Видання

Юридичний науковий електронний журнал


ID: 140
Кількість показів: 1010
дата змінення: 05.11.2018 15:19:58
Ким змінено (ім'я): (jurist2) Христина Солодовнікова
Посилання на журнал, показники:  http://www.lsej.org.ua/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  http://lsej.org.ua/

Значення показника Index Copernicus
IC: 40.10 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Заходи реагування на недотримання державами своїх міжнародних зобов’язань за багатосторонніми угодами з охорони навколишнього середовища


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Медведєва Марина Олександрівна
Гуменюк В.В.
2020
Юридичний науковий електронний журнал
c.463-465
2
Наукова стаття
Система здійснення нормативно-правового регулювання кібербезпеки у США


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Правового забезпечення
Хом'яков Дмитро Олегович
Коропатнік Ігор Михайлович
2020
Юридичний науковий електронний журнал
c.234-238
3
Наукова стаття
Забезпечення політичної безпеки в Україні в умовах децентралізації державної влади


Філософський факультет
Політології
Федірко Іван Павлович
Косілова Ольга Іванівна
2019
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.48-51
4
Наукова стаття
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОПОНОВАНИХ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Мадзігон Наталія Вікторівна
2019
Юридичний науковий електронний журнал
c.261-265
5
Наукова стаття
Нормативна закріпленість принципу універсальності прав людини в Україні


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Косілова Ольга Іванівна
2019
Юридичний науковий електронний журнал
т.3 c.32-35
6
Наукова стаття
Свобода та її функціонування у сфері основних прав 


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Цекалова Наталія Ігорівна
2019
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.175-178
7
Наукова стаття
Характеристика системи органів міжнародного кримінального правосуддя


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Чубінідзе Олександра Олександрівна
2018
Юридичний науковий електронний журнал
8
Наукова стаття
Щодо співвідношення понять «взяття на облік платників податків та реєстрація платників податків»


Інститут права
Фінансового права
Казацька Маріанна Дмитрівна
2018
Юридичний науковий електронний журнал
c.213 – 216
9
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері надання інформаційних послуг: правова природа та законодавче регулювання


Інститут права
Інтелектуальної власності
2018
Юридичний науковий електронний журнал
c.69-72
10
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері надання інформаційних послуг: правова природа та законодавче регулювання.


Інститут права
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Юридичний науковий електронний журнал
c.69-72
11
Наукова стаття
Європейський досвід у сфері організації суддівського самоврядування: адміністративно-правовий аспект


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Губанов Олег Олександрович
2018
Юридичний науковий електронний журнал
т.6 c.122-128
12
Наукова стаття
Організації саморегулівних професій як учасники адміністративних правовідносин


Інститут права
Адміністративного права
Левчишина Олена Леонідівна
2017
Юридичний науковий електронний журнал
13
Наукова стаття
Питання законодавчого закріплення предметів складів злочинів, які посягають на фондовий ринок, і тлумачення їхніх ознак


Інститут права
Кримінального права та кримінології
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Юридичний науковий електронний журнал
14
Наукова стаття
Щодо питання виконання рішення про вселення


Інститут права
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Юридичний науковий електронний журнал
т.5 c.34-36
15
Наукова стаття
Деякі питання правового регулювання проведення електронних торгів у Збройних Силах України


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Пасіка Сергій Петрович
Кобилянський О.В.
2017
Юридичний науковий електронний журнал
16
Наукова стаття
Загальна характеристика способів захисту корпоративних прав


Інститут права
Господарського права
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Юридичний науковий електронний журнал
c.68-70
17
Наукова стаття
Особливості проведення розслідувань, пов’язаних із списанням військового майна, втраченого (знищеного) під час проведення антитерористичної операції


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Пасіка Сергій Петрович
Дюдя Р.Р.
2017
Юридичний науковий електронний журнал
18
Наукова стаття
Питання адаптації законодавства України щодо права фізичної особи на свободу пересування до стандартів ЄС


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.49-52
19
Наукова стаття
Lex mercatoria в якості обраного права у міжнародних комерційних договорах: сучасний стан і перспективи


