховища: порівняння та вибір альтернативних варіантів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
10
Наукова стаття
Історія розвитку та сучасний стан медичної промисловосіт Києва


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
Ілляшенко Інна Олегівна
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.10 c.591-595
11
Наукова стаття
Комплексна оцінка якості облікової інформації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.11 c.320-327
12
Наукова стаття
Механізм управління бюджетною безпекою


Економічний факультет
Фінансів
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.787-791
13
Наукова стаття
Місце знаннямістких послуг в системі сервісної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.3-8
14
Наукова стаття
Особливості застосування стратегій просування інноваційної продукції в Україні


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.1 c.369-373
15
Наукова стаття
Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні на основі світового досвіду


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна

2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.10 c.882-886
16
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності банківського сектору на основі впровадження бенчмаркінгу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
17
Наукова стаття
Розвиток консолідованого обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.809-812
18
Наукова стаття
Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики в Україні: сутність та шляхи вдосконалення


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.17-21
19
Наукова стаття
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.1 c.400-403
20
Наукова стаття
Формування глобального ринку праці в умовах глобалізації світової економіки


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
21
Наукова стаття
Аналіз оцінки банкрутства на прикладі українських підприємств


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.5 c.1088-1091
22
Наукова стаття
Аналіз та удосконалення організаційно-управлінської структури виробництва цукру та переробки відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.3 c.18-24
23
Наукова стаття
Взаємозв’язок стратегічного плану управління кадровим потенціалом та конкурентної стратегії організації


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Павленко Ірина Ігорівна

2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.3 c.376-379
24
Наукова стаття
Депозитна діяльність банків в Україні: стан та перспективи


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.937-941
25
Наукова стаття
Международные санкции: институционально-экономический аспект


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.5 c.61-66
26
Наукова стаття
Методика розрахунку ключових показників Фінансового стану підприємств відповідно до нової форми фінансової звітності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.469-473
27
Наукова стаття
Модифікації моделі дисконтованих грошових потоків для оцінки справедливої вартості компанії


Економічний факультет
Фінансів
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.767-771
28
Наукова стаття
Особливості стратегії інформатизації суспільства в країнах світу


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.6 c.976-981
29
Наукова стаття
Особливості формування боргової політики України


Економічний факультет
Фінансів
2014
Глобальні та національні проблеми економіки
т.2 c.1145-1149
30
Наукова стаття
Проблеми інституційного забезпечення сталого розвитку України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.97-101
31
Наукова стаття
Проблеми та перспективи оцінювання ефективності зовнішнього державного фінансового контролю в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.838-843
32
Наукова стаття
Роль державних видатків у забезпеченні економічного зростання в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ставицький Андрій Володимирович
2014
Глобальні та національні проблеми економіки
т.2014 c.1353-1359
33
Наукова стаття
Систематизація існуючих поглядів на поняття «системно важливі банки»


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.6 c.810-814
34
Наукова стаття
Сучасний стан та особливості розвитку електронної комерції у структурі національної економіки


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.217-221
35
Наукова стаття
Тенденції та перспективи розвитку пенсійної системи України


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Приказюк Наталія Валентинівна
Балицька Марія Валеріївна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.7 c.2-24
36
Наукова стаття
Управління брендом як елементом системи нематеріальних активів: практичний аспект


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Фірсова Світлана Германівна

2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.3 c.455-460
37
Наукова стаття
Формування «матриці пріоритетів» інноваційних проектів наукового парку


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності


2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.8 c.527-534

Повернення до списку

Вгору