Видання

ЦП "КОМПРИНТ"


ID: 154245
Кількість показів: 200
дата змінення: 03.11.2015 15:54:04
Ким змінено (ім'я): (bio_4) Олександр Бондаренко
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Петленко Юлія Володимирівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
2
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Групи взаємодопомоги"


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Іващенко Анна Сергіївна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-27
3
Навчальний посібник
Деньги и кредит


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Гудзинська Людмила Юріївна
Тригуб Олена Володимирівна
Черкашина Катерина Федорівна
Перконос Інна Юріївна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-143
4
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр”, спеціальність 8.03050401 – ”Економіка підприємства”, магістерська програма ”Екологічне підприємництво”


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Красота Олена Вадимівна
Филюк Галина Михайлівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Гацька Людмила Павлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-67
5
Автореферат
Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Черняк Євген Олександрович
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-21
6
Автореферат
Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір


Факультет психологїі
Соціальної роботи
Полівко Лариса Юріївна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-19
7
Монографія
Взаємодія страхових компаній і банків на ринку фінансових послуг України


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Пікус Руслана Володимирівна
Олійник Ганна Ігорівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-186
8
Автореферат
Вплив N-стеароїлетаноламіну на вроджену та набуту поведінку алкоголізованих щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Відділ Фізіології кровообігуї НДІ фізіології
Фізіології людини і тварин
Бондаренко Олександр Володимирович
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-18
9
Навчально-методичний комплекс
Методические указания по организации и проведению научно-исследовательской практики магистров для студентов специальности 8.03050801 «Финансы и кредит» дневной и заочной форм обучения


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-21
10
Практикум
Соціальне страхування


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Березіна Світлана Борисівна
Третяк Діана Дмитрівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-185

Повернення до списку

Вгору