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного права
2016
Юридичний науковий електронний журнал
c.68-71
20
Наукова стаття
До питання визначення поняття «легітимація державної влади»: конституційно-правовий аспект


Інститут права
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
21
Наукова стаття
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в структурі права соціального забезпечення


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.79-82
22
Наукова стаття
Міжнародні правовідносини – основа міжнародного правопорядку (теоретичні аспекти)


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.3 c.185-187
23
Наукова стаття
Міжнародно-правові відносини відповідальності (теоретичні аспекти)


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.5 c.155-159
24
Наукова стаття
Розвиток міжнародних інформаційних правовідносин в період 1945 – 1970 років: ретроспективний аналіз концептуальних підходів і практики


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Забара Ігор Миколайович
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.111-115
25
Наукова стаття
Бездокументарна форма існування цінних паперів: аксіологічний підхід (на прикладі акцій)


Інститут права
Історії права та держави
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.55-57
26
Наукова стаття
Двосторонні міжнародні договори як інструмент регулювання комерційної діяльності з дистанційного зондування Землі з космосу


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Бек Маріанна Володимирівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
c.288-293
27
Наукова стаття
Державні стандарти освіти як гарантія прав агромадян на екологічну освіту в Україні (на прикладі дошкільної та загальної середньої освіти)


Інститут права
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
28
Наукова стаття
Поняття «правова система України» у співвідношенні з категорією «правова система» в контексті генезисної структури правових систем


Інститут права
Історії права та держави
Мірошниченко Марія Іванівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.24-27
29
Наукова стаття
Проблемні питання міжнародного співробітництва щодо захисту культурних цінностей в кримінальному судочинстві


Інститут права
Правосуддя
Ахтирська Наталія Миколаївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.40-44
30
Наукова стаття
Реалізація гуманістичної функції права соціального забезпечення України в сучасних соціально-економічних умовах


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.3 c.101-104
31
Наукова стаття
Сельскохозяйственная кооперация Украины и Беларуси: сравнительно-правовой аспект


Інститут права
Земельного та аграрного права
Саркісова Тамара Борисівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.30-35
32
Наукова стаття
Що відчужується: корпоративні права чи частка в статутному капіталі?


Інститут права
Господарського права
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
c.71-73
33
Наукова стаття
Акти органів судової влади як різновид актів застосування адміністративного законодавства


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Губанов Олег Олександрович
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.60-66
34
Наукова стаття
Види гарантій прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою


Інститут права
Правосуддя
Зеленська Марина Іванівна
2014
Юридичний науковий електронний журнал
c.190-193
35
Наукова стаття
До питання про згоду боржника на укладення договору поруки


Інститут права
Цивільного права
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.10-13
36
Наукова стаття
Ефективність функціонування універсальних та регіональних міжнародно-правових механізмів захисту прав людини на сучасному етапі


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.239 – 244
37
Наукова стаття
Правові гарантії реалізації статусу військовослужбовців при виконанні ними службових обов’язків за кордоном


Військовий інститут
Фінансів і права
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.6 c.120-124
38
Наукова стаття
Правові основи щодо створення експлуатуючої організації (оператора) в сфері поводження з радіоактивними відходами в Україн


Інститут права
Інтелектуальної власності
Кронда Ольга Юріївна
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.49.0000
39
Наукова стаття
Принципи розподілу видатків між ланками бюджетної системи


Інститут права
Фінансового права
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.81.0000
40
Наукова стаття
Протидія антиконкурентним узгодженим діям суб’єктів господарювання


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Бобонич Євген Федорович
2014
Юридичний науковий електронний журнал
c.31-33
41
Наукова стаття
Розуміння згоди у філософії і праві


Інститут права
Кримінального права та кримінології
Зенова Марина Володимирівна
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.60-66
42
Наукова стаття
Сучасний стан імплементації національних актів військового управління, що застосовуються в операціях з підтримання миру та безпеки


Військовий інститут
Фінансів і права
Гущин Олег Олександрович
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.235-239

Повернення до списку

Вгору