Видання

Springer Proceedings in Physics


ID: 145260
Кількість показів: 631
дата змінення: 12.11.2019 16:09:24
Ким змінено (ім'я): (chem14) Ігор Фесич
Посилання на журнал, показники:  http://www.springer.com/series/361 / http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100296235&tip=sid&clean=0
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Springer

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0.30 | 2018

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.163 | 2015

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0,149 | 2015
SJR: 0.138 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Surface Phosphorylated Activated Carbons: Preparation and Acidity Studies


Хімічний факультет
Інститут високих технологій

Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Аналітичної хімії
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Фізичної хімії
Діюк Віталій Євгенович
Яцимирський Андрій Віталійович
Гріщенко Людмила Миколаївна
Вакалюк Анна Василівна
Задерко Олександр Миколайович
Лісняк Владислав Владиславович
Horodetska D.S.
Місчанчук Олександр Володимирович
2020
Springer Proceedings in Physics
т.240 c.235-248
2
Наукова стаття
Computational Studies of Adsorption of Toxic Molecules and Anions on the Surface of Doped and Functionalized Carbon Nanotubes


Фізичний факультет
НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
Неділько Сергій Герасимович
Хижний Юрій Анатолійович
Борисюк Віктор Іванович
Шийчук Андрій
2019
Springer Proceedings in Physics
т.222 c.305-340
3
Матеріали конференції
Effect of carbon nanofillers on processes of structural relaxation in the polymer matrixes


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
Авраменко Тетяна Григорівна
Хуторянська Ніна Володимирівна
Науменко Світлана Миколаївна
Іваненко Катерина Олексіївна
Рево Сергій Лукич
Hamamda S.
2019
Springer Proceedings in Physics
т.221 c.293-305
4
Наукова стаття
Electrical Conductivity and 7Li NMR Spin-Lattice Relaxation in Amorphous, Nano- and Microcrystalline Li2O-7GeO2


Фізичний факультет
НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
Неділько Сергій Герасимович
Рибак Ярослав Олександрович
Нестеров Олексій
Трубіцин Михайло Павлович
Волнянський Михайло Дмитрович
2019
Springer Proceedings in Physics
т.221 c.85-96
5
Розділ монографії
Electron structure and optical properties of conjugated systems in solutions


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Фізики функціональних матеріалів
Павленко Олена Леонідівна
Дмитренко Оксана Петрівна
Куліш Микола Полікарпович
Булавін Леонід Анатолійович
Сендюк В.А.
Простота Ярослав Олександрович
Качковський Олексій Дмитрович
2019
Springer Proceedings in Physics
т.223 c.225-248
6
Наукова стаття
Nanoporous Biochar for Removal of Toxic Organic Compounds from Water


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
2019
Springer Proceedings in Physics
т.222 c.209-224
7
Наукова стаття
New Methacrylic Polymers with Heterocyclic Analogs of Stilbene in Side Chain – Promising Materials for Optoelectronics


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Крупка Оксана Михайлівна
Харченко Оксана Георгіївна
Смокал Віталій Олегович
Кисіль Андрій Іванович
Колендо Олексій Юрійович
2019
Springer Proceedings in Physics
т.222 c.131-143
8
Розділ монографії
Radiation-stimulated formation of polyene structures in polyethylene nanocomposites with multi-walled carbon nanotubes


Фізичний факультет
НДЛ Електронно-оптичних процесів
Фізики функціональних матеріалів
Пінчук-Ругаль Тетяна Миколаївна
Дмитренко Оксана Петрівна
Куліш Микола Полікарпович
Александров М. А.
Шлапацька Валентина Василівна
Ткач В. М.
2019
Springer Proceedings in Physics
c.323-332
9
Наукова стаття
Structure, Morphology, and Spectroscopy Studies of La1−xRExVO4 Nanoparticles Synthesized by Various Methods


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Чукова Оксана Володимирівна
Неділько Сергій Герасимович
Неділько Сергій Андрійович
Сліпець Аліна Анатоліївна
2019
Springer Proceedings in Physics
т.221 c.211-241
10
Наукова стаття
Synthesis, Morphology, Structure, and Luminescence Properties of Bi-Containing Phosphates: Review and Detailed Consideration on the Example of Pr3+-doped BiPO4 Nanopowders


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Герасимович
Слободяник Микола Семенович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Чорній Віталій Петрович
2019
Springer Proceedings in Physics
т.222 c.19-51

Повернення до списку

Вгору