Видання

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія


ID: 142199
Кількість показів: 1327
дата змінення: 25.11.2015 16:20:04
Ким змінено (ім'я): (psycholog1) Оксана Пігіда
Посилання на журнал, показники:  http://science.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/11%20vudannia / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nvchu_pp
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернівці

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Професійна ідентичність як чинник професійного становлення студентів ВНЗ


Факультет психологїі
Загальної психології
Юрчинська Ганна Кирилівна
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
т.743 c.285-290
2
Наукова стаття
Психологічна структура соціальних уявлень про індивідуалізм і колективізм


Факультет психологїі
Соціальної психології
Васютинський Вадим Олександрович
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
т.743 c.19-23
3
Наукова стаття
Психологічні аспекти духовності особистості: підходи до розуміння та аналіз уявлень


Факультет психологїі
Загальної психології
Кириленко Таїсія Сергіївна
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
т.73 c.94-99
4
Наукова стаття
Психологія формування екологічної грамотності як складової екологічної культури студентської молоді


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
т.743 c.133-137
5
Наукова стаття
Хронічний сором як моральний регулятор психічного буття особистості


Факультет психологїі
Загальної психології
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
т.743 c.7-11
6
Наукова стаття
Фізіологічний аспект харчової поведінки


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
т.680 c.187-196
7
Наукова стаття
Проблеми розвитку вищої освіти Румунії в контексті європейської інтеграції


Факультет психологїі
Педагогіки
Маріуц Ілона Олександрівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
c.96-105

Повернення до списку

Вгору