Видання

Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)


ID: 1652
Кількість показів: 410
дата змінення: 19.10.2020 11:12:47
Ким змінено (ім'я): (chem14) Ігор Фесич
Посилання на журнал, показники:  http://www.springer.com/chemistry/journal/11237 / https://www.scopus.com/source/eval.uri?isCompareJournal=true&sourceIds=19900193628&styleIndexes= / https://www.scopus.com/sourceid/21969?origin=resultslist / https://academic-accelerator.com/Impact-Factor-IF/Theoretical-and-Experimental-Chemistry
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0.509 | 2013
IF: 0.815 | 2014
IF: 0.637 | 2015
IF: 0.5 | 2016
IF: 0.490 | 2019

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.334 | 2014
SNIP: 0.196 | 2015
SNIP: 0.215 | 2016
SNIP: 0.198 | 2018
SNIP: 0.196 | 2019

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.17 | 2013
SJR: 0.259 | 2014
SJR: 0.208 | 2015
SJR: 0.164 | 2016
SJR: 0.179 | 2019


Публікації у виданні





Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Semiconductor materials Ce-SnO2/Sb2O5 and Pd-SnO2/Sb2O5 for creating sensitive elements of sensors for hydrogen


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Максимович Неллі Петрівна
Олексенко Людмила Петрівна
Нікітіна Наталія Василівна
2020
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
c.117-123
2
Наукова стаття
Влияние состава сверхпроводящих купратов Bi2Sr2-xNdxCaCu2Oy (0 ≤ x ≤ 0,1) на их каталитические свойства в реакции окисления монооксида углерода


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Фесич Ігор Володимирович
Неділько Сергій Андрійович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Наумова Діна Дмитрівна
Стрижак Петро Євгенович
Космамбетова Гульнара Радіївна
Діденко Ольга Захаріївна
2020
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.56 c.122-126
3
Наукова стаття
Effect of the Dopant Anion and Oxidant on the Structure and Properties of Nanocomposites of Polypyrrole and Carbon Nanotubes


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Електрофізики
Петричук Михайло Васильович
2018
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
c.114-121
4
Наукова стаття
Sensors for CO based on semiconductor nanomaterials Pd/SnO2


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Неллі Петрівна
2019
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.55 c.201-206
5
Наукова стаття
Фотовольтаические свойства полимерных пленочных композитов с тетраядерным комплексом меди состава Cu4L4(OCH3)4 (L- = N, N’- дибензил-N’’-трихлороацетилтриамидофосфат) / Photovoltaic Properties of Polymer Film Composites with a Tetranuclear Copper Complex


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Хімії високомолекулярних сполук
Амірханов Володимир Михайлович
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Слива Тетяна Юріївна
Мокринська Олена Вікторівна
Чуприна Микола Григорович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Зозуля Валерія
2019
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.55 c.217—221
6
Наукова стаття
Chromatographic Separation of Racemates of Alcohols Using Porous Coordination Compounds of Zinc and Vanadium(IV) with Lactate and β-Cyclodextrin


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Гавриленко Костянтин Сергійович
Полунін Руслан Анатолійович
Сацька Юлія А.
Колотілов С. В.
2017
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.53 c.204–209
7
Наукова стаття
Effect of External Electric Field on Diffraction Efficiency of Polarized Holograms in Films of 4-[(2-Nitrophenyl)Diazenyl]Phenyl Methacrylate Copolymer With Octyl Methacrylate.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович
Давиденко Ірина Іванівна
Павлов Валерій Олександрович
Студзинський Сергій Леонідович
Чуприна Микола Григорович
Тарасенко Віталій Володимирович
2016
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.52 c.298-302
8
Наукова стаття
Effect of Phase Composition of Superconductor Y3Ba5Cu8O18+δ on Its Conducting Characteristics


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Фесич Ігор Володимирович
Пилипенко Анастасія Олегівна
2017
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.52 c.342-348
9
Наукова стаття
Effect of the Size of Chromium(III) Oxide Crystallites Obtained by Thermolysis of a Carboxylate Complex on Their Catalytic Properties in the Oxidation of CO


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Гавриленко Костянтин Сергійович
Космамбетова Гульнара Радіївна
Стрижак Петро Євгенович
2017
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.53 c.270–275
10
Наукова стаття
Photophysical Properties of Film Composites of Organic Polymers with Heterometallic Complexes of Transition Metals: a Review


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович
Кокозей Володимир Миколайович
2017
Theoretical and Experimental Chemistry (Теоретична й експериментальна хімія)
т.53 c.69-87

Повернення до списку

Вгору